לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירת הפרעה לתנועה

סביר להניח כי כל אחד מאיתנו הנהגים ביצע לפחות פעם אחת עבירת הפרעה לתנועה גם מבלי להתכוון לכך כמו למשל, חניית הרכב על נתיב נסיעה לצורך ביצוע פעולה "זריזה" כדוגמת איסוף חבילה, העלאת הילד לאוטו וכיוצ"ב. עבירות הפרעה לתנועה מעוגנות בתקנות התעבורה והן מכילות מספר עבירות שונות בעלות סנקציות מגוונות, החל מקנס כספי ועד להגשת כתב אישום כנגד הנהג הנאשם.

לאור העובדה כי לעבירת הפרעה לתנועה עשויות להיות השלכות מהותיות על חיי הנהגים, במאמר זה נפרט אודות העבירות השונות ונציג מהי דרך ההתמודדות הטובה ביותר בכל תרחיש.

עבירות הפרעה לתנועה בהתאם לקבוע בתקנות

כפי שציינו בהקדמה, עבירות הפרעה לתנועה בזהה לכל העבירות, מעוגנות באופן מפורש ומפורט בתקנות התעבורה. קיימות עבירות תנועה רבות אשר מוגדרות כבעלות הפרעה לתנועה אשר חלקן נושאות קנס כספי ונקודות תעבורה, חלקן בעלות קנס בלבד, ואילו בעבירות חמורות יוגש כנגד הנהגים הנאשמים כתב אישום בגין סיכון התנועה. להלן מספר דוגמאות המתייחסות לעבירות הפרעה לתנועה:

תיאור העבירה: קנס כספי: נקודות תעבורה:
עיכוב התנועה או הפרעה לתנועה, בניגוד לתקנה 21(ב)(3) 500 ₪ רישום של 4 נקודות תעבורה
סיכון עוברי דרך במהלך הכניסה למסלול התנועה, בניגוד לתקנה 66 לתקנות התעבורה 500 ₪ רישום של 6 נקודות תעבורה
הפרעה לעוברי הדרך במהלך הכניסה למסלול התנועה, בניגוד לתקנה 66 250 ₪  6 נקודות תעבורה
כניסה לצומת מבלי שניתן להמשיך בנסיעה מבלי להפריע לתנועה, בניגוד לתקנה 65 500 ₪ בצירוף של 6 נקודות
קיפוח זכות השימוש בדרך 500 ₪ ללא רישום נקודות
אי פינוי רכב שניזוק בתאונה כאשר עמידתו עשויה להפריע לתנועה 250 ₪ ללא נקודות תעבורה
פניית פרסה בדרך בה נגרמת הפרעה לתנועה 250 ₪ ללא נקודות
סטייה מנתיב הנסיעה תוך כדי גרימת הפרעה לתנועה 250 ₪ ללא נקודות
עבירת הפרעה לתנועה
עבירת הפרעה לתנועה

בנוסף, קיימות עבירות תנועה חמורות נוספות המהוות סכנה והפרעה לתנועה אשר בגינן יוגש כנגד הנהג הנאשם כתב אישום בגין ביצוע עבירת תנועה חמורה לרבות:

תיאור העבירה: סמל סעיף: העונש:
הפרעה וסיכון לתנועה בנסיבות מחמירות 6458(תקנה 71(ב) לתקנות התעבורה) הגשת כתב אישום כנגד הנאשם בביצוע העבירה.
פניית פרסה תוך סיכונם של עוברי הדרך השונים 6251(בניגוד לתקנה 44(א) לתקנות התעבורה) הנהג הנאשם יקבל דו"ח מסוג הזמנה לדין.

מהן דרכי ההתמודדות מול דו"ח ברירת משפט בגין עבירת הפרעה לתנועה?

כאשר נרשם כנגד הנהג דו"ח תנועה מסוג ברירת משפט המכיל קנס כספי ונקודות תעבורה, רשאים הנהגים הנאשמים לבצע מספר פעולות שונות לצורך ההתמודדות מול הדו"ח המיוחס להם וכן להבאת מחיקת נקודות תעבורה,  לרבות:

 1. הגשת בקשה להמרה באזהרה – על הנהגים לעמוד בכל הפרמטרים הנדרשים כדוגמת ותק רישיון הנהיגה וכן עבר תעבורתי נקי. בנוסף, חשוב לדעת כי ההחלטה לעניין המרת העבירה לאזהרה איננה חובה, אלא לפי שיקול דעתו של השוטר בלבד.
 2. הגשת בקשה להישפט – מדובר בתרחיש הטוב ביותר בכדי להתמודד עם הדו"ח שניצב למולכם. לאור העובדה כי בית המשפט לתעבורה פועל כערכאה פלילית, על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר שאכן התרחשה העבירה. מאידך, ייצוג מקצועי על ידי עורך דין תעבורה מנוסה ומיומן ידע להטיב עימכם במעמד זה ולהביא עבורכם את התוצאה הרצויה. במסגרת עבודתו של עו"ד, נבדקים שלל חומרי הראיות הקיימים בתיק ובמקרה בו עלו ליקויים כאלו ואחרים, עשוי עורך הדין לקבל הסדר טיעון מקל עבור הנהגים הנאשמים וכן זיכוי מלא מן האשמה בהתאם לנסיבות.
 3. הגשת בקשה לביטול הדו"ח – מדובר בבקשה הכי פחות אפקטיבית מכיוון ש99% מן הבקשות ייענו בשלילה וכעת נסביר מדוע. אנשים רבים נוטים להניח כי בבקשה לביטול הדו"ח ניתן לציין כל סיבה לרבות: סיבה משפחתית, רפואית, כלכלית, ועל סמך להיענות בחיוב לעניין הבקשה. חשוב להבין שאין כך הדבר! בכדי שאכן תיטה משטרת ישראל לבטל את הדו"ח שהוגש נגדכם, תידרשו להציג ראייה שאינה מתפרשת לשתי פנים, בעניין אי ביצוע העבירה כמו למשל: סרטון ממצלמת רכב. אם אין ברשותכם ראיה חד משמעית, סיכוייכם להצליח לבטל את הדו"ח הם אפסיים.
 4. תשלום הדו"ח – לאחר תשלום הדו"ח לא תוכלו לבצע שום פעולה נוספת לעניין התמודדות מול הדו"ח, זאת אומרת שיתר האפשרויות ייסגרו בפניכם. בנוסף, תשלום הינו הודאה באשמת ביצוע העבירה ועל כן באופן אוטומטי ייזקפו לחובתכם נקודות התעבורה(אם ישנם).

קיבלתם דו"ח בגין עבירת הפרעה לתנועה עם נקודות תעבורה? חשוב שתדעו

כפי שציינו קודם לכן, עבירת הפרעה לתנועה עשויה להוביל למספר השלכות מהותיות החל מרישום דו"ח עם קנס כספי ונקודות תעבורה ועד לעמידה לדין בבית המשפט בגין העבירה. במקרה דנן נדון על דו"ח בו מיוחסות לנהג נקודות תעבורה כדוגמת – כניסה לצומת מבלי שניתן להמשיך בתנועה ללא גרימת הפרעה, הינה עבירה הנושאת עימה קנס כספי על סך 500 ₪ בצירוף 6 נקודות תעבורה.

בתרחיש שכזה, אם ייבחר הנהג לשלם, ייזקפו לחובתו 6 נקודות חובה למרשם התעבורתי. אם קיימות לנהג נקודות קודמות אשר עדיין תקפות, ייתכן ויידרש בביצוע אמצעי תיקון ממשרד הרישוי בהתאם לשיטת הניקוד לרבות:

 • קורס נהיגה בסיסי
 • קורס נהיגה ייעודי
 • שלילה בפועל לתקופה של 3 חודשים
 • שלילה בפועל לתקופה של 9 חודשים
 • מבחן עיוני(תיאוריה)
 • מבחן מעשי(טסט)
 • מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

בהתאם לכך, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה טרם תשלום הקנס הכספי בכדי להבין מהו אפיק הפעולה הטוב ביותר בהתאם לנסיבותיכם האישיות. ייעוץ מוקדם עשוי למנוע ממכם לבצע טעויות מהותיות שאינן ברות תיקון.

קיבלתם הזמנה לדין בגין עבירת הפרעה לתנועה? חשיבות הייצוג המשפטי

נהגים רבים נוטים להקל ראש בדבר ולא להבין את חשיבות עמידתם לדין בבית המשפט לתעבורה, בהתאם לכך התעורר הצורך הרב להציג בפני הנהגים הנאשמים מהן הסנקציות הצפויות להם וכן כיצד ניתן לסייע להם בנדון. ראשית נתחיל ונאמר שבסמכותם של השופטים מתחם ענישה רחב לרבות – קנסות כספיים, פסילת רישיון הנהיגה בפועל, שלילה על תנאי, נקודות תעבורה, מאסר על תנאי, עבודות שירות, מאסר בפועל, שירות לתועלת הציבור וכן הלאה. בהתאם לכך, ניתן לומר כי נהג אשר צפוי לעמוד לדין בפני בית המשפט לתעבורה חשוף לסנקציות לא פשוטות. בהתאם לכך חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה ובכך להבטיח לעצמכם הגנה משפטית מקסימאלית ככל שניתן. לאור העובדה כי מדובר בערכאה פלילית, בכדי להרשיע את הנהג הנאשם בעבירה המיוחסת לו, נדרשת התביעה להציג ראיות המוכיחות את ביצוע העבירה מעל לכל ספק סביר. מאידך, עורך הדין ידע לבחון את חומר הראיות אשר קיים בתיק בצורה מקצועית ומקיפה, בכדי לראות האם נפלו כשלים בדו"ח. במקרה שאכן אותרו ליקויים כאלו ואחרים, עשוי עורך הדין לקבל הסדר טיעון מקל מצידה של התביעה ובמקרים מסוימים גם זיכוי מלא לנהג הנאשם מן העבירה המיוחסת לו.

שאלות נפוצות
עבירת הפרעה לתנועה עשויה להתרחש במספר מצבים שונים כדוגמת, כניסה לתוך מעגל תנועה כאשר הדרך איננה פנויה, עצירת הרכב על נתיב הנסיעה, קיפוח זכות השימוש בדרך וכן הלאה. כל עבירה נושאת עונש שונה ולכן חשוב להקפיד ולציית לחוק ולנהוג בהתאם לכללי התעבורה השונים
עבירת הפרעה לתנועה מכילה מספר עבירות שונות אשר על אחת מן העבירות נושאת עימה עונש שונה. ניתן לראות כי קיימות עבירות הפרעה לתנועה עם קנס כספי בלבד, ואילו חלקן עם צירוף של נקודות תעבורה, ובמקרים החמורים עשוי להיות מוגש כתב אישום חמור נגד הנהגים הנאשמים בביצוע העבירה.
בעת קבלת דו"ח בגין ביצוע עבירת הפרעה לתנועה, עשוי רישיון הנהיגה שלכם להימצא במצב של סכנת שלילה. כאשר מדובר בדו"ח עם נקודות תעבורה או שמא בדו"ח מסוג הזמנה לדין, חשוב להיוועץ עם עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן בכדי להבין מהי דרך הפעולה הטובה ביותר במצבכם. שימו לב, התמודדות ללא סיוע משפטי כנדרש, עשויה שלא להטיב עימכם ואף להביאכם למצב בו תידרשו להיפרד מרישיון הנהיגה שלכם לפרק זמן ממושך.
בית המשפט לתעבורה הינו ערכאה פלילית לכל דבר ועניין, בהתאם לכך קיים מתחם ענישה רחב בידי השופטים. נהג אשר זומן לדין בייחוס עבירת הפרעה לתנועה עשוי להיות צפוי לסנקציות קשות ורחבות החל מקנס כספי, פסילת רישיון הנהיגה ואף מאסר בפועל במקרים המתאימים. בהתאם לכך חשוב להיוועץ עם עו"ד תעבורה בהקדם האפשרי ולהבטיח לעצמכם הגנה משפטית מקסימאלית.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה