072-371-8608

הובלת מטען בניגוד לתקנות

מטען שאינו מובל כראוי עשוי להוות סכנה של ממש לנהג הרכב ובעיקר לסובביו בכביש. לכן, תקנות התעבורה מסדירות את האופן שבו יש להוביל מטען על מנת לשמור על ביטחון מירבי בכבישים. מאמר זה יפרט את העבירות השונות הנוגעות להובלת מטען בניגוד לתקנות, מידת חומרתן והעונש שהן גוררות עמן.

 

תקנות תעבורה הנוגעות למטען – הובלת מטען בניגוד לתקנות

תקנות התעבורה כוללות מספר ניכר של תקנות הנוגעות לאופן הובלת מטען על מנת שההובלה תיעשה באופן הבטיחותי ביותר. אי עמידה בתקנות אלו עשויה להוביל לענישה מחמירה, כמו קבלת מספר גבוה של נקודות רישוי או קנס כספי גבוה.

בכל מקרה בו אתם מתמודדים עם ענישה בשל הובלת מטען בניגוד לתקנות, מומלץ בחום להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני תחבורה. עורך דין מנוסה יוכל לעזור לכם לערער על הדו"ח ובמידת הצורך לייצג אתכם בבית המשפט.

רוב תקנות התעבורה העוסקות בהובלת מטען נוגעות במקרים בהם המטען פוגע לרעה בסביבה ומסכן עוברי דרך אחרים, או במקרים בהם הובלת המטען פוגעת בכשירות הנהיגה של הנהג עצמו.

 

נהיגה ברכב שעולה ממנו אבק / שנשפך ממנו חומר

תקנה 86 (1) לתקנות התעבורה קובעת את האיסור על נהיגה ברכב שעולה ממנו אבק או נשפך ממנו חומר –

"86.  לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב –

(1)   מטען אשר ממנו מתאבך אבק או נשפך חומר כלשהו";

כפי שכמובן ניתן להבין, חומר שנשפך מרכב או אבק שעולה ממנו יכולים להשפיע לרעה על הסביבה, בין אם ביצירת זיהום ולכלוך משמעותיים, ובין אם בשל יצירת סיכון עבור נהגים ועוברי דרך אחרים.

הענישה הנהוגה על עבירה זו היא קנס בגובה 500 ₪ ושש נקודות רישוי.

 

הובלת פחם ואפר יבש ללא כיסוי

תקנה 86 (2) לתקנות התעבורה קובעת את האיסור על הובלת פחם ואפר יבש ללא כיסוי –

"86.  לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל ברכב –

(2)   פחם ואפר יבש, אלא ברכב שיועד לכך וכשהמטען מכוסה באופן שימנע התאבכות אבק או שפיכת כל חומר ממנו";

בדומה לעבירה הקודמת, גם עבירה זו מקנה לבעליה קנס בגובה 500 ₪ ושש נקודות רישוי.

 

נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען

תקנה 85 (א) (4) לתקנות התעבורה קובעת את ההוראות לנשיאת מטען באופן הבטוח ביותר.

85". (א)  לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

(4)   המטען, מכסהו ומכסה הרכב, מחוזקים היטב באופן שלא יישמטו ולא יתרופפו עקב הנסיעה או מחמת הרוח";

העונש על נהיגה ברכב שנשמט ממנו מטען כיוון שמכסה הרכב, מכסה המטען והמטען עצמו לא היו מחוזקים היטב הוא קנס של 500 ₪ ושמונה נקודות רישוי.

 

המטען או מכסהו מגבילים את שדה הראייה של הנהג או את לוחיות הזיהוי

תקנה 85 (א) (2) (ב) לתקנות התעבורה קובעת את האיסור על כך שהמטען או מכסהו יחסמו או יגבילו את שדה הראייה של הנהג, לרבות הסתרת או הגבלת מראות תשקיף, למעט במקרה בו הרכב אינו מלווה על ידי רכב נוסף.

"85.  (א)  לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

(2)   המטען מסודר באופן –

(ב)   שהמטען או מכסהו לא יחסום ולא יגביל את שדה ראייתו של הנוהג ברכב מלפניו ולצדדיו, לא יסתיר מעיני הנהג את מראות התשקיף, למעט כאשר הרכב שמוביל את המטען מלווה כל העת על ידי רכב אחר, ולא יחסום את הכניסה לתא הנהג והיציאה ממנו";

(ג)    שהמטען או מכסהו לא יסתיר מעיני עוברי דרך אחרים את הפנסים, לוחיות-הזיהוי, מחווני הכיוון או המחזירורים של כלי הרכב; וכל סימון אחר למטרת בטיחות;

אם הנהג הואשם בכך שהמטען או המכסה הגבילו את שדה הראייה שלו, לרבות במקרה בו המטען או המכסה הסתירו את מראות תשקיף, הוא ייקנס בקנס בגובה 250 ₪ ובארבע נקודות רישוי. אם המטען או המכסה הסתירו את לוחית הזיהוי הקדמית או האחורית, הנהג ייקנס ב- 250 ₪ בלבד ולא ייאלץ לשאת בנקודות רישוי.

 

הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי מתאים

תקנה 85 (א) (6) לתקנות התעבורה קובעת את האיסור לנהוג ברכב כאשר המטען מצוי בתפזורת וגובהו עולה על גובה הארגז של הרכב, והוא אינו מכוסה בכיסוי מתאים.

"85.  (א)  לא יוביל אדם מטען ברכב או עליו ובעל רכב או מי שהשליטה עליו לא יניח ולא ירשה להוביל מטען ברכב או עליו אלא אם כן מבנה הרכב, על כל חלקיו ואבזריו, מתאים להובלת המטען בבטיחות וכאשר –

(6)  גובה המטען בתפזורת אינו עולה על גובה דפנות הארגז של הרכב לרבות הסולמות שהותקנו כדין ברכב והמטען מכוסה בכיסוי מתאים שיש בו כדי לקיים את הוראות חלק זה."

הענישה המקובלת על הובלת מטען בתפזורת ללא כיסוי מתאים היא קנס בגובה 500 ₪ ושש נקודות רישוי.

 

הובלת מטען ללא שטר מטען או מסמך להובלה עצמית

סעיף 18 (א) לחוק שירותי ההובלה קובע את האיסור להוביל מטען ללא האישורים הרלוונטיים –

(3)   מוביל מטען ללא שטר מטען או מסמך אחר, בניגוד להוראות סעיף 14 או מוביל מטען עם שטר מטען או מסמך אחר, שאינם כוללים את כל הפרטים הנדרשים לפי הוראות אותו סעיף";

במקרה כזה, הנהג לא יקבל דו"ח שכולל נקודות רישוי או קנס, אלא יקבל כתב אישום ויזומן לדיון בבית משפט לתעבורה.

 

עורך דין תעבורה המתמחה בעבירות של הובלת מטען בניגוד לתקנות

כפי שניתן לראות, העונשים הכרוכים בהובלת מטען שלא כדין נעים על ספקטרום רחב ותלויים בחומרת העבירה. בדרך כלל, ככל שהסיכון שנוצר על ידי הובלת המטען הוא גדול יותר, כך הענישה תהא משמעותית יותר.

חשוב להבין שגם אם לא זומנתם לדין וקיבלתם נקודות רישוי בלבד, אין הדבר אומר שיצאתם בקלות – זכרו כי נקודות רישוי מצטברות, ולאחר מספר מסוים תהיו מחויבים בריענון נהיגה. במקרים חמורים יותר, רישיונכם עלול להישלל. לכן, אם אתם שוקלים לערער על דו"חות תנועה שקיבלתם, כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני תעבורה על מנת לדעת אם כדאי לכם לבחור בברירת משפט.

 

הובלת מטען בניגוד לתקנות – סיכום

אם בחרתם להישפט או שזומנתם לדין, חשוב שתזכרו כי בית המשפט לדיני תעבורה הוא בית משפט פלילי מן המניין, ועל כן שופטיו מוסמכים להעניק עונשים מחמירים כמו שלילת רישיון ואפילו מאסר. בהתאם לכך, מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין המיומן בתחום, כך שיוכל לעזור לכם להפחית את העונש ככל האפשר ולסייע לכם להתגונן מפני עונש קשה.

משרד עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה בדיני תעבורה ומזמין אתכם ליצור קשר על מנת לקבל ייעוץ משפטי מהצוות המשפטי המצוין שלנו. משרדנו הוא בעל ניסיון ענף והצלחות רבות בתחום התעבורה, ונשמח להעניק לכם ייעוץ ללא התחייבות וליווי משפטי במידת הצורך.

הובלת-מטען-בניגוד-לתקנות
במאמר זה דיברנו על:
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print