עבירות שימוש בטלפון נייד

עבירות שימוש בטלפון נייד
תוכן עניינים

"שוטר רשם לי דו"ח על טלפון נייד אבל בכלל לא דיברתי בטלפון"

כך טוענים מרבית לקוחותיי. שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה הפך להיות מכת מדינה ומשטרת ישראל מבצעת אכיפה מוגברת ע"מ למגר את התופעה. סכום הקנס בגין שימוש בטלפון בזמן נהיגה עומד כיום על 1000 ש״ח + 8 נקודות. שימוש בטלפון הסלולרי מותר בזמן נהיגה רק באמצעות דיבורית.

תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה קובעת

בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב

  1. לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית.
  2. לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s.).

בתקנת משנה זו

"דיבורית" – התקן המשמש שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו.

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

מה נחשב שימוש בטלפון נייד?

אחיזת הטלפון, דיבור בטלפון שלא באמצעות דיבורית, צפייה בסרטונים, קריאת מיילים, כל אלו ועוד יכולות להיחשב כשימוש בטלפון הנייד. גם העברתו ממקום למקום ברכב עלולה להיחשב כשימוש בעיניי חלק משופטי התעבורה. 

האיסור להשתמש בטלפון בזמן נהיגה כולל החזקה שלו ביד!

שימוש בטלפון כולל גם מסרונים – כתיבה, העברה או קריאה של sms אסורה בזמן הנהיגה!

שימו לב, לא ניתן להמיר עבירת שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה בדו"ח התראה!

האם מותר להשתמש בטלפון ברמזור אדום? 

גם רכב שעומד ברמזור באור אדום נחשב לרכב בתנועה לפי פסיקה של בית המשפט המחוזי. עם זאת, פסיקה זו אינה מחייבת ויש שופטי תעבורה שקבעו כי בעת עצירה מלאה ברמזור אדום הרכב לא נחשב בתנועה. מאחר ואינכם יכולים לדעת לאיזה שופט תגיעו אם חלילה תקבלו דו"חות תנועה על שימוש בטלפון נייד מומלץ שלא להשתמש בו גם בעת עצירה ברמזור אדום.

השוטר שערך את הדו"ח חייב לציין פרטים רבים ע"מ שהדו"ח יהיה תקין. בפועל, מרבית השוטרים לא מקפידים על מילוי הדו"ח כראוי, לא מציינים את כלל הפרטים המחויבים ע"מ שניתן יהיה להרשיע את הנהג ולכן שכירת שירותיו של עורך דין תעבורה מיומן ומנוסה תוביל במקרים רבים לביטול דו"ח טלפון או לתיקון כתב האישום לעבירה מקלה יותר, ללא נקודות.

עבירת שימוש בתצוגה הנראית לנהג

תקנה 28א לתקנות התעבורה קובעת

(א) ברכב מנועי המצוי בנסיעה לא תופעל תצוגה הנראית ממושב הנהג, יותקן ברכב מנגנון לניתוקה בהיות הרכב בנסיעה ולא ינהג בו אדם אלא אם נותקה התצוגה כאמור.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) לא יחול על תצוגה המיועדת לבקרה או ניווט של הרכב או על מערכות תצוגה בכלי רכב המשמשים את משטרת ישראל או את שירות הבטחון הכללי לצורך מילוי תפקידם או את צבא הגנה לישראל למטרה ביטחונית.

(ג) על אף האמור בתקנה זו, רשאי השר ליתן היתר להפעלה למטרה בטיחותית של תצוגה הנראית לנהג גם בעת נסיעת הרכב, ובלבד שהתצוגה אינה מחייבת צפייה רצופה בה והנהג ברכב בשבו מותקנת התצוגה כאמור קיבל הכשרה לשימוש בה תוך כדי נהיגה.

אסור להציג לנהג במערכות מולטימדיה (בין אם הן מובנות ברכב ובין אם לא) – סרטים, סרטונים, יוטיוב, תצוגת וידאו, שיחות וידאו וכיוצ"ב. מותר להציג תצוגת ניווט, טלפון, ניגון שירים, מצלמה לתיעוד הנסיעה וכו' (כל עוד מדובר בתצוגה בטיחותית שאינה מחייבת צפיה רצופה של הנהג בזמן הנסיעה.

יובהר – אם מדובר בצג הטלפון הנייד לא תרשם הזמנה לדין בגין סעיף זה.

קיבלתם הזמנה לדין בגין תצוגה הנראית ממושב הנהג?  פנו עכשיו לעו"ד תעבורה ע"מ שיבחן האם הדו"ח מוצדק והאם ניתן לפעול לביטולו או לשנות את סעיף האישום.

איזה דו"ח יכול נהג לקבל בעבירות של טלפון נייד?

חשוב לציין שבשנים האחרונות ישנה אכיפה מוגברת כנגד עבירות השימוש בטלפון בזמן נהיגה וכיו, לשוטר שעוצר נהג יש מספר אפשרויות – 

 

עבירות שימוש בטלפון נייד

עבירה מה העונש?
שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה קנס בסך 1000 ₪ + 8 נקודות
קריאה או כתיבה של הודעות טקסט בנהיגה קנס בסך 1000 ₪ + 8 נקודות
נהיגה בחוסר זהירות קנס בסך 500 ₪ + 6 נקודות
תצוגה הנראית ממושב הנהג בעת נהיגה זימון לבית משפט + 8 נקודות
נהיגה עם אוזניות קנס בסך 250 ₪ ללא נקודות
הליכה בכביש עם אוזניות קנס בסך 100 ₪ ללא נקודות

העבירה הקלאסית של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה

דו"ח טלפון נייד הכולל קנס בסך 1000 ₪ + 8 נקודות לפי תקנה 28)ב)(1)(א) לתקנות התעבורה.

קריאה או כתיבה של הודעות טקסט בנהיגה

דו"ח על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה הכולל קנס בסך 1000 ₪ + 8 נקודות לפי תקנה 28)ב)(1)(ב) לתקנות התעבורה.

נהיגה בחוסר זהירות

דו"ח טלפון נייד הכולל קנס בסך 500 ₪ + 6 נקודות לפי תקנה 21(ג) נהיגה בחוסר זהירות. דו"ח זה ינתן במקרים בהם על צג הטלפון הנייד מופיע תוכן כגון רשת חברתית, חדשות, סרטונים או כל תוכן דומה אחר. 

תצוגה הנראית ממושב הנהג בעת נהיגה

זימון לבית משפט + 4 נקודות לפי לתקנה 28א לתקנות התעבורה. קיים סיכון לפסילת הרישיון.

מורה לנהיגה המשתמש בטלפון נייד בזמן לימוד נהיגה

זימון לבית משפט + 8 נקודות לפי סעיף 16(ב) לפקודת התעבורה. עבירה זו נאכפת גם כשהרכב בעצירה מוחלטת. קיים סיכון לפסילת הרישיון.

נהיגה עם אוזניות

דו"ח הכולל קנס בסך 250 ₪ ללא נקודות לפי תקנה 169 לתקנות התעבורה. 

הליכה בכביש עם אוזניות (דו"ח להולכי רגל)

דו"ח הכולל קנס בסך 100 ₪ ללא נקודות.

אם קיבלתם דו"ח על אחת העבירות המצויינות לעיל או שקיבלתם הזמנה לדין כדאי מאוד להתייעץ עם עו”ד תעבורה מומחה שיבחן היטב את כלל הפרטים שנרשמו בדו”ח ע"מ לבחון אפשרות לבטלו או למצער, לבטל את הנקודות בצידו. לרוב, עורך דין תעבורה מנוסה יצליח לתקן את הדו"ח שנרשם נגדכם לעבירה שאין בצידה נקודות – אי אחיזת הגה בשתי ידיים.

אחיזת הגה בשתי ידיים

תקנות התעבורה קובעות כי נהג חייב להחזיק בהגה (או בכידון) בשתי ידיו. מותר להסיר יד מההגה רק אם נדרשת פעולה הקשורה לנהיגה כמו החלפת הילוך.  

"נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה."

לסיכום

אם עצר אתכם שוטר על עבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה אל תמהרו להודות! אין טעם להתנצל או לנסות לתרץ שלא השתמשתם בטלפון. ההגדרה שלכם לשימוש בטלפון שונה מהגדרת החוק לשימוש בטלפון ולכן זה לא יועיל ואף עלול להקשות על עורך דין תעבורה להגן עליכם בהמשך, אם תבחרו להישפט על עבירה זו. 

 כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין תעבורה שידע להעריך את הסיכוי לסייע לכם ואף יסביר לכם מה ההשלכות של הדו"ח שקיבלתם על רישיון הנהיגה שלכם. מוזמנים לפנות לעורכת דין יערית אוליאל לקבלת ייעוץ ראשוני.

החוק קובע כי כל אחיזה או שימוש בטלפון נייד מהווים עבירה. כדאי להיכנס לאתר ולקרוא מה ניתן לעשות במקרה שקיבלת דו"ח על שימוש בטלפון בזמן נהיגה.

בעבר, הונחו שוטרי התנועה לא לאכוף עבירת שימוש בטלפון נייד ברמזור אדום. ההנחייה הזו בוטלה לפני מספר שנים. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שעומדות בפני מי שקיבל דו"ח טלפון נייד – באתר.

אוזניה אחת מותר. שים לב שאסור לגעת בטלפון בזמן הנהיגה והטלפון חייב להיות מונח במתקן המונע את נפילתו. לפרטים נוספים על המותר והאסור בעבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה קראו את המאמר.

עקרונית, כן. החוק קובע כללים ברורים לאיך מותר להשתמש בטלפון בזמן נהיגה. כל הפרטים במאמר.

לא. בית המשפט קבע שמדובר בשימוש מסוכן ולכן אסר על כך. איך מותר להשתמש בנייד בזמן רכיבה על אופנוע? פרטים במאמר. 

עבירת השימוש בטלפון נייד תביא לצבירת 8 נקודות לחובת הנהג. כיצד ניתן להימנע בכך ומה משמעות צבירת הנקודות? פרטים מלאים באתר.

עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו