072-371-8608

הזמנה למשפט על מהירות מופרזת

מהירות מופרזת אינה משחק ילדים, ומלבד היותה מסוכנת מאוד היא עשויה להוביל לכך שרישיונכם יישלל. לצד זאת, נהיגה במהירות מופרזת מובילה לעיתים קרובות לעבירת עבירות נוספות. מאמר זה יסביר מתי אדם יקבל הזמנה למשפט על מהירות מופרזת, ומה תוכלו לעשות כדי להימנע מכך. 

 

מהי מהירות מופרזת?

כמעט בכל כביש בעולם יש הגבלה על המהירות המותרת לנהיגה בכביש. נהיגה במהירות גבוהה יתר על המידה או איטית יתר על המידה עשויה להיות מסוכנת מאוד ומהווה קרקע פורייה לתאונת דרכים.

כמובן שהכללים משתנים מכביש לכביש – ישנם כבישים אשר מוגבלים ל- 100 קמ"ש בעוד בכבישים אחרים אין לנהוג במהירות העולה על 30 קמ"ש. תקנות התעבורה מסדירות מהי המהירות המותרת בכל דרך ודרך, בהתאם לסוג הרכב –

 

דרך עירונית  דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ דרך שאינה עירונית דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי דרך מהירה דרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ
רכב מנועי 50 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 90 110 כמצוין בתמרור
אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר 50 כמצוין בתמרור 80 כמצוין בתמרור 90 100 כמצוין בתמרור ולא עולה על 100
רכב מסחרי אשר משקלו הכולל עולה 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית 50 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 80 כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80 80 80 כמצוין בתמרור ולא עולה על 80
רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת. 40 כמצוין בתמרור ולא עולה על 40 40 כמצוין בתמרור ולא עולה על 40 40 סגורה בפניו סגורה בפניו

 

תמרור 426 – תמרור שמגביל את המהירות המקסימלית שמותר לנהוג בה ל- 40 קמ"ש בלבד עד לתמרור שקובע אחרת או עד לצומת הקרובה.

תמרור 426פ – תמרור שמגביל את המהירות המקסימלית שמותר לנהוג בה ל- 60 קמ"ש בלבד עד לתמרור שקובע אחרת או עד לצומת הקרובה.

לפי תקנה 54 (א) לתקנות התעבורה "לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן". כלומר, מהירות מופרזת היא  נהיגה במהירות העולה על המצוין בטבלה שלעיל.

 

מה העונש המקובל בגין נהיגה במהירות מופרזת?

העונש על נהיגה במהירות מופרזת ישתנה בהתאם לסוג הדרך:

חריגה מהמהירות המותרת בדרך עירונית 

חריגה מהמהירות המותרת בכביש העונש על החריגה
1 ועד 20 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 250 ₪
21 ועד 30 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 750 ₪ ו- 8 נקודות תעבורה
31 ועד 40 קמ"ש קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 1500 ₪ ו- 10 נקודות
41 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש ולמעלה מכך 10 נקודות תעבורה והזמנה למשפט על מהירות מופרזת

 

חריגה מהמהירות המותרת בדרך בין עירונית 

חריגה מהמהירות המותרת בכביש העונש על החריגה
1 ועד 25 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 250 ₪
26 ועד 40 קמ"ש מעל המהירות המותרת קנס כספי בסך 750 ₪ ו- 8 נקודות תעבורה
41 ועד 49 קמ"ש מעל המהירות המותרת קנס כספי בסך 1500 ₪ ו- 10 נקודות
50 קמ"ש מעל המהירות המותרת ולמעלה מכך 10 נקודות תעבורה והזמנה למשפט על מהירות מופרזת

 

רוב העונשים על חריגה מעטה מהמהירות המותרת בכביש, עירוני או בין עירוני, הם סבירים למדי – רוב הנהגים יוכלו לעמוד בקנס של 250 ₪. כאשר החריגה מהמהירות המותרת אינה עולה על 20 או 25 קמ"ש (כתלות בסוג הכביש) הנהג יקבל דו"ח סטנדרטי לחלוטין שאינו משבש את עתידו כנהג.

לעומת זאת, שאר הדו"חות בגין נהיגה מופרזת הניתנים בגין מהירות הגבוהה מ- 20 או 25 קמ"ש מהמותר בכביש הם מחמירים למדי, וכרוכים בקנס כספי גבוה ובמספר רב של נקודות תעבורה, אשר עשויות לעשות צרות בעתידו של הנהג מסיבות שיתוארו בהמשך.

חשוב לדעת כי על כל דו"ח – מקל ועד מחמיר – ניתן לערער ולבחור בברירת משפט, אשר תאפשר לנהג לטעון את טענותיו בפני בית משפט לתעבורה במטרה לקבל עונש מופחת או לבטלו כליל.

 

מידע רלוונטי נוסף עבורכם – מאמר בנושא תשלום דוחות משטרה.

 

מדוע לא כדאי לצבור נקודות תעבורה רבות?

נקודות תעבורה מהוות "אינדיקציה" עבור הרשויות באשר למידת מסוכנותו של הנהג. לכן, ככל שיצבור יותר נקודות תעבורה, יקבל סנקציות בהתאם.

צבירת 12 עד 22 נקודות 

נהג שצבר בין 12 ל- 22 נקודות ייאלץ לעבור קורס בסיסי לנהיגה מונעת ולהצליח במבחן שבסופו. הקורס יתבצע על חשבונו של הנהג, וכל עוד לא יעבור אותו בהצלחה, לא יוכל להמשיך לנהוג.

צבירת 24 עד 34 נקודות 

נהג שצבר בין 24 ל- 34 נקודות ייאלץ לעבור קורס מתקדם לנהיגה מונעת ולהצליח במבחן שבסיומו. גם עלותו של קורס זה תוטל על הנהג, וכאמור הוא לא יוכל לקבל את רישיונו בחזרה כל עוד לא סיים את הקורס בהצלחה.

צבירת 36 נקודות ומעלה

צבירה של 36 נקודות ומעלה משמעה שהנהג ביצע עבירות תעבורה רבות או ביצע מעט עבירות חמורות ביחד. לכן, נהג שצבר 36 נקודות ומעלה ייאבד את רישיונו לשלושה חודשים, ואם זו הייתה הפעם השנייה שהנהג צבר 36 נקודות במסגרת של שש שנים הוא ייאבד את רישיונו לתשעה חודשים.

כל חידוש של הרישיון לאחר הפסילה יצריך מבחן תיאוריה וטסט נוסף, לצד בדיקות במרב"ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) על מנת שיקבל אישור לכך שהוא כשיר מבחינה מנטלית ופיזית לנהיגה.

 

מאמרים רלוונטיים נוספים בנושא נקודות ענישה בתעבורה

 

מתי אקבל הזמנה למשפט על מהירות מופרזת?

ישנם שני מקרים בהם אדם יכול לקבל הזמנה למשפט על מהירות מופרזת – אם בחר בברירת משפט או במקרה בו קיבל הזמנה לדין.

בחירה בברירת משפט 

כאמור, כל נהג שקיבל דו"ח בגין עבירת תנועה רשאי לבחור בברירת משפט ולבקש להתייצב בפני בית המשפט לתעבורה ולהציג את טיעוניו. במשפט כזה אין חובה להצטייד בעורך דין, אך בהחלט מומלץ שאדם שאינו בקיא בעולמות המשפטיים של דיני התעבורה לא ינסה לערער לבדו על הדו"ח שקיבל, שהרי באותה המידה הוא יכול לקבל עונש אפילו יותר חמור.

זימון לדין בגין מהירות מופרזת

כאמור, נהג שנתפס נוהג 41 קמ"ש ומעלה מעל המהירות המותרת בכביש עירוני או 50 קמ"ש ומעלה מעל המהירות המותרת בכביש בין עירוני יוזמן לדין, ויקבל עשר נקודות תעבורה. בסמכותו של שופט בבית משפט תעבורה להשית על הנהג עונשים הרבה יותר קשים, כמו פסילת רישיון זמנית, עונש כספי גדול יותר ואפילו מאסר בפועל או על תנאי.

העונש עשוי להיות חמור ביותר מהצפוי אם כחלק מהעבירה של נהיגה במהירות מופרזת, הנהג עבר עבירות נוספות כמו נהיגה ברמזור אדום או אפילו גרם או תרם להתרחשותה של תאונת דרכים, בייחוד אם היו בה הרוגים או פצועים.

כפי שניתן להבין, נהג שנתפס נוהג במהירות מופרזת והוזמן לדין עשוי לעמוד בפני ענישה מחמירה ואפילו מאסר. משרד עו"ד יערית אוליאל מתמחה בדיני תעבורה ומזמין אתכם לקבל מאיתנו ליווי כך שנוכל להפחית את עונשכם ואולי אפילו לבטלו כליל.

 

 

במאמר זה דיברנו על:
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print