לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה?

"לא נהגתי שלושה חודשים, איך ימי הפסילה לא נמנו לי?", "איפה אני צריך להפקיד את רישיון הנהיגה שלי?", "שכחתי להפקיד את הרישיון, יש מה לעשות?", אם יצא לכם לשאול את השאלות האלה, אתם לא לבד. לאחרונה אנחנו נתקלים בלא מעט מקרים בהם נהגים שקיבלו שלילה של רישיונם לתקופה מסוימת ואינם יודעים כיצד עליהם לפעול. חשוב לדעת כי קיימים מספר גופים אשר עשויים להטיל עלינו הנהגים פסילה לרבות: משרד הרישוי, בית המשפט לתעבורה ומשטרת ישראל.

במאמר זה נדון על ההבדלים בין הפסילות השונות, ונעשה עבורכם סדר בעניין השאלה העיקרית שמטרידה את רובנו – מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה?

קיבלתי שלילה בבית המשפט לתעבורה, מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה?

תחת סמכותם של השופטים בבית המשפט לתעבורה להטיל עונשים רבים על הנהגים הנאשמים לרבות: קנס, מאסר, פסילה על תנאי וכן פסילת רישיון הנהיגה בפועל. נהגים רבים נוטים להסיק כי כאשר ניתן פסק דין וגזר דין בעניינם אשר לפיו הם נדרשים בפסילה לתקופה מוגדרת, הפסילה מתחילה באופן מיידי. חשוב להבין כי מדובר בהנחה מוטעית מכיוון שימי הפסילה מתחילים להיספר החל מרגע הפקדת רישיון הנהיגה / תצהיר במזכירות בית המשפט.

אנו נוטים לשמוע על לא מעט מקרים בהם נהגים מציינים כי אינם נהגו ברכבם במשך כל ימי הפסילה, אך כאשר הגיעו למשרד הרישוי בכדי להשיב את רישיונם, הם התבשרו לגלות כי ימי הפסילה לא נמנו להם ועל כן נדרשו להיות "שוב פעם" בפסילה בהתאם לפסק הדין / גזר הדין שהתקבל בעניינם. בהתאם לכך חשוב לדעת כי בדרך כלל הפסילה מתחילה באופן מיידי, זאת אומרת חל איסור מוחלט לנהוג, אך יחד עם זאת בכדי שאכן ימי הפסילה יספרו, עליכם להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט באופן מיידי!

מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה? - uliel.co.il

איבדתי את רישיון הנהיגה, מתי הפסילה שלי תתחיל?

כפי שציינו קודם לכן, פסילת רישיון הנהיגה נעשית באופן אוטומטי, לצד הפקדת הרישיון. בהתאם לכך, במקרה בו אין ברשותך רישיון נהיגה בכדי שהפסילה שלך תתחיל, עליך להפקיד תצהיר של הפקדת רישיון הנהיגה בהקדם האפשרי. את התצהיר יש למלא באמצעות עורך דין(מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום התעבורה) ולאחר מילוי התצהיר יש לגשת לבית המשפט ולהפקידו פיזית. דוגמא לתצהיר הפקדת רישיון נהיגה:

לכבוד מזכירות בית המשפט______

להלן תצהיר חלף בעניין הפקדת רישיון הנהיגה

מספר התיק:

אני הח"מ_____ הנושא/ת תעודת זהות שמספרה_____ המתגורר בכתובת______, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר רק את האמת או שמא אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כי:

  1. אין ברשותי רישיון נהיגה מפאת העובדה כי הוא אבד / לא תקף.
  2. תצהיר זה נועד לצורך הפקדתו במקום רישיון הנהיגה שלי בגין כך שהוא אבד / אינו בתוקף.
  3. התצהיר הנ"ל נעשה בהתאם לתקנה 557(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א.
  4. לאור כל האמור לעיל, הינני מבקש להפקיד תצהיר זה בכדי שימי הפסילה יתחילו להימנות החל מיום הפקדת התצהיר.

אני מצהיר כי זהו שמו, וזאת חתימתי וכי כל הנאמר בתוכן התצהיר הינו אמת,  ____________(חתימה)

*החלק השני של התצהיר יהווה אימות ואישור של עורך הדין בעניין התצהיר שנחתם לפניו, והוא יכלול את הפרטים הבאים:

אני הח"מ, עו"ד ____ מצהיר כי בתאריך ____ הופיע לפני מר/גברת_____ , אשר הזדהה בפניי באמצעות תעודת זהות שמספרה_____. לאחר שהזהרתי בפניו כי עליו לומר את האמת, אישר את התצהיר וכן חתם עליו בנוכחותי.

________(חתימת עו"ד)

 

מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה
מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה

איך אני יודע איפה עליי להפקיד את רישיון הנהיגה שלי וממתי מתחילה הפסילה?

כיום קיימים שלושה גופים אשר עשויים להטיל על הנהגים השונים סנקציה של פסילת רישיון הנהיגה בפועל בגין סיבות כאלו ואחרות. בכדי שימי הפסילה יתחילו להימנות עבורכם, תידרשו להפקיד את רישיון הנהיגה במקום המיועד לכך, בהתאם לכך נעשה עבורכם סדר בכל הנושא הנ"ל:

אודות הפסילה: משטרת ישראל:
סיבת הפסילה: תחת סמכותם של קציני המשטרה להטיל סנקציה של פסילה מנהלית בגין עבירת תנועה חמורה שהתרחשה כדוגמת נהיגה בשכרותתאונת דרכים וכיוצ"ב.
היכן לבצע את הפקדת רישיון הנהיגה: על הנהגים הנאשמים להפקיד את רישיונם בתחנת המשטרה.
מתי מתחילה הפסילה: לרוב הפסילה תתחיל בסמוך להתרחשות העבירה, אלא אם לא נערך שימוע באופן מיידי ואז עשוי הנהג שלא להיות פסול בשלב זה אלא רק לאחר ביצוע הליך השימוע

 

אודות הפסילה: בית המשפט לתעבורה:
סיבת הפסילה: במקרה שנהג ביצע עבירת תנועה חמורה, עשוי בית המשפט לתעבורה להטיל עונשים רבים כדוגמת קנסות, מאסרים וכן פסילת רישיון הנהיגה בפועל.
היכן לבצע את הפקדת רישיון הנהיגה: את הפקדת הרישיון יש לבצע במזכירות בית המשפט לאחר קבלת פסק הדין / גזר הדין.
מתי מתחילה הפסילה: ימי הפסילה מתחילים להיספר החל מהשלב בו הפקיד את הנהג את רישיונו או תצהיר(במקרה שאין ברשותו את הרישיון)

 

אודות הפסילה: משרד הרישוי:
סיבת הפסילה: בהתאם לשיטת הניקוד של משרד הרישוי, נהגים שצברו לחובתם נקודות תעבורה העומדות על 36 או 72 בהתאם לזמנים הנדרשים, יידרשו לבצע אמצעי תיקון של פסילת רישיונם לתקופה המוגדרת: שלושה חודשים / תשעה חודשים.
היכן לבצע את הפקדת רישיון הנהיגה: את רישיון הנהיגה יש להפקיד במשרד הרישוי.
מתי מתחילה הפסילה: משרד הרישוי ינפיק לנהג מסמך אודות התליית רישיונו ובו יצוין מתי תתחיל הפסילה. שימו לב, במקרים המתאימים עשוי משרד הרישוי

 

הפקדתי את הרישיון והתחילה לי הפסילה של רישיון הנהיגה, מה עליי לעשות לאחר תום הימים?

מדובר בשאלה חשובה שחשוב לתת עליה את הדגש. אנשים נוטים להניח כי בדרך כלל עליהם לאסוף את רישיון הנהיגה במקום בו הם הפקידו אותי, אך אין זה בהכרח נכון. כאשר בית המשפט מטיל עונש של פסילה בפועל, יידרש הנהג להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית המשפט, אך כאשר תמו להם ימי הפסילה, עליו לגשת למשרד הרישוי עם אישור הפקדה, ולראות האם הוא נדרש בביצוע אמצעי תיקון נוסף בכדי שיושב אליו רישיון הנהיגה שלו. למשל, במקרה שנהג הורשע בעבירת נהיגה בשכרות והוא נדרש בביצוע פסילה בפועל, בכדי להשיב את רישיונו עליו לבצע אמצעי תיקון מטעם משרד הרישוי לרבות: קורס נהיגה, תיאוריה, טסט וכן גם מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

לא הפקדתי את רישיון הנהיגה שלי וחלפו שנים, האם עורך דין יכול לסייע לי בחישוב ימי הפסילה?

חשוב להבין כי נהג עשוי להיות בפסילה למשך שנים רבות, גם אם בפועל הפסילה שנפסקה בעניינו הייתה סך הכל ל-30 ימים בלבד. מקרה שכזה עשוי להיווצר בסיטואציה בה שכח הנהג או שמא לא ידע כי עליו להפקיד את רישיון הנהיגה שלו לצורך הפסילה. בעבר ניתן היה להגיש בקשה לבית המשפט, המכונה "בקשה לחישוב פסילה" באמצעות עורך דין תעבורה. בית המשפט היה בוחן במפורט את העובדות המצוינות בבקשה ואם אכן היה רואה לנכון כי מדובר בסיבה מוצדקת, ניתן היה לבצע חישוב רטרואקטיבי של מספר ימי הפסילה. כיום קיימת תסבוכת משפטית בעניין הנ"ל מכיוון שבית המשפט דוחה לרוב את הבקשות מתוך טענה כי אין זה עניינו לעסוק בהן, ואילו מאידך משרד הרישוי טוען שאין ברשותם הסמכות לדון בעניין זה. עד רגע זה ממש, נהגים רבים נוטים להיתקל באטימות מצד הגופים השונים ובתחושה של חוסר אונים. שימו לב, ניתנת האפשרות להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט בנושא חישוב ימי הפסילה אך מדובר בהליך שאינו זול וכן גם אינו פשוט.

 

הייתי במעצר, האם פסילת רישיון הנהיגה שלי התחילה?

במקרה שבית המשפט פסק בעניין מספר עונשים לרבות: קנס כספי, מאסר בפועל וכן פסילה של רישיון הנהיגה, לא יימנו עבורך ימי הפסילה במשך כל שהותך במאסר. בכדי שימי הפסילה יתחילו להיספר עבורך, עליך להשתחרר קודם לכן מהמאסר. צריך להבין כי יש כאן מן ההיגיון, אדם שנמצא במאסר לא חווה פיזית את סנקציית הפסילה ועל כן הפסילה לא מתחילה עד אשר ישוחרר מהכלא.

מתי מתחילה הפסילה של רישיון הנהיגה? - uliel.co.il

האם עורך דין יכול לעזור לי בעניין פסילת רישיון הנהיגה שלי?

באופן כללי חשוב להבין כי תחום התעבורה הוא תחום רחב, מורכב ומסועף, ועל כן בכל תרחיש מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה. עורך דין מקצועי ומיומן ידע לבחון עבורכם את כל שנדרש בכדי לראות האם ניתן להקל בעונשכם בעניין סנקציית פסילת רישיון הנהיגה בפועל.

אל תקבלו את רוע הגזירה, קיימים תרחישים רבים בהם עורך דין מנוסה ידע להביא לתוצאה טובה בעניינכם.

שאלות נפוצות
במקרה שאין ברשות הנהג את כרטיס רישיון הנהיגה שלו בגין אובדן או שמא אי תוקף, יש למלא תצהיר רישיון הנהיגה החתום על ידי עורך דין ולהפקידו כנדרש.
יש להבחין בין פסילה שניתנה במשרד הרישוי, במשטרת ישראל או בבית המשפט, כל גוף עשוי להטיל פסילה במועדים שונים ועל כן חשוב להיוועץ עם עורך דין תעבורה. בנוסף, חשוב להבין כי פסילת הרישיון תחול רק עם הפקדת הרישיון, עד אז ימי הפסילה לא יימנו לנהג.
בכדי להשיב את רישיון הנהיגה עליך להגיע למשרד הרישוי עם טופס הפקדת הרישיון. במקרה ששכחת להפקיד את רישיונך לא תוכל לקבל את טופס ההפקדה ולכן הפסילה לא התבטלה. מומלץ להיוועץ עם עורך דין תעבורה בעניין.
התשובה היא חד משמעית – לא. ימי הפסילה אינם נמנים בעת שהותך בכלא. עליך לגשת ולהפקיד את רישיון הנהיגה שלך / תצהיר בתום שחרורך. לעוד בנושא, במאמר המלא.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
עונש על נהיגה בפסילה

נהגים רבים מקלים ראש ומרשים לעצמם לנהוג בזמן פסילה. זוהי ללא ספק טעות חמורה – אדם שנהג בזמן פסילה, ובייחוד

משרדנו מתמחה רק בתעבורה