לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

חציית קו הפרדה רצוף? ביצעת עקיפה מסוכנת? דע מה צפוי לך במשפט

אם זיכרונכם עדיין לא בגד בכם, אולי אתם עדיין זוכרים את האמרה המפורסמת של מורה הנהיגה, אי שם בסוף העשור השני לחייכם, כי שטח הפרדה וקו הפרדה רצוף הם כמו קיר בטון יצוק, כזה אשר אין לעולם לחצות. אף על פי שקשה לטעות בנוגע לשאלת החוקיות של חציית קו הפרדה רצוף או מעבר על שטח הפרדה, רבים מוצאים עצמם תחת חובת הקנס ו/או המשפט, בעקבות חצייה של קו הפרדה או מעבר על שטח הפרדה. לפיכך, לאור השכיחות הרבה של מקרים אלו, במאמר הקרוב נסקור את הנסיבות, הגורמים וכמובן ההשלכות, של ביצוע עבירה שכזו, וחשוב מכל – מה ניתן ורצוי לעשות במידה ונפגשנו עם נציגי אכיפת החוק.

 

 

מעבר על שטח הפרדה – מה הוא שטח הפרדה?

שטח הפרדה הוא תחימה (על פי רוב) מלאכותית אשר מותקנת לאורכו של הכביש או בחלקים מסוימים ממנו, אשר תכליתה לחצוץ ולהפריד בין 2 נתיבי תנועה. כלומר, מטרתו של שטח ההפרדה, בין אם משיקולי זרימת התנועה – כפי שקורה בעת ראשית השתלבות בין נתיבים, או בין משיקולי בטיחות – כפי שניתן לראות בעת הפרדה בין נתיבים מנוגדים, היא להפריד ולמזער עד כדי להעלים את ההשפעה שיש לכל נתיב מצדו האחר של ההפרדה – על משנהו. שטח ההפרדה יכול להיות אי תנועה, מבנה, סימון על פני הכביש כדומה למעבר חציה ועוד.

 

האם דינם של כל סימוני ההפרדה השונים זהה?

אין הבדלה בחוק בין חציית שטח הפרדה אשר הינו בולט או שטוח, בתצורת נוי או הפרדת בטון וכדומה. כלומר, למעשה כל תיחום או סימון על הכביש אשר תכליתו לחצוץ בין נתיבים – דינו כשטח הפרדה. לעובדה הנ"ל יש משמעות בעיקר אל מול בלבול מסוים שנהגים עלולים להיתקל בו כאשר לעתים ניתן לראות שטחי הפרדה אשר הינם סימון צבע בלבד.

חצית קו הפרדה רצוף ביצעת עקיפה מסוכנת דע מה צפוי לך במשפט
חצית קו הפרדה רצוף ביצעת עקיפה מסוכנת דע מה צפוי לך במשפט

 

 

היבטים חוקיים – משפטיים

סעיף 36 לתקנות התעבורה, מתייחס בצורה ישירה לנהיגה בכביש שבנוי בו שטח הפרדה, בעודו קובע כי בדרך המחולקת לאורכה על ידי שטח או קו הפרדה, מוגדר כל אחת מנתיביה ככביש חד סטרי. כמו כן, בדרך אשר הינה מחולקת על ידי שטח הפרדה, חובה לנהוג מצד ימין לשטח, כמו גם אין איסור לעבור את השטח ו/או להחנות בו רכב, אלא אם הדבר צוין במפורש כחוקי. כמובן שגם עבור קו הפרדה הדברים עומדים בעינם, כאשר חלה חובה על כל נהג לנהוג מצדו הימני, ולא לעבור אותו אלא אם נמצא קו מקוטע סמוך לקו ההפרדה מצדו הימני.

כך קובעת התקנה הרלוונטית דרך מחולקת תק' (מס' 3) תש"ל-1970

36.   (א)  בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח ההפרדה ככביש חד-סטרי.

(ב)  בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל-חיים אלא אם הותר הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.

(ג)   בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.

(ד)  בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת; לעניין תקנת משנה זו, "צומת" – לרבות מפגש עם כביש אחר.

(ה)  בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה אלא אם כן הוצב בו תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים. לענין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.

בנוסף לכך, קיים איסור חמור על עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף – זו לשון התקנה:

נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים באחד מאלה:

(5)   הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים;

 

ענישה בעקבות חציית קו הפרדה רצוף

הענישה בעקבות חציית פס הפרדה רצוף או שטח הפרדה, משתנה במידה רבה בהתאם לנסיבות ובהתאם להיקף החצייה. כלומר, ישנם מקרים בהם חצייתו של שטח אשר מוגדר כשטח הפרדה תשית עליכם עונש בדמות קנס של 500 ש"ח בצירוף ל-6 נקודות, בעוד שאם חציית קו ההפרדה נעשתה בזמן עקיפה, הדבר יגרור  זימון לבית משפט (כתב אישום) ואף פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה.

 

השוני בין העבירות הכוללות חציית קו הפרדה רצוף

ישנם שינויים רבים בין העבירות המתייחסות לחציית קן הפרדה רצוף וההבחנה ביניהן חשובה עד מאוד שכן, חומרת הענישה משתנה בהתאם לעבירה המיוחסת. כך, נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך תגרור אחריה קנס בסך 500 ש"ח ו-6 נקודות ואילו עבירות תנועה חמורות של חציית קו הפרדה תוך כדי עקיפה יגררו כתב אישום חמור כשהענישה לאחר הרשעה חמורה אף היא ותכלול, בין היתר, פסילת רישיון הנהיגה של הנהג.

על כן, זיהוי והבחנה בין המקרים יכול להיות משמעותי מאוד עבור הנהג. ניתוח העבירה יכול להתבצע אך ורק על ידי עורך דין תעבורה, שכן נדרשת היכרות מעמיקה עם החוק, התקנות והפסיקה הרלוונטית על מנת לזהות נקודות כשל מסוימות אשר יהפכו את נסיבות ביצוע העבירה לנסיבות קלות ותר בעיני בית המשפט וכך הענישה תהא בהתאם.

נתפסתי מיד לאחר חציית שטח הפרדה – מה עלי לעשות?

כדאי מאוד לתעד את איזור העבירה – לצלם את השטח ואם הייתה מצלמת רכב, לדאוג לשמור את הסרטון ולהעבירו בהקדם לעורך דין תעבורה מומלץ מטעמכם.

כפי שצוין לעיל, הכלי הטוב ביותר עבור נאשם אשר מוגש כנגדו (בין אם דוח בלבד ובין אם זימון למשפט), כתב אישום בגין חציית שטח הפרדה ו/או קו הפרדה הוא ייצוג ע"י עורך דין תעבורה. עורך דין תעבורה, להבדיל מעורך דין אחר, בקיא בחוקי התעבורה ובפרשנות שנתנו בתי המשפט לכל אחת מהתקנות הרלוונטיות.

חציית קו הפרדה רצוף? ביצעת עקיפה מסוכנת? דע מה צפוי לך במשפט - uliel

חציית קו הפרדה רצוף / מעבר על שטח הפרדה

שטחי הפרדה מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף בכבישים השונים, בין אם בלב ליבה של עיר, בה הם מסייעים לשמור על סדר וזרימת התנועה, או בין אם לאורכם של כבישים מהירים אשר מבקשים למנוע עקיפות באזורים עתירי סיכון. המשותף לכלל המיקומים הללו הוא חשיבות נוכחותם של שטחי ההפרדה לביטחון של כלל פוקדי הכביש, וככאלה הן המחוקק והן רשויות האכיפה מקנים להם חשיבות רבה.

אם קיבלתם דו"ח תנועה או זימון לבית משפט, בעקבות עבירה אשר בבסיסה חציית שטח או קו הפרדה רצוף, מומלץ להצטייד בעורך דין תעבורה אשר ביכולתו לסייע כאמור לעיל. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת אך ורק בתחום התעבורה ומסייעת לנהגים רבים להתגונן מפני אישומים כאלה ואחרים בבית המשפט לתעבורה. הנכם מוזמנים ליצור קשר לקבלת ייעוץ ראשוני.

 

עבירות עקיפה מסוכנת – תקנות וענישה

עקיפה מסוכנת היא עבירה חמורה מאוד בשל העובדה שהיא עלולה לגרום לתאונות דרכים קשות ואף קטלניות. בעבירות העקיפה החמורות נקבע עונש מינימום של פסילת רישיון הנהיגה ל-3 חודשים (בפועל, בתי המשפט נוטים להחמיר אף מעבר לעונש המינימום עם נהגים המורשעים בביצוע עבירה של עקיפה מסוכנת).

שוטרי אגף התנועה מבצעים פעילות אכיפה משולבת עם מסוק משטרתי וניידות גלויות וסמויות, במטרה לאתר נהגים המבצעים עבירות תנועה חמורות המהוות סיכון ממשי למשתמשי הדרך.

ליווי וייעוץ משפטי מעו”ד תעבורה במקרה של קבלת הזמנה לדין בגין עקיפה מסוכנת יכול לשנות את רוע הגזירה ולהקל במידה רבה על העונש.

 

סוגי עבירות עקיפה מסוכנות

עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף הזמנה לדין, 10 נקודות ו-3 חודשי פסילת רישיון מינימום.
עקיפה כשהדרך לא פנויה הזמנה לדין, 10 נקודות ו-3 חודשי פסילת רישיון מינימום.
עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף הזמנה לדין ו- 10 נקודות.
עקיפה בראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל הזמנה לדין ו- 8 נקודות.

עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף

נהגת ברכב הנ”ל ועקפת רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים ובאופן מסוכן בכך ש… בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה .

הזמנה לדין, 10 נקודות ו-3 חודשי פסילת רישיון מינימום.

 

עקיפה כשהדרך לא פנויה

נהגת ברכב הנ”ל ועקפת רכב אחר כשהדרך לא הייתה פנויה במרחק מספיק כדי לאפשר ביצוע עקיפה בבטחה, ובכך גרמת לסיכון נסיעתו של רכב אחר בניגוד לתקנה 47(ד) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, 10 נקודות ו-3 חודשי פסילת רישיון מינימום.

 

עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף

נהגת ברכב הנ”ל ועקפת או ניסית לעקוף או הסטת רכבך כדי לעקוף רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים בניגוד לתקנה 47(ה)(5) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין ו- 10 נקודות.

 

עקיפה בראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל

נהגת  ברכב הנ”ל ועקפת או ניסית לעקוף או סטית שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים, כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום או מוגבל בניגוד לתקנה 47(ה)(1) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין ו- 8 נקודות.

 

עורך דין תעבורה – ייצוג בדו"ח עקיפה מסוכנת

אם קיבלתם דו”ח תנועה או זימון לבית משפט, בעקבות עבירה אשר בבסיסה חציית שטח או קו הפרדה רצוף, מומלץ להצטייד בעורך דין תעבורה אשר ביכולתו לסייע כאמור לעיל. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת אך ורק בתחום התעבורה ומסייעת לנהגים רבים להתגונן מפני אישומים כאלה ואחרים לרבות: נהיגה בשכרות, נהיגה במהירות מופרזת, אי ציות לרמזור אדום וכן הלאה בבית המשפט לתעבורה. הנכם מוזמנים ליצור קשר לקבלת ייעוץ ראשוני.

רישיון הנהיגה שלך בסכנה?  אנחנו כאן!

השאר פרטים עכשיו ונילחם עבור הצדק המגיע לך!


חציית קו הפרדה רצוף? ביצעת עקיפה מסוכנת? דע מה צפוי לך במשפט - uliel

שאלות נפוצות
שטח ההפרדה הוא תחימה (ע"פ רוב) מלאכותית אשר מותקנת לאורכו של הכביש או בחלקים מסוימים ממנו. מטרתו של שטח ההפרדה, בין אם משיקולי זרימת התנועה, או בין משיקולי בטיחות.
כל תיחום או סימון על הכביש אשר תכליתו לחצוץ בין נתיבים- דינו כשטח הפרדה. לעובדה הנ"ל קיימת משמעות בעיקר אל מול בלבול מסוים שנהגים עלולים להיתקל בו כאשר לעתים ניתן לראות שטחי הפרדה אשר הינם סימון צבע בלבד. למידע נוסף, כנסו לאתר.
התשובה איננה חד משמעית, אלא משתנה בהתאם לנסיבות ובהתאם להיקף החצייה. ישנם מקרים בהם חצייתו של שטח מוגדר כשטח הפרדה תשית עליכם עונש בדמות קנס של 500 ₪ בצירוף ל-6 נק', בעוד שאם חציית קו ההפרדה נעשתה בזמן עקיפה, אתם עלולים לספוג כתב אישום ואף פסילה מנהלית. למידע נוסף, כנסו לאתר.
ראשית, כדאי לתעד את אזור העבירה באמצעות צילום השטח ושנית, להעביר בהקדם האפשרי את הסרטון לעורך דין תעבורה מומלץ מטעמכם.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה