נהיגה בשכרות- כללי

נהיגה בשיכרות

נהיגה בשכרות

 פקודת התעבורה מגדירה "שיכור" – אחד מאלה:

(1)   מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;

(2)   מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

קרא עוד:

נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות- נהגים חדשים ועוד

נהיגה תחת השפעת סמים

קנאביס רפואי ונהיגה