לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

עבירות התנועה הנפוצות ביותר בישראל

מדי יום מחלקת משטרת ישראל אלפיי דו"חות תנועה בגין עבירות כאלו ואחרות בדרגות חומרה שונות כדוגמת שימוש בטלפון נייד, נהיגה בשכרות, מהירות מופרזת וכ"ו. רק בשנת 2021 נרשמו למעלה מ-600,000 דו"חות תנועה אשר חלקם מסוג ברירת משפט עם קנס כספי ונקודות תעבורה ואילו חלקם מסוג הזמנה לדין אשר מחייבים את הנהג להתייצב בבית המשפט לתעבורה.

במאמר זה נדון על עבירות התנועה הנפוצות ביותר במדינת ישראל והענישה בגינן. בנוסף נציין מהן דרכי הפעולה הנכונות ביותר לצורך התמודדות עם  דו"חות אלו וחשיבות ההסתייעות בידי עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן.

מהן עבירות התנועה הנפוצות ביותר ברחבי כבישי ישראל?

כפי שצוין בהקדמה, בשנת 2021 חילקה משטרת ישראל למעלה מ600 אלף דו"חות תנועה ברחבי הכבישים השונים. נתון זה מעיד על צמיחה ברישום דו"חות תנועה אל מול השנים הקודמות, הן בגין ריבוי אכיפה והן בגין ריבוי עבירות תנועה. להלן פילוג עבירות התנועה הנפוצות ביותר ברחבי כבישי ישראל(ביחס לשנת 2020):

סוג עבירת התנועה: מספר דו"חות התנועה שנרשמו בשנת 2020: עליה / ירידה אל מול שנת 2019
נסיעה במהירות מופרזת בשנה זו נרשמו בקירוב 480 אלף דו"חות תנועה הן באמצעות שוטרי תנועה והן באמצעות מצלמות א'3. מדובר בעבירה הנפוצה ביותר ברחבי כבישי ישראל ועל כן קיימת אכיפה מוגברת בעניין. נתון זה מעיד על עליה חדה אל מול שנת 2019 בה חולקו רק 274 אלף דו"חות תנועה. יש לציין כי בשנת 2020 החלה מגפת הקורונה והסגרים בגינה, ולכן על אחת כמה וכמה קיימת עליה משמעותית בריבוי עבירת נסיעה במהירות מופרזת.
שימוש בטלפון נייד בנהיגה לאור העובדה כי שימוש בטלפון נייד במהלך הנהיגה עשוי להוביל להתרחשותן של תאונות דרכים, קיימת אכיפה מאסיבית בעניין, הן באמצעות שוטרי תנועה אשר מבצעים עצירות בשטח והן באמצעות צילומי סטילס. בשנת 2020 נרשמו למעלה מ-150 אלף דו"חות תנועה בגין ביצוע העבירה.

 

ניתן לראות כי בשנת 2019 נרשמו בקירוב 168,000 דו"חות תנועה בגין עבירת שימוש בטלפון נייד במהלך הנהיגה. משמע שבשנת 2020 קיימת ירידה במספר הדו"חות שנרשמו לחובת הנהגים השונים.

 

אי מתן זכות קדימה להולכי רגל(במעבר חציה) בשנה זו רשמה משטרת התנועה למעלה מ-58 אלף דו"חות תנועה בגין ביצוע העבירה. חשוב להבין כי מדובר בעבירה אשר עשויה לסכן באופן ממשי את חייהם של ניתן קיימת עליה של 7% אל מול כמות הדו"חות שרשמה משטרת התנועה בשנת 2019. ניתן להסיק כי העלייה שחלה בשנת 2020 נובעת בגין אכיפה מוגברת שמפעילה המשטרה בעניין.
עבירות תנועה המבוצעות ע"י  רוכבי אופניים חשמליים וקורקינטים ממונעים. בשנת 2020, חילקה משטרת ישראל 49 אלף דו"חות תנועה בקרב רוכבי האופניים החשמליים וכן קורקינטים ממונעים בגין ביצוע עבירות תנועה. נתון זה מעיד על עליה חלה אל מול שנים קודמות. עלייה זו נובעת מריבוי הכלים הללו על הכבישים מתוך רצון לחיסכון בדלק, אי עמידה בפקקים מתישים וכן לצורך התניידות ממקום למקום. בשנת 2019 נרשמו כנגד הרוכבים השונים 41 אלף דו"חות תנועה בקירוב, בגין עבירות תנועה כאלו ואחרות. יש לציין כי החל משנת 2019 נכנסו תקנות שונות כדוגמת חבישת קסדה עם מחזירי אור ועל כן ייתכן שריבוי הדו"חות שהתרחש בשנת 2020 נבע מכניסתן של התקנות החדשות.
עבירות תנועה המבוצעות על רכבי משא כבד כדוגמת נהגי משאיות לרוב, ניתן לראות כי עבירות התנועה אשר מבוצעת על ידי נהגי המשאיות נוגעות לעבירות בטיחות. בשנת 2020 רשמה משטרת התנועה כנגד הנהגים הנאשמים 71 אלף דו"חות תנועה! חשוב להבין כי מפאת גודלם של רכבי המשא, עשויות להתרחש תאונות הרות אסון ועל כן קיימת חשיבות מרבית לאכיפה מאסיבית ברחבי כבישי ישראל.

לא אותר נתון אודות שנת 2019.

נהיגה בשכרות(סמים / אלכוהול) נהיגה בשכרות נתפסת כאחת מן עבירות התנועה החמורות ביותר ועל כן קיימת ענישה בהתאם. ניתן לראות כי בשנת 2020 רשמה משטרת ישראל 5,900 דו"חות תנועה מסוג הזמנה לדין בגין העבירה הנוכחית. בשנת 2019 נרשמו בקירוב 10,000 דו"חות מסוג הזמנה לדין בגין ביצוע עבירת נהיגה בשכרות בקרב הנהגים השונים ועל כן קיימת ירידה משמעותית בשנת 2020 אל מול שנה זו. ניתן להסיק כי הירידה המהותית שנראתה בשנת 2020 נובעת מאכיפה מוגברת אשר מייצרת הרתעה בקרב ציבור הנהגים.

כיצד ניתן לטפל בדו"חות תנועה שנרשמו לחובתכם?

ראשית, יש להבחין בין דו"חות מסוג ברירת משפט אשר נושאים עימם קנס כספי ונקודות תעבורה כדוגמת: שימוש בטלפון נייד, אי חגירת חגורת בטיחות, מהירות מופרזת וכיוצ"ב, אל מול דו"חות מסוג הזמנה לדין לרבות: נהיגה בשכרות(סמים / אלכוהול), נסיעה ברמזור אדום(כשברמזור דלק האור אדום מעל 5 שניות), עקיפה מסוכנת ועוד.

כאשר מדובר בדו"חות מסוג ברירת משפט, עומדות בפני הנהג מספר אפשרויות שונות לצורך הטיפול בדו"ח:

  1. תשלום הקנס – תשלום הקנס הכספי מהווה הודאה בביצוע העבירה ועל כן ייזקפו לחובתכם באופן אוטומטי הנקודות המיוחסות לכם בדו"ח לצד העבירה, וכן לא תוכלו לבצע כל פעולה נוספת בעניין הדו"ח.
  2. הסבת הדו"ח – במקרה שמדובר בדו"ח שהתקבל לביתכם ממצלמת א'3, וודאו מי נהג ברכב בשעת ביצוע העבירה. אם אכן התברר כי לא אתם נהגתם בתאריך והשעה המצוינים בדו"ח הקפידו לבצע הסבת על הנהג שאכן ביצע את העבירה.
  3. המרה לאזהרה – קיימים מספר תנאים מצטברים לצורך הגשת בקשה להמרה באזהרה כדוגמת עבר תעבורתי, ותק הרישיון וכ"ו. יש לדעת כי אין כל חובה בחוק להמיר דו"ח באזהרה גם במקרה בו נהג עומד בכל התנאים הנדרשים.
  4. ביטול הדו"ח – במקרה שיש ברשותכם ממצאים המעידים באופן חד משמעי על ליקוי בדו"ח, ניתן להגיש את הבקשה לביטול. לרוב תיטה משטרת ישראל שלא לקבל את הבקשה, אלא אם אכן מדובר במצב בו הממצא שהוצג על ידכם אינו משתמע לשתי פנים כדוגמת סרטון ממצלמת רכב המוכיחה כי לא התבצעה עבירה.
  5. בקשה להישפט – את הבקשה ניתן להגיש תוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח. מדובר בתרחיש הטוב ביותר לצורך התמודדות מול הדו"ח שניצב למולכם. שימו לב, לבית המשפט לתעבורה סמכות להחמיר וכן להקל עימכם, לכן חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן בכדי לקבל את התוצאה הטובה ביותר בעניינכם.

לעומת זאת, כאשר מדובר בדו"חות מסוג הזמנה לדין, הינכם נדרשים לעמוד בפני בית המשפט לתעבורה בהיותכם צפויים למתחם ענישה רחב לרבות: קנס כספי, פסילה בפועל, פסילה על תנאי וכן גם מאסר. בהתאם לכך, בכל תרחיש בו הוגש נגדכם כתב אישום בגין ביצוע עבירת תנועה, קיימת חשיבות מרבית לקבלת ייצוג משפטי ראוי והולם ע"י עורף דין תעבורה.

עבירות התנועה הנפוצות ביותר בישראל
עבירות התנועה הנפוצות ביותר בישראל

קיבלתם דו"ח בגין ביצוע אחת מן עבירות התנועה הנפוצות ביותר? חשוב שתדעו

כפי שניתן לראות בטבלה, מרבית עבירות התנועה הנפוצות ביותר נושאות עימן קנס כספי ונקודות תעבורה. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי רישום של נקודות תעבורה עשוי להעמיד את רישיונכם במצב מסוכן בהתאם לשיטת הניקוד של משרד הרישוי, למשל: רישום של 36 נקודות לחובתכם, יטיל עליכם אמצעי תיקון של פסילה בפועל לתקופה בת שלושה חודשים! ואילו רישום של 72 נקודות, ידרוש ממכם להיפרד מרישיון הנהיגה לתקופה של תשעה חודשים בצירוף אמצעי תיקון נוספים לרבות: מבחן עיוני(תיאוריה), מבחן מעשי(טסט) וכן מבדקים במרב"ד.

לאור האמור, גם במקרה בו קיבלתם דו"ח מסוג ברירת משפט, אין להקל ראש בעניין. מומלץ להיוועץ עם משרד עו"ד תעבורה יערית אוליאל בכדי לקבל הכוונה נכונה אודות הדו"ח שנרשם לחובתכם.

כיצד עורך דין תעבורה עשוי לסייע לנהגים הנאשמים בביצוע עבירות תנועה?

היות ותחום התעבורה הינו מורכב ומסועף, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה הבקיא ברזי הדינים השונים. לצורך ההמחשה, נניח ונרשם לחובתכם דו"ח בגין נהיגה במהירות מופרזת, במסגרת עבודתו של עורך הדין נבדקים מספר פרמטרים מהותיים  הנוגעים הן לאופן התנהלותו של השוטר והן לאופן מכשיר המדידה למשל, במקרה שמדובר במכשיר הממל"ז, בודק עורך הדין את התקיימותם של כל הנהלים הנדרשים לרבות: כיול המכשיר, להיכן כוונה הנקודה האדומה לצורך המדידה, מיקום השוטר, ראות המקום וכדומה. אדם מן היישוב לא ידע לאתר את אותם כשלים בגין חוסר ידע ועל כן חשוב להיעזר בעורך דין תעבורה מקצועי ומיומן.

שאלות נפוצות
תחום התעבורה הינו תחום מורכב ועל כן חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום זה. עו"ד הבקיא ברזי הדינים השונים ידע לבחון את חומר הראיות בעניינכם ולאתר ליקויים מהותיים אשר עשויים לפגום את בסיס התביעה להרשעה.
בית המשפט לתעבורה פועל כערכאה פלילית ועל כן מתחם הענישה רחב. בכל תרחיש בו קיבלת הזמנה לבית המשפט, יש להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה הבקיא ברזי הדינים השונים. לייעוץ עם משרד עו"ד תעבורה יערית אוליאל, בקרו באתר
מכיוון שמדובר בדו"ח מסוג ברירת משפט, קיימות לפניך מספר אפשרויות לצורך התמודדות מול הדו"ח כדוגמת הגשת בקשה לביטול הדו"ח וכן בקשה להישפט. רוצים לדעת מהי האפשרות הטובה ביותר בעניינכם? במאמר המלא.
ניתן לראות כי מספר הדו"חות הרב ביותר ניתן בגין ביצוע עבירת נהיגה במהירות  מופרזת, שימוש בטלפון נייד, אי מתן זכות קדימה וכן נהיגה בשכרות. לרשימה המלאה, באתר.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה