לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עבירת רמזור אדום – קנס או פסילת רישיון?

כניסה לצומת כשברמזור אור אדום היא עבירה חמורה והסיכון הגלום בה לגרימת תאונת דרכים גבוה. בשל כך, משטרת ישראל מבצעת אכיפה מוגברת בעבירת רמזור אדום באמצעות מצלמות ובאמצעות שוטרים.

עבירת כניסה לצומת ברמזור אדום תגרור אחריה קנס בסך 1,500 ₪ ו- 10 נקודות במקרה הקל או זימון לבית משפט במקרים חמורים יותר, הכל תלוי בנסיבות ביצוע העבירה.

 

 

עבירת רמזור אדום – קנס או פסילת רישיון
עבירת רמזור אדום – קנס או פסילת רישיון

 

ציות הנהגים לאורות ברמזור

 • אדום – אין להמצא בצומת! עליך לעצור את רכבך לפני קו העצירה.
 • אדום +צהוב – הרמזור עומד להתחלף לירוק, עליך להתכונן לנסיעה.
 • ירוק – מותר לחצות את הצומת אם הוא פנוי.
 • ירוק מהבהב – עליך להתכונן לעצירה.
 • צהוב – הרמזור עומד להתחלף לאדום – אם חצית את קו העצירה לפני שהתחלף לצהוב עליך לפנות את הצומת. אם נכנסת לצומת והרמזור התחלף לצהוב – עליך לפנות את הצומת במהרה.
 • צהוב מהבהב – תקלה במערכת הרמזורים. עליך לנסוע לפי התמרורים.

 

עבירת רמזור אדום – החוק

תקנות התעבורה קובעות

22(א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

(ב)  האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע  מתן זכות קדימה.

הרמזור, בחוק נחשב לתמרור. כשברמזור דולק האור האדום זהו תמרור מספר 701.

 

אכיפת רמזור צהוב ע"י המשטרה

החוק קובע שאסור להיכנס לצומת כשהרמזור צהוב. למרות זאת, נראה שהמשטרה לא אוכפת עבירה זו.  בכל מקרה, מומלץ לציית לחוק ע"מ להפחית את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים.

רמזור צהוב
רמזור צהוב

 

אכיפת עבירת רמזור אדום ע"י המשטרה

משטרת ישראל אוכפת את עבירת הרמזור האדום בשני אמצעיים עיקריים – מצלמות ואכיפה ע"י שוטרים.

רמזור אדום

רמזור אדום – מצלמה

דו"ח מצלמה אינו מהווה ראייה חד משמעית לביצוע העבירה ובמקרים מסוימים ניתן יהיה לבטלו (ניתן להטיל ספק באמינות המצלמות, באופן הפעלתן או בחוקיות הרמזור וכו').

נכון לסוף שנת 2020, מצלמות א3 המתעדות עבירות רמזור אדום עדיין לא זכו לאמינות בית המשפט והעניין מצוי בבירור משפטי.

רמזור אדום – מצלמה
מצלמת רמזור אדום

 

מצלמת רמזור אדום, מתי מצלמת את העבירה שהתרחשה, וכיצד?

מצלמת רמזור אדום מופעלת באופן אוטומטי כאשר הרמזור הופך אדום, והיא מבצעת שני תצלומים:
1. הצילום הראשון מתבצע כאשר רכב חולף על פני קו העצירה
2. הצילום השני מתבצע בחלוף שנייה אחת על מנת להראות שהרכב המשיך בנסיעה באור אדום ולא רק חרג מקו העצירה.
מטרת שני הצילומים, היא לאמת כי אכן הנהג ביצע את העבירה שיוחסה לו כאשר התצלום הראשון מתבצע בעת מעבר הרכב על קו העצירה, ואילו התצלום השני מציג תמונה בה האור האדום דולק ובמקביל הרכב המשיך בנסיעה ולא רק חרג במעט מקו העצירה.  חשוב להבין כי נסיעה ברמזור אדום הינה עבירת תנועה חמורה ביותר לאור הסיכון אשר מתקיים למשתמשי הדרך השונים.

 

רמזור אדום – דו"ח שוטר

כאשר שוטר מבחין בביצוע עבירה עליו לערוך דו"ח מפורט ולהסביר כיצד בדיוק זיהה את הנהג מבצע את העבירה. עורך דין תעבורה ידע לבחון היטב את פרטי הדו"ח ולמצוא טעויות, אם קיימות. על מנת שבית המשפט ירשיע נהג בביצוע עבירת רמזור אדום, על התביעה להוכיח פרטים רבים לשם ביסוס העבירה כגון: תקינות מערכת הרמזורים טרם ביצוע האכיפה, שמירה על קשר עדיין רצוף עם הרכב, הרמזור וקו העצירה, מיקום השוטר המוכיח כי יכול היה לראות בבירור את ביצוע העבירה ממיקום זה ועוד.

 עבירות רמזור אדום והשוני ביניהן

ישנן מספר עבירות שונות שניתן לייחס לנהג שנכנס לצומת ברמזור אדום. עבירת רמזור אדום יכולה להתבצע בנסיבות שונות – חלקן חמור יותר וחלקן פחות – ובהתם לנסיבות, כך גם חומרת הענישה. למשל, נהג שנכנס לצומת באור אדום שנייה לאחר שהרמזור התחלף לאדום אינו דומה בחומרתו לנהג שנכנס לצומת ב"אדום מלא", כשאור האדום דלק כבר למעלה מחמש שניות.

כך גם נהג שנכנס לצומת באור אדום כשהצומת פנוי לחלוטין לא דומה בחומרתו לנהג שנכנס לצומת באור אדום כשהצומת לא פנוי וכמעט גרם לתאונה בשל כך. להלן סקירת כלל עבירות רמזור אדום והעונש הקבוע בצידן:

עבירת רמזור אדום - קנס או פסילת רישיון? - uliel.co.il

מהי הענישה בעבירת רמזור אדום?

העבירה

קנס כספי

נקודות תעבורה

נהיגה ברמזור אדום – בצומת. ₪1500 נקודות 10
נהיגה ברמזור אדום – לא בצומת. ₪1500 נקודות 10
נהיגה ברמזור אדום בצומת – נסיבות מחמירות, הפרעה לעובר דרך. נקודות 10
הזמנה לדין – כתב אישום.
פסילה מנהלית ל-30 יום.
השבתת הרכב ל-30 יום.
נהיגה ברמזור אדום בצומת – נסיבות מחמירות, הימצאות רכב אחר. נקודות 10
הזמנה לדין – כתב אישום.
פסילה מנהלית ל-30 יום.
השבתת הרכב ל-30 יום.
עבירת רמזור אדום – עבירות אופניים. ₪250 ללא נקודות
חציית כביש רמזור אדום – הולך רגל ₪100 ללא נקודות

 

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת כשברמזור דלק אור אדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

 • קנס בסך 1,500 ש"ח.
 • 10 נקודות.
 • אין אפשרות להמיר עבירת רמזור אדום באזהרה.

נהיגה כשברמזור אור אדום (לא בצומת)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב והמשכת בנסיעה בניגוד לאור האדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • קנס בסך 1,500 ש"ח.
 • 10 נקודות.
 • אין אפשרות להמיר עבירת רמזור אדום באזהרה.

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות – הפרעה לעובר דרך)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת כשברמזור דלק אור אדום תוך גרימת (הפרעה / סיכון) לעובר דרך אחר בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • הזמנה לדין – כתב אישום.
 • 10 נקודות.
 • ניתן להטיל פסילה מנהלית ל- 30 יום באופן מיידי.
 •  ניתן להשבית את הרכב  מיידית לתקופה של 30 יום.

 

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות – הימצאות רכב אחר)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לאור האדום, שדלק ברמזור בכוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לאור האדום, בשעה שבצומת היה רכב אחר, שהגיע מכוון אחר בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • הזמנה לדין – כתב אישום.
 • 10 נקודות.
 • ניתן להטיל פסילה מנהלית ל- 30 יום באופן מיידי.
 •  ניתן להשבית את הרכב  מיידית לתקופה של 30 יום.

 

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות אחרות)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לאור האדום שדלק ברמזור בכוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לאור האדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

במקרה הזה הנסיבות המחמירות נעוצות בעברו התעבורתי של הנהג – דו"ח זה ירשם במקרה שלנהג הרשעה קודמת בעבירת אור אדום ב-3 השנים שקדמו לעבירה.

 • הזמנה לדין – כתב אישום.
 • 10 נקודות.
 • ניתן להטיל פסילה מנהלית ל- 30 יום באופן מיידי.
 •  ניתן להשבית את הרכב  מיידית לתקופה של 30 יום.

 

עבירת רמזור אדום – עבירות אופניים והולכי רגל

כידוע, כלל משתמשי הדרך מחויבים לציית לתמרורים ולרמזורים. יחד עם זאת, הענישה על משתמשי הדרך שאינם נוהגים ברכב מנועי מקלה יותר.

 

רכיבה על אופניים כשברמזור המיועד לאופניים אור אדום

רכבת על אופניים ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור לאופניים בכיוון נסיעתך והתחלת בחציית הכביש בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • סעיף זה רלוונטי לרוכב אופניים או אופניים חשמליים כאשר קיים רמזור המיועד לרוכבי אופניים.
 • קנס בסך 250 ש"ח.
 • ללא נקודות.

 

חציית כביש כשברמזור אור אדום – הולך רגל

בהיותך הולך רגל לא צייתת לרמזור בכך שהתחלת לחצות את הכביש כשברמזור המוצב בכיוון חצייתך היה אור אדום בניגוד ללתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • קנס בסך 100 ש"ח.
 • ללא נקודות.

 

ביטול נקודות בעבירת קנס רמזור אדום

כשנהג מקבל קנס על עבירת רמזור אדום, מעבר לפגיעה הכספית, הקנס נושא בצידו 10 נקודות שנזקפות לחובתו במשרד הרישוי. על משמעות צבירת הנקודות תוכלו לקרוא כאן. עורך דין תעבורה ידע לתקוף את הדו"ח שקיבלתם ולהגיע להסדר המשנה את סעיף העבירה לעבירה ללא נקודות או להביא לביטול מוחלט של הדו"ח. לכן אם קיבלתם דו"ח על כניסה לצומת באור אדום, כדאי להתייעץ עם עורך דין תעבורה בטרם משלמים את הדו"ח.

רישיון הנהיגה שלך בסכנה?  אנחנו כאן!

השאר פרטים עכשיו ונילחם עבור הצדק המגיע לך!

 

ענישה ללא פסילה בהזמנה לדין בדבר עבירת רמזור אדום

אם הוגש נגדך כתב אישום על עבירת רמזור אדום רישיון הנהיגה ששלך בסיכון. הענישה הנוהגת במקרים אלו בבתי המשפט היא פסילת רישיון הנהיגה למספר חודשים. עורך דין תעבורה ידע לאתר כשלים בראיות התביעה ולהגיע להסדר שלא כולל פסילת הרישיון.

עבירת רמזור אדום - קנס או פסילת רישיון? - uliel.co.il

אני נהג חדש וקיבלתי דו"ח על עבירת רמזור אדום – מה ההשלכות?

מבחינת הענישה בעבירות קנס אין החמרה עם נהגים חדשים בעבירת רמזור אדום, קרי, גם נהג חדש ישא בקנס בסך 1,500 ש"ח ו- 10 נקודות.

לעומת זאת, נהג חדש שקיבל הזמנה לדין בעבירת רמזור אדום – בתי המשפט יביאו בחשבון את עובדת היותו נהג החדש והנטייה תהא להחמיר עימו.

בנוסף, נהג חדש צריך לקחת בחשבון שברגע שהורשע בעבירת רמזור אדום בתקופת היותו נהג חדש – בסיום התקופה רישיונו לא יחודש והוא יאלץ לבצע שוב מבחן תיאוריה ותקופת היותו נהג חדש תתארך בשנתיים נוספות. אם חלילה יקבל עונש פסילה של מעל 3 חודשים, יאלץ לעבור גם טסט מחדש.

רמזור אדום קנס

כפי שציינו לאורך המאמר, אי ציות לרמזור האדום עשוי להביא לשני תרחישים שונים כאשר האחד, קבלת דו"ח מסוג ברירת משפט על סך 1500 ש"ח קנס כספי בצירוף 10 נקודות, ואילו האחר דו"ח מסוג הזמנה לדין. רבים נוטים להניח כי אם לא צויין קנס בכספי בהזמנה לדין, הם לא חשופים לסנקציה הנוכחית וכמובן שאין זה נכון. בית המשפט לתעבורה רשאי להטיל על הנהגים הנאשמים בביצוע העבירה עונשים רבים כדוגמת פסילת רישיון הנהיגה, מאסר וכן רכיב של קנס!

ביטול דו"ח רמזור אדום

כפי שצוין לאורך המאמר, דו"ח רמזור אדום עשוי להינתן הן באמצעות שוטר תנועה והן באמצעות תיעוד ממצלמת א'3, כאשר בכל אחד מן התרחישים השונים דרך התמודדות שונה. בכדי להביא למצב בו בוטל דו"ח רמזור אדום ממצלמת א'3 יש לבחון את התמונות שתועדו בכדי לראות האם אכן הנהג לא עמד בנהלים הנדרשים. משטרת ישראל מחוייבת להציג בדו"ח 2 תמונות כאשר בתמונה הראשונה רכבו של הנהג עומד מלפני קו העצירה כשברמזור דלק האור האדום ואילו בתמונה השנייה, רכבו של הנהג נמצא במרכז הצומת. אם וכאשר לא מצליחה משטרת ישראל להוכיח את ביצוע העבירה באמצעות שתי התמונות, ייתכן והדו"ח יבוטל!

לעומת זאת, כאשר מדובר בדו"ח שניתן על ידי שוטר, חשוב לזכור שהעבירה אינה מוסרטת, ולכן בכדי לבטל את דו"ח רמזור אדום, יידרש עורך הדין לאתר כשלים בראיות התביעה בכדי לפגום את ביסוסה להרשעה. כשלים אלו עשויים לבוא לידי ביטוי באופן התנהלותו של השוטר לרבות: היכן היה ממוקם ביחס לנהג הנאשם, כיצד ראה את העבירה, האם שמר על קשר עין רציף וכיוצ"ב.

הצלחות המשרד בביטול דו"חות רמזור אדום

למשרדינו ניסיון רב בניהול תיקי עבירת רמזור אדום. תוכלו לקרוא כאן על תיקים שמשרדנו ניהל בנושא זה:

תיק אשר בו בוטל דו"ח רמזור אדום ( כולל הקנס והנקודות ).

דו"ח רמזור אדום

דו"ח רמזור אדום עשוי לסכן את רישיון הנהיגה שלכם בשני התרחישים שדנו עליהם במאמר, לרבות: דו"ח מסוג ברירת משפט עם קנס כספי על סך 1500 ש"ח בצירוף 10 נקודות תעבורה, וכן גם במקרה בו הוגש נגדכם כתב אישום בגין ביצוע העבירה. בכדי להבין בצורה טובה יותר כיצד רישום של דו"ח רמזור אדום לחובתכם עשוי לסכן את רישיונכם, נעשה מעט סדר:

דו"ח רמזור אדום מסוג ברירת משפט: דו"ח רמזור אדום מסוג הזמנה לדין
מעבר לקנס הכספי על סך 1,500 ש"ח, רישום של 10 נקודות תעבורה עשוי להעמיד את רישיונכם במצב מסוכן בהתאם לשיטת הניקוד של משרד הרישוי. כפי שכל נהג בישראל מכיר ויודע, ריבוי נקודות תעבורה הינו בעל השלכות מהותיות לרבות: קורסי נהיגה, מבחן עיוני, מבחן מעשי, מבדקים במרב"ד וכן פסילת רישיון הנהיגה בפועל.

במקרה שקיימות לחובתכם 36 נקודות תעבורה – רישיון הנהיגה שלכם ייפסל בפועל לתקופה של שלושה חודשים.

במקרה שקיימות לחובתכם 72 נקודות תעבורה – רישיון הנהיגה שלכם ייפסל לתקופה של תשעה חודשים!

 

בית המשפט לתעבורה פועל כערכאה פלילית ועל כן מתחם הענישה של השופטים הינו רחב לרבות: פסילת רישיון הנהיגה בפועל, פסילת רישיון הנהיגה על תנאי, קנס כספי וכן הלאה. לאור כך, חשוב להסתייע בייצוג משפטי ראוי והולם בכדי לקבל הגנה משפטית מקסימאלית ככל הניתן.

סיוע עורך דין תעבורה בעבירת רמזור אדום

כדאי לפנות לעורך דין תעבורה לקבלת ייעוץ והערכה ראשונית של סיכויי ההצלחה במקרה שלך, בין אם מדובר בעבירת מצלמה או בדו"ח של שוטר ובמיוחד אם מדובר בהזמנה לדין. במרבית המקרים, עורך דין תעבורה מנוסה ידע לאתר כשלים בראיות התביעה ולהביא להקלה בענישה וביטול הנקודות. במקרה האחרון שייצגה עורכת דין אוליאל, התיק הסתיים בקנס של 500 ש"ח בלבד! ללא פסילת רישיון וללא נקודות.

שאלות נפוצות
רבים חושבים שבמקרה כזה זו מילה שלך נגד מילה של השוטר. זה לא נכון. עורך דין תעבורה ידע לבחון את הדו"ח ואת הראיות של התביעה ולתת הערכה. תמיד יש סיכוי לסיים בהסדר מקל. רוצה לדעת איך? קרא את המאמר.
דו"ח על רמזור אדום יגרור אחריו רישום של 10 נקודות לחובתך. כדי לדעת איך להימנע מרישום הנקודות – כנס לאתר וקרא את המאמר.
בהחלט! כדאי להגיש בקשה להישפט ולהתייעץ עם עורך דין תעבורה על האפשרויות העומדות בפניך. לפרטים נוספים קרא באתר.
הזמנה לדין לרוב תסתיים בענישה של פסילת רישיון הנהיגה שלך. כדי לדעת איך ניתן להתמודד עם כך – קרא את המאמר.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
בדיקת מצב רישיון נהיגה

נתחיל ונאמר כי, רישיון הנהיגה שלנו מהווה אסמכתה רשמית לכך שאנו זכאים לנהוג ברחבי כבישי הארץ באופן חוקי. יחד עם

עורך דין דו"חות תנועה

הוצאתם רישיון נהיגה? מזל טוב! עלייה מאחורי ההגה ונסיעה ברחבי הכבישים השונים דורשת ממכם אחריות רבה וציות לכללי התעבורה השונים.

משרדנו מתמחה רק בתעבורה