לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

הסעת יותר משני נוסעים על ידי נהג חדש

כידוע, על נהג חדש מוטלות הגבלות רבות בשל ניסיונו המועט כנהג. בין היתר, נאסר עליו לבצע הסעת יותר משני נוסעים, עד סיום התקופה בה הוא נחשב כנהג חדש. עבירה על איסור זה עשויה לסבך את הנהג הצעיר בצרות רבות, שעשויות להאריך את תקופתו כנהג חדש ואף לפגוע בעתידו כנהג. כל הפרטים במאמר.

 

 

מי נחשב נהג חדש?

פקודת התעבורה מגדירה מי נחשב נהג חדש:

12"א.   (א( מי שניתן לו רישיון נהיגה ולא היה בידו קודם לכן רישיון נהיגה שאינו רישיון לנהוג באופנוע, בטרקטור או במכונה ניידת, יהיה נהג חדש למשך שנתיים מיום מתן הרישיון כאמור.."

בנוסף, יש הגדרה מיוחדת לנהג חדש צעיר, המוגדר כ"נהג חדש שטרם מלאו לו 24 שנים".

הסעת יותר משני נוסעים על ידי נהג חדש - uliel

ההגבלה על הסעת יותר משני נוסעים

נהג חדש צעיר, שגילו מתחת ל- 21 שנים, אינו מורשה להסיע יותר משני נוסעים ברכבו (לא כולל הוא עצמו), אלא אם כן במושב לצידו יושב מלווה. הגבלה זו תבוטל כשיגיע לגיל 21, או כשיסיים את תקופתו כנהג חדש, הנמשכת שנתיים.

"12א2. נהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנים וחלפה לגביו התקופה שבה חלה עליו חובת הליווי האמורה בסעיף 12א1, לא יסיע ברכב מנועי יותר משני נוסעים עד שימלאו לו 21 שנים, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה".

נהג חדש מעל גיל 24, אינו מוגבל למספר הנוסעים שהוא רשאי להסיע.

הסעת יותר משני נוסעים על ידי נהג חדש
הסעת יותר משני נוסעים על ידי נהג חדש

 

מדוע יש איסור על הסעת יותר משני נוסעים?

סביר להניח שכל אחד ואחת מבינים את הפוטנציאל המסוכן הקיים בנהגים חדשים. רוב הנהגים החדשים משתייכים לאוכלוסייה צעירה, בדרך כלל בין הגילאים 18-25, ואלו מזוהים לעיתים קרובות עם נטייה לפזיזות ולחוסר זהירות. כמו כן, לנהג חדש יש ניסיון מועט על הכביש, וחוסר ניסיון זה בהחלט יכול להתבטא לרעה בנהיגתו. נהיגתו של הנהג החדש אינה מסוכנת רק עבור עצמו, אלא עבור כל סובביו, לרבות הנוסעים שמסיע ברכבו.

בשל סיבות אלו, בחרו הרשויות להגביל את הנהג החדש במספר דרכים. בין היתר, על הנהג החדש הצעיר לקבל ליווי מידי מלווה מורשה לשישה חודשים, ולהימנע מהסעת יותר משני נוסעים ברכב, כל עוד אין מלווה לצידו.

מי נחשב כמלווה תקף?

כאמור, נהג חדש צעיר מורשה להסיע יותר משני נוסעים כאשר יושב לצידו מלווה. יש כמה תנאים שהמלווה צריך לעמוד בהם על מנת שהוא ייחשב כמלווה לפי חוק, לפי סעיף 12א1 (ז) לפקודת התעבורה –

       "(ז)   בסימן זה, "מלווה" – כל אחד מאלה, ובלבד שלא ייחשב מלווה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב:

(1)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, ומלאו לו 24 שנים, ואם הוא בעל רישיון להוראת נהיגה – אף אם טרם מלאו לו 24 שנים;

(2)   מי שבידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב שלוש שנים לפחות, ומלאו לו 30 שנים".

כלומר, על המלווה לעמוד באחד משני התנאים הבאים:

  • על המלווה להיות בן 24 שנים לפחות ולהחזיק ברישיון לאותו סוג רכב שנוהג בו הנהג החדש במשך חמש שנים לפחות. אם המלווה הוא מורה מורשה לנהיגה, הוא רשאי ללוות נהג חדש גם אם לא מלאו לו 24 שנים.
  • על המלווה להיות בן 30 שנים לפחות ולהחזיק ברישיון לאותו סוג רכב שנוהג בו הנהג החדש במשך שלוש שנים לפחות

כמובן, המלווה לא ייחשב כמלווה חוקי אם הוא שיכור בעת הליווי.

 

חריגים לאיסור

סעיף 12א1 לחוק התעבורה קובע כך:

        " (ו)   הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג ברכב במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רישיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולעניין זה יחולו ההוראות החלות על נהג חדש לפי פקודת הצבא ופקודות המשטרה".

סעיף זה קובע כי ההוראות החלות על נהג חדש (חובת ליווי ואיסור על הסעת יותר משני נוסעים) לא יחולו על שוטר או חייל, כל עוד אלו פועלים במסגרת תפקידם בשירות הצבאי או במשטרה, ומכוח רישיון שקיבלו ממסגרות אלו.

 

מה העונש על הסעת יותר מ2 נוסעים?

העונשים על הסעת יותר משני נוסעים על ידי נהג חדש נעים על ספקטרום רחב, וזאת בשל העובדה הפשוטה ששופטים בבית המשפט לתעבורה נוטים לייחס חשיבות מיוחדת לנסיבות שבהן בוצעה העבירה. ישנם מספר אמצעי ענישה מרכזיים:

הסעת יותר משני נוסעים על ידי נהג חדש - uliel

בחינת תיאוריה נוספת

אם הנהג החדש הורשע בהסעת יותר משני נוסעים, ייתכן ובית המשפט יפסוק שעליו לעשות בחינת תיאוריה נוספת, ואף להאריך את תקופת הנהג החדש בשנתיים נוספות.

 

פסילת רישיון

פסילת רישיון מהווה אמצעי ענישה זמני, כך שהנהג החדש יורחק מן הכביש לתקופה מסוימת ולא יחזור לנהוג עד שייבחן שנית במבחן תיאוריה ובמבחן המעשי (טסט). כתוצאה מכך, תוארך תקופתו של הנהג כנהג חדש, והוא לא יוכל לחזור לנהוג עד שיעבור את כל המבחנים בהצלחה. לעיתים קרובות, פסילת הרישיון תהיה כרוכה גם בקנס כספי.

 

בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא מכון שבוחן כשירות רפואית לנהיגה. התייצבות במכון תכלול בדיקות נפשיות, רפואיות, ביקורת ומעקב, שבסופם תיקבע כשירותו של הנהג לחזור לכביש. רבים טוענים כי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) נוטה להחלטות מחמירות או שרירותיות. כך או כך, התייצבות במרב"ד מצריכה הכנה מוקדמת, על מנת להימנע מפסילת רישיון.

אדם יתבקש להתייצב במרב"ד בשני מקרים מרכזיים. ראשית, אם ביצע עבירה שהובילה לתאונת דרכים בה נפצע או נהרג אדם. שנית, אם נהג תחת השפעת סמים או אלכוהול. נהג חדש, לדוגמא, עשוי להתבקש להתייצב במרב"ד אם הסיע יותר משני נוסעים, ואחד מהם נפצע או נהרג.

 

שלילת רישיון

שלילת רישיון זמנית או קבועה היא עונש מחמיר ביותר. לא רק שהנהג החדש ייאלץ להתמודד עם אי הנוחות הכרוכה בוויתור על השימוש ברכב בחיי היומיום, אלא גם ייאלץ לשאת שנית בטרחה הנפשית והכספית הטמונה בהוצאת רישיון נהיגה.

 

הסעת יותר משני נוסעים? מומלץ להיעזר בעורך דין

אם אתם, ילדכם או מישהו מיקיריכם נתפס מסיע יותר משני נוסעים בעת היותו נהג חדש, נמליץ לכם לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה באופן מידי. חשוב להבין שהנהג החדש עלול לשלם ביוקר על עבירה זו, כיוון שבתי המשפט לתעבורה נוטים להחמיר במיוחד עם נהגים חדשים צעירים שביצעו עבירות.

אם אינכם מעוניינים לוותר על רישיונכם, לשאת בקנס או בעלויות אחרות הכרוכות בפסילת רישיון, פנו לעורך דין תעבורה בהקדם. עורך דין מיומן יידע להצביע על נסיבות רלוונטיות שיקלו על העונש ויימנעו מכם לשאת בהוצאות כבדות. במידת הצורך, עורך הדין לתעבורה יכין אתכם להתייצבות במרב"ד, על מנת שהבדיקות יעברו באופן החלק ביותר.

משרד עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה בדיני תעבורה, ומזמין אתכם ליצור קשר עוד היום על מנת שנוכל להעניק לכם ליווי משפטי איכותי ומנוסה. הסתייעות בעורך דין ותיק לדיני תעבורה תשפר משמעותית את סיכוייכם לצאת מן המשפט ללא עונש משמעותי.

שאלות נפוצות
ההגדרה של נהג חדש הינה פשוטה מאוד, כל מי שקיבל רישיון נהיגה ושלא היה לו רישיון נהיגה על רכב לפני כן נחשב לנהג חדש וזאת ללא חשיבות לגיל בו קיבל את רישיון הנהיגה. תקופת ההגדרה של נהג חדש עומדת על שנתיים מיום קבלת הרישיון.
הענישה כנגד נהגים חדשים הינה קשה יותר מאשר לנהג ותיק. במקרה של הסעת יותר משני נוסעים על ידי נהג חדש צפוי הנהג להשפט בבית המשפט. העונשים יכולים להיות החל מהדרישה לבחינת תיאוריה נוספת, פסילת רישיון, בדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועד לשלילת רשיון.
העונשים הצפויים לנהג חדש שנתפס בעת שהסיע יותר משני נוסעים הינם קשים ועשויים לעלות לנהג אף ברישיון הנהיגה שלו. שופטי בית המשפט בוחנים את נסיבות האירוע ועבירות נוספות שבוצעו או שלא על ידי הנהג. חשוב מאוד לגשת לבית המשפט בליווי של עורך דין המתמחה בתחום, דבר שצפוי להקטין את העונש ואת הסיכוי לקבל שלילה. לשיחת ייעוץ עם עורך דין, לחצו כאן.
לא, החוק מגדיר כי רק על נהג חדש צעיר, שבהגדרת החוק הינו נהג שטרם מלאו לו 21, נאסר להסיע יותר משני נוסעים. נוסף לכך, ישנם מספר חריגים לחוק כמו חייל או שוטר אשר קיבלו רישיון צבאי ופועלים מתוקף תפקידים המבצעי.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
נהיגה ללא מלווה

בחוקי התעבורה ניתן למצוא שורה של חוקים ותקנות הנוגעים לנהג החדש. אחד מהסעיפים הללו נוגע לחובת הליווי של הנהג החדש.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה