ממל”ז – מהירות מופרזת

תוכן עניינים
מהירות-מופרזת

משטרת ישראל אוכפת עבירות מהירות מופרזת באמצעות מכשירי מדידה שונים. אחד ממכשירי המדידה הוא הממל”ז – מד מהירות לייזר. על מנת שבתי המשפט ירשיעו נהג בעבירת מהירות שנמדדה באמצעות הממל”ז על התביעה המשטרתית להוכיח מעבר לכל ספק סביר כי המדידה שבוצעה היא אמינה. בתי המשפט קבעו בפסקי דין שונים מהם התנאים הנדרשים להוכחה זו ועורכי דין תעבורה המקבלים לטיפולם תיקים מסוג זה נדרשים לאתר סטיות מתנאים אלו ע”מ לספק הגנה ראויה ללקוח שלהם. ישנם כשלים שיש בהם להטיל ספק סביר בראיות התביעה, דבר שיכול להביא לביטול כתב האישום שהוגש נגד הנהג או ביטול דו”ח המהירות שקיבל וישנם כשלים שיביאו להסדר טיעון מקל. 

במאמר זה נסרוק את ההלכות שנקבו ע”י בתי המשפט בנוגע לממל”ז וכך ניתן יהיה להבין לעומק את העבודה של עורך דין תעבורה בייצוג לקוח המואשם בנהיגה במהירות מופרזת. פסק הדין שדן בתנאים הנדרשים להסתמכות על מכשירי מדידה הוא פסק דין שניתן ע”י בית משפט השלום לתעבורה בירושלים. שם קבע השופט רביד באלו תנאים תוכל התביעה המשטרתית להתבסס על תוצאות מכשיר מדידה לצורך הרשעת נהגים (תפ “פ  3-527722-0 מדינת ישראל נ’ ישראל קז). לאחר פסק דין זה, ניתנו פסקי דין רבים נוספים הדנים בחזקת האמינות ממנה “נהנים” מכשירי המדידה השונים בהם עושה שימוש משטרת ישראל.

התנאים להסתמכות על מכשירי המדידה למהירות מופרזת הלכת בראונשטיין

עניין מכשירי המדידה הגיע להכרעתו של בית המשפט העליון בפסק דין שזכה לימים לכינוי “הלכת בראונשטיין”. בפסק דין זה נקבעו הכללים והדרישות בהם צריכה לעמוד התביעה המשטרתית על מנת לבסס הרשעה בעבירה של נהיגה מעל למהירות המותרת בעקבות מכשיר מדידה. נקבע כי התביעה המשטרתית חייבת להוכיח כי המכשיר היה תקין, כי המפעיל היה מיומן וכי תנאי המקום היו כאלה שבהם התוצאה המופיעה על הצג אכן מבטאת את המהירות הנכונה של הרכב הנבדק.

הלכת לוי ועטיה – התנאים להסתמכות על מכשיר הממל”ז

בפסק דין זה בחן בית המשפט העליון את אמינות מכשיר הממל”ז, רמת דיוקו, תקינותו, נוהלי העבודה המשמשים בעת הפעלתו ומיומנות המפעיל. בית המשפט דן בשאלת אמינותו של מכשיר הממל”ז ומצא כי הממל”ז הוא מכשיר מדידה אמין ומדויק בכפוף להפעלתו על-ידי מפעיל מיומן, על-פי הנחיות היצרן, ולאחר ביצוען של בדיקות שיגרתיות בטרם ההפעלה. בית המשפט קבע כי על המדידה להתבצע על-פי הנחיות אלו: 

1.  בטווחים שמעל 300 מטרים יופעל הממל”ז מעל חצובה בלבד

2. בטווחים שמעל 300 מטרים ישתמש המפעיל בעדשה מגדילה ומקרבת

3. מכל תוצאת מהירות הנמדדת על-ידי הממל”ז יופחתו 5 קמ”ש בגין סטיית הדיוק של המכשיר.

תקינות הממל”ז למדידת מהירות מופרזת

בראש ובראשונה נקבע כי על התביעה להוכיח שהמכשיר היה תקין בעת הפעלתו. המינימום הנדרש לצורך זה הוא ראיה, שהשוטר המפעיל בדק את המכשיר ומצא אותו תקין לפני צאתו למשמרת ובסיום המשמרת, בארבע בדיקות: 

  1. בדיקה עצמית
  2. בדיקת תצוגה
  3. בדיקת תיאום כוונות 
  4. בדיקת מרחק קבוע 

כך גם נדרש  כי פרטי הבדיקות ירשמו ביומן המכשיר. על השוטר המעיד על בדיקות אלה להביא עמו לבית המשפט את יומן המכשיר.

מיומנות השוטר המפעיל את הממל”ז

דרישה נוספת כתנאי להרשעה הוא שהתביעה תוכיח, כי המכשיר הופעל על-ידי שוטר מיומן. התביעה נדרשת להראות לבית המשפט מה הם פרטי הכשרתו וניסיונו של המפעיל. עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה יוכל לחקור את השוטר בחקירה נגדית בבית המשפט על מנת להטיל ספק במיומנותו.

כאן, יש חשיבות עליונה לניסיונו על עורך דין תעבורה בתיקים מסוג זה ולהיכרותו עם כלל הנהלים, הוראות היצרן של הממל”ז והכללים השונים שנקבעו בפסיקה. ככל שעורך הדין יהיה בקיא יותר בחומרים הרלוונטיים, כך הסיכוי שיצליח לערער את מיומנותו של מפעיל הממל”ז יגדל. בית המשפט ידרש להעריך האם השוטר אכן מיומן דיו ברמה הנדרשת בפלילים.

עמידה בכלל הוראות היצרן

בנוסף לכך, על התביעה להוכיח, כי המכשיר הופעל בהתאם להוראות ודרישות היצרן ובתנאי שטח המבטיחים כי המכשיר מדווח את המהירות הנכונה וללא שיבושים. לצורך הוכחת אמינות ההפעלה על התביעה להוכיח בין היתר כי: 

(א) היה קו ראיה נקי מהפרעות פיזיות בין המפעיל לרכב הנמדד

(ב) ההפעלה נעשתה כלפי רכב שכל חלקיו גלויים לעיניי המפעיל

(ג) היה קשר עין רצוף בין השוטר לבין הרכב הנמדד

(ד) טווח הגילוי לא עלה על 300 מטר

(ה) בשעת ההפעלה לא ירד גשם.

רשימה זו איננה רשימה סגורה. 

הלכת אורנה דרייזין 

בית המשפט העליון חזר על הצורך בהוכחת בדיקות הממל”ז כתנאי להסתמכות על תוצאות המכשיר. 

“הנחיות היצרן מחייבות לבדוק את המכשיר בכל פעם מחדש בטרם הפעלתו. בדיקה זו כוללת: 

(א) בדיקה עצמית של כל מכלולי המכשיר; 

(ב) בדיקת תקינותן של הקריאות המתקבלות על לוח התצוגה; 

(ג) בדיקת קיומו של תיאום אופקי ואנכי בין נקודת ההצבעה האדומה לקרן הלייזר; 

(ד) “בדיקת כיול” המכשיר שמטרתה לוודא כי טווח המכשיר ותזמונו מדויקים, ושהוא מסוגל למדוד מהירות של כלי רכב נעים; 

ה) שמירה על קו ראייה נקי ועל כוונון הקרן לאזור לוחית הזיהוי לאורך כל המדידה”.

איך יכול לעזור עורך דין תעבורה בדו”ח מהירות?

אם קיבלת דו”ח מהירות משוטר שמדד את מהירות נסיעתך באמצעות ממל”ז, כדאי מאוד לפנות לעורך דין תעבורה לייצוג בתיק זה. עורך דין תעבורה מכיר את כלל ההוראות הנהלים והתנאים שנקבעו ע”מ שניתן יהיה להרשיע אותך בעבירת מהירות המבוססת על מדידה של הממל”ז. ברוב המקרים עורך דין תעבורה ידע לאתר די כשלים בכדי לשנות את סעיף העבירה לעבירה מקלה יותר וכתוצאה מכך גם הענישה תהיה מקלה בהתאם. עבירות של מהירות מופרזת יכולים להביא לעונש של פסילת רישיו בפועל למספר חודשים. 

יש לציין שבשנים האחרונות הכניסה משטרת ישראל לשימוש דגם משודרג של הממל”ז. עורכי דין תעבורה ניסו לטעון בבית המשפט כי מכשיר זה לא נהנה מחזקת האמינות שנקבעה בפסיקה אבל עד כה בתי המשפט לא קיבלו טענה זו וקבעו כי בית המשפט קבע כי על מכשיר ממל”ז החדש חלה חזקת האמינות שנקבעה בפסיקה לגבי מכשיר הממל”ז הישן.

כמובן שגם לגבי המכשיר החדש על המדינה להוכיח 3 תנאים מצטברים: תקינות המכשיר, כשירות ומיומנות המפעיל ואופן ההפעלה תוך שמירה על כללי ההפעלה על מנת להרשיע את הנהג בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום (תתע (י-ם) 12628-11-18 מדינת ישראל נ’ לירן ולצמן, תתע (ת”א) 1569-07-14 מדינת ישראל נ’ רפי ארז ועוד). יצויין כי עורכי דין תעבורה אלו לא הביאו בפני בית המשפט כל ראייה לשוני בין שני המכשירים. ייתכן ואם הייתה מובאת ראייה מסוג זה, תוצאות פסקי הדין הנ”ל היו משתנות.

עורכת דין תעבורה – יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל מייצגת נהגים רבים בבית המשפט לענייני תעבורה ולה הידע והניסיון הנדרש להתמודדות עם דו”חות תנועה מהסוג הנ”ל. עו”ד אוליאל סייעה לנהגים להביא לביטול הדו”ח או להגיע הסדר טיעון מקל, הכל תלוי בנסיבות המקרה הספציפי. אם קיבלת דו”ח מהירות הנך מוזמן ליצור קשר בהקדם.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ידעתי שהגעתי לעורכת דין מקצועית כי היא מתמחה רק בתחום התעבורה כבר הרבה מאוד שנים אבל מה שלא ידעתי הוא שהגעתי גם לאדם... כ"כ סבלני ואכפתי. ממש תודה על כל הדרך ועל ההכלה האינסופית וכמובן גם על התוצאה הסופית! הרישיון נשאר אצלי - בזכותה!קראו עוד
Ido Ben Shimon
Ido Ben Shimon
10:25 26 Feb 21
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו