לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אי לבישת אפוד זוהר

בשנים האחרונות, כבישי ישראל מאופיינים בתאונות דרכים רבות בגין ביצוע עבירות תנועה ועל כן התעורר הצורך להחמיר בסנקציות כלפי נהגים, לצורך מיגור התופעה. בהתאם לקבוע בחוק, על כל נהג בישראל להחזיק ברכבו אפוד זוהר לצורך מעבר מבחן רישוי שנתי. בעת התרחשות ליקוי כזה או אחר ברכב כדוגמת: פנצ'ר בגלגל, בעיה במנוע, דליפת שמן או כל תרחיש אחר, נדרש הנהג לעצור בבטחה בשול הימין וללבוש אפוד זוהר לצורך הגברת נראותו.

אי לבישת אפוד זוהר מהווה עבירת תנועה ועל כן צפויים הנהגים לקבלת דו"ח ברירת משפט בגין כך. במאמר זה נדון על הסנקציות הצפויות לנהגים בגין ביצוע העבירה, וכן על האפשרויות הניצבות בפני הנהגים הנאשמים.

לבישת אפוד זוהר, בהתאם לקבוע בחוק

בהתאם לקבוע בחוק, חלה החובה על הנהגים להחזיק ברכבם אפוד זוהר בתא הנוסעים, אשר נמצא בהישג ידם. אי החזקת אפוד זוהר עלולה להוביל למספר תרחישים שונים לרבות: אי מעבר מבחן הרישוי השנתי וכן קבלת דו"ח ברירת משפט ממשטרת התנועה.

בעת יציאה של הנהג מרכבו בדרך בין עירונית מסיבות כאלו ואחרות לרבות: קריאה לעזרה בגין מצב בריאותי שאינו תקין, בעיה מכנית ברכב, תקר בגלגל או כל סיבה אחרת, מחויב הנהג לעצור בצד הדרך הן בשול הימני והן בתחנות הסעה למיניהן, בהיותו לובש אפוד זוהר.

אי לבישת אפוד זוהר
אי לבישת אפוד זוהר

באילו מצבים נדרש אדם ללבוש אפוד זוהר, ומתי הוא עשוי להיות פטור מהחובה הנ"ל?

בהתאם לתקנה 65ב(א) לתקנות התעבורה בכל רכב מנועי חלה החובה בהימצאותו של אפוד זהור. לפי תקנה 65 נקבע כך:

  • אדם אשר נוהג ברכב שאינו אופנוע, מחויב להחזיק ברשותו את האפוד הזוהר בכל שלב. מיקום האפוד יהיה בתא הנהג ברכב.
  • בכל סיטואציה בה נדרש הנהג לרדת מרכבו בדרך שאינה עירונית, יידרש בלבישת אפוד זוהר למען הגברת נראותו ליתר משתמשי הדרך.
  • במקרה בו אדם עצר את רכבו בגין תקלה כזאת או אחרת לצד מדרכה, לא נדרש הנהג ללבוש אפוד זוהר.
  • אם אחד מנוסעי הרכב יצא לצורך איתור תקלה באוטו עם אפוד זוהר על גופו, גם במקרה דנן לא יידרש הנהג עצמו בלבישת אפוד זוהר.

מדוע חשוב ללבוש אפוד זוהר בעת עצירה של הרכב?

רק בכדי לסבר את אוזניכם, מספר ההרוגים בתאונות דרכים מיום הקמת המדינה, עולה על מספר הנופלים ובטרור ובמלחמות יחדיו. נתון זה בא להמחיש לנו עד כמה הקטל בכבישי ישראל מלווה אותנו יום יום, ללא הרף. כאשר התעורר ליקוי ברכב או שמא הינכם נדרשים לבצע עצירת חירום בצד הדרך עם הרכב, חלה החובה לשים על גופכם אפוד זוהר, לשם הגברת הנראות שלכם הן היום והן בלילה, ובכך להוות ליתר משתמשי הדרך מעין "סימן אזהרה". סימן האזהרה בדמות "אפוד זוהר" גורם להרתעה בקרב הנהגים ובהתאם לכך מהירות הנסיעה מופחתת ובכך מתרחשת נהיגה זהירה ואחראית.

מהי הענישה הצפויה לנהגים בגין אי לבישת אפוד זוהר?

עד ינואר 2018, עבירת אפוד זוהר לא נשאה עימה נקודות תעבורה, זאת אומרת, הנהגים הנאשמים נדרשו בתשלום קנס בלבד. אך החל מיום 05.01.2018 חל שינוי בחלק מן עבירות התעבורה לרבות עבירת אפוד זוהר. כיום, נהג שיימצא בצד הדרך ללא אפוד זוהר, עשוי לקבל דו"ח תנועה מסוג ברירת משפט הנושא עימו 2 נקודות תעבורה וכן קנס כספי על סך 250 ₪. חשוב להבין כי צבירת נקודות למרשם התעבורתי שלכם עשוי להוביל למצב בו תידרשו להיפרד מרישיון הנהיגה שלכם למספר חודשים(בהתאם לנקודות הקיימות לחובתכם). בהתאם לכך, גם אם נראה לכם כי מדובר בעבירה שולית ומינורית שלא מצריכה התערבות של עורך דין תעבורה, היוועצו עם איש מקצוע טרם קבלת החלטה לעניין תשלום הקנס.

ברגע שתבחרו לשלם את הקנס הכספי המיוחס לכם בדו"ח, משמע שבחרתם להודות בביצוע העבירה ועל כן לא תוכלו לבצע כל פעולה נוספת בעניין.

אילו אפשרויות קיימות לנהגים לצורך טיפול בדו"ח בגין אי לבישת אפוד זוהר?

לאור העובדה כי מדובר בדו"ח מסוג ברירת משפט(קנס כספי ונקודות תעבורה) רשאים הנהגים לבצע מספר פעולות לשם התמודדות מול הדו"ח, לרבות:

האפשרויות העומדות בפני הנהגים: כיצד באים לידי ביטוי:
הגשת בקשה לביטול הדו"ח את הבקשה לביטול הדו"ח ניתן להגיש תוך 30 ימים מיום המצאתו. חשוב לדעת כי יש לתמוך את בקשתכם לביטול הדו"ח על ידי ממצאים חותכים שאינם ניתנים לפרשנות כדוגמת: תצלום ממצלמת הרכב המעיד על אי ביצוע העבירה וכיוצ"ב. לרוב הבקשה לביטול הדו"ח תענה בשלילה ולא בחיוב.
הגשת בקשה להישפט ניתן להגיש את הבקשה תוך 90 ימים, הן בדואר והן בצורה מקוונת דרך אתר האינטרנט. בכדי לקבל הגנה משפטית מקסימאלית אשר עשויה להביא את התוצאה הרצויה על ידכם, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה מנוסה ומיומן. ביהמ"ש לתעבורה פועל כערכאה פלילית ועל כן ייצוג עצמי עשוי שלא להטיב עימכם. עו"ד מיומן ידע לבחון את חומר הראיות כנדרש ולאתר ליקויים מהותיים.
תשלום הקנס הכספי ניתן לשלם את הקנס תוך 90 ימים, כאשר תשלום הדו"ח מהווה הודאה בביצוע העבירה. לאחר תשלום הדו"ח לא יוכל הנהג לבצע כל פעולה נוספת לרבות: בקשה להמרה באזהרה, בקשה להישפט וכ"ו.
הגשת בקשה להמרה באזהרה ניתן להגיש בקשה להמרה באזהרה רק במקרה בו עומד הנהג בכל הקריטריונים לרבות: ותק נהיגה למעלה מ5 שנים, עבר תעבורתי נקי, לא נרשם לזכותו של הנהג דו"ח באזהרה בעבר וכ"ו. חשוב לדעת כי גם במקרה בו עומדים הנהגים בדרישות הנ"ל, אין כל חובה להמיר את הדו"ח באזהרה.
הסבת הדו"ח במקרה דנן לא ניתן לבצע הסבת דו"ח מכיוון שלא מדובר בעבירה מצולמת ולכן לא קיים ספק לגבי זהות הנהג עצמו בשעת העבירה.

קיבלתם דו"ח על אי לבישת אפוד זוהר? הסתייעו בעורך דין תעבורה

לא בכל תרחיש ימליץ לכם עורך דין להגיש בקשה להישפט ולהסתייע בשירותיו, וכעת נסביר מדוע. עבירת אי לבישת אפוד זוהר נושאת 2 נקודות תעבורה לצד הקנס הכספי, כאשר לנקודות הללו עשויות להיות השלכות על רישיון הנהיגה שלכם. במקרה שקיימות לחובתכם נקודות תעבורה, ייתכן ורישום של 2 הנקודות הללו עשוי להוביל לפסילת רישיון הנהיגה שלכם למשל – במקרה שרשומות לכם 34 נקודות וכעת נזקפו לכם 2 הנקודות הללו, תידרשו בפסילה לשלושה חודשים בפועל בגין ריבוי נקודות העומד על 36. במקרה שכזה, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה בכדי לקבל ייצוג משפטי ראוי והולם אשר עשוי להוביל לשמירת רישיונכם בכיסכם. לעומת זאת, במקרה בו קיים לזכותכם עבר תעבורתי נקי וכן ותק רישיון רב שנים, ייתכן והגשת בקשה להישפט אינה הפתרון הנכון עבורכם, מכיוון שמדובר במספר מועט של נקודות. במקרה שכזה ייתכן ועורך הדין ימליץ לכם להגיש בקשה להמרה באזהרה(אם הינכם עומדים בכל הקריטריונים הנדרשים) או שמא לשלם את הדו"ח.

לפי שיטת הניקוד, נקודות התעבורה תקפות לשנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה, ולכן במקרה שנזקפו לחובתכם 2 נקודות תעבורה ועברכם נקי לחלוטין, בחלוף השנתיים מיום ביצוע העבירה האחרונה, יאבדו נקודות התעבורה את תוקפן.

שוקלים לייצג את עצמכם בביהמ"ש לתעבורה בעבירת אי לבישת אפוד זוהר? חשוב שתדעו

בכדי לקבל את התוצאה הרצויה בבית המשפט כדוגמת ביטול 2 נקודות התעבורה המיוחסות לכם בעבירת אי לבישת אפוד זוהר, עליכם להציג כשלים מהותיים ברישום הדו"ח. את הכשלים הנ"ל ניתן למצוא רק לאחר בחינה ממוקדת ומקצועית בחומר הראיות הקיים בידי התביעה. אדם מן היישוב יתקשה לבחון את חומר הראיות בצורה מקצועית ועל כן ייצוג עצמי עשוי שלא להניב עבורכם את התוצאה הרצויה. אם רישיון הנהיגה חשוב לכם וכי לרישום הנקודות משמעות רבה על רישיונכם, אל תתמודדו לבד, פנו עוד היום למשרד עו"ד תעבורה יערית אוליאל והבטיחו לעצמכם ייצוג משפטי מקצועי והולם.

שאלות נפוצות
בוודאי! הרבה נהגים נוטים להניח כי לבישת אפוד זוהר תתבצע רק בשעות החשיכה, אך אין כך הדבר! בכל מקרה בו הינך נדרש לעצור את רכבך בצד הדרך חלה החובה ללבוש אפוד זוהר בכדי להגביר את הנראות שלך ובכך למנוע סכנות כאלו ואחרות.
חד משמעית – כן. במקרה שאין ברשותך אפוד זוהר לא תוכל לעבור בהצלחה את המבחן השנתי(טסט). לכן, טרם הגעתך למכון הרישוי לצורך ביצוע טסט, הקפד לשים בתא הנהג אפוד זוהר כנדרש.
אי לבישת אפוד זוהר מהווה עבירת תנועה ועל כן אתה צפוי לקבלת דו"ח תנועה מסוג ברירת משפט הנושא עימו קנס כספי על סך 250 ₪ בצירוף 2 נקודות תעבורה.
מכיוון שמדובר בדו"ח מסוג ברירת משפט, הינך רשאי לבצע מספר פעולות לצורך התמודדות מול הדו"ח למשל: הגשת בקשה להישפט, הגשת בקשה להמרה באזהרה, הגשת בקשה לביטול הדו"ח וכן תשלום הקנס. רוצים לדעת מהי דרך הפעולה הטובה ביותר? במאמר המלא.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה