עבירת רמזור אדום – קנס או פסילת רישיון?

עבירת רמזור אדום – קנס או פסילת רישיון
תוכן עניינים

כניסה לצומת כשברמזור אור אדום היא עבירה חמורה והסיכון הגלום בה לגרימת תאונת דרכים גבוה. בשל כך, משטרת ישראל מבצעת אכיפה מוגברת בעבירת רמזור אדום באמצעות מצלמות ובאמצעות שוטרים.

עבירת כניסה לצומת ברמזור אדום תגרור אחריה קנס בסך 1,500 ₪ ו- 10 נקודות במקרה הקל או זימון לבית משפט במקרים חמורים יותר, הכל תלוי בנסיבות ביצוע העבירה.

ציות הנהגים לאורות ברמזור 

 • אדום – אין להמצא בצומת! עליך לעצור את רכבך לפני קו העצירה.
 • אדום +צהוב – הרמזור עומד להתחלף לירוק, עליך להתכונן לנסיעה.
 • ירוק – מותר לחצות את הצומת אם הוא פנוי. 
 • ירוק מהבהב – עליך להתכונן לעצירה.
 • צהוב – הרמזור עומד להתחלף לאדום – אם חצית את קו העצירה לפני שהתחלף לצהוב עליך לפנות את הצומת. אם נכנסת לצומת והרמזור התחלף לצהוב – עליך לפנות את הצומת במהרה.
 • צהוב מהבהב – תקלה במערכת הרמזורים. עליך לנסוע לפי התמרורים.

עבירת רמזור אדום – החוק 

תקנות התעבורה קובעות

22(א) עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהיה הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין.

(ב)  האותות הניתנים על ידי רמזור, למעט אור צהוב מהבהב, יהיו עדיפים על כל תמרור הקובע  מתן זכות קדימה.

הרמזור, בחוק נחשב לתמרור. כשברמזור דולק האור האדום זהו תמרור מספר 701.

אכיפת רמזור צהוב ע"י המשטרה

החוק קובע שאסור להיכנס לצומת כשהרמזור צהוב. למרות זאת, נראה שהמשטרה לא אוכפת עבירה זו.  בכל מקרה, מומלץ לציית לחוק ע"מ להפחית את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים.

אכיפת עבירת רמזור אדום ע"י המשטרה

משטרת ישראל אוכפת את עבירת הרמזור האדום בשני אמצעיים עיקריים – מצלמות ואכיפה ע"י שוטרים.

רמזור אדום – מצלמה 

המצלמות מופעלות באופן אוטומטי כאשר הרמזור הופך אדום – הצילום הראשון מתבצע כאשר רכב חולף על פני קו העצירה והצילום השני מתבצע בחלוף שנייה אחת על מנת להראות שהרכב המשיך בנסיעה באור אדום ולא רק חרג מקו העצירה.

כדאי לדעת – דו"ח מצלמה אינו מהווה ראייה חד משמעית לביצוע העבירה ובמקרים מסוימים ניתן יהיה לבטלו (ניתן להטיל ספק באמינות המצלמות, באופן הפעלתן או בחוקיות הרמזור וכו').

נכון לסוף שנת 2020, מצלמות א3 המתעדות עבירות רמזור אדום עדיין לא זכו לאמינות בית המשפט והעניין מצוי בבירור משפטי. 

רמזור אדום – דו"ח שוטר

כאשר שוטר מבחין בביצוע עבירה עליו לערוך דו"ח מפורט ולהסביר כיצד בדיוק זיהה את הנהג מבצע את העבירה. עורך דין תעבורה ידע לבחון היטב את פרטי הדו"ח ולמצוא טעויות, אם קיימות. על מנת שבית המשפט ירשיע נהג בביצוע עבירת רמזור אדום, על התביעה להוכיח פרטים רבים לשם ביסוס העבירה כגון: תקינות מערכת הרמזורים טרם ביצוע האכיפה, שמירה על קשר עדיין רצוף עם הרכב, הרמזור וקו העצירה, מיקום השוטר המוכיח כי יכול היה לראות בבירור את ביצוע העבירה ממיקום זה ועוד.

 עבירות רמזור אדום והשוני ביניהן

ישנן מספר עבירות שונות שניתן לייחס לנהג שנכנס לצומת ברמזור אדום. עבירת רמזור אדום יכולה להתבצע בנסיבות שונות – חלקן חמור יותר וחלקן פחות – ובהתם לנסיבות, כך גם חומרת הענישה. למשל, נהג שנכנס לצומת באור אדום שנייה לאחר שהרמזור התחלף לאדום אינו דומה בחומרתו לנהג שנכנס לצומת ב"אדום מלא", כשאור האדום דלק כבר למעלה מחמש שניות.

כך גם נהג שנכנס לצומת באור אדום כשהצומת פנוי לחלוטין לא דומה בחומרתו לנהג שנכנס לצומת באור אדום כשהצומת לא פנוי וכמעט גרם לתאונה בשל כך. להלן סקירת כלל עבירות רמזור אדום והעונש הקבוע בצידן:

 

העבירה: קנס כספי: נקודות תעבורה:
נהיגה ברמזור אדום – בצומת. 1500 ₪ נקודות 10 
נהיגה ברמזור אדום – לא בצומת. 1500 ₪ נקודות 10
נהיגה ברמזור אדום בצומת – נסיבות מחמירות, הפרעה לעובר דרך.   נקודות 10

הזמנה לדין- כתב אישום.

פסילה מנהלית ל-30 יום.

השבתת הרכב ל-30 יום.
נהיגה ברמזור אדום בצומת – נסיבות מחמירות, הימצאות רכב אחר.   נקודות 10

הזמנה לדין- כתב אישום.

פסילה מנהלית ל-30 יום.

השבתת הרכב ל-30 יום.
עבירת רמזור אדום- עבירות אופניים. 250 ₪ ללא נקודות
חציית כביש רמזור אדום – הולך רגל 100 ₪ ללא נקודות

 

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת כשברמזור דלק אור אדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה

 • קנס בסך 1,500 ש"ח
 • 10 נקודות
 • אין אפשרות להמיר עבירת רמזור אדום באזהרה.

נהיגה כשברמזור אור אדום (לא בצומת)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב והמשכת בנסיעה בניגוד לאור האדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • קנס בסך 1,500 ש"ח
 • 10 נקודות
 • אין אפשרות להמיר עבירת רמזור אדום באזהרה.

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות – הפרעה לעובר דרך)

נהגת ברכב הנ"ל ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור בכיוון נסיעתך בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת כשברמזור דלק אור אדום תוך גרימת (הפרעה / סיכון) לעובר דרך אחר בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • הזמנה לדין – כתב אישום
 • 10 נקודות
 • ניתן להטיל פסילה מנהלית ל- 30 יום באופן מיידי.
 •  ניתן להשבית את הרכב  מיידית לתקופה של 30 יום.

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות – הימצאות רכב אחר)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לאור האדום, שדלק ברמזור בכוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לאור האדום, בשעה שבצומת היה רכב אחר, שהגיע מכוון אחר בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • הזמנה לדין – כתב אישום
 • 10 נקודות
 • ניתן להטיל פסילה מנהלית ל- 30 יום באופן מיידי.
 •  ניתן להשבית את הרכב  מיידית לתקופה של 30 יום.

נהיגה כשברמזור אור אדום בצומת (נסיבות מחמירות אחרות)

נהגת ברכב הנ"ל, ולא צייתת לאור האדום שדלק ברמזור בכוון נסיעתך, בכך שלא עצרת את רכבך לפני קו העצירה / לפני מעבר החציה / סמוך לרמזור הקרוב / ונכנסת לצומת בניגוד לאור האדום בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

במקרה הזה הנסיבות המחמירות נעוצות בעברו התעבורתי של הנהג דו"ח זה ירשם במקרה שלנהג הרשעה קודמת בעבירת אור אדום ב-3 השנים שקדמו לעבירה. 

 • הזמנה לדין – כתב אישום
 • 10 נקודות
 • ניתן להטיל פסילה מנהלית ל- 30 יום באופן מיידי.
 •  ניתן להשבית את הרכב  מיידית לתקופה של 30 יום.

עבירת רמזור אדום – עבירות אופניים והולכי רגל

כידוע, כלל משתמשי הדרך מחויבים לציית לתמרורים ולרמזורים. יחד עם זאת, הענישה על משתמשי הדרך שאינם נוהגים ברכב מנועי מקלה יותר.

 רכיבה על אופניים כשברמזור המיועד לאופניים אור אדום

רכבת על אופניים ולא צייתת לאור אדום שהיה ברמזור לאופניים בכיוון נסיעתך והתחלת בחציית הכביש בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • סעיף זה רלוונטי לרוכב אופניים או אופניים חשמליים כאשר קיים רמזור המיועד לרוכבי אופניים.
 • קנס בסך 250 ש"ח
 • ללא נקודות.

חציית כביש כשברמזור אור אדום – הולך רגל

בהיותך הולך רגל לא צייתת לרמזור בכך שהתחלת לחצות את הכביש כשברמזור המוצב בכיוון חצייתך היה אור אדום בניגוד ללתקנה 22(א) לתקנות התעבורה.

 • קנס בסך 100 ש"ח
 • ללא נקודות.

ביטול נקודות בעבירת קנס רמזור אדום

כשנהג מקבל קנס על עבירת רמזור אדום, מעבר לפגיעה הכספית, הקנס נושא בצידו 10 נקודות שנזקפות לחובתו במשרד הרישוי. על משמעות צבירת הנקודות תוכלו לקרוא כאן. עורך דין תעבורה ידע לתקוף את הדו"ח שקיבלתם ולהגיע להסדר המשנה את סעיף העבירה לעבירה ללא נקודות או להביא לביטול מוחלט של הדו"ח. לכן אם קיבלתם דו"ח על כניסה לצומת באור אדום, כדאי להתייעץ עם עורך דין תעבורה בטרם משלמים את הדו"ח. 

ענישה ללא פסילה בהזמנה לדין בדבר עבירת רמזור אדום

אם הוגש נגדך כתב אישום על עבירת רמזור אדום רישיון הנהיגה ששלך בסיכון. הענישה הנוהגת במקרים אלו בבתי המשפט היא פסילת רישיון הנהיגה למספר חודשים. עורך דין תעבורה ידע לאתר כשלים בראיות התביעה ולהגיע להסדר שלא כולל פסילת הרישיון. 

אני נהג חדש וקיבלתי דו"ח על עבירת רמזור אדום – מה ההשלכות?

מבחינת הענישה בעבירות קנס אין החמרה עם נהגים חדשים בעבירת רמזור אדום, קרי, גם נהג חדש ישא בקנס בסך 1,500 ש"ח ו- 10 נקודות.

לעומת זאת, נהג חדש שקיבל הזמנה לדין בעבירת רמזור אדום – בתי המשפט יביאו בחשבון את עובדת היותו נהג החדש והנטייה תהא להחמיר עימו. 

בנוסף, נהג חדש צריך לקחת בחשבון שברגע שהורשע בעבירת רמזור אדום בתקופת היותו נהג חדש – בסיום התקופה רישיונו לא יחודש והוא יאלץ לבצע שוב מבחן תיאוריה ותקופת היותו נהג חדש תתארך בשנתיים נוספות. אם חלילה יקבל עונש פסילה של מעל 3 חודשים, יאלץ לעבור גם טסט מחדש. 

הצלחות המשרד בביטול דו"חות רמזור אדום

למשרדינו ניסיון רב בניהול תיקי עבירת רמזור אדום. תוכלו לקרוא כאן על תיקים שמשרדנו ניהל בנושא זה 

סיוע עורך דין תעבורה בעבירת רמזור אדום

כדאי לפנות לעורך דין תעבורה לקבלת ייעוץ והערכה ראשונית של סיכויי ההצלחה במקרה שלך, בין אם מדובר בעבירת מצלמה או בדו"ח של שוטר ובמיוחד אם מדובר בהזמנה לדין. במרבית המקרים, עורך דין תעבורה מנוסה ידע לאתר כשלים בראיות התביעה ולהביא להקלה בענישה וביטול הנקודות. במקרה האחרון שייצגה עורכת דין אוליאל, התיק הסתיים בקנס של 500 ש"ח בלבד! ללא פסילת רישיון וללא נקודות.  

רבים חושבים שבמקרה כזה זו מילה שלך נגד מילה של השוטר. זה לא נכון. עורך דין תעבורה ידע לבחון את הדו"ח ואת הראיות של התביעה ולתת הערכה. תמיד יש סיכוי לסיים בהסדר מקל. רוצה לדעת איך? קרא את המאמר.

דו"ח על רמזור אדום יגרור אחריו רישום של 10 נקודות לחובתך. כדי לדעת איך להימנע מרישום הנקודות – כנס לאתר וקרא את המאמר.

בהחלט! כדאי להגיש בקשה להישפט ולהתייעץ עם עורך דין תעבורה על האפשרויות העומדות בפניך. לפרטים נוספים קרא באתר.

הזמנה לדין לרוב תסתיים בענישה של פסילת רישיון הנהיגה שלך. כדי לדעת איך ניתן להתמודד עם כך – קרא את המאמר.

עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו