הקשר בין צה"ל למכון הרפואי לבטיחות בדרכים

תוכן עניינים
נגן וידאו

חיילים רבים מוצאים עצמם נתונים בפני סכנה ממשית לפסילת רשיון נהיגתם על ידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, בין בזמן השירות ובין לאחר שחרורם. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מקבל דיווח מצה"ל בכל מקרה בו עולה חשש לאי כשירות החייל לנהיגה ולמכון יש סמכות לזמנם לבדיקות רפואיות.

מתי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מזמן חיילים ששוחרורו על ידי קב"ן?

חשוב להבהיר – שחרור מצה"ל ע"י קב"ן הוא לא הגורם לזימון למכון הרפואי! אחת הסיבות שבגינן המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מזמן נהגים לבדיקה, היא אם החייל מדווח על בעיות נפשיות. במקרים בהם החייל דיווח לקב"ן על בעיות נפשיות והקב"ן סבור שבעיות אלה עלולות להוות סיכון בנהיגה, עולה ספק לגבי כשירותו של נהג לנהיגה בטוחה והקב"ן מחוייב לדווח על כך למרב"ד.

תפקידו של המכון הרפואי לבחון האם אכן הסיבות הנפשיות מהן סובל החייל עלולות להשפיע על כשירותו לנהיגה. פסילת הרישיון לא מתבצעת באופן אוטומטי על כל פנייה לקב"ן וכל מקרה ונסיבותיו. אם הקב"ן סבור שאין חשש בנהיגה הוא לא ידווח למרב"ד.

האם למכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ישנה הסמכות לפסול נהגים בשל שחרורם המוקדם?

שחרור מוקדם כשלעצמו אינו מהווה עילה לפסילת רישיון הנהיגה ע"י המרב"ד. למכון הרפואי לבטיחות בדרכים קיימת סמכות רחבה ביותר המוקנת לו על פי חוק. מקור הסמכות קבוע בתקנות התעבורה. בעצם, כל רופא לרבות רופא צבאי, מחוייב לדווח על פי חוק למשרד הרישוי (ומשם קצרה הדרך לדיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים).

לכן, אם קיים ספק לגבי כושר נהיגתו של נהג חלה על הקב"ן חובת דיווח למכון הרפואי. בעיות בתחום בריאות הנפש כוללות היקף רחב של מחלות והפרעות בתחום הנפשי, הרגשי, הקוגניטיבי, ההתנהגותי וכולל אף הפרעות שימוש בחומרים פסיכואקטיביים (סמים ואלכוהול).

כך, חיילים המשתחררים מצה"ל בשל שימוש בסמים או אלכוהול בסבירות גבוהה יקבלו זימון למכון הרפואי לצורך בדיקת כשירותם לנהיגה. מצבים כאלו עלולים להיות כרוכים בהפרעות תפקוד והתנהגות רלוונטיות לנהיגה ולכן תפקיד המרב"ד לאתר נהגים מסוכנים ולהרחיקת מהכביש עד שיחלוף הסיכון. 

השתחררתי מצה"ל על רפואי 24, האם יזמנו אותי להיבדק במכון הרפואי לבטיחות בדרכים?

שוב, השחרור מצה"ל כשלעצמו אינו מהווה סיבה לזמן את החייל למכון הרפואי. גם כאן השאלה היא האם כושר נהיגתו של החייל נתון בספק. בין אם מדובר בשחרור מטעם רפואי ובין אם מדובר בשחרור רפואי נפשי (לכאורה). בכל מקרה שבו עולה חשד לגבי כשירותו של נהג לנהיגה בטוחה סביר שצה"ל ידווח על החייל למשרד הרישוי.

דוגמה למקרה של חייל ששוחרר מצה"ל והסתבך עם המכון הרפואי – ג' שוחרר מצה"ל בגין שתיית משקאות חריפים וצריכת סמים. צה"ל העביר דיווח על כך למכון הרפואי ובעקבות כך זומן ג' לבדיקות במרב"ד. שם עבר בין היתר מבחן המכונה "פסיכו טסט" ונבדק ע"י פסיכולוגים. על אף שג' טען שחדל להשתמש בסמים ולצרוך אלכוהול, רופאי המרב"ד מצאו שהוא סובל מקשיי הסתגלות בולטים וביטוי לקווים אישיותיים חריגים היכולים להביא לנהיגה לא בטוחה ולכן הוחלט לפסול את רישיון הנהיגה שלו לתקופה של שנה שבסופה יוכל להגיש בקשה מחודשת לקבלת הרישיון. כל ניסיונותיו לערער על החלטה זו נדחו.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים החליט שלא לאשר לי רשיון נהיגה – מה עלי לעשות?

כדאי מאוד לערער על ההחלטה לועדת ערר אשר הינה הערכאה העומדת מעל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. בוועדה יושבים שלושה רופאים אשר יקבלו את טיעוני הערר בכתב ואף יזמנו את הנהג לטעון בפניהם. מאחר והזמן להגשת הערר מוגבל ל- 30 יום מומלץ ביותר להיוועץ בעורך דין המומחה בתחום עוד לפני תשלום האגרה וכתיבת הערר ע"מ שיוכל לסייע בצורה המיטבית ואף להפנות את הנהג לקבלת חוות דעת פרטית לחיזור הטיעונים בערר.

לועדת הערר יש סמכויות רבות וניתן למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו לחייל לקבל את רישיונו מבלי לסכן אותו ואת יתר משתמשי הדרך. למשל, היה חייל שהמרב"ד פסל אותו בשל שימוש בסמים. בועדת הערר שוכנעה הועדה לתת לו הזדמנו ולאפשר לו לנהוג על אופנוע עד לביקורת הבאה בעניינו.

 נניח שהמרבד החליט לשלול לי את הרשיון. זה לצמיתות? אחרי כמה זמן אני יכולה להגיש שוב בקשה לרשיון נהיגה? איך עושים את זה? 

לרוב, החלטת המרב"ד תקפה לשנה אלא אם צויין אחרת על גבי ההחלטה. מומלץ להגיש בקשה מחודשת כחודשיים לפני סיום השנה.

 יש עוד מקרים שחיילים עלולים לחשוש מזימון כזה?

חיילים עלולים למצוא עצמם מוזמנים למכון הרפואי גם בשל הרשעה בעבירות הקשורות בסמים או באלכוהול. לא פעם חייל שהורשע בצבא על שימוש עצמי, קיבל עונש פסילה לתקופה קצרה כשהוא בטוח שבסיומה הוא יקבל חזרה את רישיונו אך אז מגיע הזימון למרב"ד. שימוש בסמים או באלכוהול עלול לפגוע בכושר הנהיגה במיוחד כאשר מדובר בנהגים חדשים וצעירים שאלה רוב משרתי הסדיר בצה"ל. 

איזה בדיקות יעבור החייל במרב"ד?

החייל המוזמן בעקבות עבירת סמים, ככל הנראה, ידרש לבצע בדיקות שתן בכדי לוודא שאינו משתמש בסמים. בדיקות אלו הן בנוסף לבדיקות שיערכו לו במכון ע"י פסיכולוג ואנשי מקצוע נוספים בהתאם לנסיבות.

האם עצם העובדה שנבדקתי במרב"ד, נרשמת איפשהו? האם זה עלול להקשות אם רוצים אח"כ להוציא רשיון לנהג מקצועי? (נהג אמבולנס, נהג משא, נהג אוטובוס)

הבדיקות במכון הרפואי מתועדות והתיק נשמר. נהג שרוצה להוציא רישיון ציבורי או מסחרי חייב בכל מקרה בבדיקות במכון הרפואי והפרוטוקול הרפואי מופיע בפני רופאי המרב"ד ומהווה חלק מהשיקולים והבדיקות שיערכו למבקש הרישיון.

היה מקרה של חייל שבמהלך שירותו הצבאי הורשע בעבירה של החזקה ושימוש בסמים מסוכנים. בעקבות ההרשעה זומן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לבחינת התאמה אישיותית לנהיגה. החייל עבר מבחנים בהם עמד בהצלחה אך בבדיקת הפסיכולוגית נכשל. היא הפנתה אותו לבדיקה ע"י פסיכולוג אחר ובסוף נקבע שאין סיבה לשלול לו את הרישיון בשלב זה אך הוחלט להשאירו במעקב של המכון הרפואי.

החייל בינתיים השתחרר מצה"ל והתחיל את חייו באזרחות ולאחר שנתיים וחצי נתפס נוהג במהירות. למרות ש"תקופת הביקורת" הסתיימה, הוחלט לזמנו לבדיקות במכון אשר בסופו של דבר הביאו לפסילת רישיון הנהיגה תוך אפשרות לבדיקה מחודשת כעבור שנה. הנהג הגיש ערר לוועדה ונדחה. הגיש ערעור על החלטת הועדה לבית המשפט אשר נדחה שוב.

בשורה התחתונה, אותו נהג השתמש בסמים פעם אחת בלבד, בהיותו בצבא ומאז, נמצא במעקב של המכון הרפואי. חשוב להבין כי יש עשרות אלפי משתמשי סמים שלא מדווחים עליהם למכון. הדין לגבי חיילים שונה. התייחסות צה"ל לשימוש בסמים חמורה יותר מבאזרחות ולכן עליהם להיזהר שבעתיים גם בשל החשיבות של רישיון הנהיגה שלהם.

עורך דין המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אם קיבלתם זימון למרב"ד ונכשלתם בבדיקות כדאי לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ מקצועי. יש מקרים בהם ניתן לשנות את ההחלטה ע"י הגשת ערר לוועדת הערר בתל השומר, אם לא לבטלה לחלוטין, לכל הפחות, לצמצם את היקף הפגיעה. עורך דין מרב"ד ידע לבחון את החלטת המרב"ד וידע איך וכיצד כדאי לתקוף את ההחלטה. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת בתחום שנים רבות ותדע כיצד לסייע בכל מקרה ומקרה. צרו קשר לתיאום פגישה בהקדם.

אם אתם עומדים בפני סיום השירות הצבאי בטרם עת או שהנכם עומדים לדין בפני בית הדין הצבאי מכל סיבה שהיא – מומלץ להתייעץ עם עו"ד צבאי הולי שוורץ על מנת להבין את מלוא ההשלכות.

 

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו