זיכויים מעבירת נהיגה בשכרות

תוכן עניינים

במרוץ השנים נשאלתי לא מעט פעמים – "כיצד את יכולה להגן על נהגים שעולים על ההגה שיכורים ומסכנים חיי אדם?" 

השאלה הזו עולה לא מעט בסגנונות רבים ומגוונים, חלקם מתלהמים וחלקם באמת ובתמים תוהים. האמת היא די פשוטה. אין איסור בחוק לשתות אלכוהול ולנהוג. פשוט אין. יש איסור לנהוג בשכרות. עכשיו נשאלת השאלה מתי אדם נחשב שיכור בעיניי החוק? האם אחרי כוס בירה אחת? שתיים? אולי פחות? הבעיה מתחילה בכך שאין לשאלה זו תשובה חד משמעית.

אף אחד לא יכול לדעת מתי ואחרי איזו כמות אלכוהול מכשיר הינשוף ימצא אותו ברף האסור (שאגב, גם רף זה נקבע באופן די שרירותי). רוב האנשים סומכים על תחושתם הסובייקטיבית. אם הם לא מרגישים שיכורים הם סבורים שלא יימצאו שיכורים בבדיקה. טעות! אין כל קשר בין התחושה הסובייקטיבית של השותה לבין התוצאה שתתקבל במכשיר הינשוף.

האמצעים של משטרת ישראל

אם לא די בכך, משטרת ישראל משתמשת באמצעיים נוספים לצורך הוכחת שכרותו של אדם כגון בדיקת מאפיינים. אין לבדיקה זו כל בסיס חוקי! חפשו בכל החוקים של מדינת ישראל ולא תמצאו ולו איזכור אחד לבדיקה זו. הבדיקה עצמה מבוצעת ע"י שוטרים שאינם מיומנים ואינם מקצועיים בביצוע בדיקות מהסוג הנ"ל. הנהג מתבקש לבצע כל מיני פעולות מביכות ומוזרות – הליכה על קו ישר, הבאת אצבע לאף וכו' ולאחר מכן מבקשת המדינה לעשות שימוש ב"ראיה" הזו לצורך הרשעת הנהג בנהיגה תחת השפעת אלכוהול.

ואם בדיקת המאפיינים יצאה תקינה? כמובן שניתן להתעלם ממנה. הרי ישנה חובה ידועה במשטרת ישראל – להתייחס אך ורק לראיות המרשיעות. אגב, את תוצאות הבדיקה לא תקבלו במקום. רק לאחר שיוגש נגדכם כתב אישום ועורך הדין שלכם יצלם את חומר הראיות תגלו אם עמדתם בבדיקה בהצלחה או לא.

אז איך אפשר להתמודד עם כתב אישום בגין נהיגה בשכרות? 

הנה מספר מקרים בהם השתכנע בית המשפט והחליט לזכות את הנהג – 

זיכוי נהיגה בשכרות – אי הוכחת תקינות מכשיר הינשוף

נגד הנהג הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות לאחר שבבדיקת הינשוף נמצא ריכוז אלכוהול של 375 מיקרוגרם. בית המשפט בחר לזכות את הנאשם מאחר והמדינה לא הביאה ראיות לתקינות מכשיר הינשוף. במקרה זה התמזל מזלו של הנהג והוא עמד בהצלחה בבדיקת המאפיינים ולכן לא ניתן היה להרשיע אותו אף בעבירת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול. כדאי לשים לב, אם הנהג היה נכשל בבדיקת המאפיינים, יכול היה בית המשפט להרשיע אותו בעבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, זאת, למרות שלא הוכחה תקינות מכשיר הינשוף. לכן אני ממליצה לכלל הנהגים לא לבצע את בדיקת המאפיינים. ביצוע הבדיקה יכול לשמש רק לרעתכם.

זיכוי נהיגה בשכרות – לא הוכח שהנאשם נהג ברכב

נגד הנהג הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות לאחר שבבדיקת הינשוף נמצא ריכוז אלכוהול של 325 מיקרוגרם. ע"מ להרשיע את הנהג בעבירה זו הייתה המדינה צריכה להוכיח לא רק שהנאשם נמצא שיכור בבדיקת ינשוף אלא גם שהנאשם אכן נהג ברכב. במקרה זה לא הצליחה המאשימה להוכיח כי הנאשם הוא זה שנהג ברכב ולכן לא נותרה לבית המשפט ברירה אלא לזכותו מעבירת הנהיגה בשכרות. רק שכרות זו לא עבירה.

זיכוי נהיגה בשכרות – פערים במדידות הינשוף

החוק קובע שבבדיקת ינשוף יש לבצע בדיקה כפולה לכל נבדק – בדיקה מסוגEC  ובדיקה מסוג IR. בנוסף, תקנה 169ז(ב) בתקנות התעבורה קובעת מפורשות – כאשר קיים פער העולה על 10% בין תוצאות בדיקה כפולה שמבצע מכשיר הינשוף, מדובר במדידה פסולה. בכל בדיקה יופיעו בפלט הינשוף הרלוונטי 4 תוצאות ערכי רמת אלכוהול של בדיקות ליטר אויר נשוף.

במקרה זה המדינה טענה כי יש להשוות את מדידת ה- IR רק למדידת ה- IR האחרת ואת מדידת ה- EC רק למדידת ה- EC האחרת. בית המשפט לא קיבל את טענת המדינה מאחר שזו אינה עולה בקנה אחד עם הוראות החוק. לנאשם בפרשה זו בוצעו שתי נשיפות למכשיר ינשוף.

  • בנשיפה הראשונה נמצאה רמה של 450 מיקרוגרם אלכוהול בבדיקת IR.
  • בנשיפה השנייה נמצאה רמה של 405 מיקרוגרם אלכוהול בבדיקת EC.

בית המשפט קבע כי מאחר והחוק לא מגדיר מפורשות בין אלו בדיקות להשוות, תילקח לטובת הנאשם דרך החישוב הנוחה לו ולכן 450 מיקרוגרם אלכוהול מהווה חריגה אסורה לפי תקנה 169 ז (ב) ומדידת הינשוף בתיק זה נפסלה מלשמש כראייה למצב של שכרות כנגד הנאשם.

המדינה טענה כי די ב"הודאת" הנאשם עצמו כי שתה שני בקבוקי בירה 10 דקות לפני נהיגתו, ע"מ להרשיעו בעבירת הנהיגה בשכרות או, למצער, בעבירת הנהיגה תחת השפעת אלכוהול. טענה זו נדחתה ע"י בית המשפט בקובעו:

"שתיית אלכוהול אינה אסורה בהתאם לחוק טרם הנהיגה. המחוקק החליט לאפשר שתיית אלכוהול טרם הנהיגה וזאת בכפוף לכך שרף האלכוהול לא יעלה על המותר בחוק."

זיכוי נהיגה בשכרות – לא הוכח שבדיקת הינשוף בוצעה בהתאם להוראות יצרן

נגד הנהג הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות לאחר שבבדיקת הינשוף נמצא ריכוז אלכוהול של 770 מיקרוגרם. בית המשפט קבע כי בדיקת הינשוף שנערכה לנאשם נערכה שלא בהתאם להוראות היצרן ולכן זיכה אותו מעבירת הנהיגה בשכרות. יחד עם זאת, בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים בהסתמכו על בדיקת המאפיינים שבוצעה לנאשם ולאור התרשמותם של השוטרים.

זיכוי נהיגה בשכרות – רמת השכרות בזמן הבדיקה לרמת השכרות בזמן הנהיגה הייתה שונה

נגד הנהגת הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות לאחר שבבדיקת הינשוף נמצא ריכוז אלכוהול של 295 מיקרוגרם. הנאשמת טענה כי שתתה כוס אחת של וודקה ממש לפני שעצרו אותה לבדיקה, ובדיקת הינשוף בוצעה לה כעבור חצי שעה מרגע עצירתה. בית המשפט זיכה את הנאשמת וקבע כי ייתכן שריכוז האלכוהול בגופה בעת שנהגה היה נמוך מריכוז האלכוהול שנמצאה בגופה בעת הבדיקה בשל "תהליך הספיגה", במיוחד לאור טענת הנאשמת כי שתתה כשהייתה על קיבה ריקה. 

זיכוי נהיגה בשכרות – לא הוכח כי החתימה על פלט הינשוף שייכת לנאשם

נגד הנהג הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות לאחר שבבדיקת הינשוף נמצא ריכוז אלכוהול של 610 מיקרוגרם. הנהג טען כי בדיקות הינשוף שמוצגות לבית המשפט אינן שלו. נוסף על כך, עם שחרורו, ניגש הנאשם לבית החולים הקרוב והצליח לבצע בדיקת דם אשר הראתה תוצאה שלילית לנוכחות אלכוהול. בית המשפט זיכה את הנאשם לאחר שנותר ספק בליבו אם פלטי הינשוף אכן שייכים לנאשם.

זיכוי נהיגה בשכרות – לא הוגש מסמך ינשוף מקורי 

נגד הנהג הוגש כתב אישום בגין נהיגה בשכרות לאחר שבבדיקת הינשוף נמצא ריכוז אלכוהול של 330 מיקרוגרם. המדינה הגישה העתק צילומי של פלט כיול מכשיר הינשוף. בית המשפט זיכה את הנאשם מאחר וההעתק שהוגש אינו קביל להוכחת המקור ועל כן הוא פסול מלשמש כראיה.

נתפסתם נוהגים בשכרות? עורך דין נהיגה בשכרות יכול לסייע

עורכת דין יערית אוליאל, עו"ד תעבורה סייעה לנהגים רבים להתמודד עם כתב אישום על נהיגה בשכרות. הוגש נגדכם כתב אישום? אל תתמודדו לבד. 

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו