תנאים לרישום דו"ח התראה (אזהרה)

תוכן עניינים

רישום דוחות התראה (אזהרה) לנהגים/משתמשים אחרים בדרך, בעבירות ברירת משפט בלבד.

עפ"י הקריטריונים הבאים – תנאים במצטבר

• לנהג ותק נהיגה של שבע שנים לפחות בארץ.

• לנהג לא נרשם דו"ח אזהרה או התראה ואין לחובתו הרשעה בחמש שנים האחרונות שקדמו לביצוע העבירה הנוכחית.

• כאשר נסיבות ביצוע העבירה ומידת הסיכון או ההפרעה שגרמה אינן חמורות.

• הנהג מודה בביצוע העבירה.

• העבירה שבוצעה הינה מסוג ברירת משפט, למעט בעבירות הבאות שעליהן לא ירשם דו"ח התראה (אזהרה):

אור אדום

עקיפות וסטיות

• חנייה בחניית נכה

• מטען

שימוש בטלפון נייד

אי מתן זכות קדימה להולך רגל

• תמרור עצור

• נהיגה בשול

• נהיגה על אי תנועה

• חציית שטח הפרדה

עבירות מהירות בדרגת קנס של 1500 ש"ח:

• עבירות תקינות הרכב

לא ירשמו דו"חות התראה (אזהרה) למי שאינו אזרח מדינת ישראל

לא ירשמו דוחו"ת התראה (אזהרה) בעבירות מסוג הזמנה לדין וב"הדבקות" לרכב חונה.

שיקול דעת עומד לשוטר

בעת מילוי דו"ח התראה (אזהרה) וזאת לפי חומרת העבירה ובהתאם לנסיבות.

כלומר, גם אם הנהג עומד בקריטריונים לרישום דו"ח התראה (אזהרה) – יש לשוטר שיקול דעת אם לרשום דו"ח התראה (אזהרה) או דו"ח תנועה רגיל.

אם אתם עומדים בתנאים שצויינו מעלה, כדאי לנסות ולהגיש בקשה להמרה באזהרה. זיכרו, תשלום הקנס הוא כהודאה באשמה והרשעה בעבירה ואם יש בצידה נקודות הרי שאלו נצברות לחובתכם.

להסבר מפורט בעניין הנקודות לחץ כאן.

ניתן להגיש בקשה להמרה באזהרה באתר המשטרה – להגשת בקשה מקוונת לחץ כאן

או לשלוח את הבקשה בדואר רשום למשטרת ישראל מרכז פניות נהגים ארצי – מפנ”א ת.ד 120 מיקוד 49100                 

יערית אוליאל, עו"ד תעבורה