חצית קו הפרדה רצוף? ביצעת עקיפה מסוכנת? דע מה צפוי לך במשפט

תוכן עניינים

אם זיכרונכם עדיין לא בגד בכם, אולי אתם עדיין זוכרים את האמרה המפורסמת של מורה הנהיגה, אי שם בסוף העשור השני לחייכם, כי שטח הפרדה וקו הפרדה רצוף הם כמו קיר בטון יצוק, כזה אשר אין לעולם לחצות. אף על פי שקשה לטעות בנוגע לשאלת החוקיות של חציית קו הפרדה רצוף או מעבר על שטח הפרדה, רבים מוצאים עצמם תחת חובת הקנס ו/או המשפט, בעקבות חצייה של קו הפרדה או מעבר על שטח הפרדה. לפיכך, לאור השכיחות הרבה של מקרים אלו, במאמר הקרוב נסקור את הנסיבות, הגורמים וכמובן ההשלכות, של ביצוע עבירה שכזו, וחשוב מכל – מה ניתן ורצוי לעשות במידה ונפגשנו עם נציגי אכיפת החוק.

מעבר על שטח הפרדה – מה הוא שטח הפרדה?

שטח הפרדה הוא תחימה (על פי רוב) מלאכותית אשר מותקנת לאורכו של הכביש או בחלקים מסוימים ממנו, אשר תכליתה לחצוץ ולהפריד בין 2 נתיבי תנועה. כלומר, מטרתו של שטח ההפרדה, בין אם משיקולי זרימת התנועה – כפי שקורה בעת ראשית השתלבות בין נתיבים, או בין משיקולי בטיחות – כפי שניתן לראות בעת הפרדה בין נתיבים מנוגדים, היא להפריד ולמזער עד כדי להעלים את ההשפעה שיש לכל נתיב מצדו האחר של ההפרדה – על משנהו. שטח ההפרדה יכול להיות אי תנועה, מבנה, סימון על פני הכביש כדומה למעבר חציה ועוד.

האם דינם של כל סימוני ההפרדה השונים זהה?

אין הבדלה בחוק בין חציית שטח הפרדה אשר הינו בולט או שטוח, בתצורת נוי או הפרדת בטון וכדומה. כלומר, למעשה כל תיחום או סימון על הכביש אשר תכליתו לחצוץ בין נתיבים – דינו כשטח הפרדה. לעובדה הנ"ל יש משמעות בעיקר אל מול בלבול מסוים שנהגים עלולים להיתקל בו כאשר לעתים ניתן לראות שטחי הפרדה אשר הינם סימון צבע בלבד.

היבטים חוקיים – משפטיים

סעיף 36 לתקנות התעבורה, מתייחס בצורה ישירה לנהיגה בכביש שבנוי בו שטח הפרדה, בעודו קובע כי בדרך המחולקת לאורכה על ידי שטח או קו הפרדה, מוגדר כל אחת מנתיביה ככביש חד סטרי. כמו כן, בדרך אשר הינה מחולקת על ידי שטח הפרדה, חובה לנהוג מצד ימין לשטח, כמו גם אין איסור לעבור את השטח ו/או להחנות בו רכב, אלא אם הדבר צוין במפורש כחוקי. כמובן שגם עבור קו הפרדה הדברים עומדים בעינם, כאשר חלה חובה על כל נהג לנהוג מצדו הימני, ולא לעבור אותו אלא אם נמצא קו מקוטע סמוך לקו ההפרדה מצדו הימני.

כך קובעת התקנה הרלוונטית דרך מחולקת תק' (מס' 3) תש"ל-1970

36.   (א)  בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח ההפרדה ככביש חד-סטרי.

(ב)  בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל-חיים אלא אם הותר הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.

(ג)   בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.

(ד)  בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת; לעניין תקנת משנה זו, "צומת" – לרבות מפגש עם כביש אחר.

(ה)  בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה אלא אם כן הוצב בו תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים. לענין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.


בנוסף לכך, קיים איסור חמור על עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף – זו לשון התקנה:

נוהג רכב לא יעקוף, לא ינסה לעקוף ולא יסיט את רכבו שמאלה או ימינה כדי לעקוף רכב או בעל-חיים באחד מאלה:

(5)   הוא חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים;

ענישה בעקבות חציית קו הפרדה רצוף

הענישה בעקבות חציית פס הפרדה רצוף או שטח הפרדה, משתנה במידה רבה בהתאם לנסיבות ובהתאם להיקף החצייה. כלומר, ישנם מקרים בהם חצייתו של שטח אשר מוגדר כשטח הפרדה תשית עליכם עונש בדמות קנס של 500 ש"ח בצירוף ל-6 נקודות, בעוד שאם חציית קו ההפרדה נעשתה בזמן עקיפה, הדבר יגרור  זימון לבית משפט (כתב אישום) ואף פסילה מנהלית על ידי קצין משטרה.

השוני בין העבירות הכוללות חציית קו הפרדה רצוף

ישנם שינויים רבים בין העבירות המתייחסות לחציית קן הפרדה רצוף וההבחנה ביניהן חשובה עד מאוד שכן, חומרת הענישה משתנה בהתאם לעבירה המיוחסת. כך, נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך תגרור אחריה קנס בסך 500 ש"ח ו-6 נקודות ואילו עבירות תנועה חמורות של חציית קו הפרדה תוך כדי עקיפה יגררו כתב אישום חמור כשהענישה לאחר הרשעה חמורה אף היא ותכלול, בין היתר, פסילת רישיון הנהיגה של הנהג.

על כן, זיהוי והבחנה בין המקרים יכול להיות משמעותי מאוד עבור הנהג. ניתוח העבירה יכול להתבצע אך ורק על ידי עורך דין תעבורה, שכן נדרשת היכרות מעמיקה עם החוק, התקנות והפסיקה הרלוונטית על מנת לזהות נקודות כשל מסוימות אשר יהפכו את נסיבות ביצוע העבירה לנסיבות קלות ותר בעיני בית המשפט וכך הענישה תהא בהתאם.

נתפסתי מיד לאחר חציית שטח הפרדה – מה עלי לעשות?

כדאי מאוד לתעד את איזור העבירה – לצלם את השטח ואם הייתה מצלמת רכב, לדאוג לשמור את הסרטון ולהעבירו בהקדם לעורך דין תעבורה מומלץ מטעמכם.

כפי שצוין לעיל, הכלי הטוב ביותר עבור נאשם אשר מוגש כנגדו (בין אם דוח בלבד ובין אם זימון למשפט), כתב אישום בגין חציית שטח הפרדה ו/או קו הפרדה הוא ייצוג ע"י עורך דין תעבורה. עורך דין תעבורה, להבדיל מעורך דין אחר, בקיא בחוקי התעבורה ובפרשנות שנתנו בתי המשפט לכל אחת מהתקנות הרלוונטיות. 

לסיכום – חציית קו הפרדה רצוף / מעבר על שטח הפרדה

שטחי הפרדה מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף בכבישים השונים, בין אם בלב ליבה של עיר, בה הם מסייעים לשמור על סדר וזרימת התנועה, או בין אם לאורכם של כבישים מהירים אשר מבקשים למנוע עקיפות באזורים עתירי סיכון. המשותף לכלל המיקומים הללו הוא חשיבות נוכחותם של שטחי ההפרדה לביטחון של כלל פוקדי הכביש, וככאלה הן המחוקק והן רשויות האכיפה מקנים להם חשיבות רבה.

אם קיבלתם דו"ח תנועה או זימון לבית משפט, בעקבות עבירה אשר בבסיסה חציית שטח או קו הפרדה רצוף, מומלץ להצטייד בעורך דין תעבורה אשר ביכולתו לסייע כאמור לעיל. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת אך ורק בתחום התעבורה ומסייעת לנהגים רבים להתגונן מפני אישומים כאלה ואחרים בבית המשפט לתעבורה. הנכם מוזמנים ליצור קשר לקבלת ייעוץ ראשוני.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו