אי מתן זכות קדימה

אי מתן זכות קדימה נחשבת לאחת מעבירות התנועה הנפוצות בישראל. במרבית המקרים, מדובר בעבירה מסוכנת אשר עלולה לגרום לפגיעה בגוף וברכוש ופעמים רבות עלתה בחיי אדם.

 

מטרת תקנות התעבורה בעניין מתן זכות קדימה היא

להבטיח את בטיחותם של הולכי הרגל והנהגים האחרים. המשטרה הגבירה אכיפה בעבירות אלו ובתי המשפט נוטים להחמיר בענישה מאחר ועבירות אלו מהוות גורם עיקרי לתאונת דרכים. העונש בגין חוסר מתן זכות קדימה תלוי בנסיבות המקרה הספציפי ובתוצאות שגררה העבירה. העונש יכול להיות קנס, פסילת רישיון נהיגה ואף מאסר בפועל. מומלץ לפנות במקרים אלה לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד תעבורה. עבירות אלו מתחלקות למספר דרגות חומרה בהתאם לרמת הסיכון הנשקפת מהעבירה.

 

להאזנה למאמר לחצו כאן:

 

הגדרת עבירת אי מתן זכות קדימה

לפי תקנה 64 (ג) לתקנות התעבורה, נהג המתקרב לצומת במהלך נסיעתו בכביש או שעליו להתמזג עם הכבישים שלפניהם מוצב תמרור לעניין מתן זכות קדימה, יאט את רכבו ואף במקרה צורך

יעצור את הרכב על מנת לתת זכות קדימה לרכב אחר שנכנס/מתקרב לצומת, או בעת התמזגות הכבישים.

מתן זכות קדימה – מציין בהגדרתו אי המשכת / התחלת הנסיעה בסיטואציה בה הנוהג ברכב נרדש לתת זכות קדימה לנוהגים האחרים.

לפניכם רשימת העבירות העוסקות בזכות קדימה

עבירה

מה העונש?

אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה קנס 250 ₪ ללא נקודות
אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר קנס 250 ₪ ללא נקודות
אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חציה בביטחה קנס 500 ₪ 8 נקודות
סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה הזמנה לדין, 10 נקודות
לא לתת זכות קדימה לרכב בעלייה קנס 250 ₪, אין נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הוצב בו תמרור הזמנה לדין, 6 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה הזמנה לדין, 6 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום קנס 250 ₪, 6 נקודות
אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון קנס 250 ₪, 4 נקודות
הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך הזמנה לדין, 6 נקודות
לא לתת זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים הזמנה לדין, 6 נקודות
אי ציות לתמרור 301 בצומת הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 301 לא בצומת, או חוסר מתן זכות קדימה הזמנה לדין, 10 נקודות
אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות קדימה) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 בצומת (מתן זכות קדימה) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור) קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 302 בצומת-אי מתן זכות קדימה (כשלא ידוע אם עצר או לא) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 302 לא בצומת ללא מתן זכות קדימה הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי עצירה ואי מתן זכות קדימה הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה (לא ידוע אם עצר) הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום
אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 303 קנס 250 ₪, 4 נקודות
אי ציות לתמרור 307 קנס 250 ₪, ללא נקודות
אי ציות לתמרור 401 קנס 500 ₪, 6 נקודות

 

אי מתן זכות קדימה להולך רגל העומד על המדרכה

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא נתת זכות קדימה להולך רגל שעמד על המדרכה בסמוך למעבר החציה וניכר היה שבכוונתו לחצות את הכביש.

קנס 250 ₪ ללא נקודות.

 

אי עצירה לפני מעבר חציה כשרכב אחר עצר

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא עצרת כאשר רכב אחר בנתיב אחר עצר לפני המעבר חציה.

קנס 250 ₪  ללא נקודות.

 

אי מתן אפשרות להולכי רגל להשלים מעבר חציה בביטחה

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החציה בביטחה..

קנס 500 ₪  8 נקודות.

 

סיכון הולכי רגל שחצו במעבר חציה

נהגת ברכב הנ"ל, ובהתקרבך למעבר חציה, לא איפשרת להולך רגל שחצה במעבר להשלים את החציה בביטחה, תוך קרבה מסוכנת של רכבך להולך הרגל.

הזמנה לדין, 10 נקודות.

