לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה

עם השנים, כבישי ישראל הפכו להיות אזור מוכה אסון בגין תאונות הדרכים הרבות אשר מתרחשות מדי יום ברחבי הכבישים. מאות נפגעים, פציעות הנעות בין קלות לחמורות וכן אובדן נפשות. לשם השוואה, מספר ההרוגים בתאונות דרכים מיום הקמת המדינה עולה על מספר הנופלים במלחמות ובטרור יחדיו! בהתאם לכך בתי המשפט לתעבורה מתנהלים כערכאה פלילית, אשר בסמכותם מתחם ענישה רחב החל מקנסות כספיים ועד למאסרים בפועל.

מדי יום מחולקים מאות דו"חות תנועה בגין ביצוע עבירות קלות כדוגמת שימוש בטלפון נייד, אי חגירת חגורת בטיחות וכן בגין ביצוע עבירות חמורות לרבות נהיגה בשכרות, גרם מוות ברשלנות וכיוצ"ב. במקרים בהם קיים חשש לביטחונם של משתמשי הדרך השונים, תדרוש התביעה כנגד הנהג הנאשם מעצר עד תום ההליכים. חשוב להבין כי כבישי ישראל מדומים ל"זירת מלחמה" בגין נהיגה מסוכנת ולא אחראית של נהגים, ולכן התעורר הצורך לבצע מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה, לצורך שמירת ביטחונם של הנהגים, הולכי הרגל וכן יתר המשתמשים. במאמר זה נדון על השלבים השונים בהם ניתן לדרוש מעצר עד תום ההליכים, באילו עבירות תנועה וכיצד עורך דין תעבורה עשוי לסייע לנהגים במקרים המתאימים.

מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה
מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה

מעצר עד תום ההליכים בתעבורה, מהו?

מעצר עד תום ההליכים, מהווה שלילת חירותו של נהג אשר נאשם בביצוע עבירת תנועה חמורה. פרק זמן המעצר יימשך עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד הנהג. חשוב להבין כי מדובר בפגיעה משמעותית בחירותו של הנהג ועל כן נדרשים להתקיים מספר תנאים מצטברים לצורך קבלת ההחלטה אודות המעצר עד תום ההליכים.

באילו עבירות תנועה עשויה לדרוש התביעה מעצר עד תום ההליכים?

תחום התעבורה הינו תחום רחב ומסועף המכיל עבירות תנועה רבות אשר חלקן מוגדרות "קלות" ואילו חלקן מוגדרות "חמורות". ניתן לראות כי בעת התרחשות עבירת תנועה חמורה כדוגמת:

  • נהיגה בשכרות(לרוב בפעם השנייה)
  • נהיגה בזמן פסילה
  • מעורבות בתאונת דרכים עם גרם מוות ברשלנות
  • תאונת פגע וברח
  • "עבריין תנועה רצידיוויסט" (נהג שמבצע עבירות תנועה בצורה חוזרת ונשנית)

במקרים אלו, תיטה התביעה להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים אשר מתנהלים כנגד הנהג הנאשם. חשוב להבין כי שלילת חירותו של הנאשם מהווה פגיעה בחופש התנועה שלו ולכן עומדת לו חזקת החפות. במקרה שכזה על הנהג הנאשם להיות מיוצג על ידי עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן.

מתי ביהמ"ש יורה על הנהג הנאשם מעצר עד תום ההליכים?

כפי שציינו קודם לכן, שלילת חופש התנועה של הנהג מהווה פגיעה חמורה בזכויות האדם ולכן, בכדי שבית המשפט אכן יורה על מעצר עד תום ההליכים, נדרשים להתקיים מספר תנאים מצטברים לשם כך. להלן התנאים:

התנאים למעצר עד תום ההליכים: הסבר:
הגשת כתב אישום כנגד הנהג הנאשם בעת ביצוע עבירת תנועה חמורה או מעורבות בתאונת דרכים, בראש ובראשונה בודקת המשטרה האם יש בידה מספיק ראיות המבססות הגשת כתב אישום כנגד הנהג הנאשם. לאחר שהתביעה המשטרתית בדקה וחקרה את כל הראיות והגישה כנגד הנהג כתב אישום, משמע שמתקיים התנאי הראשון.
עילה מהותית למעצרו של הנהג התנאי השני הינו עילה למעצר. בהתאם לקבוע בחוק קיימות מספר עילות למעצר, לרבות:

·         הימלטות – במקרה שקיים חשש כי הנהג הנאשם עשוי להימלט מחוץ לגבולות ישראל, עשוי בית המשפט אכן להורות על מעצר.

·         מסוכנות – כאשר מדובר בנהג אשר ביצע לא פעם ראשונה עבירת תנועה חמורה כדוגמת נהיגה בשכרות. חשוב להבין כי נהג זה מהווה סכנה ממשית למשתמשי הדרך השונים ולכן מתעוררת כאן עילה למעצר.

·         שיבוש הליך משפטי – במקרה שקיים לנאשם קשר עם עדי החקירה, עשוי להתרחש שיבוש הליך משפטי ולכן יש למנוע זאת על ידי מעצר עד תום ההליכים.

קיומן של ראיות(לכאורה) בכדי שבית המשפט יורה על מעצר עד תום ההליכים, נדרשות להיות ראיות לכאורה אשר עשויות להבשיל להרשעה בסופו של יום. זאת אומרת, לא מדובר על קיומן של ראיות המעידות על חשד סביר לביצוע העבירה, אלא קיים כאן רף שהוא הרבה יותר גבוה לצורך מעצר עד תום ההליכים.
היעדר חלופת מעצר כפי שצוין בהקדמה, מעצרו של אדם, פוגע משמעותית בחירותו ועל כן נדרש בית המשפט לבדוק את כל החלופות הקיימות טרם קבלת ההחלטה אודות המעצר.

באיזה שלב מוגשת בקשה למעצר עד תום ההליכים בעבירת תנועה?

יש להבחין בין שני סוגי מעצרים, האחד מתבצע לצורך חקירתו של הנהג הנאשם בעבירת תנועה, לרוב מדובר במספר ימים בודדים אשר מטרתם ביצוע חקירה בלבד. ואילו הסוג השני מכונה מעצר עד תום ההליכים המשפטיים. בסוג השני מדובר במאסר בפועל מאחורי סורג ובריח עד סיומו של ההליך המשפטי בעניינו של הנהג הנאשם. את הבקשה למעצר עד תום ההליכים, נדרשת התביעה המשטרתית בהתאם לסעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי, להגיש את הבקשה בצירוף כתב האישום כנגד הנהג הנאשם. זאת אומרת, במקרה שטרם הוגש כתב אישום כנגד הנהג, לא תוכל התביעה להגיש את הבקשה למעצר עד תום ההליכים. בנוסף, כפי שציינו, בכדי שבית המשפט אכן יטה לקבל את הבקשה, יש להראות את קיומם של ארבעת התנאים המצטברים לשם כך.

בהתקיים התנאים הנדרשים למעצר עד תום ההליכים, האם קיימים שיקולים נוספים לביהמ"ש?

כפי שניתן היה לראות, בכדי שבית המשפט אכן יטה לקבל את בקשתה של התביעה המשטרתית בעניין מעצר עד תום ההליכים, יש לראות את קיומם של ארבעת התנאים המצטברים. יחד עם זאת, לבית המשפט לתעבורה שיקולים נוספים טרם קבלת ההחלטה הגורלית. חשוב לזכור כי מרבית מציבור הנהגים עשויים לבצע עבירת תנועה בשלב כזה או אחר, גם אלו הנורמטיביים. בהתאם לכך, בעת קבלת ההחלטה, בודק בית המשפט האם מדובר בנאשמים נורמטיביים(לא עברייני תנועה רצידיוויסטים) בשילוב התנאים הנדרשים. לרוב, בתחום התעבורה יטה בית המשפט שלא להורות על מעצר עד תום ההליכים ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בנהג שנקלע לסיטואציה פלילית ברעם בהיר. לעומת זאת, במקרה שיתייצב בבית המשפט נהג שנמצא נוהג בשכרות בפעם השלישית, גובר השיקול להורות על מעצר עד תום ההליכים בגין הסכנה הממשית שהוא מהווה ליתר משתמשי הדרך השונים.

האם ניתן לערער  על החלטת בית המשפט בעניין מעצר עד תום ההליכים?

כאשר בית המשפט לתעבורה מקבל החלטה על מעצרו של הנהג הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים, רשאי הנאשם להגיש בקשה לעיון חוזר, או שמא להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בעניין הנ"ל. חשוב לדעת כי הבקשה לעיון חוזר תוגש לאותו בית משפט בו התקבלה ההחלטה מלכתחילה ולרוב גם לאותו שופט. בכדי שהבקשה לעיון חוזר תתקבל, יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי או קיומן של עובדות חדשות בעניין הנדון. במקרה שלא חלו שינויים מהותיים, מומלץ להגיש ערר לערכאה הגבוהה יותר להלן – בית המשפט המחוזי.

האם קיימות חלופות מעצר בעבירות תעבורה?

התשובה הקצרה היא – בוודאי! לרוב, בתי המשפט לתעבורה יטו שלא להורות על מעצר עד תום ההליכים בעבירות תעבורה, אלא רק במקרים חריגים בהם רואה בית המשפט סכנה ממשית לביטחונם של משתמשי הדרך השונים(בהתאם ל-4 התנאים הנדרשים). במרבית המקרים בית המשפט ישקול חלופה למעצר לרבות:

חלופות למעצר עד תום ההליכים: הסבר
מעצר בית – מלא שחרור הנהג הנאשם למעצר בית כחלופה למעצר מאחורי סורג ובריח משמעותה – על הנאשם לשהות בבית הנבחר ללא כל אפשרות לצאת ממנו! שימו לב, אם הנהג מעוניין בהיוועצות עם עורך דין וכיוצ"ב, ניתן לבקש אישור מיוחד להשתחרר מן המעצר לפרק זמן רגעי לצורך כך.
מעצר בית – חלקי לעיתים, יטה בית המשפט להורות על מעצר בית חלקי, מה שמאפשר לנאשם לצאת לעבודתו כבשגרה, ואילו בשעות הלילה להיות במעצר בית(מעצר לילי).
תסקיר מעצר כאשר בית המשפט אינו בטוח בחלופה של מעצר בית, מבקש ביהמ"ש חוות דעת מעובדת סוציאלית בעניין מסכנותו ומצבו האישי של הנהג הנאשם. תסקיר המעצר ייעשה לרוב תוך שלושה שבועות מיום קבלת ההחלטה על כך, כאשר במהלך התקופה הנ"ל הנהג נמצא במעצר.  לרוב, יטה ביהמ"ש לקבל את ההחלטה שניתנה בתסקיר המעצר, אך אינו כפוף לה.

מתי מסתיים המעצר עד תום ההליכים?

מעצר עד תום ההליכים עשוי להסתיים במספר תרחישים שונים לרבות: בעת סיום ההליך המשפטי המתנהל בעניינו של הנהג הנאשם. במקרה שכזה עשוי בית המשפט לפסוק בעניינו של הנאשם או מאסר בפועל לתקופה מוגדרת, או שמא עבודות שירות וכן במקרים המתאימים גם זיכוי מלא מן האשמה בהתאם לנסיבות. בנוסף, במקרה שחלפו להם תשעה חודשים מיום המעצר של הנהג הנאשם, ועדיין מתנהלים ההליכים המשפטיים בעניינו, חלה החובה לשחררו לאלתר מן המעצר גם אם לא התקבלה פסיקה סופית. במקרים חריגים בהם התביעה המשטרתית אכן רואה לנכון את החזקת הנאשם במעצר, ניתן להגיש בקשה לביהמ"ש העליון לצורך הארכת מעצרו.

ביצעתם עבירת תנועה חמורה? הסתייעו בעורך דין תעבורה

כפי שניתן להבין מן המאמר הנ"ל, ביהמ"ש לתעבורה הינו ערכאה פלילית לכל דבר ועניין. תחת סמכותם של השופטים להטיל סנקציות מהותיות החל מקנס כספי ועד למאסר בפועל. בנוסף, ייתכנו מקרים בהם תדרוש התביעה מעצר עד תום ההליכים של הנהג הנאשם בביצוע העבירה. בכל תרחיש בו הוגש נגדכם כתב אישום בגין ביצוע עבירת תנועה, חובה להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן, ובכך להבטיח לעצמכם הגנה משפטית מקסימאלית ככל הניתן. ייצוג משפטי ראוי והולם עשוי להוביל להפחתת הסנקציות נגדכם, ואף למנוע את מעצרכם בשלב המקדמי וכן מאסר בפועל בשלב הסופי. אין להתמודד לבד בבית המשפט! פנו כבר היום למשרד עו"ד תעבורה יערית אוליאל, וקבלו ניהול הליך משפטי מקצועי כפי שנדרש.

וזכרו, גם במקרה בו קיבל בית המשפט את בקשת התביעה למעצר עד תום ההליכים, ניתן לפעול בכדי לשנות את ההחלטה. אל תקבלו את רוע הגזירה!

שאלות נפוצות
לרוב, כאשר מדובר בעבירות תנועה חמורות כדוגמת – גרם מוות ברשלנות, נהיגה בשכרות בפעם השנייה וכיוצ"ב, עשויה התביעה להגיש בקשה למעצר עד תום ההליכים.
בקשה זו מוגשת לרוב כאשר מתעורר סיכון ממשי לביטחונם של משתמשי הדרך השונים כתוצאה מהתנהגותו של הנהג הנאשם. לכן, מטרת המעצר היא להרחיק את הנהג מן הכביש באופן מיידי ובכך לשמור על ביטחונם של יתר הנהגים והולכי הרגל.
בוודאי! יש להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה הבקיא ברזי הדינים השונים ובכך להבטיח לעצמכם הגנה משפטית מקסימאלית ככל הניתן וניהול הליך כנדרש!
ביהמ"ש לתעבורה בוחן 4 פרמטרים מצטברים בכדי לקבל החלטה בנושא, למשל: בדיקת מסוכנותו של הנהג, היעדר חלופת ומעצר וכ"ו. לרשימת הפרמטרים המלאה, כנסו לאתר.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה