טיפול המשטרה בנהג שיכור – המותר והאסור

תוכן עניינים
טיפול המשטרה בנהג שיכור – המותר והאסור

טיפול המשטרה בנהג שיכור – המשטרה מתייחסת לעבירת הנהיגה בשכרות בחומרה רבה ובצדק. נהג שעולה על ההגה בהיותו שיכור, מסכן את עצמו ואת שאר משתמשי הדרך ונהיגתו עלולה להביא לתאונת דרכים מאחר וצריכת אלכוהול משבשת את יכולות הנהיגה.

מחקרים הראו כי אדם שצורך אלכוהול ומגיע למצב שכרות יתקשה בביצוע פעולות הדרושות לנהיגה – נהג שיכור יסבול מאיטיות בתגובת המוח למראה עיניו, יתקשה לעד מידע, יתעכב בהעברת הוראות לשרירים, יסבול מראייה כפולה או מטושטשת ויתקשה להבחין בעצמים רחוקים, שדה הראיה שלו יצטמצם והוא יחוש ביטחון עצמי מופרז – זה מה שאלכוהול עושה ולכן צריכה מופרזת של אלכוהול עלולה להביא לנטילת סיכונים מיותרים. כמו כן, ישנם מחקרים שהצביעו על בעיות בפיצול הקשב – נהג שיכור צריך לבצע שתי פעולות יחד כמו להאזין לרדיו ולבדוק אם מעבר החצייה אליו הוא מתקרב פנוי. 

יחד עם זאת, כדאי לכלל הנהגים להכיר את זכויותיהם וחובותיהם במפגש עם שוטר הדורש מהם לבצע בדיקת שכרות. 

טיפול המשטרה בנהג שיכור – הבסיס החוקי – איסור נהיגה בשכרות

האיסור על נהיגה בשכרות ועל נהיגה תחת השפעת אלכוהול קבוע הן בפקודת התעבורה והן בתקנות התעבורה:

 • לא ינהג אדם רכב בדרך או במקום ציבורי ולא יניעו אם הוא שיכור.
 • בעל רכב או הממונה עליו לא ירשה לשיכור לנהוג בו.
 • אדם שיכור, הוא אדם שנתון תחת השפעת סמים משכרים או מסוכנים או אם ריכוז אלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.
 • אדם שמתקיים בו אחד מאלה לא ינהג רכב: הוא נתון תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים;
 • העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין –  הוא שיכור בהיותו נוהג רכב, או בהיותו ממונה על הרכב, בדרך או במקום ציבורי; לענין זה, "שיכור" ו"ממונה על הרכב" – כהגדרתם בסעיף 64ב.

טיפול המשטרה בנהג שיכור – מתי שוטר יכול לדרוש ממני לבצע בדיקת נשיפה?

מותר לשוטר לדרוש מכל נהג או מממונה על רכב לבצע בדיקת נשיפה במכשיר הינשוף אף אם אין כל חשד לביצוע עבירת תעבורה.

מה זה ממונה על רכב?

לממונה על רכב אסור לתת לנהג שיכור לנהוג ברכב. ממונה על רכב יכול להיות: 

 • מורה לנהיגה, בשעה שתלמיד נוהג ברכב. 
 • מלווה לנהג חדש בזמו חובת הליווי.

האם שוטר רשאי לדרוש ממני לבצע בדיקת דם?

שוטר מוסמך לדרוש בנוסף לבדיקת הינשוף גם דגימת שתן או בדיקת דם אם הנהג היה מעורב בתאונת דרכים או אם קיים חשד סביר כי הוא שיכור. שוטר רשאי להורות על נטילת דגימת דם אף מנהג שהוא מחוסר הכרה או מנהג שנפטר בתאונת דרכים אם יש חשד סביר שהנפטר הוא זה שגרם לתאונה. רק רופא שהוסמך לכך ע"י שר הבריאות רשאי ליטול מהנפטר דגימת דם או כל נוזל גוף אחר, לשם בדיקת ריכוז או הימצאות אלכוהול או סם מסוכן.

מה שוטר צריך לעשות אם הוא חושד שאדם נהג בשכרות?

דבר ראשון, השוטר צריך לנהל שיחה ראשונית עם החשוד בנהיגה בשכרות ולהתרשם מהנהג – האם הוא מתנהג לעניין, האם נודף מהנהג ריח של אלכוהול, האם הלבוש שלו מסודר והופעתו הולמת. השוטר יבקש מהנהג לדומם את המנוע ולצאת מהרכב. ההתרשמות של השוטר מהנהג מתועדת בדו"חות שעל השוטר למלא.

בדיקת מאפיינים

לאחר שהשוטר התרשם מהנהג הוא יבקש מהנהג לבצע מספר מבחנים פיזיים – מבחני ביצוע הידועים בשם "בדיקת מאפיינים". הנהג לא חייב לבצע מבחנים אלו.

השוטר שעורך את מבחני הביצוע חייב למלא דו"ח פעולה הנקרא "דו"ח פעולה באכיפת איסור נהיגה בשכרות". שימו לב, למתנדב אסור לבצע מבחנים אלה ולמלא את הדו"ח הנ"ל. 

בנוסף לבדיקת המאפיינים, יתבקש הנהג לבצע בדיקת נשיפון. גם כאן הנהג לא חייב להסכים לביצוע הבדיקה.


נשיפון

הנשיפון מהווה אינדיקציה ראשונית בלבד למצב שכרותו של הנבדק. אם תוצאת הנשיפון תראה אינדיקציה לשכרו, הנהג ידרש לבצע בדיקת ינשוף.  

ינשוף

מכשיר הינשוף יופעל רק ע"י שוטר מוסמך שעבר הכשרה מיוחדת לצורך הפעלתו. הינשוף אמור להראות בצורה די מדויקת את רמת האלכוהול בגופו של הנבדק. בדיקת הינשוף נחשבת לראיה קבילה בבית משפט לתעבורה ותפקידו של עורך דין תעבורה הוא לבחון האם אכן מכשיר הינשוף עבד כראוי ע"מ שניתן יהיה לסמוך על תוצאתו במשפט פלילי.

בדיקת הינשוף – טיפול המשטרה בנהג שיכור

כאמור, מכשיר הינשוף יופעל רק על ידי שוטר שעבר הסמכה להפעילו. אחרי שהנבדק נושף לתוך מכשיר הינשוף, המכשיר מוציא פלט המראה את רמת האלכוהול בדמו של הנבדק. החובות שחלות על השוטר מפעיל הינשוף:

 • על השוטר להסביר לנהג החשוד את מטרתה של בדיקת הינשוף ולהסביר שחלה עליו חובה להיבדק מכוח החוק, ושאם יסרב, יואשם בביצוע עבירת נהיגה בשכרות מכח הסירוב.
 • לאחר ההסבר, על השוטר לדרוש מהנהג את הסכמתו לביצוע בדיקת הינשוף.
 • על השוטר לתעד בכתב את תוכן הדברים שהוסברו לנהג החשוד.
 • בדיקת הינשוף תיערך במקום עליו יורה השוטר, תוך שמירה על פרטיותו, בריאותו ושלומו של הנהג החשוד.
 • בסיום בדיקת הינשוף, על השוטר לערוך זיכרון דברים בשני העתקים ולפרט את מהלך הבדיקה. הנהג החשוד יקבל העתק מזכרון דברים זה. 

טיפול המשטרה בנהג שיכור – עיכוב נהג לבדיקת שכרות

כששוטר עוצר נהג לבדיקה אקראית משך העיכוב לא יעלה על 30 דקות. רק אם נוצר חשד לנהיגה בשכרות, יכול השוטר להודיע לנהג שהוא מעכב אותו לצורך ביצוע בדיקת שכרות. משך העיכוב במקרה זה יהיה  לפרק זמן סביר הדרוש בנסיבות המקרה ולא יעלה על 3 שעות.

נהג המסרב לבצע בדיקת ינשוף – חובות השוטר

השוטר חייב להסביר לנהג החשוד בנהיגה בשכרות כי אם הוא יסרב לבצע בדיק במכשיר הינשוף  הוא יחשב עפ"י החוק כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות.שימו לב, גם אם הנהג החשוד מבקש להיבדק בבדיקת דם או שתן השוטר לא מחויב להסכים ויכול לתת לו כתב אישום על ניהגה בשכרות מכח סירוב. נהגים רבים בוחרים להתחכם בכך שהם לא מסרבים לבצע את הבדיקה אך בפועל, מכשילים את ביצועה בכך שלא נשנמעים להנחיות השוטר, לא נושפים בעוצמה הנדרשת או לא נושפים באורך הזמן הנדרש. שוטר שסבור שהנהג מכשיל את הבדיקה במכוון יתעד את התנהגותו של הנהג וירשום לנהג זה כתב אישום על נהיגה בשכרות מכח סירוב. השוטר יתחקר את הנהג החשוד על סירובו לביצוע הבדיקה ויתעד את אופן ההתנהגות המצביע על ההכשלה במזיד.

עורך דין תעבורה המייצג נהג שסירב לבצע בדיקת ינשוף יבדוק היטב האם השוטר פעל בהתאם לחובותיו, האם הזהיר את החשוד כראוי והאם אכן מדובר בסירוב או שמא דבר מה אחר מנע ממנו לבצע את הבדיקה בהצלחה.

 טיפול המשטרה בנהג שיכור – השוטר המתנדב

משטרת ישראל מסתייעת במתנדבים רבים באכיפת עבירת הנהיגה בשכרות. עם זאת, ישנן פעולות שאסור למתנדב לבצע והן נמצאות בסמכות שוטר בלבד. אלה הן הפעולות שמותר למתנדב לבצע במפגש עם נהג החשוד בנהיגה בשכרות:

 • המתנדב רשאי לזהות את הנהג במסוף המשטרתי ועליו לבדוק האם נרשמו לחובתו הרשעות נוספות בעבירת נהיגה בשכרות בעבר. 
 • המתנדב יודיע לנהג החשוד כי מרגע זה ועד לביצוע בדיקת הינשוף אסור לו להכניס דבר מה לפיו או לאפו.
 • המתנדב צריך לשמור על הנהג החשוד תוך שמירה על קשר עין רצוף מרגע עצירת הרכב ועד להעברתו לטיפול שוטר אחר. עליו לוודא שהנהג אכן לא אוכל, שותה, מעשן, מקיא או מכניס כל דבר לפיו או לאפו (כולל מסטיק, סוכריות וכיוצ"ב).
 • על המתנדב לתעד בכתב (במזכר) את כלל הראיות המצביעות על נהיגה בשכרות (אופן הדיבור של הנהג, צורת ההליכה שלו, ריח אלכוהול וכד'). המתנדב חייב לציין באופן מפורש את הזמנים והשעות של כל פעולה – שעת עצירת הרכב, שעת ביצוע בדיקת נשיפון, שעת העברת הנהג החשוד להמשך טיפול שוטר אחר ואת שם השוטר אליו הועבר הטיפול וכו'.

למה השוטרים חייבים לתעד בכתב כמעט כל פעולה?

עבירת הנהיגה בשכרות היא עבירה חמורה שנידונה בבית המשפט לענייני תעבורה. המשפט מתנהל כמשפט פלילי לכל דבר ועניין ומכיוון שכך, על התביעה המשטרתית להוכיח את ביצוע העבירה ברמה הנדרשת בפלילים – מעבר לכל ספק סביר. עורך דין תעבורה מנוסה ידע להביא לזיכוי הנהג הנאשם בנהיגה בשכרות אם התיעוד בתיק נעשה באופן חלקי או רשלני.

מאחר והשוטרים אוכפים עבירות באופן יומיומי, אין להם את היכולת לזכור לפרטי פרטים כל מקרה של נהג שנתפס נוהג בשכרות ובטח שאינם יכולים להעיד על כך בבית המשפט ברמת הוודאות הנדרשת ולכן הם מחוייבים לתעד את כלל הפעולות שביצעו באופן קפדני ומפורט. התיעוד הוא החלק החשוב ביותר בפעולת השוטר. מה שלא תועד – לא קיים!

סיוע עורך דין נהיגה בשכרות

עורך דין תעבורה המייצג לקוח אשר הוגש נגדו כתב אישום בגין נהיגה בשכרות חייב להכיר היטב את כלל הנהלים והחוקים החלים במקרה זה. כך, יוכל עורך דין תעבורה לבדוק את עבודת השוטרים ולבחון האם הם עמדו בכלל החובות החלים עליהם ברמה הנדרשת והאם הם דאגו וטרחו לתעד כנדרש את כלל פעולותיהם. כל כשל שיצליח עורך דין תעבורה למצוא בעבודת השוטרים יכול להביא להסדר מקל עבור הנאשם או לעיתים אף לזיכויו. 

אם הסתבכם בתיק נהיגה בשכרות הנכם מוזמנים לקבוע פגישה בהקדם עם עורכת דין יערית אוליאל אשר צברה ניסיון רב בייצוג נהגים בעבירות מסוג זה.

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו