לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הקשר בין צה"ל למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

חיילים רבים מוצאים עצמם נתונים בפני סכנה ממשית לפסילת רישיון נהיגתם על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, בין בזמן השירות ובין לאחר שחרורם. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מקבל דיווח מצה"ל בכל מקרה בו עולה חשש לאי כשירות החייל לנהיגה ולמכון יש סמכות לזמנם לבדיקות רפואיות.

מתי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מזמן חיילים ששוחררו על ידי קב"ן?

חשוב להבהיר – שחרור מצה"ל ע"י קב"ן הוא לא הגורם לזימון למכון הרפואי! אחת הסיבות שבגינן המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מזמן נהגים לבדיקה, היא אם החייל מדווח על בעיות נפשיות. במקרים בהם החייל דיווח לקב"ן על בעיות נפשיות והקב"ן סבור שבעיות אלה עלולות להוות סיכון בנהיגה, עולה ספק לגבי כשירותו של נהג לנהיגה בטוחה והקב"ן מחוייב לדווח על כך למרב"ד.

הקשר בין צה"ל למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - uliel.co.il

תפקידו של המכון הרפואי לבחון האם אכן הסיבות הנפשיות מהן סובל החייל עלולות להשפיע על כשירותו לנהיגה. פסילת הרישיון לא מתבצעת באופן אוטומטי על כל פנייה לקב"ן וכל מקרה ונסיבותיו. אם הקב"ן סבור שאין חשש בנהיגה הוא לא ידווח למרב"ד.

נגן וידאו אודות קיבלת פטור משירות צבאי עם פרופיל 21?

 

האם למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ישנה הסמכות לפסול נהגים בשל שחרורם המוקדם?

שחרור מוקדם כשלעצמו אינו מהווה עילה לפסילת רישיון הנהיגה ע"י המרב"ד. למכון הרפואי לבטיחות בדרכים קיימת סמכות רחבה ביותר המוקנת לו על פי חוק. מקור הסמכות קבוע בתקנות התעבורה. בעצם, כל רופא לרבות רופא צבאי, מחויב לדווח על פי חוק למשרד הרישוי (ומשם קצרה הדרך לדיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים).

לכן, אם קיים ספק לגבי כושר נהיגתו של נהג חלה על הקב"ן חובת דיווח למכון הרפואי. בעיות בתחום בריאות הנפש כוללות היקף רחב של מחלות והפרעות בתחום הנפשי, הרגשי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי וכולל אף הפרעות שימוש בחומרים פסיכואקטיביים (סמים ואלכוהול).

כך, חיילים המשתחררים מצה"ל בשל שימוש בסמים או אלכוהול בסבירות גבוהה יקבלו זימון למכון הרפואי לצורך בדיקת כשירותם לנהיגה. מצבים כאלו עלולים להיות כרוכים בהפרעות תפקוד והתנהגות רלוונטיות לנהיגה ולכן תפקיד המרב"ד לאתר נהגים מסוכנים ולהרחיקם מהכביש עד שיחלוף הסיכון.

 

השתחררתי מצה"ל על רפואי 24, האם יזמנו אותי להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

שוב, השחרור מצה"ל כשלעצמו אינו מהווה סיבה לזמן את החייל למכון הרפואי. גם כאן השאלה היא האם כושר נהיגתו של החייל נתון בספק. בין אם מדובר בשחרור מטעם רפואי ובין אם מדובר בשחרור רפואי נפשי (לכאורה). בכל מקרה שבו עולה חשד לגבי כשירותו של נהג לנהיגה בטוחה סביר שצה"ל ידווח על החייל למשרד הרישוי.

דוגמה למקרה של חייל ששוחרר מצה"ל והסתבך עם המכון הרפואי – ג' שוחרר מצה"ל בגין שתיית משקאות חריפים וצריכת סמים. צה"ל העביר דיווח על כך למכון הרפואי ובעקבות כך זומן ג' לבדיקות במרב"ד. שם עבר בין היתר מבחן המכונה "פסיכו טסט" ונבדק ע"י פסיכולוגים. על אף שג' טען שחדל להשתמש בסמים ולצרוך אלכוהול, רופאי המרב"ד מצאו שהוא סובל מקשיי הסתגלות בולטים וביטוי לקווים אישיותיים חריגים היכולים להביא לנהיגה לא בטוחה ולכן הוחלט לפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של שנה שבסופה יוכל להגיש בקשה מחודשת לקבלת הרישיון. כל ניסיונותיו לערער על החלטה זו נדחו.

הקשר בין צהל למכון הרפואי לבטיחות בדרכים
הקשר בין צהל למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

 

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים החליט שלא לאשר לי רשיון נהיגה – מה עלי לעשות?

כדאי מאוד לערער על ההחלטה לועדת ערר אשר הינה הערכאה העומדת מעל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. בוועדה יושבים שלושה רופאים אשר יקבלו את טיעוני הערר בכתב ואף יזמנו את הנהג לטעון בפניהם. מאחר והזמן להגשת הערר מוגבל ל- 30 יום מומלץ ביותר להיוועץ בעורך דין המומחה בתחום עוד לפני תשלום האגרה וכתיבת הערר ע"מ שיוכל לסייע בצורה המיטבית ואף להפנות את הנהג לקבלת חוות דעת פרטית לחיזור הטיעונים בערר.

לועדת הערר יש סמכויות רבות וניתן למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו לחייל לקבל את רישיונו מבלי לסכן אותו ואת יתר משתמשי הדרך. למשל, היה חייל שהמרב"ד פסל אותו בשל שימוש בסמים. בועדת הערר שוכנעה הועדה לתת לו הזדמנו ולאפשר לו לנהוג על אופנוע עד לביקורת הבאה בעניינו.

נניח שהמרבד החליט לשלול לי את הרשיון. זה לצמיתות? אחרי כמה זמן אני יכולה להגיש שוב בקשה לרשיון נהיגה? איך עושים את זה?

לרוב, החלטת המרב"ד תקפה לשנה אלא אם צויין אחרת על גבי ההחלטה. מומלץ להגיש בקשה מחודשת כחודשיים לפני סיום השנה.

 

יש עוד מקרים שחיילים עלולים לחשוש מזימון כזה?

חיילים עלולים למצוא עצמם מוזמנים למכון הרפואי גם בשל הרשעה בעבירות הקשורות בסמים או באלכוהול. לא פעם חייל שהורשע בצבא על שימוש עצמי, קיבל עונש פסילה לתקופה קצרה כשהוא בטוח שבסיומה הוא יקבל חזרה את רישיונו אך אז מגיע הזימון למרב"ד. שימוש בסמים או באלכוהול עלול לפגוע בכושר הנהיגה במיוחד כאשר מדובר בנהגים חדשים וצעירים שאלה רוב משרתי הסדיר בצה"ל.

הקשר בין צה"ל למכון הרפואי לבטיחות בדרכים - uliel.co.il

איזה בדיקות יעבור החייל במרב"ד?

החייל המוזמן בעקבות עבירת סמים, ככל הנראה, ידרש לבצע בדיקות שתן בכדי לוודא שאינו משתמש בסמים. בדיקות אלו הן בנוסף לבדיקות שיערכו לו במכון ע"י פסיכולוג ואנשי מקצוע נוספים בהתאם לנסיבות.

האם עצם העובדה שנבדקתי במרב"ד, נרשמת איפשהו? האם זה עלול להקשות אם רוצים אח"כ להוציא רשיון לנהג מקצועי? (נהג אמבולנס, נהג משא, נהג אוטובוס)

הבדיקות במכון הרפואי מתועדות והתיק נשמר. נהג שרוצה להוציא רישיון ציבורי או מסחרי חייב בכל מקרה בבדיקות במכון הרפואי והפרוטוקול הרפואי מופיע בפני רופאי המרב"ד ומהווה חלק מהשיקולים והבדיקות שיערכו למבקש הרישיון.

היה מקרה של חייל שבמהלך שירותו הצבאי הורשע בעבירה של החזקה ושימוש בסמים מסוכנים. בעקבות ההרשעה זומן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לבחינת התאמה אישיותית לנהיגה. החייל עבר מבחנים בהם עמד בהצלחה אך בבדיקת הפסיכולוגית נכשל. היא הפנתה אותו לבדיקה ע"י פסיכולוג אחר ובסוף נקבע שאין סיבה לשלול לו את הרישיון בשלב זה אך הוחלט להשאירו במעקב של המכון הרפואי.

החייל בינתיים השתחרר מצה"ל והתחיל את חייו באזרחות ולאחר שנתיים וחצי נתפס נוהג במהירות. למרות ש"תקופת הביקורת" הסתיימה, הוחלט לזמנו לבדיקות במכון אשר בסופו של דבר הביאו לפסילת רישיון הנהיגה תוך אפשרות לבדיקה מחודשת כעבור שנה. הנהג הגיש ערר לוועדה ונדחה. הגיש ערעור על החלטת הועדה לבית המשפט אשר נדחה שוב.

בשורה התחתונה, אותו נהג השתמש בסמים פעם אחת בלבד, בהיותו בצבא ומאז, נמצא במעקב של המכון הרפואי. חשוב להבין כי יש עשרות אלפי משתמשי סמים שלא מדווחים עליהם למכון. הדין לגבי חיילים שונה. התייחסות צה"ל לשימוש בסמים חמורה יותר מבאזרחות ולכן עליהם להיזהר שבעתיים גם בשל החשיבות של רישיון הנהיגה שלהם.

הצלחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

עם המרב"ד לא מתמודדים לבד! אתה צריך עו"ד תעבורה לצידך! משרד עו"ד יערית אוליאל לתעבורה בלבד! 

החזרת רישיון אחרי שלילת המרב"ד

ניסה להוציא רישיון לאוטובוס במשך שנתיים

במשרדנו נוהלו מאות תיקי מרב"ד, אפשר לעזור גם לך! 
אנחנו כאן כי הרישיון שלך חשוב, צור קשר עוד היום! 

עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אם קיבלתם זימון למרב"ד ונכשלתם בבדיקות כדאי לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ מקצועי. יש מקרים בהם ניתן לשנות את ההחלטה ע"י הגשת ערר לוועדת הערר בתל השומר, אם לא לבטלה לחלוטין, לכל הפחות, לצמצם את היקף הפגיעה. עורך דין מרב"ד ידע לבחון את החלטת המרב"ד וידע איך וכיצד כדאי לתקוף את ההחלטה. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת בתחום שנים רבות ותדע כיצד לסייע בכל מקרה ומקרה. צרו קשר לתיאום פגישה בהקדם.

אם אתם עומדים בפני סיום השירות הצבאי בטרם עת או שהנכם עומדים לדין בפני בית הדין הצבאי מכל סיבה שהיא – מומלץ להתייעץ עם עו"ד צבאי הולי שוורץ על מנת להבין את מלוא ההשלכות.

 

שאלות נפוצות
נהג שיורשע בעבירת סמים, יזומן למבדקים במכון הרפואי בכדי לבדוק את כשירותו לנהיגה והמשך החזקתו ברישיון. לעוד באתר, ניתן למצוא באתר.
במסגרת הבדיקות שמבצע המרב"ד, קיימת בדיקה של נרקולוג(מומחה להתמכרויות) ובנוסף, ייתכן שתידרש בביצוע בדיקת סמים ללא התראה. למידע נוסף, בקרו באתר.
במקרה שנמצאת נוהג תחת השפעת סמים, יוגש נגדך כתב אישום בגין נהיגה בשכרות ואתה צפוי לעונשים רבים לרבות: קנס, נקודות תעבורה, שלילה, מבדקים במכון הרפואי ועוד.
מומלץ להגיע לבדיקה מוכנים ככל הניתן. הסתייעו בעורך דין תעבורה המתמחה בהתמודדות מול המרב"ד.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה