חידוש רישיון נהיגה לאחר שלילת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

חידוש רישיון נהיגה
תוכן עניינים

כיום בישראל, כל נהג העובר אירוע לב, אובדן הכרה או שמצב בריאותו מדרדר באופן פתאומי, כמו גם נהג אשר הורשע בצריכת סמים או בנהיגה תחת השפעת אלכוהול, עלול לקבל הודעה על התליית רישיון הנהיגה שלו עד לבדיקת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים. מהו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, ומה עושים במקרה של החלטה על התליית רישיון הנהיגה?

מהו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד)?

המכון בטיחות בדרכים, או בקיצור "המרב"ד", הוא הגורם הרפואי המוסמך לביצוע בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי, ומטרתו היא בלימתה של מגיפת תאונות הדרכים, הנגרמות בשל ליקוי בריאותי של הנהג. המכון הרפואי רשאי להמליץ לרשות הרישוי אודות כשירותם הרפואית של אנשים לנהיגה, בהתאם לסוג הרכב המנועי בו הם נוהגים.

המכון הרפואי אחראי, בין היתר, לאיתור מוקדם של ליקויים בריאותיים של נהגים, בנוסף לעריכת מעקבים מנהליים וביקורות רפואיות, כמו כן, המכון עורך בדיקות פסיכולוגיות לנהגים אשר סווגו כבעלי פוטנציאל גבוה לנהיגה מסוכנת, או לכאלה בעלי ליקויים בריאותיים ונפשיים, במטרה "להקדים תרופה למכה".

סמכויותיו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

למכון הרפואי לבטיחות בדרכים סמכויות נרחבות, והוא רשאי, בין היתר:

 • לשלול את כל דרגות רישיון הנהיגה לצמיתות.
 • לשלול דרגה מסוימת של רישיון הנהיגה לצמיתות.
 • להטיל מגבלות על כל דרגות רישיון הנהיגה, לתקופה מוגבלת או לצמיתות.
 • להטיל מגבלות על דרגה מסוימת של רישיון הנהיגה, לתקופה מסוימת או לצמיתות.
 • לשלול רישון נהיגה לתקופה מוגבלת ולהתנותו בביצוע מבחנים או בדיקות רפואיות.

מי יופנה לבדיקה במכון הרפואי ומדוע?

כאמור, לא כל אדם המחזיק ברישיון נהיגה יופנה לבדיקה במכון הרפואי, אלא במקרה שבו עולה חשד כי הנהג אינו כשיר, וכי הוא מסכן את הציבור בנהיגתו. המכון הרפואי מקבל דיווח ממגוון מקורות מוסמכים אודות הנהגים אשר צריכים לעבור בדיקות כשירות, והוא זה שמזמן אותם לבדיקת כשירות רפואית.

להלן רשימת המופנים לבדיקות כשירות רפואית במרב"ד:

 • מבקשי רישיון נהיגה לרכב ציבורי ומשא כבד – על ידי משרד הרישוי.
 • עברייני תנועה מועדים ולאחר תום שלילה – על ידי משרד הרישוי.
 • נהגים שדווחו על ידי משטרת ישראל על מעורבותם בתאונות דרכים.
 • נהגים שדווחו על ידי בית המשפט.
 • נכי משרד הביטחון.
 • נכים המופנים על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • משתמשי או מורשעי סמים או אלכוהול – מופנים על ידי משרד הרישוי, משטרת ישראל או צה"ל.
 • דיווח על ידי רופא מכוח סעיף 12 ב' לפקודת התעבורה.
 • מבקשי או מחזיקי רישיון נהיגה בעלי בעיות בריאותיות – על ידי משרד הרישוי.
 • הפניה מפאת גיל על ידי משרד הרישוי, מכוח תקנה 196 לתקנות התעבורה.
 • נבדקים המחויבים בבדיקת ביקורת מטעם המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועדת ערר.

כאשר מתעורר חשד כי הנהג מסכן את הציבור בנהיגתו עקב ריבוי עבירות תנועה, הוא יוזמן למכון הרפואי לבטיחות בדרכים לצורך בדיקה על ידי פסיכולוג, בעוד שכאשר מתעורר החשד כי הנהג מסכן את הציבור בנהיגתו עקב מצבו הנפשי, הוא יוזמן למכון לצורך בדיקה על ידי פסיכיאטר.

חובת הדיווח על שלילת רישיון נהיגה

החל משנת 2009, הוחלו חובות דיווח שונות על רופאים מכוח חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות. החוזר קובע, כי קיימת חובת דיווח בנוגע לנהגים אשר מצבם הרפואי עשוי לסכן את שאר הנהגים והולכי הרגל, או את הנהגים בעצמם.

חובת הדיווח מוטלת על כל רופא המטפל באדם אשר גילו הוא 16 ומעלה, גם אם מדובר באבחון או טיפול חד פעמי. חובת הדיווח למכון הרפואי לבטיחות בדרכים גוברת על חובת הסודיות הרפואית. להלן רשימת המחלות והמצבים הרפואיים אשר מחייבים את הרופא המטפל להעביר דיווח למכון הרפואי:

 • שבץ מוחי.
 • הפרעות בלתי נשלטות בקצב הלב.
 • אפילפסיה.
 • היפוגליקמיה סימפטומטית אשר החולה אינו מודע לה, או שאינו יודע לזהות את סימניה בבירור.
 • שימוש לרעה באלכוהול, סמים או תרופות מרשם.
 • דמנציה מתקדמת עם פגיעה בחוש ההתמצאות.
 • דום נשימה בשינה.
 • הפרעות בשיווי משקל העלולות להשפיע על כושר השיפוט.
 • ליקויים אורטופדיים והפרעות מוטוריות המפריעות לתפעול התקין של כלי הרכב.
 • מחלות לב חמורות ואי ספיקת לב מתקדמת.
 • מחלת נפש פעילה הפוגעת בכושר השיפוט.
 • ירידה בכושר הראייה או השמיעה שאינם ניתנים לתיקון על ידי אביזר עזר.
 • מחלה סרטנית פעילה המשפיעה על כושר השיפוט או על המצב הכללי.

שלבי ההליך במכון הרפואי לבטיחות בדרכים

במקרה שהתקבל דיווח על ידי אחד הגורמים המוסמכים אודות הצורך לבדוק את הנהג, הוא יקבל מכתב מהמכון הרפואי לבטיחות בדרכים שבו יתבקש להמציא מידע רפואי, לעבור בדיקות במכון הרפואי ולעבור בדיקות משלימות וחיצוניות. במכתב הזימון למכון הרפואי יפורטו כלל המסמכים שעל הנבדק להביא עמו, בהתאם לנסיבות האינדיבידואליות של כל מקרה.

בין שלל הבדיקות הרפואיות אשר נועדו לקבוע את כשירותו של האדם לנהוג, עשויות להיכלל בדיקת נרקולוג, מבדקי אישיות שונים, ושיחות עם פסיכיאטר או פסיכולוג.

תהליך קבלת ההחלטה על שלילת רישיון נהיגה

לאחר הבדיקות ובחינת שלל המסמכים, המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מקבל החלטה בעניין הכשירות הרפואית של הנהג, והחלטה זו עוברת לרשות הרישוי כהמלצה. מטעמי צנעת הפרט, החלטות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים מועברות למשרד הרישוי באופן כללי ותמציתי בלבד. לפי תקנה 195 ג' לתקנות התעבורה, מלוא הנימוקים וההחלטות יימסרו לנבדקים על ידי המכון הרפואי, ולשם כך, על הנבדק או מי מטעמו לפנות בבקשה לקבלת המסמכים. 

כאמור, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים יש סמכויות נרחבות, והחלטתו יכולה לנוע החל מהגבלה מסוימת על רישיון הנהיגה, ועד לשלילתו לצמיתות, כאשר, לעתים קרובות, להחלטה זו השלכות קשות והרות גורל הן על הנהג והן על משפחתו ופרנסתו.

מה קורה במקרה של שלילת הרישיון על ידי המכון הרפואי?

חשוב להדגיש כי החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים אודות שלילת רישיון הנהיגה אינה סוף פסוק, והיא ניתנת לערעור תוך 30 ימים מהיום שההודעה נמסרה לנהג. את בקשת הערר ניתן להגיש בדואר בלבד, ואף על החלטת ועדת הערר ניתן לערער.

בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה של ועדת הערר, ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, כאשר בית המשפט מוסמך לדון בטענות העוסקות בהיבט המשפטי של הערר בלבד, ולא בטענות על גופו של עניין.

ללווי משפטי מקצועי בשלבי הערעור אתם מוזמנים לפנות למשרד לקבלת ייעוץ, טיפול והנחייה לכל שלב.

לראיון בנושא פסילת רישיון ע"י המרבד

נגן וידאו
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו