חידוש רישיון נהיגה לאחר שלילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

תוכן עניינים

כיום בישראל, כל נהג העובר אירוע לב, אובדן הכרה או שמצב בריאותו מדרדר באופן פתאומי, כמו גם נהג אשר הורשע בצריכת סמים או בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, עלול לקבל הודעה על התליית רישיון הנהיגה שלו עד לבדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מהו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ומה עושים במקרה של החלטה על התליית רישיון הנהיגה?

מהו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד)?

המכון בטיחות בדרכים, או בקיצור "המרב"ד", הוא הגורם הרפואי המוסמך לביצוע בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי, ומטרתו היא בלימתה של מגיפת תאונות הדרכים, הנגרמות בשל ליקוי בריאותי של הנהג. המכון הרפואי רשאי להמליץ לרשות הרישוי אודות כשירותם הרפואית של אנשים לנהיגה, בהתאם לסוג הרכב המנועי בו הם נוהגים.

המכון הרפואי אחראי, בין היתר, לאיתור מוקדם של ליקויים בריאותיים של נהגים, בנוסף לעריכת מעקבים מנהליים וביקורות רפואיות, כמו כן, המכון עורך בדיקות פסיכולוגיות לנהגים אשר סווגו כבעלי פוטנציאל גבוה לנהיגה מסוכנת, או לכאלה בעלי ליקויים בריאותיים ונפשיים, במטרה "להקדים תרופה למכה".

סמכויותיו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

למכון הרפואי לבטיחות בדרכים סמכויות נרחבות, והוא רשאי, בין היתר:

 • לשלול את כל דרגות רישיון הנהיגה לצמיתות.
 • לשלול דרגה מסוימת של רישיון הנהיגה לצמיתות.
 • להטיל מגבלות על כל דרגות רישיון הנהיגה, לתקופה מוגבלת או לצמיתות.
 • להטיל מגבלות על דרגה מסוימת של רישיון הנהיגה, לתקופה מסוימת או לצמיתות.
 • לשלול רישון נהיגה לתקופה מוגבלת ולהתנותו בביצוע מבחנים או בדיקות רפואיות.

מי יופנה לבדיקה במכון הרפואי ומדוע?

כאמור, לא כל אדם המחזיק ברישיון נהיגה יופנה לבדיקה במכון הרפואי, אלא במקרה שבו עולה חשד כי הנהג אינו כשיר, וכי הוא מסכן את הציבור בנהיגתו. המכון הרפואי מקבל דיווח ממגוון מקורות מוסמכים אודות הנהגים אשר צריכים לעבור בדיקות כשירות, והוא זה שמזמן אותם לבדיקת כשירות רפואית.

להלן רשימת המופנים לבדיקות כשירות רפואית במרב"ד:

 • מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי ומשא כבד – על ידי משרד הרישוי.
 • עברייני תנועה מועדים ולאחר תום שלילה – על ידי משרד הרישוי.
 • נהגים שדווחו על ידי משטרת ישראל על מעורבותם בתאונות דרכים.
 • נהגים שדווחו על ידי בית המשפט.
 • נכי משרד הביטחון.
 • נכים המופנים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • משתמשי או מורשעי סמים או אלכוהול – מופנים על ידי משרד הרישוי, משטרת ישראל או צה"ל.
 • דיווח על ידי רופא מכוח סעיף 12 ב' לפקודת התעבורה.
 • מבקשי או מחזיקי רישיון נהיגה בעלי בעיות בריאותיות – על ידי משרד הרישוי.
 • הפניה מפאת גיל על ידי משרד הרישוי, מכוח תקנה 196 לתקנות התעבורה.
 • נבדקים המחויבים בבדיקת ביקורת מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועדת ערר.

כאשר מתעורר חשד כי הנהג מסכן את הציבור בנהיגתו עקב ריבוי עבירות תנועה, הוא יוזמן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך בדיקה על ידי פסיכולוג, בעוד שכאשר מתעורר החשד כי הנהג מסכן את הציבור בנהיגתו עקב מצבו הנפשי, הוא יוזמן למכון לצורך בדיקה על ידי פסיכיאטר.

חובת הדיווח על שלילת רישיון נהיגה

החל משנת 2009, הוחלו חובות דיווח שונות על רופאים מכוח חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות. החוזר קובע, כי קיימת חובת דיווח בנוגע לנהגים אשר מצבם הרפואי עשוי לסכן את שאר הנהגים והולכי הרגל, או את הנהגים בעצמם.

חובת הדיווח מוטלת על כל רופא המטפל באדם אשר גילו הוא 16 ומעלה, גם אם מדובר באבחון או טיפול חד פעמי. חובת הדיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים גוברת על חובת הסודיות הרפואית. להלן רשימת המחלות והמצבים הרפואיים אשר מחייבים את הרופא המטפל להעביר דיווח למכון הרפואי:

 • שבץ מוחי.
 • הפרעות בלתי נשלטות בקצב הלב.
 • אפילפסיה.
 • היפוגליקמיה סימפטומטית אשר החולה אינו מודע לה, או שאינו יודע לזהות את סימניה בבירור.
 • שימוש לרעה באלכוהול, סמים או תרופות מרשם.
 • דמנציה מתקדמת עם פגיעה בחוש ההתמצאות.
 • דום נשימה בשינה.
 • הפרעות בשיווי משקל העלולות להשפיע על כושר השיפוט.
 • ליקויים אורטופדיים והפרעות מוטוריות המפריעות לתפעול התקין של כלי הרכב.
 • מחלות לב חמורות ואי ספיקת לב מתקדמת.
 • מחלת נפש פעילה הפוגעת בכושר השיפוט.
 • ירידה בכושר הראייה או השמיעה שאינם ניתנים לתיקון על ידי אביזר עזר.
 • מחלה סרטנית פעילה המשפיעה על כושר השיפוט או על המצב הכללי.

שלבי ההליך במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

במקרה שהתקבל דיווח על ידי אחד הגורמים המוסמכים אודות הצורך לבדוק את הנהג, הוא יקבל מכתב מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבו יתבקש להמציא מידע רפואי, לעבור בדיקות במכון הרפואי ולעבור בדיקות משלימות וחיצוניות. במכתב הזימון למכון הרפואי יפורטו כלל המסמכים שעל הנבדק להביא עמו, בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של כל מקרה.

בין שלל הבדיקות הרפואיות אשר נועדו לקבוע את כשירותו של האדם לנהוג, עשויות להיכלל בדיקת נרקולוג, מבדקי אישיות שונים, ושיחות עם פסיכיאטר או פסיכולוג.

תהליך קבלת ההחלטה על שלילת רישיון נהיגה

לאחר הבדיקות ובחינת שלל המסמכים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מקבל החלטה בעניין הכשירות הרפואית של הנהג, והחלטה זו עוברת לרשות הרישוי כהמלצה. מטעמי צנעת הפרט, החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מועברות למשרד הרישוי באופן כללי ותמציתי בלבד. לפי תקנה 195 ג' לתקנות התעבורה, מלוא הנימוקים וההחלטות יימסרו לנבדקים על ידי המכון הרפואי, ולשם כך, על הנבדק או מי מטעמו לפנות בבקשה לקבלת המסמכים. 

כאמור, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים יש סמכויות נרחבות, והחלטתו יכולה לנוע החל מהגבלה מסוימת על רישיון הנהיגה, ועד לשלילתו לצמיתות, כאשר, לעתים קרובות, להחלטה זו השלכות קשות והרות גורל הן על הנהג והן על משפחתו ופרנסתו.

מה קורה במקרה של שלילת הרישיון על ידי המכון הרפואי?

חשוב להדגיש כי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אודות שלילת רישיון הנהיגה אינה סוף פסוק, והיא ניתנת לערעור תוך 30 ימים מהיום שההודעה נמסרה לנהג. את בקשת הערר ניתן להגיש בדואר בלבד, ואף על החלטת ועדת הערר ניתן לערער.

בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה של ועדת הערר, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כאשר בית המשפט מוסמך לדון בטענות העוסקות בהיבט המשפטי של הערר בלבד, ולא בטענות על גופו של עניין.

ללווי משפטי מקצועי בשלבי הערעור אתם מוזמנים לפנות למשרד לקבלת ייעוץ, טיפול והנחייה לכל שלב.

לראיון בנושא פסילת רישיון ע"י המרבד

נגן וידאו
עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו