מאסר בפועל על עבירות תנועה

תחום התעבורה הוא תחום מסועף רחב היקף אשר מוסדר במדינת ישראל בפקודת התעבורה ותקנות התעבורה. בשנים האחרונות נדמה כי אסונות רבים פוקדים את רחבי הכבישים בדרגות חומרה שונות ועל כן התעורר הצורך באכיפה מוגברת. מנתונים סטטיסטיים עולה כי מספר ההרוגים בתאונות הדרכים בישראל, עולה על מספר הנופלים בפעולות טרור ומלחמות יחדיו. בהתאם לכך, ניתן לראות כי נהגים רבים מבצעים עבירות תעבורה רבות הנעות ברצף שנע בין עבירות תנועה המוגדרות "קלות" כדוגמת אי מתן אות לפני פנייה ומאידך עבירות חמורות כמו למשל חציית צומת באור אדום.

בתי המשפט לתעבורה דנים בשנה אחת במעל למאה אלף תיקים בגין עבירות תנועה, וכמו בכל הליך פלילי הנהג הנאשם נתבע לדין ע"י המדינה, בהיותו חשוף לסנקציות חמורות החל מקנס כספי, שלילת רישיון הנהיגה, מאסר על התנאי ואף מאסר בפועל בגין עבירות תנועה. באילו מצבים חשוף הנהג לעונשים חמורים? כל אלו ועוד, במאמר המלא.

 

באילו עבירות חשוף הנהג לעונשי מאסר בפועל?

עונש מאסר בפועל שולל לאדם את חירותו ולכן קיימים מקרים מועטים בהם יטה המחוקק להטיל על הנהג עונש זה. חשוב להבין כי בעת ביצוע עבירות תנועה חמורות הנהגים הנאשמים צפויים לסנקציות רבות בעלות השלכות ממשיות הן על רישיונם והן על חירותם, בהתאם לחומרת העבירה שהתרחשה. כיום, קיימות מספר סיטואציות בהן חשוף הנהג לעונש מאסר בפועל מלבד מעורבות בתאונות דרכים עם הרוגים לרבות:

עבירת תנועה: חומרת העבירה: מהי העמדה כיום במערכת המשפט:
נהיגה ללא רישיון נהיגה – עבירה זו מתייחסת למספר מצבים שונים לרבות: נהיגה ללא רישיון כלל, נהיגה כאשר הרישיון לא בתוקף, נהיגה בכלי רכב שאינו תואם לרישיון הנהיגה שלו. במקרה דנן, קיימת סכנה ממשית לביטחונם של משתמשי הדרך השונים בגין ביצוע עבירה זו, ובהתאם לכך חשוף הנהגים לעונשים מחמירים. בסמכותו של בית המשפט לפסוק על הנהג הנאשם מאסר על התנאי ואף מאסר בפועל בהתאם לנסיבות.
נהיגה בזמן פסילה – קיימת חשיבות למספר הפעמים בהם אדם נמצא נוהג בזמן פסילה(פעם ראשונה או שנייה). אדם עשוי להימצא בזמן פסילה בגין מספר סיטואציות שונות לרבות: ריבוי נקודות חובה במרשם התעבורתי(34 ומעלה), פסילה מנהלית ע"י קצין המשטרה בגין ביצוע עבירת תנועה, או שמא פסיקת בית המשפט. נהג שבוחר לנהוג בהיותו פסול, מבצע עבירת תנועה חמורה ולכן חשוף לעונשים בהתאם. נהג אשר מבצע עבירה זו, חשוף לסנקציית מאסר בפועל כאשר העונש הקבוע בחוק הוא 3 שנות מאסר. בנוסף, לבית המשפט סנקציות נוספות כדוגמת קנסות כספיים, פסילת רישיון הנהיגה למשך זמן ממושך, מאסר על תנאי וכ"ו
נהיגה בשכרות – אלכוהול או סמים. נהיגה בשכרות נהפכה בשנים האחרונות למוכרת ונפוצה ובהתאם לכך התעורר הצורך הרב בביצוע התרעה בקרב הנהגים השונים. נהגים שיימצאו נוהגים בשכרות בהתייחסות הן לאלכוהול והן לסמים יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק בהתאם לקבוע בחוק, נהגים אלו צפויים לשלילת רישיון הנהיגה שלהם ל- 24 חודשים, קנסות כספיים ואף מאסר בפועל בהתאם לכמות האלכוהול/סמים שנמדדה בגופו. בדרך כלל יטה המחוקק לפסוק על מאסר בפועל במקרים בהם התרחשה תאונת דרכים עם נפגעים/הרוגים.
סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה סיכון חיי אדם בנת"צ עשוי להתייחס למצבים בהם בוצע מרדף אחרי נהגים שנהגו בפראות ובמהלך המרדף הנ"ל התקיים סיכון לביטחונם של יתר משתמשי הדרך השונים. עבירה זו נתפסת כחמורה ביותר בבית המשפט לאור הסיכון הגלום בה, ובהתאם לכך צפוי הנהג הנאשם לעונש של מאסר בפועל בצירוף העונשים הנוספים כדוגמת שלילת הרישיון וקנס כספי.
פגע וברח – עבירה המתייחסת למצב בו אדם המעורב בתאונת דרכים בורח ממקום זה מבלי להשאיר כל סממן מזהה בנוגע לפרטיו האישיים. מעורבות בתאונת דרכים היא טראומטית כשלעצמה, אך יחד עם זאת, על הנהג הפוגע לבצע מספרים פעמים לאחר קרות התאונה לרבות: מתן סיוע ראשוני, זימון של כוחות ההצלה הרלוונטיים וכמובן מסירת פרטיו האישיים כדוגמת שם מלא, מספר רכב, פוליסת ביטוח ועוד. נהג שמעורבת בתאונת דרכים וברח מהמקום ללא כל סממן מזהה, עובר עבירת תנועה חמורה ביותר ועל כן חשוף לעונשים רבים בהגיעו לבית המשפט. בתי המשפט לתעבורה נוטים להתייחס לעבירת הפקרה כעבירה חמורה בהתייחס לכך שהנהג הנאשם לא העניק כל סיוע לנפגעים מהתאונה ובכך קיים סיכון ממשי לחייהם. לאור האמור, נהגים אלו חשופים לעונש מאסר ממושך בפועל. העונש המקסימאלי בחוק עומד נכון לשנת 2021 על 14 שנות מאסר.
תאונת דרכים תאונות דרכים מתרחשות באופן יום יומי ובהתאם לכך, כל אחד מאיתנו עשוי להיות חשוף למעורבות בתאונה, הן בקרב הנהגים הנורמטיביים והן הרצידיוויסטים. תאונת דרכים עשויה לגרום לפציעות רבות בדרגות חומרה שונות ואף לגבות חיי אדם. במקרה בו נהג נאשם במעורבות בתאונת דרכים בה נהרג אדם, בית המשפט יטה לפסוק עונש מאסר בפועל הקבוע בחוק שנע בין שמונה לעשרה חודשי מאסר בפועל.

 

האם בכל עבירת חשופים הנהגים לעונשי מאסר?

כפי שצוין בתחילת המאמר, לעבירות תנועה מתחם ענישה רווח בהתאם לעבירה שהתבצעה ולחומרתה. בנוסף, בהתאם לשיטת הניקוד מטעם משרד הרישוי, קיימים אמצעי תיקון נוספים שמטרתם להרתיע את הנהגים מלבצע עבירות תנועה, לרבות:

  1. קורס נהיגה בסיסי
  2. קורס נהיגה ייעודי
  3. מבחן עיוני – תיאוריה
  4. מבחן מעשי – טסט
  5. מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
  6. שלילת רישיון הנהיגה לפרקי זמן נדרשים (שלושה חודשים / תשעה חודשים)

אמצעי תיקון זה, מוטל על הנהג בצירוף העונשים הנוספים זאת אומרת, יש להבחין בין שיטת הניקוד לבין יתר העונשים בחוק כדוגמת קנסות כספיים, מאסר על תנאי, מאסר בפועל, שלילת רישיון הנהיגה וכ"ו.

 

האם ניתן להמיר את עונש המאסר בפועל לעבודות שירות?

בסמכותו של בית המשפט להמיר עונש של מאסר בפועל לעבודות שירות, בדרך כלל במקרים בהם הנהג נידון למאסר בפועל לתקופה של שישה חודשים לכל היותר. נהג שיקבל עבודות שירות במקום עונש המאסר יידרש לצאת מדי יום לעבודה במקום שיועד עבורו למשמרת מלאה(8.5 שעות), כאשר חלה עליו החובה להתנהלות ראויה והולמת.

 

חשיבות הייצוג בידי עורך דין תעבורה

לאור האמור במאמר, טווח הענישה בעבירות תנועה הוא רחב וזאת בהתאם לעבירה שהתבצעה ודרגת חומרתה. בעוד שעבירות תנועה קלות עשויות להסתיים בקנס כספי בלבד, חלקן יכולות לשלול מהאדם את חירותו בכך שהוא יימצא עצמו מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. עונש מאסר בפועל בגין עבירות תנועה הוא העונש החמור ביותר שנמצא בסמכותו של בית המשפט לתעבורה. נהגים המבצעים עבירות תנועה חמורות כדוגמת מעורבות בתאונת דרכים, נהיגה בזמן שלילה וכן הלאה, חשופים לעונש זה ועל כן רצוי ואף חובה להיוועץ עם עורך דין תעבורה המתמחה בתחום. עו"ד מיומן עשוי להטיב עם הנהג בבית המשפט ולהביא להקלה בענישה כנגדו.

חשוב לזכור כי הליך תעבורתי הוא הליך פלילי לכל דבר ועניין, וכל כן ענישה בבית המשפט עשויה להביא להשלכות נוספות בחייו של הנהג הנאשם. צרו קשר בהקדם האפשרי עם עורך דין תעבורה מנוסה, בכדי לקבל ייצוג הולם וראוי בבית המשפט.

בעת מעורבות בתאונת דרכים עם הרוגים צפויים הנהגים לעונשי מאסר בפועל בהתאם לנסיבות. בנוסף, קיימות עוד עבירות תנועה אשר חושפות את הנהגים לעונש מסוג זה, לקריאה בעניין בקרו באתר.

ביהמ"ש אכן יכול להמיר עונש של מאסר בפועל לעבודות שירות, בד"כ במקרים בהם עונש המאסר עומד על שישה חודשים לכל היותר.

בהחלט! עבירת פגע וברח היא עבירה חמורה אשר עשויה לשלול ממך את החירות ולהטיל עליך עונש של מאסר בפועל. עו"ד לתעבורה עשוי לסייע לך, לייעוץ בקרו באתר.

 

 

מאסר בפועל על עבירות תנועה
במאמר זה דיברנו על:
המחבר
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו
בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
עוד בנושא
אל תתמודדו לבד!
עו"ד תעבורה יכול לעזור
חייג עכשיו
אהבתם את הכתבה? שתפו!
אפשר לעזור גם לך!​
אל תתמודד לבד​, אנחנו כאן

משרדנו עוסק בתחום התעבורה בלבד ומונה אנשי מקצוע מנוסים ומיומנים לרבות – עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים וכן, בוחני תנועה יוצאי משטרת ישראל עם 40 שנות ניסיון! 

יש הגנה טובה מזאת? אנחנו כאן עבורך!

Add a heading
משרד עורך דין תעבורה
יערית אוליאל
לייעוץ ראשוני מעורך דין ללא התחייבות
חייגו או השאירו את פרטיכם