072-371-8608

מיהו נהג חדש

נהג חדש הוא כל מי שניתן לו רישיון נהיגה למשך שנתיים מיום קבלת הרשיון. נהג חדש צעיר הוא נהג חדש מתחת לגיל 24. גם נהגים שהיה להם רישיון לאופנוע, טרקטור או מכונה ניידת לפני שהוציאו רישיון לרכב פרטי נחשבים לנהגים חדשים מיום שקיבלו את הרישיון לרכב. במאמר הבא תבינו לעומק מיהו נהג חדש.

 

זו ההגדרה של מיהו נהג חדש בפקודת התעבורה

12א.  (א)  מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון כאמור (בסימן זה – התקופה הבסיסית), או לתקופות נוספות בהתאם להוראות סעיף זה; תוקף רישיון הנהיגה שניתן לנהג חדש יהיה לשנתיים.

(ב)  (1)   הוגש נגד נהג חדש כתב אישום בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תום ההליכים המשפטיים בעניין האישום האמור;

(2)   נמסרה לנהג חדש הודעת תשלום קנס כמשמעותה בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, בשל עבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש עד תשלום הקנס, ואם ביקש להישפט על העבירה – עד תום ההליכים המשפטיים בעניין אותה עבירה;

(3)   פקע תוקפו של רישיון הנהיגה של הנהג החדש לפני תום ההליכים המשפטיים או לפני תשלום הקנס, כאמור בפסקאות (1) או (2), לפי העניין, תחדש רשות הרישוי את רישיון הנהיגה שלו לתקופה נוספת של שנתיים.

(ג)   נהג חדש שההליכים המשפטיים בעניינו, כאמור בסעיף קטן (ב), הסתיימו בלא הרשעה, יחדל להיות נהג חדש בתום התקופה הבסיסית או בתום ההליכים המשפטיים כאמור, לפי המאוחר.

(ד)  הורשע נהג חדש בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית, תוארך תקופת היותו נהג חדש בשנתיים נוספות ובלבד שעמד בהצלחה בבחינות ובבדיקות כפי שקבע השר; הארכת התקופה כאמור תימנה מתום התקופה הבסיסית או ממועד ההרשעה, ואם נגזרה פסילת רישיון בהרשעה כאמור – מתום תקופת הפסילה, לפי המאוחר.

(ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות אחרת של רשות הרישוי לפי פקודה זו.

 

האם יש כללים שונים החלים על נהג חדש שקיבל דו"ח תנועה?

כן. על נהג חדש חלות הגבלות מסויימות שלא קיימות אצל נהג ותיק. ישנן עבירות תעבורה שאם נהג חדש יורשע בביצוען בתקופת היותו נהג חדש הוא לא יוכל לחדש את רישיונו בתום התקופה אלא לאחר ביצוע מבחן תיאוריה מחדש ותקופת הנהג החדש תתארך לשנתיים נוספות.

זאת, בנוסף לשיטת הניקוד החלה גם על הנהגים החדשים בדומה לכלל הנהגים בישראל. על כן, מומלץ לנהג חדש שקיבל דו"ח תעבורה להתייעץ עם עורך דין תעבורה בטרם ישלם את הדו"ח בכדי להבין האם יש השלכות נוספות מעבר לקנס ולנקודות כמצויין בדו"ח. לקריאה בהרחבה על חידוש רישיון הנהיגה לנהג חדש לחץ כאן.

 

מיהו נהג חדש צעיר

על נהג חדש צעיר חלות מגבלות נוספת כגון חובת הליווי, הגבלת מספר הנוסעים ברכב ועוד.

חשוב לדעת כי החוק מחמיר מאוד עם נהגים חדשים וישנם חוקים ותקנות רבים אשר חלים רק על נהגים חדשים. על כן, לכל נהג חדש שקיבל דו"ח תנועה או חלילה זימון בית משפט לתעבורה, מומלץ לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין תעבורה בכדי לבחון מהן ההשלכות העלולות להיות במקרה שלו ומה ניתן לעשות כדי להקל על כך.

במאמר זה דיברנו על:
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print