לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

פסילה עד תום ההליכים

פסילת רישיון עשויה להוות מטרד רציני עבור אלו שמשתמשים ברכבם באופן יומיומי, ואפילו לפגוע בחירותם לנוע. לכן, פסילת רישיון מנהלית לא תיעשה ללא הליך הוגן ומוסדר מראש. חשוב לדעת מה זכויותיכם בהליך פסילת רישיון מנהלית על מנת שתוכלו להגן על עצמכם בצורה הטובה ביותר ולוודא כי אתם זוכים לייצוג הראוי והיעיל ביותר. הכירו יותר על פסילה עד תום ההליכים.

 

 

פסילה עד תום ההליכים – פסילה מנהלית

פסילה מנהלית היא פסילה זמנית של רישיון נהיגה של נהג החשוד בעבירת עבירה. פסילה זו אינה נעשית על ידי בית המשפט, אלא על ידי קצין משטרה שדרגתו היא מפקח או גבוהה מכך. מטרתה של פסילה מנהלית היא לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע סיכונים בכביש, באמצעות הרחקת הנהג החשוד בעבירה מן ההגה לתקופה מוגבלת מראש.

חשוב לדעת כי קצין המשטרה אינו יכול לפסול את הרישיון ללא סיבה, ורשאי לעשות זאת רק כאשר הנהג חשוד בעבירת עבירה ואם יש לו יסוד סביר לחשוב כי יוגש כתב אישום נגדו. קצין המשטרה אינו יכול לשלול את רישיונו של הנהג ללא סיבה ברורה, שהרי זו תהיה פגיעה משמעותית בחירותו של הנהג.

פסילה מנהלית עד תום הליכים אינה בסמכותו של קצין המשטרה. אם קצין המשטרה מוצא לנכון לפסול את רישיונו של הנהג עד תום הליכים, עליו להגיש בקשה לבית המשפט – לרוב כאשר רישיונו של הנהג כבר מצוי בפסילה מנהלית זמנית – על מנת שבית המשפט ינהל דיון בבקשה זו. תנאי זה מוסדר בסעיף 46 לפקודת התעבורה –

46.  היה היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, משוכנע שיש יסוד מספיק להאשים בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב בעבירה שסעיפים 35 עד 42 או 43, 44, ו-44א חלים עליה, והגיש לבית המשפט המוסמך לדון באותה עבירה בקשה לפסול את בעל הרשיון מהחזיק בו – רשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון עד לגמר בירור דינו, או עד שתבוטל הפסילה לפי הסעיפים 50-48.

פסילה עד תום ההליכים - uliel.co.il

הליך הפסילה המנהלית

כאמור, פסילה מנהלית עד תום הליכים לא תתבצע על ידי קצין משטרה לבדו כיוון שהיא מצריכה אישור בית משפט, אך לרוב הבקשה לפסילה מנהלית עד תום הליכים תוגש רק כאשר הנהג כבר מצוי בפסילה מנהלית רגילה. לכן, חשוב להכיר את ההליך כולו מהתחלה, ולדעת מה זכויותיכם כבר בשלב הפסילה הראשונית.

 

פסילה עד תום ההליכים
פסילה עד תום ההליכים

 

פסילה עד תום ההליכים – פסילה בידי קצין משטרה

פסילה מנהלית בידי קצין משטרה אינה יכולה להיעשות ללא שימוע. השימוע נערך גם הוא על ידי קצין המשטרה, ויכול להיערך בכל מקום – בתחנת המשטרה, בחוץ ואפילו במעמד ביצוע העבירה.

לא ניתן לפסול את רישיונו של נהג מנהלית ללא שימוע, ואף אי ציות לתנאי זה כהלכה עשויה לפסול את תוקפה של הפסילה. על קצין המשטרה לשמוע את טענותיו של הנהג, ולכלול בהחלטתו את ההיסטוריה הפלילית והתעבורתית של הנהג, את הנסיבות שהובילו לביצוע העבירה ואת השפעת פסילת הרישיון על חייו של הנהג. אם קצין המשטרה אכן בוחר לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג, עליו להתיר לו ראשית להחזיר את רכבו לביתו בבטחה.

 

פסילה עד תום ההליכים – פסילה בידי שוטר

שוטר אינו קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה אמנם אינו מוסמך לפסול מנהלית את רישיונו של הנהג, אך הוא רשאי ליטול את רישיונו של הנהג החשוד בעבירה לשלושה ימים לכל היותר ולהזמינו לשימוע בפני קצין משטרה תוך שלושה ימים. אם הנהג אינו מתייצב לזימון, קצין המשטרה יוכל לערוך אותו בלעדיו. כמובן שמדובר בצעד לא מומלץ מצידו של הנהג, שהרי כך הוא לא יוכל להציג את טענות ההגנה.

 

משך תקופת פסילה עד תום ההליכים

פסילת רישיון לתקופה של 30 ימים

אם לקצין המשטרה יש יסוד סביר להניח כי יוגש כנגד הנהג כתב אישום בגין אחת מעבירות אלו, המנויות בתוספת הרביעית של פקודת התעבורה, הוא יכול לפסול מנהלית את רישיונו של הנהג לשלושים ימים:

 • נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
 • נהיגה ברכב לא תקין שעשוי לסכן עוברי דרך.
 • אי-מתן זכות קדימה להולכי רגל בדרכם לעבור מעבר חצייה, תוך סיכונם.
 • נהיגה ללא מלווה כאשר הנהג הוא נהג חדש.
 • הסעת מעל לשני נוסעים כאשר הנהג הוא נהג חדש מתחת לגיל 21.
 • אי-עצירה במפגש מסילת ברזל על אף ירידת המחסום או איתות אזהרה על התקרבות הרכבת.
 • עקיפה מסוכנת בדרך לא פנויה.
 • אי-ציות לתמרורי זכות קדימה או עצור.
 • עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • הסעת כמות אסורה של נוסעים, כאשר ההסעה בשכר.
 • נהיגה בעת הובלת משקל הגבוה ב- 25% מהמשקל המותר להובלה המצוין ברישיון הרכב.
 • נהיגה במהירות אסורה, מעל ל- 40 קמ"ש מהמותר בדרך בין עירונית או מעל ל- 30 קמ"ש מהמותר בדרך עירונית.

 

פסילת רישיון לתקופה של 60 ימים

אם לקצין המשטרה יש יסוד סביר להניח כי יוגש כנגד הנהג כתב אישום בגין עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם או ניזוק רכוש, הוא יכול לפסול מנהלית את רישיונו של הנהג לשישים ימים.

 

פסילת רישיון לתקופה של 90 ימים

אם לקצין המשטרה יש יסוד סביר להניח כי יוגש כנגד הנהג כתב אישום בגין עבירה שגרמה לתאונת דרכים בה נהרג אדם, הוא מחויב לפסול מנהלית את רישיונו של הנהג לתשעים ימים.

 

פסילה עד תום ההליכים

סעיף 50 לפקודת התעבורה קובע כי אם עברו שישה חודשים מיום פסילת הרישיון וטרם ניתן פסק דין על העבירה שבגינה רישיונו של הנהג נפסל, הפסילה תבוטל אלא אם בית המשפט הורה אחרת –

(ב)  עברו ששה חדשים מיום שנפסל בעל רשיון לפי הסעיפים 46 או 47 ולא ניתן פסק דין לגבי המעשה או המחדל שבגללם נפסל – בטלה הפסילה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

כלומר, לבית המשפט יש סמכות להאריך את הפסילה מנהלית של הרישיון, בכפוף לנסיבות רלוונטיות וכאשר המשפט עוד רלוונטי.

 

עורך דין תעבורה שיעזור לכם בתהליך של פסילה עד תום ההליכים

חשוב לדעת כי מן השלב הראשון ניתן להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני תעבורה – כבר בשלב בו זומנתם לשימוע אצל קצין משטרה חשוב ליצור קשר עם עורך דין תעבורה מומחה על מנת שיוכל לייצג אתכם ולהכווין אתכם כיצד לפעול בשימוע.

עורך דין מנוסה יידע להצביע על נסיבות רלוונטיות שיוכלו להקטין את תקופת הפסילה ואפילו לבטלה כליל. היות ופסילה מנהלית אינה עונש, אלא רק דרכה של המערכת להרחיק נהיגה מסוכנת מן הכביש, רצוי להתמקד בטיעונים שיראו כי אינכם מסוכנים לסביבה.

פסילה עד תום ההליכים - uliel.co.il

על החלטת קצין המשטרה לפסול מנהלית את רישיונכם או על החלטת בית המשפט לפסול מנהלית את הרישיון עד תום הליכים ניתן להגיש ערעור. בערעור הנהג יורשה להביא עורך דין מטעמו ולהציג ראיות חדשות על מנת לנסות לשנות את רוע הגזירה.

זכרו כי פסילה מנהלית עשויה להקשות מאוד על ניהול חיי יומיום תקינים ואף לפגוע בתדמיתכם כנהגים בפני החוק. על מנת להימנע ממצב זה באופן מלא או חלקי, עורכת הדין יערית אוליאל מזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדה על מנת לקבל ליווי משפטי אמין, אישי ויסודי, כך שתוכלו לגלות מהן זכויותיכם ולקבל את ההגנה המשפטית המקיפה ביותר.

 

שאלות נפוצות
על מנת לפסול לנהג את רישיון הנהיגה שלו עד לתום ההליכה, יש צורך באישור מבית המשפט בעניין. לקריאה נוספת באתר.
התשובה היא חד משמעית – לא. בכדי לבצע פסילה מנהלית מחויב קצין המשטרה לערוך שימוע. לקריאה נוספת בעניין פסילה מנהלית, בקרו באתר.
פסילה מנהלית ניתנת לתקופה של 30, 60 או 90 ימים וזאת בהתאם לעבירה שהתבצעה. לעוד בנושא, כנסו לאתר.
לקצין המשטרה סמכות לפסול לנהג את רישיונו אם התבצעה אחת מהעבירות המנויות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה. לרשימה המלאה, באתר.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה