ביטול כתב אישום תעבורה או ערעור על דו"ח תנועה – טיפים מעורך דין תעבורה

תוכן עניינים

מקומם של כלי הרכב מעולם לא היה מרכזי יותר כפי שהינו כיום בעולם מתועש כשלנו. בעקבות כך, אין זה מפתיע לגלות כי בכל שנה מחולקים דוחות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, כאשר הנתון האחרון שפורסם מתייחס ל-500 מיליון ש"ח במהלך 5 השנים האחרונות. ביטול אישום דו"ח תעבורה הוא אחד מההליכים הכי נבדקים בתחום התעבורה.

אך מבין כל צבר הדוחות הללו, אשר חלקו נוגע לעניינים קלים יחסית כמו פנס תקול או אי החזקה של וסט זוהר, וכלה בעבירות חמורות יותר כדוגמת אי עצירת בתמרור עצור או מעבר ברמזור אדום, ישנו אחוז לא מבוטל של דוחות אשר מהווים מחלוקת. מחלוקת אשר מתחזקת לאור העונשים הכבדים שעלולים להתלוות לאותם דוחות – כדוגמת שלילת רישיון.

כמו כן, אותה מחלוקת עלולה להיות לעתים תולדתה של תקלה טכנית או אנושית מצד גורמי אכיפת החוק, אשר יוצרת תקדים בו אזרחים רבים מועמדים לדין מבלי שביצעו את העבירה המיוחסת להן, או שמתלוות לה נסיבות מקלות משמעותיות. לאור זאת, במאמר הקרוב נדון בתהליך ביטול אישום דו"ח תעבורה, כמו גם הנסיבות וההתניות אשר עושות אותו לאפשרי, בנוסף למעמדו ותפקידו הייחודי של עורך דין לענייני תעבורה בתוכו.

ביטול אישום דו"ח תעבורה – הליך האכיפה המשמעתי

בטרם נצלול לאופן בו יש להתמודד עם דו"ח אשר ניתן לכם ושיש טעם לערער עליו, חשוב להבין כיצד עובדת מערכת אכיפת החוק בהיבט האכיפה בפועל. ישנם 2 סוגי עבירות אשר מקנות דו"ח תעבורה למבצען – עבירות מסוג ברירת משפט, ועבירות מסוג הזמנה לדין והגשת כתב אישום.

עבירות משפט רשות ברירת משפט 

החלק הראשון מתייחס לעבירות תנועה אשר הינן קלות ושכיחות יותר, כדוגמת – חניה באזור אסור, נהיגה ללא חגורה, שימוש בנייד בזמן הנהיגה ועוד. כאשר ימצא נהג אשם בהן (על פי דעת השוטר ו/או אמצעי האכיפה שמצא אותו ככזה) הוא צפוי לקבל דוח אשר מחייב אותו בתשלום קנס תוך 90 ימים ממועד קבלתו, בנוסף לעיתים לנקודות שיזקפו לחובתו, אשר הצטברותן תביא בעתיד לסנקציות נוספות. מבין אותן סנקציות ניתן למנות את החובה לבצע קורס נהיגה מונעת בשנית, ולעתים אפילו ביצוע מבחני קבלת רישיון כדוגמת תיאוריה או טסט. עבירות אלו שונות מעבירות חמורות יותר בכך שכפי ששמן מרמז, הנהג רשאי לבחור האם לשלם את הקנס ובכך לסיים את הליך האכיפה נגדו, או שמא הוא מעוניין לעמוד לדין בפני שופט בבית משפט לענייני תעבורה, אשר בפניו יוכל לשטוח טענותיו ולטעון לחפותו.

עבירות הזמנה לדין

עבירות אלו הינן חמורות יותר, אשר כוללות סעיפים מהותיים יותר כדוגמת נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים, תאונת דרכים, נהיגה ללא ו/או תחת פסילת רישיון וכדומה. בניגוד לעבירות משפט רשות, כאן לנהג אין את הפריבילגיה לבחור האם ברצונו לעמוד לדין, והוא מחויב בהתייצבות בפני שופט בעל כורכו, בבית הדין לענייני תעבורה. בנוסף לכך, השלכות גזר הדין בעבירות שכאלו הינן חמורות בהרבה ממקבילותיהן במשפט הרשות, אשר עלולות להגיע לכדי מאסר בפועל ופסילת רישיון למשך זמן ארוך מאוד.

כיצד דו"ח תנועה מגיע לידי הנאשם?

אם עלה חשד שביצעתם עבירת ברירת משפט, כלומר כזו אשר מתלווה אליה קנס כספי בשילוב נקודות, חשוב לדעת את זכויותיכם וחובותיכם בתוך הליך זה. ראשית, האופן בו ניתן לקבל פיזית דו"ח שכזה הוא באמצעות הגשתו פיזית מהשוטר שמצא אתכם אשמים או אם מדובר באכיפה באמצעות מצלמה – באמצעות הדואר לכתובת של בעל הרכב כפי שמופיעה במשרד הפנים. מהרגע שקיבלתם את הדו"ח יש לרשותכם 90 ימים כדי לשלמו, עם זאת, רבים נוהגים לשלם את הדוח בהקדם האפשרי מתוך חשש שמא ישכחו לעשות זאת, תרחיש אשר אם אכן יתממש עלול לגרור ריביות בגין פיגור בתשלום הקנס הראשוני.

האם יש טעם לשלם את הדוח בהקדם האפשרי?

אף על פי כי נדמה במבט ראשון שמדובר בהחלטה נבונה, יש לציין כי לעצם תשלום הדו"ח יש חשיבות. תשלום הדו"ח מהווה הודאה באשמה ולכן אם בעתיד ירצה הנהג לערער על הדו"ח, תשלום הדו"ח יהווה קושי רב. כלומר, יש לראות במעשה התשלום הודאה מצד הנהג, שאכן הוא ביצע את העבירה אשר מצריכה מתן קנס ו/או נקודות רישיון. התשלום מקשה מאוד על ביטול אישום דו"ח תעבורה והשלכותיו בהמשך. לפיכך, אם הושת עליכם דו"ח ואתם סבורים שהדו"ח לא מוצדק, אל תשלמו את הדו"ח!

מה צריך לעשות נהג שקיבל דו"ח שלטענתו אינו מוצדק

בפני נהג שקיבל דו"ח תעבורה עומדות מספר אפשרויות לערער על הדו"ח. מבין הכלים שבאמתחתו ניתן למנות את הזכות להגיש בקשה לביטול הדו"ח, להגיש בקשה להמרת הדו"ח לאזהרה/התראה, להגיש בקשה להסבת הדוח על אדם אחר (במקרה שמדובר בדו"ח מצלמה), ולבסוף להגיש בקשה להישפט בפני בית משפט לענייני תעבורה.

ביטול דו"ח תנועה – ביטול אישום דו"ח תעבורה

תוך 30 יום מקבלת הדו"ח רשאי הנהג להגיש בקשה למפנ"א – המרכז הארצי לפניות נהגים. מפנ"א ידועה בהיותה גוף אשר אינו מרבה לבטל דו"חות תעבורה, אך ברוב המקרים כדאי לנסות מאחר והדבר הינו בבחינת "לא מועיל, לא מזיק". בקשה זו צריכה להיעשות ישירות על ידי מקבל הדו"ח או בסיוע עורך דין תעבורה מטעם הנהג. הבקשה מוגשת בכתב ומפרטת בצורה עמוקה וכנה מדוע לדעת הנהג קיים יסוד סביר לבטל את הדו"ח שקיבל על כלל השלכותיו.

יש לצרף למכתב זה מסמכים רלוונטיים אשר בידם להשפיע על קבלת ההחלטה. לדוגמה, לנהג אשר קיבל דו"חות תנועה בעקבות אי ציות לתמרור עצור, יוטב לצרף תצלום אשר מראה כי אותו תמרור מוסתר בשל צמחייה טבעית ותנאי הדרך, וכי סביר כי נהג לא יבחין בו בשל תנאי הראות הלקויים. זאת, בנוסף לתיעוד ממצלמת רכב, אשר רבים מחזיקים בה בכדי לתעד ולהוכיח במידת הצורך כי נעשה להם עוול תעבורתי כלשהו.

המרת דו"ח תנועה לאזהרה

בכדי להמיר דו"ח תנועה לאזהרה יש לעמוד בתנאים ספציפיים אשר אינם חלים על כלל הנהגים. כלומר, המרת דו"ח לאזהרה לרוב תתאפשר לנהגים אשר בעלי ותק נהיגה של כ- 5 שנים, בנוסף על כך כי מדובר בנהגים אשר אינם בעלי היסטוריה בעייתית בהיבט תעבורתי. הליך הגשת הבקשה דומה להליך ביטול הדו"ח, וכרוך בהגשת בקשה תוך 30 יום מעת קבלת הדו"ח למפנ"א, כמו גם נימוקי הבקשה צריכים להיות מבוססים היטב וכאלו אשר מכילים גורמים נוספים פרט לטעות האנוש של הנהג, אשר גרמו לביצוע העבירה

עם זאת, בניגוד לבקשת ביטול דו"ח, בבקשת המרה לאזהרה, מטרת הבקשה אינה לכפור באשמה ולשכנע כי לא נפל דופי בהתנהלותו של הנהג, אלא לטעון כי העבירה אינה מעידה על כלל תרבות הנהיגה של הנהג אשר הינה תקינה לרוב, וכי מדובר בנהג זהיר אשר העבירה שמיוחסת לו מהווה חריגה ממנהגו ומדרכו שבשגרה.

הסבת דו"ח תעבורה על נהג אחר

במקרים בהם הדו"ח שהתקבל הוא כתוצאה של תיעוד העבירה באמצעות מצלמה, לעתים הדו"ח עלול להינתן עבור אדם אשר כלל לא נהג ברכב בעת ביצוע העבירה לכאורה. דו"חות מצלמה יוצאים על שם בעל הרכב מכח חזקת הבעלות ועל בעל הרכב לטעון לסתירה החזקה אם הוא לא זה אשר נהג ברכב בזמן תיעוד העבירה. לדוגמה, במקרים בהם ילדים נוהגים ברכב הוריהם, או כשמדובר ברכב בבעלות חברה, עלול להיווצר מצב המצריך הסבת דו"ח התנועה ע"ש הנהג בפועל.

במקרים כאלו קיימת האפשרות להגיש בקשה אשר במרכזה הטענה כי זהות הנהג אשר ביצע את העבירה אינה כפי שמצוין בדו"ח. יש לתמוך את הבקשה בתצהיר מאומת ע"י עורך דין תעבורה ובו מקבל הדו"ח מצהיר כי אינו הנהג אשר נהג ברכב במועד תיעוד העבירה ותצהיר מטעם הנהג בפועל. בהמשך לכך, ישנם כאלו אשר בוחרים להסב דו"חות תעבורה על מי מבני ביתם בשל החשש מצבירת נקודות רישוי והסנקציות אשר מתלוות לכך.

דיון בפני שופט תעבורה על ביטול אישום דו"ח תעבורה

כפי שצוין בהתחלה, עבירות ברירת משפט מאפשרות למקבל הדו"ח לבקש לעמוד לדין בפני שופט בית הדין לתעבורה. עצם קיום המשפט אינו מבטיח כי תוצאותיו יטיבו עם המבקש, ולעתים עלול אף לעמוד בפני החמרת הדין כנגדו. יחד עם זאת, בכך מתאפשר לאדם אשר סבור שניתן לו דו"ח שלא כדין – להוכיח את חפותו ולפרוש את טענותיו בפני שופט.

זיכרו, שופט תעבורה לא מוסמך למחוק את הנקודות שנצברות בעקבות הרשעה. על המבקש להישפט להוכיח בפני בית המשפט כי הוא לא עבר את העבירה הנטענת כלפיו – משמע, עליו להטיל ספק סביר בראיות התביעה. אם יצליח בכך, בית המשפט יזכה אותו. אם יכשל, יורשע בדין ובית המשפט רשאי לגזור את עונשו מחדש ואינו מחוייב עוד לקנס המקורי שהוטל עליו. בדרך כלל, לפני הדיון יוכל המבקש לנהל משא ומתן עם התובע בניסיון לשכנעו להגיע להסדר מקל יותר – שינוי סעיף העבירה לעבירה שאין בצידה נקודות ו/או הפחתת הקנס שהוטל עליו.

ביטול אישום דו"ח תעבורה – בהיבט הטכני

חשוב לציין כי לנהג יש 90 יום ממועד קבלת דו"ח התנועה להגיש את בקשתו להעמדה לדין. אולם, אם הגיש הנהג בקשה לביטול הדוח קודם לכן, כחלק ממסגרת 30 הימים אשר עמדו לרשותו מרגע קבלת הדו"ח לטובת העניין, הוא זכאי להגיש בקשה להעמדה לדין במסגרת 30 ימים נוספים אשר ניתנים לו החל מקבלת תשובה שלילית בעניין בקשתו לביטול הדו"ח.

ביטול אישום דו"ח תעבורה – בהיבט המשפטי

לשופט תעבורה יש סמכות לבטל את הדו"ח כליל אם התביעה לא הצליחה להוכיח מעבר לכל ספר סביר שהנהג אכן ביצע את עבירת התעבורה הנטענת כלפיו. ולחילופין, אם בית משפט לתעבורה ימצא כי הנהג אשם, יש לו הסמכות להחמיר בעונשו של הנהג.  לאחר פסק הדין, יש לשני הצדדים (הן לנהג והן לתביעה) זכות לערער לבית המשפט המחוזי בתוך 45 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

לסיכום – ביטול אישום דו"ח תעבורה

דו"חות תנועה הם תופעה רווחת במדינת ישראל. רבים מהנהגים טוענים כי "לא ידעו" או "לא התכוונו" לבצע את העבירה הנטענת כלפיהם. חשוב להבין, אין כל חשיבות לכך בהליך המשפטי ולא נדרשת מהנהג כל כוונה לעבור עבירה. עבירות התעבורה מוגדרות מבחינה משפטית כעבירות של אחריות קפידה ולכן די בכך שהתביעה המשטרתית תוכיח מבחינה עובדתית כי בוצעה עבירה ע"מ להרשיע את הנהג. 

לכן, אם הנכם מואשמים בעבירת תעבורה כלשהי, קיימת חשיבות מכרעת לשכור עורך דין תעבורה לצורך קבלת ייצוג ראוי. עורך דין תעבורה, כיאה לדמות אשר מעורה ובקיאה בדיני התעבורה, בחוקים ובתקנות השונות, יכול לסייע לכם בבחירת הדרך הנכונה ביותר לצורך השגת התוצאה האפשרית הטובה ביותר עבורכם. עורך דין תעבורה ידע למצוא את הכשלים שנפלו בדו"ח שקיבלתם ולהשתמש בהם להשגת תוצאה ראויה.

כמו כן, ישנן טענות הגנה רבות נוספות אשר יכולות לסייע לנהגים להקל בעונשם או אף להביא לביטול הדו"ח שניתן נגדם כגון טענת התיישנות, הגנה מן הצדק, אכיפה בררנית ועוד. רק עורך דין תעבורה מנוסה ידע להשתמש בכלל הטענות שיכולות לסייע לכם. במקרים כאלו בהם מתמודדים אל מול גופים גדולים ועתירי בירוקרטיה כגון המשטרה או בתי המשפט, חשוב להיעזר באיש מקצוע אשר בקיא בכלל ההליכים הללו, בכדי לסיים את ההליך עם התוצאה האפשרית הטובה ביותר עבורכם.

עורכת דין תעבורה יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל ליוותה אלפי נהגים בהליכי תעבורה השונים, החל מטיפול בעבירות קנס וכלה בייצוג בתאונות דרכים קשות ואף קטלניות. אם אתם זקוקים לייעוץ בענייני תעבורה הנכם מוזמנים ליצור קשר ולקבוע פגישה בהקדם.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו