לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נהג חדש וחובת הליווי

החוק במדינת ישראל קובע כללים וחוקים שונים החלים על נהג חדש. נהג אשר עבר בהצלחה את המבחן העיוני (תיאוריה) ואת המבחן המעשי (טסט) מקבל למעשה היתר לנהיגה. היתר לנהיגה זהו רישיון הנהיגה הניתן לנהג חדש צעיר, משמע, נהג שטרם מלאו לו 24 שנים. היתר הנהיגה מאפשר לנהג חדש לנהוג בששת החודשים הראשונים מיום מעבר המבחן המעשי. במהלך תקופה זו על הנהג החדש להשלים את תכנית הליווי ועם סיומה, עליו למלא הצהרה מקוונת, אשר לאחריה יהיה זכאי המבקש לקבל את כרטיס רישיון הנהיגה הקבוע. במאמר זה יפורטו כלל החובות הנוגעות לחובת הליווי המוטל על נהג חדש.

 

 

תכנית הליווי לנהג חדש צעיר

תוכנית הליווי לנהגים חדשים קבועה בסעיף 12א1 לפקודת התעבורה, לפי התוכנית הנוכחית אלו הם הקריטריונים החשובים אשר על הנהגים החדשים לדעת:

תוכנית הליווי בהתאם לפקודת התעבורה: הסבר:
מי חייב בתקופת הליווי – סעיף 12א1(א) כל נהג שקיבל היתר נהיגה, כאשר גילו לא עולה על 24 שנים.
מה משך זמן תקופת הליווי בשלושת החודשים הראשונים מיום מתן היתר הנהיגה, יידרש הנהג במלווה בכל שעות הנהיגה הן ביום והן בלילה. ואילו בשלושת החודשים האחרונים מתום התקופה שציינו זה עתה, יידרש הנהג במלווה בשעות הלילה בלבד לרבות: החל מהשעה 21:00 ועד השעה 06:00.
מה נדרש הנהג לבצע לאחר תום תקופת הליווי על הנהג לפנות למשרד הרישוי ולהציג בפניהם כי אכן ביצע את תוכנית הליווי כנדרש. לאחר שמשרד הרישוי יתרשם כי הנהג עמד בתוכנית הנוכחית, יינתן לנהג רישיון נהיגה אשר תוקפו יהיה עד לתום התקופה הבסיסית או עד אשר ימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם מבין השניים.
מי רשאי לשמש כמלווה קיימים מספר תנאים מתחלפים אשר על המלווה לעמוד באחד מהם לכל הפחות לרבות:

·         גילו של המלווה הינו 30 שנים לכל הפחות ובהיותו מחזיק ברישיון נהיגה תקף לאותו סוג רכב לשלוש שנים לפחות.

·         מלווה אשר מלאו לו 24 שנים ובהיותו בכל ותק רישיון נהגה התואם את הסוג הרכב הנוכחי ל-5 שנים לפחות.

הענישה בגין נהיגה ללא מלווה לאור התרחשותן הרבות של תאונות הדרכים ברחבי כבישי ישראל, הגביר המחוקק את האכיפה בכבישים השונים וכן את הענישה בגין ביצוע עבירות תנועה חמורות כאלו ואחרות. נהיגה ללא מלווה נתפסת כעבירה חמורה בגין הסכנה הממשית לביטחונם של יתר משתמשי הדרך ועל כן יוגש כנגד הנהג כתב אישום חמור בעניין.

הנהג צפוי לענישה מחמירה עליה נדון בהמשך.

 

נהג חדש וחובת הליווי
נהג חדש וחובת הליווי

 

מי יכול להיות מלווה לנהג חדש?

מלווה לנהג חדש מוגדר בחוק כך:

"מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות; ואולם אדם לא ייחשב מלווה לעניין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב".

באיזה גיל אפשר לגשת למבחן מעשי (טסט)?

רק בגיל 16 ותשעה חודשים ניתן לגשת לטסט למרות שניתן להתחיל ללמוד נהיגה קודם לכן (לדרגות A2, 1 – מגיל 16 שנים. לדרגה B – גיל 16.5, לדרגה A1 – גיל 18). למבחן העיוני (תיאוריה) ניתן לגשת מגיל 15.5 עבור דרגות הרישיון הבאות: דרגה B (רכב פרטי), דרגות A1,A2 ודרגה 1 (טרקטור).

 

שעות תוכנית הליווי

50 שעות ליווי מוטלות על נהג צעיר חדש כאשר אלה מחולקות כך שבמשך תקופת הליווי ינהג הנהג החדש בכבישים שונים ובשעות שונות לאורך היממה בכדי לצבור ניסיון רב ככל שניתן בתקופת הליווי. החלוקה מתבצעת כך –

20 שעות ליווי בדרך עירונית

15 שעות ליווי בדרך שאינה עירונית

15 שעות נהיגה בשעות הלילה (השעות שבין 21:00 ל-6:00)

לאחר שהנהג החדש הצעיר משלים את כלל שעות הליווי כקבוע בתכנית, עליו להגיש הצהרה לרשות הרישוי.

חובת הליווי תחול על תלמיד נהיגה שטרם מלאו לו 24 שנים, הליווי ימשך חצי שנה מיום קבלת היתר הנהיגה ויחולק לשני חלקים:

א) שלושה חודשים ראשונים חובת ליווי מלא יום ולילה.

ב) שלושה חודשים עוקבים חובת ליווי רק בלילה החל משעה 21:00 עד השעה 06:00 בבוקר שלמחרת.

נהג חדש וחובת הליווי - uliel

מה קורה אם הנהג לא סיים את תכנית הליווי במועד?

הסתיימה תקופת הליווי (6 חודשים) ולא הסתיימה תוכנית הליווי, יינתן לנהג היתר נוסף לעוד 6 חודשים.

בתום שנתיים מיום מתן היתר הנהיגה הראשון בטלה חובת הליווי ויש לנפק לנהג רישיון נהיגה זמני כנהוג לגבי מבקש רישיון נהיגה שגילו מעל 24 שנים.

כאשר נהג מסיים את התקופה כנהג חדש בטלה גם חובת הליווי.

נהג חדש צעיר המחזיק בהיתר נהיגה והגיע לגיל 24 שנים תוך תקופת הליווי, בטלה חובת הליווי ויש לנפק לו רישיון נהיגה רגיל גם אם הליווי נמשך רק חודש ימים או שבוע.

מי פטור מתוכנית הליווי?

נהג חדש צעיר יהיה פטור מתוכנית הליווי אם ביצע תוכנית חונכות לנהגים של צבא הגנה לישראל מסוג קליטה והכשרת הנהג ביחידה, ובלבד שהמציא לרשות הרישוי אישור על כך מאת קצין הבטיחות היחידתי. יובהר כי חייל, נהג חדש צעיר אשר הציג אישור בפני בודקת המסמכים באגף הרישוי או בפני נציג רישוי צה"ל חתום על ידי קצין בטיחות יחידתי כי הוא עבר הליך של קליטה והכשרת נהג ביחידה פטור מחובת הוכחת תוכנית הליווי אך אינו רשאי לנהוג בתקופת הליווי (חצי שנה) ללא מלווה. האישור אשר מתקבל מקצין הבטיחות היחידתי בא במקום הצהרת הנהג החדש והמלווה בלבד ואינו מקנה זכויות נוספות.

 

מבחנים ובדיקות לנהג חדש – כדאי לדעת

נהג חדש אשר בתקופת היותו נהג חדש הורשע בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השלישית לפקודה, לא יחודש רישיון הנהיגה שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

  • אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה, או שהטיל עליו פסילה כאמור לתקופה של עד 3 חודשים – בחינה עיונית;
  • אם הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילה מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה העולה על שלושה חודשים – בחינה עיונית ובחינה מעשית;
  • נוסף על האמור בפסקאות (1 (ו-(2 (אם הורשע לפי סעיף 62)3 (לפקודה, לפי תקנה 26)2 (או בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם או נחבל חבלה של ממש – גם בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

נהג חדש וחובת הליווי - uliel

אלה העבירות הקבועות בתוספת השלישית

1. עבירה לפי סעיף 10 לפקודה – נהיגת רכב מנועי ללא רישיון נהיגה תקף.

2 .עבירה לפי סעיף 43 לפקודה – מסתייע ברכבו למטרת עוון או פשע.

3 .עבירה לפי סעיף 44 לפקודה – מסתייע ברכבו לעבירה על המוסר.

4 .עבירה לפי סעיף 65 לפקודה – חציית מפגש מסילת ברזל שלא כדין.

5 .עבירה לפי תקנה 22א' לתקנות – אי ציות לרמזור אדום ואי מתן זכות קדימה.

6 .עבירה לפי תקנה 26)2 (לתקנות – נהיגה ברכב תחת השפעת סמים או משקאות משכרים.

7.עבירה לפי תקנה 47 לתקנות – עקיפה שלא כדין או בניגוד לחוק.

8 .עבירה לפני תקנה 54 לתקנות – נהיגה במהירות מעל למותר.

9 .עבירה לפי תקנה 57 לתקנות – חציית מפגש מסילת ברזל בדרך עפר שלא כדין.

10 .עבירה לפי תקנה 144 לתקנות – אי דווח על תאונת דרכים ואי הגשת עזרה לנפגע בתאונה.

11 .הורשע בעבירת שגרמה לתאונת דרכים בה נפגע אדם.

12 .כל עבירה שבית המשפט הטיל עליה עונש פסילה מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה של למעלה משלושה חודשים.

 

סיום תקופת הליווי

עם סיום תקופת הליווי ובתנאי שההצהרה על סיום התכנית נשלחה במועד, הרישיון הקבוע יגיע לידי הנהג החדש סמוך ליום פקיעת תוקף ההיתר שבידו. אין צורך לבוא שוב למשרד הרישוי בתום תקופת הליווי.

 

אי חידוש רישיון לנהג חדש

אם בתוך תקופת היותכם נהג חדש קיבלתם דו"ח תעבורה מכל סוג שהוא לדוגמא דו"חות תנועה או חלילה הייתם מעורבים בתאונת דרכים מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין תעבורה מנוסה הבקיא היטב בחובות המוטלות על נהג חדש. כל פעולה שתבצעו לבדכם עלולה להביא לאי חידוש רישיון הנהיגה שלכם בתום השנתיים ולחיובכם במבחנים ובבדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת בתחום התעבורה ותאונות הדרכים ומייצגת נהגים חדשים בבתי המשפט לתעבורה תוך בחירת אסטרטגיות נכונות על מנת שלא יפגע רישיון הנהיגה שלהם. הנכם מוזמנים לקבוע פגישה בהקדם.

המחבר
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה