לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

עבירות הובלת מטען חורג ומשקל יתר

נהגים רבים נוטים להקל ראש בדבר ולהוביל מטענים חורגים בכלי הרכב שלהם וכן משקל יתר, מבלי להבין את ההשלכות של מעשיהם. חשוב להבין כי בשני התרחישים הללו – משקל יתר וכן מטען חורג, עשויים יתר משתמשי הדרך לרבות נהגים, הולכי רגל, רוכבי אופניים וכיוצ"ב להימצא בסכנה בגין כך. כאשר נהג בוחר להוביל ברכבו מטען חורג או שמא לשאת משקל יתר, חלה השפעה ישירה על כלי הרכב אשר באה לידי ביטוי במצבים בהם נדרש לבלום, לבצע פנייה או שמא לסטות מנתיב הנסיעה כאלו ואחרים. בשנים האחרונות התרחשו לא מעט תאונות דרכים כתוצאה מהובלת מטענים חורגים ומשקל יתר ועל כן משטרת ישראל הגבירה את אכיפתה בעניין.

כיום, ניתן לראות כי קיימת במשטרה יחידה מיוחדת שמטרה לאכוף אך ורק את עבירות התנועה אשר מתבצעות על ידי רכבים כבדים, מה שמצריך מן הנהגים השונים הקפדה יתרה על חוקי התעבורה! במאמר זה נדון על התקנות השונות וכן הסנקציות הקיימות, ונציין מספר טיפים מהותיים בנושא.

הגדרת משקל יתר, בהתאם לתקנות

כפי שציינו בהקדמה, הובלת מטען העולה במשקלו על המותר, מהווה סכנה ממשית לביטחונם של משתמשי הדרך השונים. בהתאם לכך, חשוב להבין מהו "משקל יתר" בהתאם לתקנות, והאם בכל תרחיש בו מוביל הנהג משקל יתר הינו צפוי לקבלת דו"ח תנועה.

טרם נדון על דרגות האכיפה השונות, יש לציין כי במקרה שנהג נושא בכלי רכבו משקל יתר של עד 5% לכל היותר, לא יינתן דו"ח בגין ביצוע העבירה. יחד עם זאת, כאשר מדובר בחריגת משקל העולה על 5% צפוי הנהג לסנקציות שונות בהתאם למשקל היתר לרבות:

משקל יתר: הסנקציות הצפויות לנהג הנאשם:
כאשר משקל היתר מהווה עד 10% מעל המשקל המותר יירשם כנגד הנהג הנאשם דו"ח עם קנס כספי על סך 500 ₪ בצירוף 6 נקודות תעבורה
כאשר משקל היתר נע בין 10% ל-14.9% לכל היותר מעל המשקל המותר צפוי הנהג לקבל דו"ח עם קנס כספי על סך 1000 ₪ בצירוף 6 נקודות.
כאשר משקל היתר נע בין 15% ל-24.9% לכל היותר מעל המשקל המותר יוגש כנגד הנהג הנאשם כתב אישום בצירוף 8 נקודות תעבורה. במקרה דנן, תיטה המשטרה לבצע השבתה מנהלית של כלי הרכב הנוכחי ל-30 ימים.
כאשר משקל היתר עולה על 25% מן המשקל המותר יירשם כנגד הנהג הזמנה לדין בצירוף 8 נקודות תעבורה. לרוב, תיטה המשטרה לבצע הן פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה והן השבתה מנהלית של כלי הרכב הנוכחי.

אז כמה בעצם מותר לנהגים לשאת משקל יתר מבלי לבצע עבירה?

בכדי להבין בצורה טובה ביותר את המונחים עליהם דיברנו קודם לכן, נציג בפניכם דוגמה אשר עשויה לסייע לכם בהבנת הסיטואציה. לצורך ההדגמה, בבעלותו של דני משאית שמשקלה הינו 4 טון בהתאם לרישיון הרכב. נתון כי המשקל הכולל הינו עד 6 טון לכל היותר. משמע שנבצע הפחתה של משקל המשאית מן המשקל המותר ונגיע לתוצאה כי – מטענו המורשה של דני לא יעלה על 2 טון לכל היותר. לכן, הימצאות של משקל העולה על המותר, עשוי להוביל לרישום דו"ח כנגד הנהג הנאשם הן מסוג ברירת משפט והן מסוג הזמנה לדין.

עבירות הובלת מטען חורג ומשקל יתר
עבירות הובלת מטען חורג ומשקל יתר

כיצד מתבצעת אכיפה עבירה נהיגה במשקל יתר?

סביר להניח כי כל אדם נורמטיבי יטה לעצמו, כיצד משטרת ישראל יכולה להעריך משקל יתר של משאיות וכלי רכב ציבוריים אחרים. ניתן לראות כי בידי משטרת ישראל אמצעי אכיפה שונים כדוגמת "מאזני דרך" אשר מוצבים בכביש לצורך שקילת כלי רכב כבדים כדוגמת רכבי משא, משאיות וכיוצ"ב. הצבת "מאזני דרך" נעשית בצורה אקראית, לרוב בסמוך לכבישים בהם ידוע כי עוברים כלי רכב המוגדרים כ"כבדים" באופן שגרתי. השקילה נעשית בשטח, ללא צורך לעכב את הנהג מעבר לבדיקה עצמה אשר מתבצעת בסמוך למקום בו התבקש לעצור. אם אכן התבשר השוטר כי הרכב נושא משקל יתר, צפויים הנהגים לענישה בהתאם למשקל היתר שאותר בכלי הרכב שלהם.

הגדרת מטען רוחב, על פי תקנות התעבורה

בהתאם לתקנה 85(א) לתקנות התעבורה, חל איסור להוביל מטען רוחב ברכב פרטי, אך יחד עם זאת בהתקיים התנאים הבאים, לא יהיה צפוי הנהג לקבל דו"ח תנועה בגין הובלת מטען בניגוד לתקנות, לרבות:

 • משקל הרכב – 15 טון מינימום
 • המטען הינו יחידת רוחב אחת
 • חריגת המטען לא תעלה על 45 ס"מ מכל דופן
 • רוחב המטען החורג הכולל הינו – עד 3.4 מטרים
 • על הנהג לבצע סימון הן בחלקו הקדמי של הרכב והן בחלקו האחורי של הרכב המתריע כי הוא נושא מטען רחב. הסימון יתבצע באמצעות הצבת שלט.
 • במקרה של הובלת מטען רחב בשעות החשיכה, יש להפעיל תאורה היקפית ברכב

הגדרת מטען גובה

יש להבדיל בין הובלת מטען חורג בגין רוחבו, לבין הובלת מטען חורג בגין גובהו. מטען הגובה נמדד החל מהקרקע ועד לנקודתו הסופית הגבוה ביותר. במקרה דנן, חלה סכנת ממשית לפגיעה בעצמים הממוקמים בגובה כדוגמת שלטים למיניהם, רמזורים, תמרורי תנועה, גשרים, תשתיות חשמל, תשתיות תקשורת וכן בכל דבר שמיקומו מעל לפני הקרקע. בהתאם לכך, נהג אשר מוביל מטען גובה בניגוד למותר, צפוי לענישה בהתאם.

מדוע חשוב להתמודד עם דו"ח שנרשם לכם בגין הובלת מטען חורג או משקל יתר?

כידוע, נהגים ציבוריים מתפרנסים מעבודתם כנהגי משאיות ועל כן קיימות חשיבות מרבית להתמודד עם הדו"ח שנרשם לחובתכם. לעיתים רבות, גם במקרה שקיבלתם דו"ח עם קנס כספי ונקודות תעבורה, רישיונכם עשוי להימצא בסכנה בגין שיטת הניקוד של משרד הרישוי. לכן, בעת קבלת דו"ח תנועה חשוב להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין תעבורה בעניין ולקבל הכוונה נכונה וראויה בהתאם לנסיבותיכם האישיות. חשוב להימנע מתשלום הקנס הכספי מכיוון שאם בחרתם לעשות זאת, הודאתם בביצוע העבירה ועל כן ייזקפו לחובתכם הנקודות באופן אוטומטי. חשוב להבין כי רישום של נקודות אלו עשוי להביאכם למצב בו תיאלצו להיפרד מרישיון הנהיגה שלך למספר חודשים וכן גם מפרנסתכם בעקבות כך. אל תקלו ראש בעניין, התמודדו עם הדו"ח שנרשם לחובתכם ובכך לא תסכנו את רישיונכם.

קיבלתם הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת משקל יתר או הובלת מטען חורג? חשוב שתדעו

במקרה שהוגש נגדכם כתב אישום בגין אחת מן העבירות הבאות – הובלת מטען חורג / הובלת משקל יתר, הינכם צפויים לסנקציות מהותיות בבית המשפט לתעבורה. בסמכותם של השופטים להטיל את העונשים הבאים:

 • שלילת רישיון הנהיגה על תנאי
 • שלילת רישיון הנהיגה בפועל
 • קנס כספי
 • נקודות תעבורה
 • מאסר על תנאי
 • מאסר בפועל
 • עבודות שירות
 • של"צ

לאור העובדה כי הינכם צפויים לענישה מחמירה וכן לפגיעה משמעותית בפרנסתכם אם אכן רישיונכם יישלל, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה הבקיא ברזי הדינים השונים בכדי שזה יבטיח לכם הגנה משפטית מקסימאלית ככל הניתן. חשוב להבין כי הגעה לבית המשפט לבדכם, איננה תפיק תועלת ובטח שלא את התוצאה הרצויה בעניינכם לאור העובדה כי מדובר בערכאה פלילית. עורך הדין ידע לבדוק את כל ראיות התביעה בעין מקצועית ויסודית ולאחר איתור כשלים למיניהם, יציג זאת בפני התביעה לצורך קבלת הסדר מקל.

כיצד עורך דין תעבורה יכול לסייע לך בדו"ח הובלת מטען חורג ומשקל יתר?

עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן ידע לבחון את הדו"ח שקיבלת בכל רבדיו, החל ממיקום השוטר, היכן התבקשתם לעצור, כיצד התבצעה המדידה של המטען החורג / משקל היתר ועוד. חשוב להבין כי, בדיוק כפי שעלינו ציבור הנהגים מוטלות חובות כאלו ואחרות, כך גם על אנשי האכיפה! בית המשפט לתעבורה פועל כערכאה פלילית ולכן לצורך ביסוס ההרשעה, תידרש התביעה להציג ראיות מהותיות המעידות על ביצוע העבירה מעל לכל ספק סביר. עורך דין מנוסה ידע לאתר כשלים מהותיים בראיותיה ובכך לפגום את ביסוסה של התביעה להרשעה ולהביאכם למצב בו מתקבל הסדר טיעון מקל או שמא זיכוי מלא מן העבירה המיוחסת לכם במקרים המתאימים.

שאלות נפוצות
חשוב להבין כי מעבר לקנס הכספי שקיבלת, רישיון הנהיגה שלך עשוי להימצא בסכנה בגין הנקודות אשר מיוחסות לך בדו"ח כעת. בהתאם לשיטת הניקוד, נהג שקיימת לחובתו מספר נקודות עשוי להיות צפוי לאמצעי תיקון החל מקורסי נהיגה ועד לפסילה בפועל. בהתאם לכך, חשוב להיוועץ עם עורך דין תעבורה בסמוך לקבלת הדו"ח ולהימנע מתשלום הקנס עד אשר תקבלו הכוונה בנושא.
עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן ידע לבחון עבורכם את הדו"ח שנרשם לחובתכם וכן לבדוק בצורה מקיפה ויסודית את חומר הראיות הקיים בעניינכם כמו למשל: כיצד התבצעה המדידה של המטען החורג, מיקום העבירה, וכן התקיימותם של כל הנהלים הנדרשים מצד אנשי החוק והאכיפה. לעוד בנושא, במאמר המלא.
אם ברצונך לשמור על רישיון הנהיגה שלך וכן על הפרנסה שלך בעבודתך, חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה מנוסה לאור הסנקציות אליהם אתה צפוי. חשוב לזכור כי ביהמ"ש לתעבורה הינו ערכאה פלילית לכל דבר ועניין ועל כן מתעורר הצורך בייצוג משפטי ראוי והולם.
לאור העובדה כי כלי רכב כבדים מעורבים בתאונות דרכים רבות בגין ביצוע עבירות כדוגמת משקל יתר, הגבירה משטרת ישראל את אכיפתה בעניין לצורך מיגור הקטל בכבישים. כיום, מציבה המשטרה משקלים המכונים "מאזני דרך" בסמוך למקטעי כביש בהם חולפות משאיות, ובמקרה בו מעוניין השוטר לבצע מדידה, מסמן לנהג המשאית לעצור ולהתלוות אליו לצורך ביצוע הערכת המשקל.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה