לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

הזמנה למשפט על מהירות מופרזת

מהירות מופרזת אינה משחק ילדים, ומלבד היותה מסוכנת מאוד היא עשויה להוביל לכך שרישיונכם יישלל. לצד זאת, נהיגה במהירות מופרזת מובילה לעיתים קרובות לעבירת עבירות נוספות. מאמר זה יסביר מתי אדם יקבל הזמנה למשפט על מהירות מופרזת, ומה תוכלו לעשות כדי להימנע מכך. 

מהי מהירות מופרזת?

כמעט בכל כביש בעולם יש הגבלה על המהירות המותרת לנהיגה בכביש. נהיגה במהירות גבוהה יתר על המידה או איטית יתר על המידה עשויה להיות מסוכנת מאוד ומהווה קרקע פורייה לתאונת דרכים.

כמובן שהכללים משתנים מכביש לכביש – ישנם כבישים אשר מוגבלים ל- 100 קמ"ש בעוד בכבישים אחרים אין לנהוג במהירות העולה על 30 קמ"ש. תקנות התעבורה מסדירות מהי המהירות המותרת בכל דרך ודרך, בהתאם לסוג הרכב.

להלן מידע אודות רכב מנועי:

הזמנה למשפט על מהירות מופרזת - uliel

הסבר אודות המהירות השונות: רכב מנועי:
דרך עירונית 50
דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור
דרך שאינה עירונית 80
דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור
דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי 90
דרך מהירה 110
דרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור

להלן מידע אודות אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר:

הסבר אודות המהירות השונות: אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר:
דרך עירונית 50
דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור
דרך שאינה עירונית 80
דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור
דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי 90
דרך מהירה 100
דרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור ולא עולה על 100

להלן מידע אודות רכב מסחרי אשר משקלו הכולל עולה 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית:

הסבר אודות המהירות השונות: רכב מסחרי אשר משקלו הכולל עולה 12,000 ק"ג וברכב עבודה וטיולית:
דרך עירונית 50
דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור ולא יעלה על 50
דרך שאינה עירונית 80
דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור ולא יעלה על 80
דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי 80
דרך מהירה 80
דרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור ולא עולה על 80

להלן מידע אודות רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת:

הסבר אודות המהירות השונות: רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת:
דרך עירונית 40
דרך עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור ולא עולה על 40
דרך שאינה עירונית 40
דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426 או 426פ כמצוין בתמרור ולא עולה על 40
דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי 40
דרך מהירה סגורה בפניו
דרך מהירה שמוצב בה תמרור 426 או 426פ סגורה בפניו

 

תמרור 426 – תמרור שמגביל את המהירות המקסימלית שמותר לנהוג בה ל- 40 קמ"ש בלבד עד לתמרור שקובע אחרת או עד לצומת הקרובה.

תמרור 426פ – תמרור שמגביל את המהירות המקסימלית שמותר לנהוג בה ל- 60 קמ"ש בלבד עד לתמרור שקובע אחרת או עד לצומת הקרובה.

לפי תקנה 54 (א) לתקנות התעבורה "לא ינהג אדם ברכב בדרך במהירות העולה על הקבוע בטבלה שלהלן". כלומר, מהירות מופרזת היא  נהיגה במהירות העולה על המצוין בטבלה שלעיל.

הזמנה למשפט על מהירות מופרזת
הזמנה למשפט על מהירות מופרזת

 

מה העונש המקובל בגין נהיגה במהירות מופרזת?

העונש על נהיגה במהירות מופרזת ישתנה בהתאם לסוג הדרך:

חריגה מהמהירות המותרת בדרך עירונית 

חריגה מהמהירות המותרת בכביש העונש על החריגה
1 ועד 20 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 250 ₪
21 ועד 30 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 750 ₪ ו- 8 נקודות תעבורה
31 ועד 40 קמ"ש קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 1500 ₪ ו- 10 נקודות
41 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש ולמעלה מכך 10 נקודות תעבורה והזמנה למשפט על מהירות מופרזת

 

חריגה מהמהירות המותרת בדרך בין עירונית 

חריגה מהמהירות המותרת בכביש העונש על החריגה
1 ועד 25 קמ"ש מעל המהירות המותרת בכביש קנס כספי בסך 250 ₪
26 ועד 40 קמ"ש מעל המהירות המותרת קנס כספי בסך 750 ₪ ו- 8 נקודות תעבורה
41 ועד 49 קמ"ש מעל המהירות המותרת קנס כספי בסך 1500 ₪ ו- 10 נקודות
50 קמ"ש מעל המהירות המותרת ולמעלה מכך 10 נקודות תעבורה והזמנה למשפט על מהירות מופרזת

 

רוב העונשים על חריגה מעטה מהמהירות המותרת בכביש, עירוני או בין עירוני, הם סבירים למדי – רוב הנהגים יוכלו לעמוד בקנס של 250 ₪. כאשר החריגה מהמהירות המותרת אינה עולה על 20 או 25 קמ"ש (כתלות בסוג הכביש) הנהג יקבל דו"ח סטנדרטי לחלוטין שאינו משבש את עתידו כנהג.

לעומת זאת, שאר הדו"חות בגין נהיגה מופרזת הניתנים בגין מהירות הגבוהה מ- 20 או 25 קמ"ש מהמותר בכביש הם מחמירים למדי, וכרוכים בקנס כספי גבוה ובמספר רב של נקודות תעבורה, אשר עשויות לעשות צרות בעתידו של הנהג מסיבות שיתוארו בהמשך.

חשוב לדעת כי על כל דו"ח – מקל ועד מחמיר – ניתן לערער ולבחור בברירת משפט, אשר תאפשר לנהג לטעון את טענותיו בפני בית משפט לתעבורה במטרה לקבל עונש מופחת או לבטלו כליל.

 

מידע רלוונטי נוסף עבורכם – מאמר בנושא תשלום דוחות משטרה.

 

מדוע לא כדאי לצבור נקודות תעבורה רבות?

נקודות תעבורה מהוות "אינדיקציה" עבור הרשויות באשר למידת מסוכנותו של הנהג. לכן, ככל שיצבור יותר נקודות תעבורה, יקבל סנקציות בהתאם.

צבירת 12 עד 22 נקודות 

נהג שצבר בין 12 ל- 22 נקודות ייאלץ לעבור קורס בסיסי לנהיגה מונעת ולהצליח במבחן שבסופו. הקורס יתבצע על חשבונו של הנהג, וכל עוד לא יעבור אותו בהצלחה, לא יוכל להמשיך לנהוג.

צבירת 24 עד 34 נקודות 

נהג שצבר בין 24 ל- 34 נקודות ייאלץ לעבור קורס מתקדם לנהיגה מונעת ולהצליח במבחן שבסיומו. גם עלותו של קורס זה תוטל על הנהג, וכאמור הוא לא יוכל לקבל את רישיונו בחזרה כל עוד לא סיים את הקורס בהצלחה.

צבירת 36 נקודות ומעלה

צבירה של 36 נקודות ומעלה משמעה שהנהג ביצע עבירות תעבורה רבות או ביצע מעט עבירות חמורות ביחד. לכן, נהג שצבר 36 נקודות ומעלה ייאבד את רישיונו לשלושה חודשים, ואם זו הייתה הפעם השנייה שהנהג צבר 36 נקודות במסגרת של שש שנים הוא ייאבד את רישיונו לתשעה חודשים.

כל חידוש של הרישיון לאחר הפסילה יצריך מבחן תיאוריה וטסט נוסף, לצד בדיקות במרב"ד (המכון הרפואי לבטיחות בדרכים) על מנת שיקבל אישור לכך שהוא כשיר מבחינה מנטלית ופיזית לנהיגה.

הזמנה למשפט על מהירות מופרזת - uliel

מאמרים רלוונטיים נוספים בנושא נקודות ענישה בתעבורה

 

מתי אקבל הזמנה למשפט על מהירות מופרזת?

ישנם שני מקרים בהם אדם יכול לקבל הזמנה למשפט על מהירות מופרזת – אם בחר בברירת משפט או במקרה בו קיבל הזמנה לדין.

בחירה בברירת משפט 

כאמור, כל נהג שקיבל דו"ח בגין עבירת תנועה רשאי לבחור בברירת משפט ולבקש להתייצב בפני בית המשפט לתעבורה ולהציג את טיעוניו. במשפט כזה אין חובה להצטייד בעורך דין, אך בהחלט מומלץ שאדם שאינו בקיא בעולמות המשפטיים של דיני התעבורה לא ינסה לערער לבדו על הדו"ח שקיבל, שהרי באותה המידה הוא יכול לקבל עונש אפילו יותר חמור.

זימון לדין בגין מהירות מופרזת

כאמור, נהג שנתפס נוהג 41 קמ"ש ומעלה מעל המהירות המותרת בכביש עירוני או 50 קמ"ש ומעלה מעל המהירות המותרת בכביש בין עירוני יוזמן לדין, ויקבל עשר נקודות תעבורה. בסמכותו של שופט בבית משפט תעבורה להשית על הנהג עונשים הרבה יותר קשים, כמו פסילת רישיון זמנית, עונש כספי גדול יותר ואפילו מאסר בפועל או על תנאי.

העונש עשוי להיות חמור ביותר מהצפוי אם כחלק מהעבירה של נהיגה במהירות מופרזת, הנהג עבר עבירות נוספות כמו נהיגה ברמזור אדום או אפילו גרם או תרם להתרחשותה של תאונת דרכים, בייחוד אם היו בה הרוגים או פצועים.

כפי שניתן להבין, נהג שנתפס נוהג במהירות מופרזת והוזמן לדין עשוי לעמוד בפני ענישה מחמירה ואפילו מאסר. משרד עו"ד יערית אוליאל מתמחה בדיני תעבורה ומזמין אתכם לקבל מאיתנו ליווי כך שנוכל להפחית את עונשכם ואולי אפילו לבטלו כליל.

נהיגה במהירות מופרזת מוגדרת כנסיעה מעל למהירות המותרת בכביש הספציפי בו נהגתם. המהירות עצמה משתנה בהתאם לסוג הכביש, לאיכות שלו ולקרבה לבתי ספר. החוק מגדיר את המהירות המותרת בכל כביש וכן מגדיר תמרורים אשר מגדירים מהירות מיוחדת במקטע ספציפי.  כל נהיגה מעל למהירות המותרת מוגדרת כמהירות מופרזת.

העונש על נהיגה במהירות מופרזת משתנה בהתאם לסוג הכביש (דרך עירונית או בין עירונית) ולחריגה מהמהירות המותרת. לדוגמה במקרה של חריגה עד 20 קמ"ש מהמהירות בדרך עירונית הקנס יעמוד על 250 ₪. במקרים של נהיגה במהירות של 41-49 מעל למהירות המותרת בדרך בין עירונית תוביל לקנס של 1,500 ₪ ו-10 נקודות.

באופן עקרוני ישנם 3 מקרים בהם תקבלו זימון למשפט על מהירות מופרזת, הראשון הינו בחירה בברירת משפט. מדובר על מצב בו קיבלתם דו"ח ואתם מבקשים להתייצב מול בית המשפט ולהציג את הטענות שלכם. המקרה השני והשלישי הינם מקרים בהם החריגה מהמהירות הייתה בגובה שהוגדר כמחייב זימון לבית משפט, (מעל 41 קמ"ש בכביש עירוני ומעל 50 קמ"ש בדרך בין עירונית).

החוק אינו מחייב לפנות לבית המשפט בליווי של עורך דין. כל אדם יכול לייצג את עצמו במשפטים על מהירות מופרזת. אך, מומלץ מאוד לא לבצע את ההליכים הללו באופן עצמאי וזאת כדי להגדיל את הסיכויים להקטנת הקנס ואף לביטולו. לשיחת ייעוץ עם עורך דין, לחצו כאן.

המחבר
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה