לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טיפול המשטרה בנהג שיכור – המותר והאסור

טיפול המשטרה בנהג שיכור – המשטרה מתייחסת לעבירת הנהיגה בשכרות בחומרה רבה ובצדק. נהג שעולה על ההגה בהיותו שיכור, מסכן את עצמו ואת שאר משתמשי הדרך ונהיגתו עלולה להביא לתאונת דרכים מאחר וצריכת אלכוהול משבשת את יכולות הנהיגה

מחקרים הראו כי אדם שצורך אלכוהול ומגיע למצב שכרות יתקשה בביצוע פעולות הדרושות לנהיגה – נהג שיכור יסבול מאיטיות בתגובת המוח למראה עיניו, יתקשה לעד מידע, יתעכב בהעברת הוראות לשרירים, יסבול מראייה כפולה או מטושטשת ויתקשה להבחין בעצמים רחוקים, שדה הראיה שלו יצטמצם והוא יחוש ביטחון עצמי מופרז – זה מה שאלכוהול עושה ולכן צריכה מופרזת של אלכוהול עלולה להביא לנטילת סיכונים מיותרים. כמו כן, ישנם מחקרים שהצביעו על בעיות בפיצול הקשב – נהג שיכור צריך לבצע שתי פעולות יחד כמו להאזין לרדיו ולבדוק אם מעבר החצייה אליו הוא מתקרב פנוי.

יחד עם זאת, כדאי לכלל הנהגים להכיר את זכויותיהם וחובותיהם במפגש עם שוטר הדורש מהם לבצע בדיקת שכרות.

 

טיפול המשטרה בנהג שיכור – המותר והאסור
טיפול המשטרה בנהג שיכור – המותר והאסור

האיסור על נהיגה בשכרות ועל נהיגה תחת השפעת אלכוהול קבוע הן בפקודת התעבורה והן בתקנות התעבורה:

לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.

בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.

אדם שיכור, הוא אדם שנתון תחת השפעת סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז אלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.

אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב: הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;

העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין –  הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, "שיכור" ו"ממונה על הרכב" – כהגדרתם בסעיף 64ב.

 

טיפול המשטרה בנהג שיכור – מתי שוטר יכול לדרוש ממני לבצע בדיקת נשיפה?

מותר לשוטר לדרוש מכל נהג או מממונה על רכב לבצע בדיקת נשיפה במכשיר הינשוף אף אם אין כל חשד לביצוע עבירת תעבורה.

טיפול המשטרה בנהג שיכור – המותר והאסור - uliel

מה זה ממונה על רכב?

לממונה על רכב אסור לתת לנהג שיכור לנהוג ברכב. ממונה על רכב יכול להיות:

 • מורה לנהיגה, בשעה שתלמיד נוהג ברכב.
 • מלווה לנהג חדש בזמו חובת הליווי.

 

האם שוטר רשאי לדרוש ממני לבצע בדיקת דם?

שוטר מוסמך לדרוש בנוסף לבדיקת הינשוף גם דגימת שתן או בדיקת דם אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים או אם קיים חשד סביר כי הוא שיכור. שוטר רשאי להורות על נטילת דגימת דם אף מנהג שהוא מחוסר הכרה או מנהג שנפטר בתאונת דרכים אם יש חשד סביר שהנפטר הוא זה שגרם לתאונה. רק רופא שהוסמך לכך ע"י שר הבריאות רשאי ליטול מהנפטר דגימת דם או כל נוזל גוף אחר, לשם בדיקת ריכוז או הימצאות אלכוהול או סם מסוכן.    טיפול המשטרה בנהג שיכור – המותר והאסור - uliel

מה שוטר צריך לעשות אם הוא חושד שאדם נהג בשכרות?

דבר ראשון, השוטר צריך לנהל שיחה ראשונית עם החשוד בנהיגה בשכרות ולהתרשם מהנהג – האם הוא מתנהג לעניין, האם נודף מהנהג ריח של אלכוהול, האם הלבוש שלו מסודר והופעתו הולמת. השוטר יבקש מהנהג לדומם את המנוע ולצאת מהרכב. ההתרשמות של השוטר מהנהג מתועדת בדו"חות שעל השוטר למלא.

 

בדיקת מאפיינים

לאחר שהשוטר התרשם מהנהג הוא יבקש מהנהג לבצע מספר מבחנים פיזיים – מבחני ביצוע הידועים בשם "בדיקת מאפיינים". הנהג לא חייב לבצע מבחנים אלו.

השוטר שעורך את מבחני הביצוע חייב למלא דו"ח פעולה הנקרא "דו"ח פעולה באכיפת איסור נהיגה בשכרות". שימו לב, למתנדב אסור לבצע מבחנים אלה ולמלא את הדו"ח הנ"ל.

בנוסף לבדיקת המאפיינים, יתבקש הנהג לבצע בדיקת נשיפון. גם כאן הנהג לא חייב להסכים לביצוע הבדיקה.

 

נשיפון

הנשיפון מהווה אינדיקציה ראשונית בלבד למצב שכרותו של הנבדק. אם תוצאת הנשיפון תראה אינדיקציה לשכרו, הנהג ידרש לבצע בדיקת ינשוף.

 

ינשוף

מכשיר הינשוף יופעל רק ע"י שוטר מוסמך שעבר הכשרה מיוחדת לצורך הפעלתו. הינשוף אמור להראות בצורה די מדויקת את רמת האלכוהול בגופו של הנבדק. בדיקת הינשוף נחשבת לראיה קבילה בבית משפט לתעבורה ותפקידו של עורך דין תעבורה הוא לבחון האם אכן מכשיר הינשוף עבד כראוי ע"מ שניתן יהיה לסמוך על תוצאתו במשפט פלילי.

 

בדיקת הינשוף – טיפול המשטרה בנהג שיכור

כאמור, מכשיר הינשוף יופעל רק על ידי שוטר שעבר הסמכה להפעילו. אחרי שהנבדק נושף לתוך מכשיר הינשוף, המכשיר מוציא פלט המראה את רמת האלכוהול בדמו של הנבדק. החובות שחלות על השוטר מפעיל הינשוף:

 • על השוטר להסביר לנהג החשוד את מטרתה של בדיקת הינשוף ולהסביר שחלה עליו חובה להיבדק מכוח החוק, ושאם יסרב, יואשם בביצוע עבירת נהיגה בשכרות מכח הסירוב.
  לאחר ההסבר, על השוטר לדרוש מהנהג את הסכמתו לביצוע בדיקת הינשוף.
 • על השוטר לתעד בכתב את תוכן הדברים שהוסברו לנהג החשוד.
 • בדיקת הינשוף תיערך במקום עליו יורה השוטר, תוך שמירה על פרטיותו, בריאותו ושלומו של הנהג החשוד.
 • בסיום בדיקת הינשוף, על השוטר לערוך זיכרון דברים בשני העתקים ולפרט את מהלך הבדיקה. הנהג החשוד יקבל העתק מזכרון דברים זה.

 

טיפול המשטרה בנהג שיכור – עיכוב נהג לבדיקת שכרות

כששוטר עוצר נהג לבדיקה אקראית משך העיכוב לא יעלה על 30 דקות. רק אם נוצר חשד לנהיגה בשכרות, יכול השוטר להודיע לנהג שהוא מעכב אותו לצורך ביצוע בדיקת שכרות. משך העיכוב במקרה זה יהיה  לפרק זמן סביר הדרוש בנסיבות המקרה ולא יעלה על 3 שעות. למידע נוסף, ניתן למצוא במדריך המלא שנכתב ע"י עורכת דין אוליאל בנושא נהיגה בשכורת.

 

נהג המסרב לבצע בדיקת ינשוף – חובות השוטר

השוטר חייב להסביר לנהג החשוד בנהיגה בשכרות כי אם הוא יסרב לבצע בדיק במכשיר הינשוף  הוא יחשב עפ"י החוק כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות.שימו לב, גם אם הנהג החשוד מבקש להיבדק בבדיקת דם או שתן השוטר לא מחויב להסכים ויכול לתת לו כתב אישום על ניהגה בשכרות מכח סירוב. נהגים רבים בוחרים להתחכם בכך שהם לא מסרבים לבצע את הבדיקה אך בפועל, מכשילים את ביצועה בכך שלא נשנמעים להנחיות השוטר, לא נושפים בעוצמה הנדרשת או לא נושפים באורך הזמן הנדרש. שוטר שסבור שהנהג מכשיל את הבדיקה במכוון יתעד את התנהגותו של הנהג וירשום לנהג זה כתב אישום על נהיגה בשכרות מכח סירוב. השוטר יתחקר את הנהג החשוד על סירובו לביצוע הבדיקה ויתעד את אופן ההתנהגות המצביע על ההכשלה במזיד.

עורך דין תעבורה המייצג נהג שסירב לבצע בדיקת ינשוף יבדוק היטב האם השוטר פעל בהתאם לחובותיו, האם הזהיר את החשוד כראוי והאם אכן מדובר בסירוב או שמא דבר מה אחר מנע ממנו לבצע את הבדיקה בהצלחה.

 

טיפול המשטרה בנהג שיכור – השוטר המתנדב

משטרת ישראל מסתייעת במתנדבים רבים באכיפת עבירת הנהיגה בשכרות. עם זאת, ישנן פעולות שאסור למתנדב לבצע והן נמצאות בסמכות שוטר בלבד. אלה הן הפעולות שמותר למתנדב לבצע במפגש עם נהג החשוד בנהיגה בשכרות:

 • המתנדב רשאי לזהות את הנהג במסוף המשטרתי ועליו לבדוק האם נרשמו לחובתו הרשעות נוספות בעבירת נהיגה בשכרות בעבר.
 • המתנדב יודיע לנהג החשוד כי מרגע זה ועד לביצוע בדיקת הינשוף אסור לו להכניס דבר מה לפיו או לאפו.
 • המתנדב צריך לשמור על הנהג החשוד תוך שמירה על קשר עין רצוף מרגע עצירת הרכב ועד להעברתו לטיפול שוטר אחר. עליו לוודא שהנהג אכן לא אוכל, שותה, מעשן, מקיא או מכניס כל דבר לפיו או לאפו (כולל מסטיק, סוכריות וכיוצ"ב).
 • על המתנדב לתעד בכתב (במזכר) את כלל הראיות המצביעות על נהיגה בשכרות (אופן הדיבור של הנהג, צורת ההליכה שלו, ריח אלכוהול וכד'). המתנדב חייב לציין באופן מפורש את הזמנים והשעות של כל פעולה – שעת עצירת הרכב, שעת ביצוע בדיקת נשיפון, שעת העברת הנהג החשוד להמשך טיפול שוטר אחר ואת שם השוטר אליו הועבר הטיפול וכו'.

למה השוטרים חייבים לתעד בכתב כמעט כל פעולה?

עבירת הנהיגה בשכרות היא עבירה חמורה שנידונה בבית המשפט לענייני תעבורה. המשפט מתנהל כמשפט פלילי לכל דבר ועניין ומכיוון שכך, על התביעה המשטרתית להוכיח את ביצוע העבירה ברמה הנדרשת בפלילים – מעבר לכל ספק סביר. עורך דין תעבורה מנוסה ידע להביא לזיכוי הנהג הנאשם בנהיגה בשכרות אם התיעוד בתיק נעשה באופן חלקי או רשלני.

מאחר והשוטרים אוכפים עבירות באופן יומיומי, אין להם את היכולת לזכור לפרטי פרטים כל מקרה של נהג שנתפס נוהג בשכרות ובטח שאינם יכולים להעיד על כך בבית המשפט ברמת הוודאות הנדרשת ולכן הם מחוייבים לתעד את כלל הפעולות שביצעו באופן קפדני ומפורט. התיעוד הוא החלק החשוב ביותר בפעולת השוטר. מה שלא תועד – לא קיים!

 

סיוע עורך דין נהיגה בשכרות

עורך דין תעבורה המייצג לקוח אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בשכרות חייב להכיר היטב את כלל הנהלים והחוקים החלים במקרה זה. כך, יוכל עורך דין תעבורה לבדוק את עבודת השוטרים ולבחון האם הם עמדו בכלל החובות החלים עליהם ברמה הנדרשת והאם הם דאגו וטרחו לתעד כנדרש את כלל פעולותיהם. כל כשל שיצליח עורך דין תעבורה למצוא בעבודת השוטרים יכול להביא להסדר מקל עבור הנאשם או לעיתים אף לזיכויו.

אם הסתבכם בתיק נהיגה בשכרות הנכם מוזמנים לקבוע פגישה בהקדם עם עורכת דין יערית אוליאל אשר צברה ניסיון רב בייצוג נהגים בעבירות מסוג זה.

המחבר
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
עסקת טיעון נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות נתפסת כאחת מן עבירות התעבורה החמורות ביותר בגין הסכנה הממשית להתרחשותן של תאונות דרכים. נהג אשר יימצא נוהג

שימוע בעבירת נהיגה בשכרות

נתפסים נוהגים בשכרות? הינכם עשויים להיות מזומנים לשיחת שימוש בפני קצין משטרה. באופן כללי, שימוש איננו עניין טכני אלא עניין

עורך דין נהיגה בשכרות

האם יצא לכם אי פעם לצאת לערב עם החברים, בילוי במועדון או סתם לביקור שגרתי עם המשפחה כשאלכוהול היה מעורב

משרדנו מתמחה רק בתעבורה