לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עסקת טיעון נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות נתפסת כאחת מן עבירות התעבורה החמורות ביותר בגין הסכנה הממשית להתרחשותן של תאונות דרכים. נהג אשר יימצא נוהג בשכרות יידרש לעמוד לדין בפני בית המשפט לתעבורה אשר פועל כערכאה פלילית לכל דבר ועניין. מתחם הענישה הקיים בסמכותם של השופטים הינו רחב, החל מקנס כספי, פסילת רישיון הנהיגה הן בפועל והן על תנאי וכן גם שלילת החירות של הנאשמים מאחורי סורג ובריח.

נהגים רבים נוטים להאמין כי אם ייגשו לבית המשפט לבדם, יוכלו להשיג עסקת טיעון עם התביעה בגין נסיבות אישיות כאלו ואחרות, אך כמובן שאין כך הדבר. במאמר זה נדון כיצד ניתן לקבל עסקת טיעון נהיגה בשכרות בבית המשפט לתעבורה ומדוע קיימת חשיבות מרבית להיוועץ עם עורך דין תעבורה בעניין.

עבירת נהיגה בשכרות, מהי?

נהיגה בשכרות נתפסת כעבירת תנועה חמורה בגין הסכנות הרבות לביטחונם של משתמשי הדרך השונים. נהיגה בשכרות כוללת נהיגה תחת השפעת סמים וכן נהיגה תחת השפעת אלכוהול, כאשר ייחוס העבירה בין השתיים הינו זהה. חשוב להבין כי צריכת אלכוהול / סמים טרם הנהיגה, עשויה להיות בעלת השלכות מהותיות בגין השפעות כאלו ואחרות על המוח כדוגמת תחושת ביטחון מופרזת, קושי בראיית עצמים מרוחקים, ראייה מטושטשת וכיוצ"ב.

נהג שיימצא בגופו ריכוז אלכוהול העולה על הרף המותר בהתאם לקבוע בחוק(290 מיקרוגרם בליטר אוויר נשוף לכלל הנהגים למעט קבוצת האוכלוסייה המיוחדת כדוגמת נהגים חדשים/ צעירים / ציבוריים וכ"ו) יעמוד לדין בבית המשפט לתעבורה, בהיותו צפוי לעונשים מחמירים.

עסקת טיעון נהיגה בשכרות
עסקת טיעון נהיגה בשכרות

מדוע חשוב לקבל הסדר טיעון מקל עם התביעה?

עסקת טיעון בבית המשפט לתעבורה הינה הכרחית לצורך הקלה בענישה עם הנהג. בית המשפט לתעבורה פועל כערכאה פלילית ועל כן מתחם הענישה אשר בסמכותם של השופטים בעבירת נהיגה בשכרות הינו רחב לרבות:

  • פסילת רישיון הנהיגה בפועל לתקופה של מינימום 24 חודשים.
  • שלילת רישיון הנהיגה על תנאי לפרק זמן ממושך.
  • קנס כספי
  • נקודות תעבורה
  • מאסר על תנאי
  • מאסר בפועל
  • עבודות שירות

בנוסף, הרשעה בעבירה זו עשויה להיות בעלת השלכות עתידיות הנוגעות לרישיון הנהיגה של הנהגים הנאשמים. במקרה שהנהג אכן יורשע בעבירה ויקבל פסילה לתקופה העולה על שנה, יידרש בביצוע אמצעי תיקון מטעם משרד הרישוי לרבות: ביצוע מבחן תיאוריה וטסט מחדש, מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים וכיוצ"ב. לאור האמור, קיימת חשיבות מרבית להסתייע בשירותיו של עורך דין תעבורה הבקיא בעבירת נהיגה בשכרות, בכדי שזה ינסה לקבל עבורכם עסקת טיעון בעבירת נהיגה בשכרות.

כיצד ניתן לקבל תוצאה פחותה מעונש המינימום בעבירת נהיגה בשכרות?

