072-371-8608

בקשה להארכת מועד להישפט

קיבלתם הודעת תשלום קנס? לפי חוק סדר הדין הפלילי, סעיף 229 (א), חלה עליכם החובה לשלמו תוך 90 ימים מיום ההמצאה. אם אינכם ביצעתם את עבירת התעבורה, או שמא עומדות לצידכם סיבות ראויות אחרות,  הינכם רשאים להגיש בקשה לבית המשפט לעניין ביטול הקנס או לחילופין, בקשה להישפט בגינו. להגשת בקשה לביטול הקנס, עומדים לרשותכם 30 ימים, ואילו לעניין הבקשה להישפט, עומדים לרשותכם 90 ימים. אם חלפו 90 הימים ולא הגשתם את הבקשה להישפט, עליכם להגיש בקשה להארכת מועד להישפט על מנת לקבל את יומכם בבית המשפט. חשוב לציין, כיום קיימת פסיקה נרחבת אשר מתייחסת לעניין בקשת הארכה המועד להישפט. החוק קובע כי בקשות שהתקבלו לאחר תום 90 הימים מיום המצאת הדו"ח, ידחו על ידי בית המשפט בתוקף. אך, קיימים חריגים לכך.

מי רשאי להגיש את הבקשה להארכת מועד להישפט, וכיצד מגישים אותה? קראו את הכתבה, וקבלו מענה לכל שאלותיכם.

 

איך מגישים בקשה להארכת מועד להישפט?

את הבקשה להארכת המועד להישפט יש להגיש לבית המשפט אשר בסמכותו לדון בעניין, ולצרף לבקשה תצהיר לעניין אימות העובדות. לאחר בחינת הבקשה, אם בית המשפט אכן ייעתר לבקשתכם, המטה הארצי יקבל העתק מן ההחלטה ולאחר מכן יעודכן הנאשם על זימונו החדש למשפט. אך לחילופין, אם בית המשפט יבחר שלא לקבל את בקשתכם, עליכם לשלם את גובה הקנס הנקבע, או להגיש ערר לבית המשפט המחוזי.

לפי סעיף 220 (א) לחסד"פ (חוק סדר הדין הפלילי), בעת קבלת הודעת הקנס, חל על הנאשם החובה לתשלום תוך 90 ימים. לאור האמור, קיימת חשיבות מרבית לעניין הזמנים שבהם ניתן לפעול לרבות: הגשת בקשה להישפט או הגשת בקשה לביטול הקנס. אם חלפו 90 ימים מעת המצאת הדו"ח, רואים את הנהג כאילו הורשע, אף אם לא שילם את הקנס והנקודות ירשמו לחובתו. שימו לב כי תירוצים בגין אי תשלום הקנס במועד, או אי הגשת בקשה להישפט במועד בשל שכחה, לא יתקבלו בברכה בבית המשפט, אלא רק אם מדובר במקרים חריגים עשוי בית המשפט לשקול את עניין הבקשה להארכת המועד (נדון על החריגים בהמשך).

בעניין זה נציין את פסק הדין שניתן ב 2008, לעניין משה בן זכאי, אשר נאמר בו כך: אדם אשר קיבל דו"ח ששמו מצוין בו, אך לטענתו אין בוצעה העבירה על ידו, מחוייב לפעול באופן מיידי להסדרת הדבר. במקרה זה, לא עשה הנאשם דבר לעניין הסדרת הדו"ח בזמנים שנקבעו לו, ולכן בית המשפט פסק כי מדובר באיחור שאינו סביר.

 

עברתי דירה, ולכן לא קיבלתי את דו"ח המצלמה מחוסר הידיעה, ניתן לבקש הארכת מועד להישפט?

בוודאי. אם ביצעת שינוי כתובת במשרד הפנים, ולמרות השינוי, הדו"ח התקבל בדירתך הישנה, אכן ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להישפט. בית משפט לתעבורה יטה להאריך את מועד המשפט רק במקרים חריגים. במקרה דנן, מדובר בסיבה מוצדקת ויהיה בידיך להוכיח כי לא עמדת במועדים בשל נסיבות שאינן תלויות בך ולכן סביר להניח שבית המשפט יקבל את בקשתך, אלא אם כן יימצא בידי המאשימה אישור מסירה תקין לכתובתך העדכנית במשרד הפנים, המלמד על מסירת הדו"ח במועד.

 

בקשת הארכת מועד להישפט, מן הפסיקה:

דוגמא מן הפסיקה שניתנה בשנת 2020 בעניין, נחום נגד מדינת ישראל:

רכבו של המבקש צולם בתאריך 12.8.19, כאשר הוא עובר עבירת תעבורה בגין נהיגה מעל המהירות המותרת. הדו"ח נרשם כמובן על שמו של הנאשם כיוון שהוא הבעלים של הרכב. על נחום היה לשלם את הדו"ח עד לתאריך 09.12.219, אך אין כך בוצע.

 

נחום הגיש בקשה להארכת מועד להישפט, בשל מספר טענות

  • איננו ידע על קיומו של הדו"ח, מכיוון שלא קיבל אותו.
  • העבירה שבוצעה נעשתה על ידי רעייתו ואילו הדו"ח היה רשום על שמו, על כך ביקש לבצע הסבה לדו"ח.
  • מצלמות א3 אינן מהימנות, וכי מצבן המשפטי עמום.

לאור כל האמור, ביקש נחום להיעתר לבקשתו, לעניין הארכת המועד להישפט ואף צירף תצהיר מנומק של רעייתו בגין העבירה שבוצעה.

בית המשפט פסק כי השאלה המכריעה בעניין זה היא- שאלת חזקת המסירה, האם קיים אישור מסירה של הדו"ח או לא. במקרה של נחום נמצאו ליקויים רבים, לאור כך בית המשפט שוכנע שאין מתקיימת חזקה המסירה (בית המשפט שוכנע כי הדו"ח לא הומצא לנחום במועד), ולכן יש להצדיק את ההשתהות של נחום בהגשת הבקשה להישפט. לאור כל הנאמר, בית המשפט קיבל את הבקשה, והורה על הארכת מועד להישפט.

 

דוגמא נוספת, ניתן לראות בפסק דין אלקאר דביר בע"מ נגד עיריית עפולה:

בעניין זה, קיימת בקשה להארכת מועד להישפט בגין 13 דו"חות תנועה שניתנו בחלוף השנים 2015-1019. הנאשמת טוענת כי איננה קיבלה את דו"חות התנועה, בעקבות מעבר בית שבוצע. עוד צוין כי, כאשר גילתה שדואר רב איננו מגיעה לדירתה החדשה מהסיבה "הנמען לא ידוע במען" כתובתה הנוכחית נרשמה ועודכנה ברשם החברות (על פי סעיף 123 לחוק החברות) והחל מאותה העת, מקבלת דואר באופן שוטף ללא כל בעיה. לאור העובדה כי הנאשמת הצליחה לסתור את חזקת המסירה, בית המשפט נעתר לבקשתה.

האם בתקופת הקורונה, תינתן התחשבות מצד בתי המשפט לעניין הארכת מועד להישפט?

במשך שנים רבות מתחולל עומס רב במערכות המשפט בישראל, לכן אין צל שספק שתקופת הקורונה לא תרמה לכך. עוד בעניין זה, אנשים רבים חוששים לצאת מבתיהם בעקבות המגפה שמתרחשת בכל רחבי הארץ, לכן מדובר במצב חירום שניתן להכניס לשיקול בית המשפט בגין בקשת הארכת מועד להישפט.

במקרים מסוימים ובהתאם לנסיבות, ניתן לציין בפני בית המשפט בעת בקשה ההארכה, לאמץ את מדיניותם של בתי המשפט בתחום האזרחי, ולאפשר את הארכת המועד להישפט בעקבות משבר הקורונה (אין בית המשפט מחוייב לקבל זאת).

האם עורך דין לתעבורה יכול לסייע לי?

עורך דין המיומן בתחום התעבורה ידע לבדוק עבורכם את כל הפרטים הרלוונטיים, בין אם באמצעות בדיקת תדפיס הניקוד שבידכם, הנפקת דו"חות מהמשטרה ובדיקתם ומכלול הנסיבות שהביאו לאי עמידתכם במועד. ידע רב וניהול נכון, עשויים לסייע לכם בעת הגשת בקשה להארכת מועד להישפט, ואף לביטול גביית הקנס בכללותו.

אם ידוע לכם על בעייתיות לעניין התאריך המצוין בדו"ח, או כי לא קיבלתם את הדו"ח וחלפו 90 ימים, תהיו רשאים להגיש את הבקשה.

בהחלט מדובר בסיבה ראויה. אך אין בית משפט מחוייב לקבל זאת. לפסק דין שניתן בעקבות הקורונה, כנסו לאתר.

את הבקשה עליך להגיש לביהמ"ש ולצרף לבקשה תצהיר לעניין אימות העובדות. לסיוע בהגשת הבקשה, בקרו באתר.

בית המשפט לרוב מסרב לבקשות הארכת המועד להישפט, אך קיימים חריגים לכך. לקריאה נוספת בעניין החריגים, בקרו באתר.

בקשה להארכת מועד להישפט
במאמר זה דיברנו על:
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print