 

אי מתן זכות קדימה לרכב בעלייה

נהגת ברכב הנ"ל בדרך תלולה, שאיננה רחבה במידה מספקת למעבר חופשי של שני כלי רכב מכיוונים נגדיים, ולא עצרת את רכבך כדי לתת זכות קדימה לרכב העולה, כאשר הנסיבות חייבו עצירתך.

קנס 250 ₪, אין נקודות.

 

אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת שלא הוצב בו תמרור

נהגת ברכב הנ"ל, ובהגיעך לצומת, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב שבא מימינך.

הזמנה לדין, 6 נקודות.

 

אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה בצומת שלא הוצב בו תמרור

נהגת ברכב הנ"ל, ובפנייתך שמאלה בצומת לא נתת זכות קדימה לרכב אחר שבא ממולך והיה קרוב לצומת.

הזמנה לדין, 6 נקודות.

 

אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה

נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מדרך עפר לדרך סלולה, ולא נתת זכות קדימה לרכב המתקרב בדרך הסלולה.

הזמנה לדין, 6 נקודות.

 

אי מתן זכות קדימה לרכב ממול, כשהנתיב חסום

נהגת ברכב הנ"ל בכביש שנתיב תנועתך בו נחסם ולא נתת זכות קדימה לרכב שבא ממולך.

קנס 250 ₪, 6 נקודות.

 

אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון

נהגת ברכב הנ"ל בדרך בה עבר / עמד לעבור רכב ביטחון, ולא נתת לו זכות קדימה, בכך שלא עצרת את רכבך קרוב ככל האפשר לשפת הכביש הימנית עד שעבר רכב זה.

קנס 250 ₪, 4 נקודות.

 

הפרעה להולך רגל בעת עליה על המדרכה או על שול הדרך

נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים/ מדרך גישה לבית/ מתחנת דלק/ מתחנת שירות /ממקום חנייה לכלי רכב/ ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לדרך לא האטת ולא אפשרת להולכי רגל לעבור בבטחה לפני שעלית על המדרכה / שול הדרך.

הזמנה לדין, 6 נקודות.

 

אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש ביציאה מחצרים

נהגת ברכב הנ"ל ויצאת מחצרים/ מדרך גישה לבית/ מתחנת דלק/ מתחנת שירות /ממקום חנייה לכלי רכב/ ממקום אחר שאינו דרך, ובעת שנכנסת לכביש לא האטת ולא נתת זכות קדימה לכלי רכב שנסעו בכביש, והמתקרבים באותו כביש.

הזמנה לדין, 6 נקודות.

 

אי ציות לתמרור 301 בצומת

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב בדרך לפניך, בכך שלא נתת זכות קדימה לרכב אחר הנכנס לצומת או להתמזגות הכבישים, מכביש אחר, או הבא אל הצומת או להתמזגות הכבישים.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום.

 

אי ציות לתמרור 301 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 301 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות.

 

אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור ומתן זכות קדימה)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לצומת ולא נתת זכות קדימה לכלי הרכב הבא או הנכנס אל הצומת.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום.

 

אי ציות לתמרור 302 בצומת (מתן זכות קדימה)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בכיוון נסיעתך, בכך שאף שעצרת את רכבך, לא נתת זכות קדימה לכלי רכב הבא או הנכנס אל הצומת.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום.

 

אי ציות לתמרור 302 בצומת (עצור)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / במקום בו ניתן לראות את התנועה בדרך החוצה.

קנס 250 ₪, 4 נקודות.

 

אי ציות לתמרור 302 בצומת – אי מתן זכות קדימה (כשלא ידוע אם עצר או לא)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב בדרך בכיוון נסיעתך, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום.

 

אי ציות לתמרור 302 (עצור) לא בצומת

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שלא עצרת את רכבך לפני הכנסך לדרך החוצה.

קנס 250 ₪, 4 נקודות.

 

אי ציות לתמרור 302 לא בצומת אי מתן זכות קדימה

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שאף שעצרת את רכבך לא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום.

 

אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי עצירה ואי מתן זכות קדימה

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שלא עצרת כדין ולא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום.

 

אי ציות לתמרור 302 לא בצומת, אי מתן זכות קדימה (לא ידוע אם עצר)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 302 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ופסילת רישיון מנהלית ל- 30 יום.

 

אי ציות לתמרור 303 נהיגה בניגוד לכיוון

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 303 המוצב במקום, בכך שלא עברת את המקום המסומן מצדו הימני.

קנס 250 ₪, 4 נקודות.

 

אי ציות לתמרור 303

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 303 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה, לפי הוראות התמרור.

קנס 250 ₪, 4 נקודות

 

אי ציות לתמרור 307

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 307 המוצב במקום, בכך שלא נתת זכות קדימה בדרך צרה לרכב שהיה קרוב ונסע מהכיוון הנגדי.

קנס 250 ₪, ללא נקודות.

 

אי ציות לתמרור 401

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לתמרור 401 המוצב במקום, בכך שנכנסת לדרך שלא בהתאם להוראות התמרור הנ"ל.

קנס 500 ₪, 6 נקודות.

 

מהי הענישה בגין עבירות אלו?

עבירת חוסר מתן זכות קדימה הינה עבירה חמורה הנושאת עימה הזמנה לדין, קנס כספי ורישום נקודות חובה.

בפני בתי המשפט לתעבורה קיימת הסמכות לענישה רחבה הכוללת סנקציות רבות ומגוונת לרבות : פסילה, פסילה על תנאי, מאסר, מאסר על תנאי וקנסות כספיים.

 

הענישה משתנה בהתאם לרכיבים הבאים:

  • מהו עברו התעבורתי של הנהג הנאשם?
  • מה הסיכון שנגרם כתוצאה מהעבירה שהתבצעה?
  • מה הוביל להתרחשות העבירה?

בנוסף, כחלק משיטת הניקוד של משרד הרישוי, צבירת נקודות חובה עשויים להטיל על הנהג אמצעי תיקון נוספים כמו – מבחן עיוני, מבחן מעשי, מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועוד.

 

עורך דין תעבורה שיעזור לכם

בשנים האחרונות אנו נחשפים למקרים רבים בהם מתרחשות תאונות דרכים שנגרמו כתוצאה מחוסר זכות קדימה הן להולכי הרגל והן לרכבים. ניתן לראות כי משטרת ישראל ובתי המשפט לתעבורה נוטים לאכוף את עבירת אלו ביד קשה לאור הפוטנציאל הגבוהה בהן לגרימת תאונת דרכים. לאור האכיפה הנוקשה, קיימת חשיבות מרבית לייצוג משפטי הולם בידי עורך דין תעבורה מיומן הבקיא בדיני התעבורה באופן כללי ובעבירת זכות קדימה בפרט. לאור האמור, אם הינכם מואשמים בעבירת זו פנו בהקדם האפשרי לעורך דין תעבורה המנוסה בתחום.

יערית אוליאל, עו"ד תעבורה

העונש על אי מתן זכות קדימה משתנה בהתאם לנסיבות בהן בוצעה העבירה ויכול לנוע בין 250 ש"ח קנס בלי נקודות ועד הזמנה לדין ו-10 נקודות. הפירוט המלא באתר.

מי שקיבל כתב אישום והזמנה לדין על ביצוע עבירת אי מתן זכות קדימה הרישיון שלו בהחלט בסיכון. בתי המשפט נוטים לפסול את רישיון הנהיגה לנהגים המורשעים בעבירה זו בשל חומרתה ובשל הסיכון הגלום בה. פרטים מלאים באתר.

כשמגיעים לצומת ללא תמרורים או רמזורים הזכות היא תמיד לרכב שבא מימין. כנס לאתר למידע נוסף ופנה לייעוץ עורך דין תעבורה.

במאמר זה דיברנו על:
המחבר
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו
בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
עו"ד תעבורה יכול לעזור
חייג עכשיו
אהבתם את הכתבה? שתפו!
Police-Officer
הרישיון חשוב לך?
לא צוברים נקודות ברישיון! מטפלים ומוחקים!

משרדנו מטפל במספר גדול של דו"חות תעבורה כל חודש בכל בתי המשפט לתעבורה הארץ!! אפשר לעזור גם לך!

צוות המשרד עוסק בתחום התעבורה בלבד ומונה אנשי מקצוע מנוסים ומיומנים לרבות – עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים וכן, בוחני תנועה יוצאי משטרת ישראל עם 40 שנות ניסיון! 

יש הגנה טובה מזאת? אנחנו כאן עבורך!

Add a heading
משרד עורך דין תעבורה
יערית אוליאל
לייעוץ ראשוני מעורך דין ללא התחייבות
חייגו או השאירו את פרטיכם