אי מתן זכות קדימה

אי מתן זכות קדימה
תוכן עניינים

אי מתן זכות קדימה נחשבת לאחת מעבירות התנועה הנפוצות בישראל. במרבית המקרים, מדובר בעבירה מסוכנת אשר עלולה לגרום לפגיעה בגוף וברכוש ופעמים רבות עלתה בחיי אדם.

מטרת תקנות התעבורה בעניין מתן זכות קדימה היא

להבטיח את בטיחותם של הולכי הרגל והנהגים האחרים. המשטרה הגבירה אכיפה בעבירות אלו ובתי המשפט נוטים להחמיר בענישה מאחר ועבירות אלו מהוות גורם עיקרי לתאונת דרכים.

העונש בגין אי מתן זכות קדימה תלוי בנסיבות המקרה הספציפי ובתוצאות שגררה העבירה. העונש יכול להיות קנס, פסילת רישיון נהיגה ואף מאסר בפועל. מומלץ לפנות במקרים אלה לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד תעבורה.

עבירות אי מתן זכות קדימה מתחלקות למספר דרגות חומרה בהתאם לרמת הסיכון הנשקפת מהעבירה.

לפניכם רשימת העבירות של אי מתן זכות קדימה

עבירה מה העונש?
אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה קנס 250 ₪ ללא נקודות
אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר קנס 250 ₪ ללא נקודות
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חציה בביטחה קנס 500 ₪ 8 נקודות
סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה הזמנה לדין, 10 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה קנס 250 ₪, אין נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הוצב בו תמרור הזמנה לדין, 6 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה הזמנה לדין, 6 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום קנס 250 ₪, 6 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון קנס 250 ₪, 4 נקודות
הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך הזמנה לדין, 6 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים הזמנה לדין, 6 נקודות
אי ציות לתמרור 301 בצומת הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 301 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה הזמנה לדין, 10 נקודות
אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות קדימה) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 בצומת (מתן זכות קדימה) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור) קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 302 בצומת-אי מתן זכות קדימה (כשלא ידוע אם עצר או לא) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 302 לא בצומת אי מתן זכות קדימה הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי עצירה ואי מתן זכות קדימה הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה (לא ידוע אם עצר) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 303 קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 307 קנס 250 ₪, ללא נקודות
אי ציות לתמרור 401 קנס 500 ₪, 6 נקודות

 

 

 

 

אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא נתת זכות קדימה להולך רגל שעמד על המדרכה בסמוך למעבר החציה וניכר היה שבכוונתו לחצות את הכביש.

קנס 250 ₪ ללא נקודות

אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא עצרת כאשר רכב אחר בנתיב אחר עצר לפני המעבר חציה.

קנס 250 ₪  ללא נקודות

אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חציה בביטחה

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החציה בביטחה..

קנס 500 ₪  8 נקודות

סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החציה בביטחה, תוך קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרגל.

הזמנה לדין, 10 נקודות

אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך תלולה, שאיננה רחבה במידה מספקת למעבר חופשי של שני כלי רכב מכיוונים נגדיים, ולא עצרת את רכבך כדי לתת זכות קדימה לרכב העולה, כאשר הנסיבות חייבו עצירתך.

קנס 250 ₪, אין נקודות

אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הוצב בו תמרור

נהגת ברכב הנ"ל, ובהגיעך לצומת, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב שבא מימינך.

הזמנה לדין, 6 נקודות

אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה בצומת שלא הוצב בו תמרור

נהגת ברכב הנ"ל, ובפנייתך שמאלה בצומת לא נתת זכות קדימה לרכב אחר שבא ממולך והיה קרוב לצומת.

הזמנה לדין, 6 נקודות

אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה

נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מדרך עפר לדרך סלולה, ולא נתת זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

הזמנה לדין, 6 נקודות

אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום

נהגת ברכב הנ"ל בכביש שנתיב תנועתך בו נחסם ולא נתת זכות קדימה לרכב שבא ממולך.

קנס 250 ₪, 6 נקודות

אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

נהגת ברכב הנ"ל בדרך בה עבר / עמד לעבור רכב ביטחון, ולא נתת לו זכות קדימה, בכך שלא עצרת את רכבך קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית עד שעבר רכב זה.

קנס 250 ₪, 4 נקודות

הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך

נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים/ מדרך גישה לבית/ מתחנת דלק/ מתחנת שירות /ממקום חנייה לכלי רכב/ ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לדרך לא האטת ולא אפשרת להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שעלית על המדרכה / שול הדרך.

הזמנה לדין, 6 נקודות

אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים

נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים/ מדרך גישה לבית/ מתחנת דלק/ מתחנת שירות /ממקום חנייה לכלי רכב/ ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לכביש לא האטת ולא נתת זכות קדימה לכלי רכב שנסעו בכביש, והמתקרבים באותו כביש.

הזמנה לדין, 6 נקודות

אי ציות לתמרור 301 בצומת

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב בדרך לפניך, בכך שלא נתת זכות קדימה לרכב אחר הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים, מכביש אחר, או הבא אל הצומת או להתמזגות הכבישים.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום

אי ציות לתמרור 301 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות

אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות קדימה)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לצומת ולא נתת זכות קדימה לכלי הרכב הבא או הנכנס אל הצומת.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום

אי ציות לתמרור 302 בצומת (מתן זכות קדימה)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בכיוון נסיעתך, בכך שאף שעצרת את רכבך, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב הבא או הנכנס אל הצומת.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום

אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / במקום בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה.

קנס 250 ₪, 4 נקודות

אי ציות לתמרור 302 בצומת-אי מתן זכות קדימה (כשלא ידוע אם עצר או לא)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום

אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לדרך החוצה.

קנס 250 ₪, 4 נקודות

אי ציות לתמרור 302 לא בצומת אי מתן זכות קדימה

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שאף שעצרת את רכבך לא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום

אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי עצירה ואי מתן זכות קדימה

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שלא עצרת כדין ולא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום

אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה (לא ידוע אם עצר)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום

אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 303 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן מצדו הימני.

קנס 250 ₪, 4 נקודות

אי ציות לתמרור 303

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 303 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה, לפי הוראות התמרור.

קנס 250 ₪, 4 נקודות

אי ציות לתמרור 307

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 307 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה בדרך צרה לרכב שהיה קרוב ונסע מהכיוון הנגדי.

קנס 250 ₪, ללא נקודות

אי ציות לתמרור 401

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 401 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל.

קנס 500 ₪, 6 נקודות

 

מהי הענישה בגין עבירת אי מתן זכות קדימה?

עבירת אי מתן זכות קדימה הינה עבירה חמורה הנושאת עימה הזמנה לדין, קנס כספי ורישום נקודות חובה. 

בפני בתי המשפט לתעבורה קיימת הסמכות לענישה רחבה הכוללת סנקציות רבות ומגוונת לרבות : פסילה, פסילה על תנאי, מאסר, מאסר על תנאי וקנסות כספיים.

הענישה משתנה בהתאם לרכיבים הבאים:

  • מהו עברו התעבורתי של הנהג הנאשם?
  • מה הסיכון שנגרם כתוצאה מהעבירה שהתבצעה?
  • מה הוביל להתרחשות העבירה?

בנוסף, כחלק משיטת הניקוד של משרד הרישוי, צבירת נקודות חובה עשויים להטיל על הנהג אמצעי תיקון נוספים כמו – מבחן עיוני, מבחן מעשי, מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד. 

 

יערית אוליאל, עו"ד תעבורה

העונש על אי מתן זכות קדימה משתנה בהתאם לנסיבות בהן בוצעה העבירה ויכול לנוע בין 250 ש"ח קנס בלי נקודות ועד הזמנה לדין ו-10 נקודות. הפירוט המלא באתר.

מי שקיבל כתב אישום והזמנה לדין על ביצוע עבירת אי מתן זכות קדימה הרישיון שלו בהחלט בסיכון. בתי המשפט נוטים לפסול את רישיון הנהיגה לנהגים המורשעים בעבירה זו בשל חומרתה ובשל הסיכון הגלום בה. פרטים מלאים באתר.

כשמגיעים לצומת ללא תמרורים או רמזורים הזכות היא תמיד לרכב שבא מימין. כנס לאתר למידע נוסף ופנה לייעוץ עורך דין תעבורה.

עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו