072-371-8608

תאונת דרכים במעבר חציה

לצערנו, תאונת דרכים היא מחזה נפוץ בישראל. למעשה, רבים מאיתנו יחוו תאונת דרכים כהולכי רגל או כנהגים, בשל תרבות הנהיגה הנפוצה בארץ. לכן, עלינו להכיר את זכויותינו וחובותינו כנפגעי תאונות דרכים, ולהכיר את הפיצויים שמגיעים לנו וכיצד יש להשיגם. 

 

תאונות דרכים של הולכי רגל

לפי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, הרלב"ד, שליש מההרוגים בתאונות הדרכים שמתרחשות בישראל מדי יום הם הולכי רגל. שליש מהולכי הרגל נהרגו במעבר חציה. כפי שניתן להבין, מעברי החצייה הם אחד מהמוקדים העיקריים בהם נהרגים הולכי רגל, ובייחוד קשישים וילדים.

ניתן להניח כי הולכי רגל רבים כל כך מוצאים את מותם במעבר חצייה בגלל תרבות הנהיגה בישראל. מצד אחד, נהגים רבים נוהגים במהירות מופרזת גם בשכונות מגורים, ואינם נשמעים מספיק לכללי התעבורה השונים – לא מעניקים זכות קדימה, לא עוצרים בתמרור אדום, לא שומרים על מרחק בין מכונית למכונית, לא מאותתים ועוד. 

מצד שני, הולכי הרגל גם הם חוטאים בהתנהגות לא זהירה – רבים הולכי הרגל שחוצים באלכסון וברמזור אדום, אפילו מבלי להביט לימינם ולשמאלם. 

שתי התופעות הללו יוצרות את המצב המצער בו הולכי רגל רבים נהרגים או נפצעים במעבר החצייה. מאמר זה יסביר מה זכויותיו של נפגע תאונת דרכים, ומה עליו לעשות על מנת לממש את זכויותיו השונות. 

הצלחות משרדנו בתיקי תאונות דרכים

משרד עו"ד יערית אוליאל לתעבורה בלבד! 

נגמר בקנס בלבד! תאונת דרכים עצמית

נגמר בקנס בלבד! תאונת דרכים עצמית

שבעה ימי פסילה בלבד לאחר תאונת דרכים

תאונת דרכים בפעם השנייה ללא פסילה

במשרדנו נוהלו מאות תיקי תאונות דרכים, אפשר לעזור גם לך! 

 

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הוא החוק המרכזי לעניין פיצויי תאונות דרכים. החוק נחקק על מנת להקל על נפגעי תאונות דרכים ועל משפחותיהם, שהרי תאונת דרכים עשויה להיות טראומטית מאוד מבחינה גופנית, נפשית ואפילו כלכלית. לכן, חוק זה יצר רפורמה באמצעות חקיקת שלושה עקרונות מרכזיים – 

 

העקרון הראשון

העקרון הראשון הוא הסרת האשמה מן הנפגע. כלומר, גם אם הולך הרגל תרם להיווצרות התאונה בכך שירד לכביש בצורה מפתיעה או שלא הסתכל לצדדיו, הוא עדיין זכאי לפיצויים כספיים מלאים ואשמתו אינה משנה כהוא כך. 

 

העקרון השני

העקרון השני הוא מתן פיצויים מוקדמים. לא מדובר בפיצויים מלאים, אך בפיצויים כספיים מספיקים דיים על מנת שהנפגע ובני משפחתו יוכלו להתחיל בשיקום ולא יאלצו להמתין עד למתן פסק דין סופי, שלעיתים לוקח מספר שנים.  

 

העיקרון השלישי

העיקרון השלישי הוא הקמתה של הקרן קרנית. קרנית היא תאגיד ציבורי שנועדה על מנת לפצות נפגעי תאונות דרכים כאשר אין ביכולתם לתבוע את הביטוח של הנהג הפוגע, בין אם בגלל שאין לו ביטוח חובה, ובין אם מדובר בתאונת פגע וברח שבה זהותו של הנהג לא ידועה. כך, גם במקרים כמו אלו, הנפגע יזכה לפיצויים.

לשם קבלת הפיצויים מכוח החוק, על האירוע לעמוד במספר קריטריונים מרכזיים ובהגדרה של תאונת דרכים.

 

מהי ההגדרה לתאונת דרכים?

ההגדרה לתאונת דרכים מופיעה בסעיפו הראשון של החוק – 

 "תאונת דרכים" – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי";

אלו הקריטריונים שעל האירוע לעמוד בהם לפי החוק – 

 

נזק גוף

פיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים יינתנו רק בשל נזק גוף (כמו מוות, מחלה, ליקוי או פגיעה שכלית או גופנית, לרבות פגיעה בהתקן שנועד לסייע לתפקוד גופני מלא כמו פרוטזה או כיסא גלגלים), ולא בשל נזק רכושי.

 

אופן השימוש ברכב

לא כל תאונת דרכים עומדת בקריטריונים של תאונת דרכים  שמזכה בפיצויים. עליה להיות תאונה בה נגרם נזק גוף במהלך נסיעה, כניסה, ירידה, חנייה, דחיפה, טיפול דרך, גרירה או תיקון דרך. כלומר, תאונת דרכים היא יותר מתאונה שיש בה התנגשות בין רכבים ועוברי דרך, אלא תיחשב ככזו גם כאשר מדובר בפעולה שגורה שנעשית במסגרת השימוש ברכב. 

הגדרה זו הורחבה גם להתפוצצות או התקלחות של רכב שנגרמו בגלל רכיב שקיים ברכב, לפגיעה ברכב שנגרמה עקב חנייה במקום אסור ופגיעה בעקבות שימוש בכוח המכאני של הרכב, כל עוד הרכב שמר על ייעודו, כמו שימוש במנוף המובנה ברכב. 

 

סוג הרכב

על הרכב להיות רכב מנועי שנועד לתעבורה יבשתית. אופניים חשמליים, לצורך העניין, אינם נחשבים כרכב מנועי ואינם חייבים בביטוח חובה, ולכן אינם חייבים בפיצויי נפגעי תאונות דרכים לפי החוק שלעיל אם התנגשו בהולך רגל. עם זאת, כמובן שאדם שנפגע מרוכב אופניים יוכל לתבוע באמצעות אפיק נזיקי אחר. 

 

מה לא נחשב כתאונת דרכים?

"..ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי";

 

פגיעה באמצעות רכב לא תיחשב כתאונת דרכים שמזכה בפיצויים כאשר היא נעשתה בכוונה תחילה. כאמור, אין הדבר אומר שלא ניתן לתבוע את הפוגע באפיקים אחרים.  

 

הפיצויים שניתן לקבל בגין תאונת הדרכים

יש מספר סוגי פיצויים שניתן לקבל בגין תאונת דרכים. הולך הרגל הנפגע יוכל לקבל פיצויים בגין אומדן הכאב והסבל שהוא חווה, השכר שהוא מפסיד בהווה והשכר שיפסיד בעתיד, עלויות התאמת ביתו לנכותו החדשה במקרה ויש כזו, ועלות הסיוע מצד שלישי (עובד סיעודי למשל), במידת הצורך. 

במקרה המצער בו הנפגע בתאונת הדרכים נהרג כתוצאה מהתאונה, קרובי משפחתו יהיו זכאים לפיצויים כספיים בגין אובדנו, קרובי המשפחה מתחלקים לשתי קבוצות שונות בהתאם לקשר שלהם למנוח ולמידת ההסתמכות הכלכלית שלהם בהכנסתו של המנוח. קבוצה ראשונה היא היורשים, שהם קרובי משפחתו של המנוח ואינם תלויים בהכנסתו לשם פרנסתם. הקבוצה השנייה הינה התלויים, שכשמם כן הם – תלויים בהכנסותיו לשם פרנסתם 

חשוב להבין כי במקרה בו היורשים הם גם התלויים ולהפך, לא ניתן להעניק פיצויים כפולים. כלומר, כל הפיצויים שניתנים במסגרת שתי הקבוצות, יתקזזו זה מזה.  

 

ליווי בידי עורך דין תאונות דרכים

באם נקלעתם לתאונת דרכים, חשוב מאוד שתיעזרו בעורך דין המתמחה בתעבורה ובתאונות דרכים בפרט. הפיצויים הניתנים במסגרת תאונות דרכים עשויים להיות גבוהים מאוד ולהקל באופן משמעותי על שיקומכם, ולכן חשוב מאוד שתיעזרו בעורך דין שיסייע לכם לקבל את הפיצוי המקסימלי. 

משרד עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה בדיני תעבורה ובפיצויי תאונות דרכים בפרט, ומזמין אתכם ליצור קשר בהקדם על מנת שנוכל ללוות אתכם ולוודא כי תקבלו את כל הפיצויים המגיעים לכם לפי החוק. אנו מציעים ליווי משפטי אישי, איכותי ואמין, ומשרדנו בעל הצלחות רבות בתחום.

במאמר זה דיברנו על:
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
כתב אישום בגין גרימת תאונת דרכים עצמית
עונש של פסילה על תנאי וקנס כספי בלבד!
עורכת-דין-תעבורה
אל תתמודדו לבד!
עו"ד תעבורה יכול לעזור
או , השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
אתה צריך עורך דין תעבורה לצידך!
נגן וידאו
נגן וידאו
אתה צריך עורך דין תעבורה לצידך!
נגן וידאו
Shelly Fadida
Shelly Fadida
קרא עוד
מקצועיות ! מקצועיות ! מקצועיות! תודה יערית על היחס והזמינות אין מילים.‎
Meirav Glantz
Meirav Glantz
קרא עוד
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.
לירון פנונו
לירון פנונו
קרא עוד
עורכת דין תעבורה מספר אחת בארץ. שירותים ומקסימה
משרד עורכי דין שי, יוספזון ושות'
משרד עורכי דין שי, יוספזון ושות'
קרא עוד
עו"ד יערית מקצועית, אדיבה, מלאת אמביציה ומאד מאד מומלצת
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
הקודם
הבא
הזמנה לדין לאחר מעורבות בתאונת דרכים עם רמזור אדום
הסדר מקל ומחיקת העבירה של נהיגה בקלות ראש
עורכת-דין-תעבורה
אל תתמודדו לבד!
עו"ד תעבורה יכול לעזור
או , השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
אתה צריך עורך דין תעבורה לצידך!
נגן וידאו
נגן וידאו
אתה צריך עורך דין תעבורה לצידך!
נגן וידאו
Shelly Fadida
Shelly Fadida
קרא עוד
מקצועיות ! מקצועיות ! מקצועיות! תודה יערית על היחס והזמינות אין מילים.‎
Meirav Glantz
Meirav Glantz
קרא עוד
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.
לירון פנונו
לירון פנונו
קרא עוד
עורכת דין תעבורה מספר אחת בארץ. שירותים ומקסימה
משרד עורכי דין שי, יוספזון ושות'
משרד עורכי דין שי, יוספזון ושות'
קרא עוד
עו"ד יערית מקצועית, אדיבה, מלאת אמביציה ומאד מאד מומלצת
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
הקודם
הבא
כתב אישום לאחר תאונת דרכים שהתרחשה בפעם השנייה!
עונש של פסילה על תנאי וקנס כספי בלבד!
עורכת-דין-תעבורה
אל תתמודדו לבד!
עו"ד תעבורה יכול לעזור
או , השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם
אתה צריך עורך דין תעבורה לצידך!
נגן וידאו
נגן וידאו
אתה צריך עורך דין תעבורה לצידך!
נגן וידאו
Shelly Fadida
Shelly Fadida
קרא עוד
מקצועיות ! מקצועיות ! מקצועיות! תודה יערית על היחס והזמינות אין מילים.‎
Meirav Glantz
Meirav Glantz
קרא עוד
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.
לירון פנונו
לירון פנונו
קרא עוד
עורכת דין תעבורה מספר אחת בארץ. שירותים ומקסימה
משרד עורכי דין שי, יוספזון ושות'
משרד עורכי דין שי, יוספזון ושות'
קרא עוד
עו"ד יערית מקצועית, אדיבה, מלאת אמביציה ומאד מאד מומלצת
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
הקודם
הבא