אם שמעתם על תיקים אשר הסתיימו עם פסילה מזערית כדוגמת ארבעה חודשי פסילה ולא הבנתם כיצד, התשובה היא – ייצוג על ידי עורך דין תעבורה מקצועי ומיומן. לפני שנדון על עבודתו של עורך הדין וכיצד מתקבלת עסקת טיעון, חשוב להבין כי מטרת עבודתו של עורך הדין היא לא לזכות נהגים נאשמים, או להקל בעונשם של אלו "החוטאים", אלא מטרתו העיקרית היא לוודא כי כל הנהלים הנדרשים התקיימו מצידם למשל:

הנהלים: הסבר:
ביצוע בדיקת ינשוף יש לוודא כי אכן התבצעו 2 בדיקות ינשוף, בהתאם לזמנים הנדרשים.
שמירת קשר עין על השוטר לוודא כי הנהג לא שותה, אוכל או מקיא טרם ביצוע הבדיקה או במהלכה.
כיול המכשיר עו"ד בודק האם המכשיר עבר כיול כנדרש וכי הוא עומד בתקן הנדרש.
הסבר בעניין סירוב במקרה שנהג סירב לביצוע הבדיקה או לא הצליח לספק נפח אוויר נשיפה מספיק לקבלת תוצאה, נבדק האם הוסבר לו היטב את מהותו סירובו.

כמובן שמדובר רק בקומץ נהלים קטן מתוך עבודתו הרבה  של עורך דין תעבורה בתיק נהיגה בשכרות. במקרה של איתור כשל מהותי בראיותיה של התביעה, עשויה להתקבל עסקת טיעון מקלה עם הנהג הנאשם בגין כך.

שוב חשוב להדגיש כי בדיוק כפי שעל ציבור הנהגים מוטלות חובות כאלו ואחרות, כך גם קיימות חובות כאלו ואחרות לשוטרים, למפעילי הינשוף וכיוצ"ב.

איזו עסקת טיעון עשויה להתקבל בעניינם של הנהגים הנאשמים בעבירת נהיגה בשכרות?

יש להבדיל בין עבירת נהיגה בשכרות לעבירת נהיגה תחת השפעה משכרת. נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה הנושאת עימה עונש מינימום של פסילת רישיון הנהיגה לשנתיים! לעומת זאת נהיגה תחת השפעות משקאות משכרים הינה קלה יותר ובהתאם לכך עונש המינימום בגינה הינו שלושה חודשי פסילת רישיון הנהיגה בפועל. במקרה של קבלת עסקת טיעון עם שינוי סעיף העבירה, הנהג מנוע מאמצעי תיקון נוספים ממשרד הרישוי כדוגמת מבחן עיוני, מבחן מעשי וכן מבדקים במרב"ד. לכן, שינוי סעיף העבירה הינו בעל השפעה מהותית על רישיון הנהיגה של הנהגים הנאשמים בביצוע העבירה.

קבלת עסקת טיעון בבית המשפט לתעבורה בעבירת נהיגה בשכרות, מתי?

כפי שציינו בראשית המאמר, בית המשפט לתעבורה פועל כערכאה פלילית, ועל כן לצורך ביסוס הרשעה נדרשת התביעה להוכיח מעל ספק סביר לעניין ביצוע העבירה. במקרה שעורך הדין הצליח לאתר כשלים מהותיים בראיותיה של התביעה, משמע שקיים קושי להוכיח את ביצוע העבירה בצורה הנדרשת. כשלים אלו עשויים לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים לרבות: התנהלות לקויה של השוטר או של המפעיל, אי קיומן של הבדיקות הנדרשות למכשיר האכיפה וכן הלאה.

קבלת עסקת טיעון בבית המשפט לתעבורה בעבירת נהיגה בשכרות איננה מה בכך! אדם מן היישוב לא ידע לבדוק את ראיות התביעה כנדרש ואף לאתר ליקויים, לכן קיים הצורך להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה הבקיא ברזי הדינים השונים ובכך להבטיח לעצמכם הגנה משפטית מקסימאלית ככל הניתן.

האם בכל סיטואציה בה עומד אדם לדין בגין נהיגה בשכרות, תתקבל עסקת טיעון?

התשובה הקצרה היא – חד משמעית לא! ראשית, בכדי שתתקבל עסקת טיעון, יש להוכיח בפני התביעה או בפני בית המשפט את קיומם של הכשלים הראייתיים. גם לאחר שהוצגו הכשלים, בית המשפט אינו חייב לקבל את ההסדר המקל שהוצע על ידי התובעת, אם אינו ראה לנכון את הצדקת ההסדר. כאשר התביעה מציאה לעורך הדין / לנהג הנאשם הסדר מקל, יש להראות מדוע בחרו להקל עם הנהג הנאשם. לשם כך, עשוי בית המשפט להתערב ולבקש נימוק ראוי לעניין ההסדר שהוצא. במקרה שהנימוק לא ישביע את רצונם של השופטים, עסקת הטיעון תידחה על הסף!

האם ניתן לקבל עסקת טיעון עם התביעה ללא ייצוג משפטי?

באופן כללי, כל אדם רשאי לייצג את עצמו בבית המשפט או שמא להיעזר במי מטעמו לשם כך. במקרה שבחרתם לייצג את עצמכם בפני ביהמ"ש, סיכוייכם לקבלת עסקת טיעון עם התביעה פוחתים בצורה משמעותית וכעת נסביר מדוע.

בכדי שיתקבל הסדר מקל, יש להוכיח כשלים בראיות התביעה לשם כך, נשמע פשוט? אז זהו, שלא. אדם מן היישוב לא ידע לבחון את הראיות בצורה הנדרשת כדוגמת: כמות לחץ אוויר במכשיר הינשוף, כיול המכשיר, מהם הנהלים הנדרשים וכ"ו. לכן השאלה שיש לשאול היא איננה האם ניתן לקבל עסקת טיעון ללא ייצוג משפטי אלא, מהן ההשלכות של ייצוג עצמי!

במקרה שלא תדעו לתמוך את בקשתכם לקבל הסדר מקל על ידי הוכחות כאלו ואחרות, אתם צפויים לקבל את הענישה המקסימאלית העומדת על 24 חודשי פסילה בצירוף סנקציות נוספות. לכן, חשוב לא להקל ראש בדבר אלא לפנות בסמוך לקבלת כתב האישום לעורך דין מיומן.

כיצד עורך דין תעבורה עשוי לסייע לנהג הנאשם בקבלת עסקת טיעון?

תחום התעבורה הינו תחום רחב, מורכב ומסועף יחדיו! בכדי שתתקבל תוצאה טובה בעניינכם, חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין תעבורה הבקיא ברזי הדינים השונים. כפי שצוין לאורך המאמר, עבירת נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה הנושאת עימה עונשים מהותיים החל מקנס כספי, פסילה בפועל לתקופה של מינימום שנתיים וכן גם מאסר בהתאם לנסיבות.

לאור האמור, ייצוג משפטי על ידי עורך דין מקצועי הינו הכרחי לצורך קבלת עסקת טיעון ועל כן יש להיוועץ עם עורך דין בהקדם האפשרי ככל הניתן.

שאלות נפוצות
עסקת טיעון משמעותה, קבלת הסדר מקל עם הנהג הנאשם בעבירת נהיגה בשכרות למשל, שינוי סעיף העבירה לנהיגה תחת השפעה משכרת. לעוד בנושא, באתר.
עבירת נהיגה בשכרות נושאת עימה עונש מינימום של פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של 24 חודשים בצירוף סנקציות נוספות. לקריאה מעמיקה בנושא, במאמר המלא.
באופן כללי, אין כל חובה להסתייע בעורך דין לצורך קבלת עסקת טיעון. אך יחד עם זאת, חשוב לדעת כי תחום התעבורה הינו תחום מורכב ובכדי שיתקבל בעניינכם עסקת טיעון בעבירת נהיגה בשכרות חשוב להיעזר בשירותיו של עו"ד תעבורה הבקיא ברזי הדינים והנהלים השונים.
נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה הנושאת עימה עונש מינימום של 24 חודשי פסילה, לעומת זאת עבירת נהיגה תחת השפעה משכרת הינה פחותה בחומרתה ועל כן נושאת עונש מינימום של שלושה חודשי פסילה.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.

 עו"ד יערית אוליאל בפייסבוק | מייל אישי: [email protected] | אודות עו"ד יערית אוליאל 

קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
שימוע בעבירת נהיגה בשכרות

נתפסים נוהגים בשכרות? הינכם עשויים להיות מזומנים לשיחת שימוש בפני קצין משטרה. באופן כללי, שימוש איננו עניין טכני אלא עניין

עורך דין נהיגה בשכרות

האם יצא לכם אי פעם לצאת לערב עם החברים, בילוי במועדון או סתם לביקור שגרתי עם המשפחה כשאלכוהול היה מעורב

שלילת רישיון נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות אינה עבירה שאפשר להקל בה ראש – ברוב המקרים, נהיגה בשכרות תוביל לשלילת רישיון של שנתיים לפחות. כמו

משרדנו מתמחה רק בתעבורה