בדיקה פסיכולוגית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

בדיקה פסיכולוגית במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
תוכן עניינים

נהג שהופנה למכון הרפואי לצורך קביעת כושרו הרפואי לנהוג ברכב מנועי יעבור לרוב, בין היתר, בדיקה פסיכולוגית. נהגים הסובלים מבעיה נפשית בחומרה המשבשת: בוננות, התנהגות, יכולות קוגניטיביות או תפיסה הנדרשת לנהיגה לא יקבלו את המלצת המכון הרפואי לרישיון נהיגה מכל סוג שהוא.

בעיות בתחום בריאות הנפש כוללות היקף רחב של מחלות והפרעות בתחום הנפשי, הרגשי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי, וכן הפרעות שימוש בחומרים פסיכואקטיביים.

הפרעה בתחום בריאות הנפש יכולה להופיע בפני עצמה או כהפרעה הנלווית למחלות, הפרעות ומצבים בריאותיים אחרים, הן נפשיים והן גופניים. לכן, בדיווח על רקע גופני, חשוב למכון הרפואי לקבל מידע לגבי מצב קוגניטיבי, נפשי, שימוש בחומר פסיכואקטיבי וכיו"ב.

בעיות בתחום בריאות הנפש עלולות להיות כרוכות בהפרעות תפקוד והתנהגות שרלוונטיות לנהיגה.

התפקיד של הפסיכולוג במכון הרפואי לבטיחות בדרכים הוא לאתר את גורמי הסיכון ולהעריך את דרגת הליקוי ממנו סובל הנהג או מבקש הרישיון. הפסיכולוג נדרש להעריך את רמת הסיכון ביחס לרישיון המבוקש.

ליקוי קשה יביא להמלצה שלא להמליץ על רישיון נהיגה פרטי. לעומת זאת, כל ליקוי ולו הקל ביותר, יביא להמלצה שלא ינתן או יחודש רישיון נהיגה מקצועי או ציבורי.

מה הקשר בין מצבי הנפשי לבין יכולת הנהיגה שלי?

תאונות דרכים רבות נגרמות בשל טעויות אנוש. המומחים גורסים כי חלק ניכר מתאונות הדרכים נגרמות עקב הפרות חוק הנובעות בעיקר ממגבלות לנטיות התנהגותיות אישיותיות.

בעיות אלו ניתן לצפות מראש ע"י אבחון. המטרה של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים היא, בראש ובראשונה, למנוע תאונות דרכים. זאת, באמצעות הגבלת/נטילת רישיון הנהיגה מנהגים הנמצאים ברמת סיכון גבוהה להיות מעורבים בתאונה.

בעיות נפשיות שעלולות לשבש את יכולת הנהיגה – ירידה ביכולת עבוד מידע, קשיי תשומת לב, ריכוז וזיכרון, ירידה בדריכות, ירידה בתפקוד חזותי מרחבי (מתבטאת בהארכת זמן תגובה מוטורית), ירידה בבקרת דחף (אנשים אימפולסיביים), יכולת שיפוט ירודה כולל ירידה ביכולת ניבוי וצפייה, ירידה ביכולת פתרון בעיה, בסביבה דינמית במיוחד, הססנות וכיו"ב.

כל אלו ועוד מהווים גורמי סיכון להתרחשות תאונת דרכים. לכן, כאשר נהג נבדק ע"י פסיכולוג במכון הרפואי לבטיחות בדרכים והפסיכולוג מזהה אצלו ליקויים מהסוג הנ"ל, המרב"ד ימליץ על אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה.

מי מופנה לבדיקת המרב"ד עקב בעייה נפשית?

אם אובחנה אצלכם בעיה בתחום בריאות הנפש זו יכולה להיות סיבת ההפניה למרב"ד. חשוב לציין, עצם הדיווח למכון הרפואי על בעיה נפשית כזו או אחרת לא שוללת באופן אוטומטי את רישיון הנהיגה שלכם.

מסוכנות לנהיגה לא נקבעת על פי האבחנה בלבד אלא על פי קיומם של ליקויים המהווים גורמי סיכון לנהיגה ועל פי דרגות החומרה של ליקויים אלה, תוך התייחסות לסוג ולדרגת רישיון הנהיגה הנדון.

על פי התקנים, אלה הן הבעיות הנפשיות המחייבות דיווח ובדיקה ע"י המכון הרפואי – פסיכוזה אקוטית; הישנות פסיכוזה עם לקויות תפיסה, מצבי רוח או חשיבה; טיפול תרופתי עם תופעות לוואי של ישנוניות; חוסר בוננות או אי שיתוף פעולה בטיפול הנדרש; אי עמידה במגבלות רישיון הנהיגה; כוונת התאבדות בהתנגשות כלי הרכב; כוונה להשתמש בכלי הרכב לפגוע באחרים.

בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים – מתי ולמה?

בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מ- 16.8.09 ניתן הסבר על חובת הדיווח הרפואית. בחוזר מפורטות מחלות ומצבי בריאות רלוונטיים שבגינם קמה חובת דיווח למכון הרפואי.

המקרים המחייבים בדיקות במרב"ד

בקשה לרישיון נהיגה המחייב בדיקות לפי חוק (ההפניה למרב"ד מסיבות אלה נעשית על ידי משרד התחבורה)

– רישיונות נהיגה ציבוריים.

– רישיונות נהיגה ברכב משא מ- 15 טון ומעלה.

– רישוי לעיסוקי בטיחות מסילתיים.

בעיות בנהיגה

– תאונות דרכים חוזרות / חמורות.

– עבירות תנועה חמורות, עבריינות תנועה חוזרות, צבירת ניקוד עקב עבירות תנועה, סיום שלילה.

– נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.

הפניה למרב"ד עקב בעיות בנהיגה נעשית לרוב על ידי גורמים כגון משטרה, בית משפט, משרד הרישוי.

הפניות למרב"ד מהסיבות הבאות נעשות לרוב על רקע דיווחים רפואיים המתקבלים על פי חוק חובת דיווח:

בעיות קוגניטיביות

– נזק מוחי כגון אירוע מוחי, חבלה מוחית, TBI , גידול במוח, ניתוח מוח.

– דמנציה, MCI .

– הפרעות קוגניטיביות, הפרעות קשב וריכוז.

בעיות קוגניטיביות נלוות למחלות פיזיות

– CP.

– MS.

– פרקינסון.

– תסמונת טורט.

– מחלת הנטינגטון.

בעיות נפשיות / רגשיות

– סכיזופרניה, הפרעה דו קוטבית, דכאון מז'ורי.

– PTSD.

– הפרעת אישיות.

שימוש לא מבוקר בחומרים פסיכואקטיביים:

– שימוש בסמים.

– שימוש לרעה באלכוהול Alcohol Abuse.

– שימוש לא מבוקר בתרופות פסיכואקטיביות.

שימוש מבוקר בחומרים פסיכואקטיביים

– שימוש מבוקר בקנביס רפואי. לפי הנחיות משרד הבריאות אין צורך לדווח למרב"ד. לפי חוקי התעבורה אסור לנהוג בהשפעת קנביס.

נהיגה מקצועית – שימוש בקנביס רפואי מהווה אי עמידה בדרישות לנהיגה מקצועית.

המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המרב"ד שולח את המלצתו למשרד הרישוי. סיבת הפסילה שתצוין בהמלצה אינה מפרטת את סיבת הפסילה של הנהג. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מציין באופן כללי כי סיבת אי ההמלצה היא בשל "אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה".

הסיבה לחוסר הפירוט בהמלצה נעוצה בטעמים של צנעת הפרט. משרד הרישוי לרוב מאמץ את המלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והנהג מקבל הודעה על כך. לרוב, הנהג רשאי להגיש בקשה מחודשת כעבור שנה.

אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה – מה זה אומר?

המונח אי התאמה אישיותית לנהיגה בטוחה הוא מונח כללי שיכול לכלול בחובו סיבות רבות ומגוונות שבגינן ממליץ המרב"ד שלא לתת רישיון נהיגה למבקש או לשלול ממנו את רישיון הנהיגה הקיים.

כדי לדעת את הסיבה המדוייקת בגינה ניתנה החלטת המכון הרפואי יש לקבל את כלל המסמכים הרפואיים והפרוטוקולים של המכון הרפואי. יצוין כי המכון הרפואי לא תמיד מוכן להציג מסמכים אלו לנהג. על הנהג המבקש לפנות לעו"ד תעבורה שיוכל לסייע לו.

המכון הרפואי יסכים להעברת המסמכים לעו"ד מטעם הנהג בכפוף לייפוי כח וחתימה על ויתור סודיות רפואית ובכפוף לכך שעוה"ד יתחייב שלא להציג מסמכים אלו בפני הנהג. לאחר שעו"ד תעבורה מטעמכם יעיין בתיק הוא יוכל להסביר לכם את סיבת הפסילה ולהנחות כיצד עליכם לפעול.

החלטת המכון הרפואי היא החלטה פוגענית מאוד השוללת מאדם את חופש התנועה שלו ולעיתים פוגעת פגיעה אנושה בחופש העיסוק שלו. אלה הן זכויות יסוד בסיסיות שלא ניתן לפגוע בהן בקלות ולכן יש חשיבות רבה לבקר את החלטת המכון הרפואי ולוודא שהחלטה כזו התקבלה בכובד הראש הראוי להחלטה פוגענית מעין זו.

המכון הרפואי המליץ לפסול את רישיון הנהיגה שלי – יש מה לעשות?

חשוב מאוד – אם רישיון הנהיגה שלכם נפסל בעקבות המלצת המכון הרפואי – אל תנהגו!!! פנו מיד לעו"ד תעבורה מומחה בענייני המכון הרפואי לצורך התייעצות.

במקרה של פסילה על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ניתן להגיש ערר לועדת ערר הממוקמת בתל השומר. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש עתירה מנהלית רק בשאלה משפטית.

אם בחרתם להמתין ולאחר שנה להגיש בקשה מחודשת, כדאי להיוועץ בעו"ד טרם הגשת הבקשה.

מדוע חשוב להיוועץ בעורך דין למכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

נהג שמגיע לשיחה עם פסיכולוג במכון הרפואי לא יודע מה מצפה לו. הפסיכולוג ישאל שאלות שאינן קשורות לתחום התעבורה על מנת ללמוד על אופיו ומזגו של הנהג.

לעיתים, לאחר שיחה של 2 דקות בלבד יגבש הפסיכולוג את החלטתו ולכם לא תהיה הזדמנות לשנות זאת. פגישה עם עורך דין תעבורה יכולה לסייע לכם להבין את משמעות השאלות שתשאלו ולאלה תשובות מצפים מכם.

עורכת דין יערית אוליאל מתמחה בתחום התעבורה ובעלת שנים של ניסיון מול המכון הרפואי.

אין מדובר בתשובה חד משמעית. מסוכנות לנהיגה לא נקבעת ע"פ האבחנה בלבד, אלא מתווספים לכך גם קיומם של ליקויים נוספים המדורגים לפי רמות חומרה. לעוד מידע בעניין, כנסו לאתר.

בהחלט. בשלושה מקרים יכול להפנות משרד התחבורה למרב"ד:
בעניין רישיונות נהיגה ציבוריים, רישיונות נהיגה ברכב משא מ-15 טון ומעלה, וברישוי לעיסוקי בטיחות מסילתיים. למידע נוסף, בקרו באתר.

כן. פגישה עם עורך דין מנוסה בתחום התעבורה יכולה לסייע לכם להבין את משמעות השאלות שתשאלו ולאלה תשובות מצפים מכם. ליצירת קשר עם עו"ד לענייני תעבורה כנסו לאתר.

עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו