לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

נהיגה ללא מלווה

בחוקי התעבורה ניתן למצוא שורה של חוקים ותקנות הנוגעים לנהג החדש. אחד מהסעיפים הללו נוגע לחובת הליווי של הנהג החדש. הסעיף קובע כי על כל נהג חדש צעיר מוטלת החובה לבצע תכנית ליווי במלואה בטרם יוכל לקבל רישיון נהיגה קבוע. מה קורה כאשר קיימת עבירה של נהיגה ללא מלווה.

 

 

חובת הליווי, בהתאם לקבוע בחוק

בהתאם לקבוע בתקנות התעבורה סעיף 12א, כל נהג שטרם מלאו לו 24 שנים, יהיה מחויב בתוכנית הליווי בעת הוצאת רישיון נהיגה. בהתאם לתוכני הנוכחית, נהג חדש יידרש במלווה בשעת נהיגתו למשך שישה חודשים כאשר בשלושת החודשים הראשונים ממועד מתן היתר הנהיגה יידרש הנהג במלווה לכל שעות היום ואילו בשלושת החודשים הנוספים יידרש במלווה בשעות הלילה, החל מהשעה 21:00 ועד השעה 06:00. חשוב להבין כי בתקופה הנוכחית אין לנהג ידע מספק או ניסיון בכדי לדעת כיצד להתמודד ממצבים אליהם הוא נקלע, ולכן תפקידו של המלווה הוא להכווין את הנהג ולסייע לו בהתמודדות מול התרחישים השונים.

נהיגה ללא מלווה הינה עבירה חמורה ועל כן נהג שיימצא נוהג בתקופת הליווי ללא הימצאותו של מלווה לצידו, מבצע עבירת תנועה חמורה אשר בגינה יוגש כנגדו כתב אישום חמור.

לאחר שהוכיח הנהג החדש כי אכן ביצע את תוכנית הליווי באופן הנדרש, משרד הרישוי ינפיק עבורו רישיון נהיגה אשר תוקפו יעמוד עד לתום התקופה הבסיסית או שמא עד אשר ימלאו לו 24 שנים, לפי המוקדם מבניהם. שימו לב, בתרחיש בו הוגש כנגד הנהג כתב אישום בגין נהיגה ללא מלווה, יש להיוועץ בהקדם האפשרי עם עו"ד המתמחה בתחום התעבורה ובכך להבטיח לעצמכם הגנה משפטית מקסימלית ומזעור הנזקים ככל שניתן.

נהיגה ללא מלווה
נהיגה ללא מלווה

מי יכול להיות מלווה לנהג חדש?

חשוב לדעת כי לא כל אדם רשאי לשמש מלווה לנהג חדש, ולכן נקבע באופן מפורש בפקודת התעבורה כללים נוקשים בעניין לרבות:

  • אדם אשר מלאו לו 24 שנים וכי יש בידיו רישיון נהיגה תקף אשר תואם את אותו סוג רכב הנוכחי.
  • אדם שטרם מלאו לו 24 שנים אשר יש בידיו רישיון נהיגה בהתאם לסעיף 16, כאשר ותק רישיון הנהיגה שלו הוא של חמש שנים מינימום.
  • אדם אשר מלאו לו 30 שנים, והינו בעל ותק רישיון נהיגה של שלוש שנים לפחות.

יש לציין כי על המלווה להיות פיכח בזמן תפקידו כמלווה ובהתאם לכך, במקרה בו יימצא המלווה בשכרות בהתאם לסעיף 64ב לפקודת התעבורה, ייחשב הנהג כאילו נוהג ללא מלווה כלל. בהתאם לכך יוגש כנגד הנהג כתב אישום חמור על ביצוע עבירת נהיגה ללא מלווה! לכן, נדרשים להתקיים כאן לפחות שני תנאים כאשר האחד – על המלווה להיות פיכח בעת תפקידו ושנית, על המלווה לעמוד באחד מהקריטריונים החלופיים אשר דנו עליהם זה עתה.

נהיגה ללא מלווה - uliel

האם מי שרישיונו נפסל או אינו בתוקף יכול לשמש כמלווה לנהג חדש?

החוק קובע כי המלווה צריך להיות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי.

המלווה, שאמור להדריך את הנהג החדש בצעדיו הראשונים, חייב להיות מורשה לנהיגה ע"מ שידע כיצד להורות לנהג המתלמד את דרכו על פי החוק ועל פי כללי הזהירות.

החוק יוצא מנקודת הנחה כי נהג שרשיונו נשלל ממנו מכל סיבה שהיא לא מקפיד בדרישות החוק ומשום כך אינו כשיר לשמש כמלווה.

הרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא כי המלווה ינחה את הנהג החדש, יתרום ממומחיותו, יסייע לנהג ויתקן את טעויותיו במידת הצורך. במקרים חריגים, יוכל המלווה לתפוס את מקומו של הנהג ולשלוט ברכב.  מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש.

 

נהיגה ללא מלווה – האם נהג שהוטלה עליו פסילה מנהלית יכול לשמש כמלווה?

באחד מפסקי הדין נדונה שאלה זו, שם טען עורך דין תעבורה שייצג את הנהג בעבירה של נהיגה ללא מלווה כי פסילה מנהלית אינה שוללת את האפשרות לשמש מלווה לנהג חדש, ועל כן אביו, שישב לצדו בעת הנהיגה ואשר רישיונו נפסל פסילה מנהלית, שימש כמלווה. ביהמ"ש דחה טענה זו, הרשיע את הנאשם וקבע:

בהתאם לסעיף 12א1(א) לפקודת התעבורה, המלווה צריך להיות בעל רישיון נהיגה בר-תוקף בעת הליווי. הרעיון העומד מאחורי דרישת המחוקק הוא כי המלווה ינחה את הנהג החדש, יתרום ממומחיותו, יסייע לנהג ויתקן את טעויותיו במידת הצורך. במקרים חריגים, יוכל המלווה לתפוס את מקומו של הנהג ולשלוט ברכב. מי שאיננו זכאי לנהוג, לא יוכל להועיל לנהג החדש.

 

האם המלווה יכול לשבת במושב האחורי ברכב?

סוגיה זו נדונה מספר פעמים בבתי המשפט לתעבורה. כיום, ישנו פסק דין מנחה של בית המשפט המחוזי הקובע כי על המלווה לנהג חדש לשבת במושב הקדמי ליד הנהג החדש. מלווה אשר אינו יושב במושב הקדמי אינו יכול למלא את תפקידו כמחוייב ע"פ הגדרת החוק, הרי אם הוא לא יושב במושב הקדמי אינו יכול לפקח ולהשפיע על נהיגתו של הנהג בייחוד כאשר ברכב מספר נוסעים. כך למשל לא יכול המלווה לפקח על מהירות נסיעתו של הנהג ולהשפיע באופן ישיר על אופן נהיגתו של הנהג.

כל פרשנות אחרת תרוקן מתוכן את תפקידו של המלווה. לו היה רוצה המחוקק להקל בתפקידו של המלווה או להוריד ממנו את הפיקוח על נהיגתו של נהג חדש היה עושה זאת מפורשות.

נהיגה ללא מלווה - uliel

מה העונש על נהיגה ללא מלווה?

בתי המשפט לתעבורה מייחסים חומרה רבה להפרת חובת הליווי והענישה לנהג שהורשע בעבירה זו עומדת על מספר חודשי פסילה. כדאי לדעת כי נהג חדש המורשע בעבירה זו לא יוכל לחדש את רישיון הנהיגה שלו אלא לאחר עמידה מחודשת במבחנים ותקופת הנהג החדש שלו תתארך בשנתיים נוספות. כמו כן, עבירה זו גוררת אחריה פסילה מנהלית מידית ל- 30 יום והשבתת הרכב בו בוצעה העבירה לתקופה של 30 ימים, גם עם הרכב שייך להורים ולא לנהג החדש שביצע את העבירה.

להמשך קריאה – מה העונש על נהיגה ללא מלווה?

בחוקי התעבורה ניתן למצוא שורה של חוקים ותקנות הנוגעים לנהג החדש. אחד מהסעיפים הללו נוגע לחובת הליווי של הנהג החדש. הסעיף קובע כי על כל נהג חדש צעיר מוטלת החובה לבצע תכנית ליווי במלואה בטרם יוכל לקבל רישיון נהיגה קבוע. מה קורה כאשר קיימת עבירה של נהיגה ללא מלווה.

רישיון הנהיגה שלך בסכנה?  אנחנו כאן!

השאר פרטים עכשיו ונילחם עבור הצדק המגיע לך!

שאלות נפוצות
כל נהג חדש שקיבל את רישיון הנהיגה ברכב וטרם מלאו לו 24 חייב במלווה. חובת הליווי חלה לתקופה של 6 חודשים ולפי שני חלקים. בשלושת החודשים הראשונים מדובר על מלווה מלא לכל שעות היום. לאחר מכן, לתקופה של 3 חודשים נוספים תדרשו למלווה רק בשעות הלילה (החל מ-21:00 ועד 6:00).
מלווה נדרש להיות בעל רישיון נהיגה בתוקף התואם את סוג הרכב בו נוהג הנהג החדש. נוסף לכך, חלה עליו איסור על שתיית אלכוהול בהתאם לאסור על נהגים עצמם. נוסף לכך ישנם תנאים לגיל מינימלי וותק על הכביש. התנאי הראשון הינו נהג שגילו 24 ומעלה והוא מחזיק ברישיון מזה 5 שנים. אפשרות שנייה הינה נהג מעל גיל 30 בעל ותק של 3 שנים.
העונש על נהיגה ללא מלווה הינו חמור מאוד וכולל פסילה מנהלית של רשיון הנהיגה והשבתת רכב לתקופה של 30 ימיים כמו גם פסילה של הרישיון לתקופה של מספר חודשים, הארכת תקופת הנהג החדש בשנתיים נוספות והתנייה של חידוש הרישיון במעבר בחינות תיאוריה ואף טסט מחודשים.
הענישה על נהיגה ללא מלווה עשויה להיות קשה מאוד, חשוב מאוד בכל הופעה מול בית המשפט להיות מוכנים בכדי להקטין את העונש כמה שניתן לאור נסיבות המקרה. אין חובה לפנות לעורך דין לצורך ייצוג וליווי, אך מומלץ מאוד לא לבצע את התהליך באופן עצמאי ולתת לאנשי מקצוע לייצג אתכם. לשיחת ייעוץ והכוונה לחצו כאן.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה