בדיקה פסיכולוגית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

תוכן עניינים
בדיקה פסיכולוגית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

נהג שהופנה למכון הרפואי לצורך קביעת כושרו הרפואי לנהוג ברכב מנועי יעבור לרוב, בין היתר, בדיקה פסיכולוגית. נהגים הסובלים מבעיה נפשית בחומרה המשבשת: בוננות, התנהגות, יכולות קוגניטיביות או תפיסה הנדרשת לנהיגה לא יקבלו את המלצת המכון הרפואי לרישיון נהיגה מכל סוג שהוא.

בעיות בתחום בריאות הנפש כוללות היקף רחב של מחלות והפרעות בתחום הנפשי, הרגשי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי, וכן הפרעות שימוש בחומרים פסיכואקטיביים.

הפרעה בתחום בריאות הנפש יכולה להופיע בפני עצמה או כהפרעה הנלווית למחלות, הפרעות ומצבים בריאותיים אחרים, הן נפשיים והן גופניים. לכן, בדיווח על רקע גופני, חשוב למכון הרפואי לקבל מידע לגבי מצב קוגניטיבי, נפשי, שימוש בחומר פסיכואקטיבי וכיו"ב.

בעיות בתחום בריאות הנפש עלולות להיות כרוכות בהפרעות תפקוד והתנהגות שרלוונטיות לנהיגה.

התפקיד של הפסיכולוג במכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא לאתר את גורמי הסיכון ולהעריך את דרגת הליקוי ממנו סובל הנהג או מבקש הרישיון. הפסיכולוג נדרש להעריך את רמת הסיכון ביחס לרישיון המבוקש.

ליקוי קשה יביא להמלצה שלא להמליץ על רישיון נהיגה פרטי. לעומת זאת, כל ליקוי ולו הקל ביותר, יביא להמלצה שלא ינתן או יחודש רישיון נהיגה מקצועי או ציבורי.

מה הקשר בין מצבי הנפשי לבין יכולת הנהיגה שלי?

תאונות דרכים רבות נגרמות בשל טעויות אנוש. המומחים גורסים כי חלק ניכר מתאונות הדרכים נגרמות עקב הפרות חוק הנובעות בעיקר ממגבלות לנטיות התנהגותיות אישיותיות.

בעיות אלו ניתן לצפות מראש ע"י אבחון. המטרה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא, בראש ובראשונה, למנוע תאונות דרכים. זאת, באמצעות הגבלת/נטילת רישיון הנהיגה מנהגים הנמצאים ברמת סיכון גבוהה להיות מעורבים בתאונה.

בעיות נפשיות שעלולות לשבש את יכולת הנהיגה – ירידה ביכולת עבוד מידע, קשיי תשומת לב, ריכוז וזיכרון, ירידה בדריכות, ירידה בתפקוד חזותי מרחבי (מתבטאת בהארכת זמן תגובה מוטורית), ירידה בבקרת דחף (אנשים אימפולסיביים), יכולת שיפוט ירודה כולל ירידה ביכולת ניבוי וצפייה, ירידה ביכולת פתרון בעיה, בסביבה דינמית במיוחד, הססנות וכיו"ב.

כל אלו ועוד מהווים גורמי סיכון להתרחשות תאונת דרכים. לכן, כאשר נהג נבדק ע"י פסיכולוג במכון הרפואי לבטיחות בדרכים והפסיכולוג מזהה אצלו ליקויים מהסוג הנ"ל, המרב"ד ימליץ על אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה.

מי מופנה לבדיקת המרב"ד עקב בעייה נפשית?

אם אובחנה אצלכם בעיה בתחום בריאות הנפש זו יכולה להיות סיבת ההפניה למרב"ד. חשוב לציין, עצם הדיווח למכון הרפואי על בעיה נפשית כזו או אחרת לא שוללת באופן אוטומטי את רישיון הנהיגה שלכם.

מסוכנות לנהיגה לא נקבעת על פי האבחנה בלבד אלא על פי קיומם של ליקויים המהווים גורמי סיכון לנהיגה ועל פי דרגות החומרה של ליקויים אלה, תוך התייחסות לסוג ולדרגת רישיון הנהיגה הנדון.

על פי התקנים, אלה הן הבעיות הנפשיות המחייבות דיווח ובדיקה ע"י המכון הרפואי – פסיכוזה אקוטית; הישנות פסיכוזה עם לקויות תפיסה, מצבי רוח או חשיבה; טיפול תרופתי עם תופעות לוואי של ישנוניות; חוסר בוננות או אי שיתוף פעולה בטיפול הנדרש; אי עמידה במגבלות רישיון הנהיגה; כוונת התאבדות בהתנגשות כלי הרכב; כוונה להשתמש בכלי הרכב לפגוע באחרים.

בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מתי ולמה?

בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מ- 16.8.09 ניתן הסבר על חובת הדיווח הרפואית. בחוזר מפורטות מחלות ומצבי בריאות רלוונטיים שבגינם קמה חובת דיווח למכון הרפואי.

המקרים המחייבים בדיקות במרב"ד

בקשה לרישיון נהיגה המחייב בדיקות לפי חוק (ההפניה למרב"ד מסיבות אלה נעשית על ידי משרד התחבורה)

– רישיונות נהיגה ציבוריים.

– רישיונות נהיגה ברכב משא מ- 15 טון ומעלה.

– רישוי לעיסוקי בטיחות מסילתיים.

בעיות בנהיגה

– תאונות דרכים חוזרות / חמורות.

– עבירות תנועה חמורות, עבריינות תנועה חוזרות, צבירת ניקוד עקב עבירות תנועה, סיום שלילה.

– נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

הפניה למרב"ד עקב בעיות בנהיגה נעשית לרוב על ידי גורמים כגון משטרה, בית משפט, משרד הרישוי.

הפניות למרב"ד מהסיבות הבאות נעשות לרוב על רקע דיווחים רפואיים המתקבלים על פי חוק חובת דיווח:

בעיות קוגניטיביות

– נזק מוחי כגון אירוע מוחי, חבלה מוחית, TBI , גידול במוח, ניתוח מוח.

– דמנציה, MCI .

– הפרעות קוגניטיביות, הפרעות קשב וריכוז.

בעיות קוגניטיביות נלוות למחלות פיזיות

– CP.

– MS.

– פרקינסון.

– תסמונת טורט.

– מחלת הנטינגטון.

בעיות נפשיות / רגשיות

– סכיזופרניה, הפרעה דו קוטבית, דכאון מז'ורי.

– PTSD.

– הפרעת אישיות.

שימוש לא מבוקר בחומרים פסיכואקטיביים:

– שימוש בסמים.

– שימוש לרעה באלכוהול Alcohol Abuse.

– שימוש לא מבוקר בתרופות פסיכואקטיביות.

שימוש מבוקר בחומרים פסיכואקטיביים

– שימוש מבוקר בקנביס רפואי. לפי הנחיות משרד הבריאות אין צורך לדווח למרב"ד. לפי חוקי התעבורה אסור לנהוג בהשפעת קנביס.

נהיגה מקצועית – שימוש בקנביס רפואי מהווה אי עמידה בדרישות לנהיגה מקצועית.

המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המרב"ד שולח את המלצתו למשרד הרישוי. סיבת הפסילה שתצוין בהמלצה אינה מפרטת את סיבת הפסילה של הנהג. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מציין באופן כללי כי סיבת אי ההמלצה היא בשל "אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה".

הסיבה לחוסר הפירוט בהמלצה נעוצה בטעמים של צנעת הפרט. משרד הרישוי לרוב מאמץ את המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והנהג מקבל הודעה על כך. לרוב, הנהג רשאי להגיש בקשה מחודשת כעבור שנה.

אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה – מה זה אומר?

המונח אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה הוא מונח כללי שיכול לכלול בחובו סיבות רבות ומגוונות שבגינן ממליץ המרב"ד שלא לתת רישיון נהיגה למבקש או לשלול ממנו את רישיון הנהיגה הקיים.

כדי לדעת את הסיבה המדוייקת בגינה ניתנה החלטת המכון הרפואי יש לקבל את כלל המסמכים הרפואיים והפרוטוקולים של המכון הרפואי. יצוין כי המכון הרפואי לא תמיד מוכן להציג מסמכים אלו לנהג. על הנהג המבקש לפנות לעו"ד תעבורה שיוכל לסייע לו.

המכון הרפואי יסכים להעברת המסמכים לעו"ד מטעם הנהג בכפוף לייפוי כח וחתימה על ויתור סודיות רפואית ובכפוף לכך שעוה"ד יתחייב שלא להציג מסמכים אלו בפני הנהג. לאחר שעו"ד תעבורה מטעמכם יעיין בתיק הוא יוכל להסביר לכם את סיבת הפסילה ולהנחות כיצד עליכם לפעול.

החלטת המכון הרפואי היא החלטה פוגענית מאוד השוללת מאדם את חופש התנועה שלו ולעיתים פוגעת פגיעה אנושה בחופש העיסוק שלו. אלה הן זכויות יסוד בסיסיות שלא ניתן לפגוע בהן בקלות ולכן יש חשיבות רבה לבקר את החלטת המכון הרפואי ולוודא שהחלטה כזו התקבלה בכובד הראש הראוי להחלטה פוגענית מעין זו.

המכון הרפואי המליץ לפסול את רישיון הנהיגה שלי – יש מה לעשות?

חשוב מאוד – אם רישיון הנהיגה שלכם נפסל בעקבות המלצת המכון הרפואי – אל תנהגו!!! פנו מיד לעו"ד תעבורה מומחה בענייני המכון הרפואי לצורך התייעצות.

במקרה של פסילה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש ערר לועדת ערר הממוקמת בתל השומר. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש עתירה מנהלית רק בשאלה משפטית.

אם בחרתם להמתין ולאחר שנה להגיש בקשה מחודשת, כדאי להיוועץ בעו"ד טרם הגשת הבקשה.

מדוע חשוב להיוועץ בעורך דין למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

נהג שמגיע לשיחה עם פסיכולוג במכון הרפואי לא יודע מה מצפה לו. הפסיכולוג ישאל שאלות שאינן קשורות לתחום התעבורה על מנת ללמוד על אופיו ומזגו של הנהג.

לעיתים, לאחר שיחה של 2 דקות בלבד יגבש הפסיכולוג את החלטתו ולכם לא תהיה הזדמנות לשנות זאת. פגישה עם עורך דין תעבורה יכולה לסייע לכם להבין את משמעות השאלות שתשאלו ולאלה תשובות מצפים מכם.

עורכת דין יערית אוליאל מתמחה בתחום התעבורה ובעלת שנים של ניסיון מול המכון הרפואי.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו