קיבלת זימון לבית משפט לתעבורה – כדאי שתדע איך להתכונן?

תוכן עניינים

זימון לבית המשפט לתעבורה הוא דבר שעלול לקרות לכל נהג בישראל. בית המשפט לתעבורה הוא המוסד המרכזי שבו מתנהלים הליכים משפטיים הנוגעים לעבירות רכב ועבירות תנועה. בהיותו בית משפט פלילי, עמידה לדין בבית המשפט לתעבורה עשויה להוביל לעונשים מחמירים ואפילו למאסר. כל זימון לבית המשפט לתעבורה משתנה בהתאם לנסיבות ולעבירות, ומצריך היערכות שונה. חשוב להכיר את ההליכים השונים על מנת לדעת כיצד להתנהל לקראת המשפט, ולהכיר את זכויותיכם.

מהו זימון לבית המשפט לתעבורה?

דיני התעבורה הוא תחום משפטי מורכב ורחב היקף. בהתאם לזאת, הוקם בית המשפט לתעבורה, כחלק מהרשות השופטת ומערך בתי המשפט בישראל, שבסמכותו לעסוק בעבירות רכב ותעבורה בלבד. 

כפי שמתנהל כל הליך פלילי בישראל, המדינה תובעת את הנאשם. בהיות דיני התעבורה כפופים לדין הפלילי, הרשעה בעבירה על חוקי התעבורה עלולה להביא אף לעונש מאסר בפועל ולעונשים פליליים נוספים.

בדומה לבתי משפט אחרים, גם על גזר דין הניתן בבית המשפט לתעבורה ניתן לערער ולבקש להתייצב בפני בית המשפט המחוזי, שמהווה ערכאה גבוהה יותר.

מתי מקבלים זימון לבית המשפט לתעבורה?

ישנם שני מקרים מרכזיים בהם אדם יקבל זימון לבית המשפט לתעבורה. המקרה הראשון, הוא מקרה בו אדם ביקש להישפט בפני בית הדין לתעבורה, אם ברצונו לערער על דו"ח, ולו הפעוט ביותר. המקרה השני הוא מקרה בו אדם מואשם בעבירת תעבורה, ומתבקש להתייצב למשפט העוסק בעניינו. 

בקשה להישפט בבית המשפט לתעבורה

אדם שקיבל דו"ח רשאי לבקש להישפט בגינו. התייצבותו בבית המשפט לתעבורה תאפשר לו להציג טענות מקדמיות שפוסלות את כתב האישום, או להעלות טענות שעשויות להפחית את חומרת העונש. הגשת הבקשה להישפט תתבצע באמצעות מילוי הספח המצורף להודעת הקנס, ושליחתו בדואר רשום לכתובת הרשומה על ההודעה. אדם המגיש הבקשה להישפט יעשה זאת בזמן התקופה המיועדת לתשלום, היות וחריגה מתקופה זו ללא תשלום או הגשת בקשה להישפט עשויה לגרור קנס נוסף או סנקציות אחרות. 

התייצבות בשל כתב אישום 

ישנם מספר סוגי זימונים שונים להתייצבות בבית הדין לתעבורה – 

דו"ח מצלמה ממוחשב

דו"חות אלו נשלחים לאחר זיהוי אוטומטי של מספר הרישוי של המכונית באמצעות מצלמות הממוקמות בשולי הכביש. הדו"חות נשלחים בדואר רשום לבעל הרכב, וכוללים גם הזמנה לדין שמהווה גם כתב אישום.

הזימון לדין יהיה עבור בעל הרכב, כל עוד לא יוכח כי אדם אחר נהג ברכב בעת ביצוע העבירה. אם ברצונכם לשנות את זהות הנהג שקיבל זימון לדין, ניתן לשלוח מכתב ליחידת המשטרה ממנה נשלח הזימון.

כתב אישום עם זימון לדין 

עבירה חמורה תגרור כתב אישום מפורט, שכולל את כל האישומים והעבירות בהם נאשם הנהג. כתב אישום בצירוף זימון לדין יימסר לנאשם באמצעות שוטר או בדואר רשום.

זימון לדין שנמסר ע"י שוטר

שוטר רשאי למסור זימון לדין בגין עבירה בשתי דרכים – באופן ישיר, במעמד העבירה, באמצעות מתן דו"ח הכולל את כל הפרטים הרלוונטיים (שעת ותאריך העבירה, מהותה, פרטי הנהג והרכב, פרטי הזימון לדין), או באמצעות שליחת דואר רשום לאחר קבלת תלונה על העבירה מידי שוטר, נהג או כל אדם אחר.

שלבי ההליך בבית המשפט לתעבורה

דיון הקראה ראשונה 

בהיות בית המשפט לתעבורה בית משפט פלילי, השלב הראשון שבו הנאשם יפגוש את בית המשפט לתעבורה הוא בדיון הקראה ראשונה.

בדיון הקראה ראשונה, מקריאים לנאשם את סעיפי האישום בהם הוא מואשם ואת עובדות המקרה. 

מענה לאישום

לאחר שלב ההקראה ניתנת הזדמנות לנאשם להשיב לאישומים נגדו ולהודיע לבית המשפט אם הוא כופר או מודה באשמה. בשלב זה, ניתנת לנאשם האפשרות להציג טענות מקדמיות. טענות מקדמיות אלו עשויות לפסול את הצורך בדיון מלכתחילה, כיוון שהם מערערות על תוקף כתב האישום. טענות מקדמיות אפשריות הן טענות הגנה מן הצדק, פגם מהותי בכתב האישום, התיישנות העבירה ועוד.

חשוב להכיר בכך שהודאה באשמה תוביל ברוב המקרים להרשעה – לכן, מומלץ להימנע מהתייצבות לדיון מבלי להתייעץ עם עורך דין, על מנת להימנע מטעויות שעשויות להשפיע באופן גורלי על עתידכם. יש נאשמים שסבורים שאם יגיעו לדיון ויגידו לשופט "סליחה, מדובר בטעות חד פעמית" או דברים דומים השופט יבוא לקראתם. נהפוכו, דברים אלו מהווים הודאה באשמה ובית המשפט רשאי יהיה להרשיעם על בסיס הודאתם.

במקרה שלא הספקתם לקבל ייעוץ משפטי, אתם רשאים להגיש בקשה לדחיית הדיון הראשון, על מנת שתוכלו להיוועץ עם עורך דין תעבורה ולהגיע מוכנים לדיון. 

דיון ההוכחות 

במקרה שבו נאשם כפר בעובדות, יתקיים דיון הוכחות, שעשוי להימשך מספר מפגשים. בדיון זה יעידו בפני בית המשפט העדים השונים ויחקרו על ידי הסנגוריה והתביעה, כאשר עדי התביעה יעידו ראשונים ויחקרו ע"י הסניגור ולאחר מכן יעידו הנאשם והעדים מטעמו ויחקרו ע"י התביעה.

שלב הסיכומים

לאחר סיום דיוני ההוכחות, לאחר שהצדדים הציגו לבית המשפט את כלל הראיות, מגיע שלב הסיכומים. כל צד מסכם את הראיות, הכשלים וכלל העדויות. התביעה מנסה לשכנע את בית המשפט שיש די ראיות המוכיחות מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם שבפנינו ביצע את הנטען כלפיו בכתב האישום ומבקשת שבית המשפט ירשיעו. הסניגור יסכם אחרון וינסה לשכנע את בית המשפט כי קיים ספק סביר ולא ניתן להרשיע את הנאשם ולכן יבקש לזכותו.

פסק הדין

במועד פסק הדין יודיע בית המשפט האם החליט לזכות או להרשיע את הנאשם. בית המשפט יפרט בפסק דינו את הסיבות המדוייקות שהביאו אותו להחלטה כאמור. אם בית המשפט החליט לזכות את הנאשם, הדבר יביא לסוף ההליך המשפטי בפני הערכאה הנוכחית. אם החליט בית המשפט להרשיע את הנאשם, ימשך המשפט לשני שלבים אחרונים.

טיעונים לעונש

אם הנהג הורשע, יעבור המשפט לשלב הטיעונים לעונש. שני הצדדים יציגו את טיעוניהם באשר לעונש, כאשר בשלב זה יישקלו שיקולים כמו נסיבות מיוחדות, היסטורית הנהיגה של הנהג המורשע ועוד. התביעה תבקש עונש חמור והסניגור יבקש להקל בעונשו של הנאשם.

גזר הדין

גזר הדין הוא השלב האחרון במשפט. בשלב זה מודיע בית המשפט איזה עונשים החליט להטיל על הנאשם ומדוע. 

ערעור על פסק הדין 

על פסק דין שניתן בבית המשפט לתעבורה, ניתן לערער תוך ארבעים וחמישה ימים מיום קבלתו. הערעור על פסק דין של בית המשפט לתעבורה יקיים בבית המשפט המחוזי, בהיותו ערכאה גבוהה יותר. 

אי התייצבות למשפט תעבורה

אי התייצבות של נאשם או עורך דינו למשפט התעבורה תיחשב כהודאה באשמה, והמשפט יתקיים בהעדרם, מלבד משפטים העוסקים בתחום עבירות תנועה חמורות במיוחד כמו תאונות קטלניות ותאונות דרכים שהובילו לכך שאדם נחבל חבלה של ממש. 

עם זאת, ניתן לבטל פסק דין שניתן ללא נוכחותו של הנאשם. על מנת לעשות זאת, יש להגיש בקשה לביטול פסק דין תוך שלושים ימים מיום מתן פסק הדין. על הבקשה לכלול את הנסיבות שהובילו לחוסר התייצבותו של הנאשם ואת סיבותיו לביטול פסק הדין. פסק הדין יתבטל, כמובן, רק אם הנסיבות לחוסר התייצבותו של הנאשם הינן מוצדקות. 

מה עליי לעשות אם זומנתי לבית המשפט לתעבורה?

אם קיבלתם זימון לבית המשפט לתעבורה, נמליץ לכם בחום רב להיעזר בסיוע משפטי. התייצבות למשפט תעבורה ללא ידע משפטי מקדים או ייצוג ראוי עשויה להיות הרסנית, היות ורוב הנהגים אינם מודעים לזכויותיהם ולטענות שהם יכולים להציג על מנת להקל על עונשם או לבטלו כליל.

עורך דין תעבורה מיומן ידע לזהות כשלים בראיות התביעה או פגמים בכתבי אישום שיכולים אף להביא לביטולם. עבודתו של עורך דין תעבורה מטרתה לערער את התשתית שעל בסיסה הוגש כתב האישום על מנת להימנע מעונש חמור שעלול לעלות לכדי קנס כספי גבוה, פסילה של רישיון נהיגה ואפילו עונש מאסר.

כמו כן, עורך דין לתעבורה יכול ללוות אתכם בערעור כנגד פסק הדין שניתן בבית המשפט לתעבורה.

עורכת הדין יערית אוליאל מזמינה אתכם ליצור קשר עם משרדה על מנת שתוכלו לקבל את כל המידע על ההליך המתנהל נגדכם ולקבל סיוע משפטי מהימן ומקצועי. עורכת הדין אוליאל מתמחה באופן בלעדי בדיני תעבורה, ובעלת מומחיות רבה וניסיון רב בייצוג בבית המשפט לתעבורה.

זכרו: אין תחליף להכרת והבנת החוק באופן מקצועי. הסתייעות בסיוע משפטי מנוסה עשויה להקל באופן משמעותי על עונשכם ואף למנוע אותו כליל, ולחסוך לכם הסתבכויות נוספות בעתיד שעלולות לקרות בשל חוסר ידע  אם תייצגו את עצמכם או תבחרו בעורך דין שאינו בקיא בתחום התעבורה.  

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו