לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

שימוע בעבירת נהיגה בשכרות

נתפסים נוהגים בשכרות? הינכם עשויים להיות מזומנים לשיחת שימוש בפני קצין משטרה. באופן כללי, שימוש איננו עניין טכני אלא עניין מהותי, כאשר במהלך השימוע יידרש הנהג החשוד בביצוע העבירה להשמיע את טענותיו בפני הקצין. לאור העובדה כי בשימוע עשויה להתקבל החלטה משמעותית כדוגמת פסילת רישיון הנהיגה או השבתה של הרכב, ניתנת האפשרות לנהג החשוד להשמיע את טענותיו ובכך לנסות להשפיע על ההחלטה טרם התגבשותה.

חשוב להבין כי בשונה מעבירות תעבורה אחרות, בעבירת נהיגה בשכרות הליך השימוע איננו בא להכריע האם יש להגיש כתב אישום או לא, מכיוון שכתב האישום מוגש באופן אוטומטי כאשר הנהג חצה את רף האכיפה המותר בחוק.

מדוע הליך שימוע בעבירת נהיגה בשכרות בפני קצין משטרה הוא הכרחי בעבירה הנ"ל, מהם הזמנים הנדרשים בהם יש לבצע שימוע, ומהן הסנקציות אשר עשויות להיות מוטלות על הנהגים החשודים בביצוע העבירה? לכל התשובות, בהמשך המאמר.

שימוע בעבירת נהיגה בשכרות
שימוע בעבירת נהיגה בשכרות

מדוע יש לקיים שימוע בעבירת נהיגה בשכרות?

כפי שציינו בקדמה, חשוב להבחין בין שימוע שנערך למשל בעת התרחשות תאונת דרכים, לבין שימוע בעבירת נהיגה בשכרות ונסביר. המילה "שימוע" משמעה לשמוע את טענותיו של הנאשם, במקרים רבים טענותיו של הנהג בשיחת השימוע, הביאו להסתכלות אחרת על העבירה שהתרחשה וכן גם על הבאת סגירת התיק בעניינו. במקרה של עבירת נהיגה בשכרות, הליך השימוע מתרחש לאחר שהנהג נמצא "שיכור" בהתאם לקבוע בחוק. במקרה שכזה, טענותיו של הנהג בעניין ביצוע העבירה אינן יכולות להביא לסגירת התיק אלא להקלה בענישה בעניין הפסילה המנהלית של רישיונו.

שיחת השימוע מתקיימת בסמוך להתרחשות העבירה מכיוון שמטרתה להרחיק את הנהגים "השיכורים" מן הכבישים השונים באופן מיידי. בהתאם לנתונים שמתפרסמים מדי שנה על ידי הרלב"ד, ניתן לראות כי אחד הגורמים המובהקים להתרחשותן של תאונות דרכים הוא נהיגה בשכרות. בהתאם לכך התעורר הצורך המיידי להרחיק את הנהגים הללו מן הכביש באופן מיידי ובכך לשמור על ביטחונם של משתמשי הדרך השונים.

שימוע בעבירת נהיגה בשכרות - uliel

מתי יש לבצע את שיחת השימוע לנהג החשוד בעבירת נהיגה בשכרות?

בכדי לבצע את הליך השימוע כנדרש, יש לזמן את הנהג תוך שלושה ימים לכל היותר מיום ביצוע עבירת הנהיגה בשכרות. לרוב ניטה לראות כי שיחת השימוע נעשית באופן מיידי בעבירה הנ"ל, מתוך הצורך להרחיק את הנהגים "המסוכנים" מן הכביש ובכך למנוע סכנה ממשית לביטחונם של משתמשי הדרך השונים. במקרה שהנהג זומן לשיחת שימוע כעבור שלושת הימים הללו, הליך השימוע עשוי להיות לא קביל ועל כן במקרים מסוימים תתבטל הפסילה המנהלית / ההשבתה של הרכב בגין העילה הנ"ל.

האם כל שוטר רשאי לערוך לנהג החשוד בעבירת נהיגה בשכרות שימוע.

את הליך השימוע רשאי לבצע אך ורק קצין משטרה שדרגתו היא מפקח ומעלה. בהתאם לכך, אם התבצע לך שימוע על ידי שוטר שאינו בדרגת קצין, השימוע יכול להיפסל וכך גם הסנקציות שניתנו לכם. יחד עם זאת חשוב לדעת כי ייתכן והשוטר בשטח יכול להחזיק ברישיון הנהיגה שלכם עד אשר תגיעו לשיחת השימוע אצל קצין בתחנת המשטרה.

האם ניתן לבצע את שיחת השימוע בגין עבירת נהיגה בשכרות בשטח?

בדרך כלל, נהג אשר יימצא במכשיר הינשוף / בבדיקת הדם / בבדיקת השתן כ"שיכור" עשוי להיות מזומן לשיחת שימוע בתחנת המשטרה. יחד עם זאת קיימים מקרים בהם מי שנמצא בשטח הוא קצין המשטרה ועל כן אין צורך להגיע לתחנה לצורך הליך שיחת השימוע, אלא ניתן לערוך זאת כבר בשטח בסמוך להתרחשות העבירה.

האם בכל סיטואציה בה מואשם נהג בביצוע עבירת נהיגה בשכרות, הוא יהיה צפוי לפסילה מנהלית?

ראשית חשוב להבין את התרחיש : אדם נתפס נוהג בשכרות בהיותו נמצא מעל רף האכיפה בהתאם לקבוע בחוק, האם מן ההיגיון לתת לנהג להמשיך ולנהוג בסיטואציה הנוכחית? בדרך כלל ניטה לראות בעבירת נהיגה בשכרות כי אכן תוטל על הנהג פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה שלו וכן גם השבתה מנהלית של רכבו. בעבירות תעבורה אחרות, קיימים לשוטרים שיקולים רבים אשר נלקחים בחשבון בעת עריכת השימוע כמו למשל:

  • האם מדובר בנהג המוגדר כ"עבריין תנועה" אשר מבצע עבירות רבות, או שמא בנהג נורמטיבי ללא עבר תעבורתי.
  • וותק רישיון הנהיגה של הנהג, למשל בקרב נהגים חדשים תהיה נטייה שכן לפסול להם את רישיונם באופן מיידי בגין חוסר ניסיונם על הכביש והחשש לביצוע עבירות תנועה נוספות.
  • האם רישיון הנהג מהווה מקור פרנסה לנהג הנחשד בביצוע העבירה כדוגמת נהג מונית? במקרה זה, הנטייה תהיה שלא לפסול לו מנהלית את רישיונו.

כל השיקולים שציינו זה עתה אינם נלקחים בחשבון בעת עריכת שימוע לנהג הנחשד בביצוע עבירת נהיגה בשכרות. כפי שציינו קודם לכן, תדמיינו לכם סיטואציה בה שוטר תפס אדם נוהג בשכרות, ולאחר הגשת כתב האישום כנגדו, הוא שיחרר אותו לדרכו ונתן לו לעלות על הרכב עם הרישיון בידו, היכן ההיגיון? בהתאם לכך מרבית הנהגים שהוגש נגדם כתב אישום, קיבלו פסילה מנהלית ל30 ימים.

מה קורה כאשר אדם הנחשד בעבירת נהיגה בשכרות לא מתייצב לשיחת השימוע?

"שכחתי משיחת השימוע", "לא חשבתי שיש לי צורך להגיע", "אף אחד לא אמר לי", כל התירוצים הללו לצערנו הרב לא יתקבלו בעין יפה במשטרה. נהג אשר מואשם בעביר נהיגה בשכרות נדרש להגיע לשיחת השימוע ביום ובשעה שנקבעו לו. מטרת השימוע כפי שציינו במאמר היא לתת לנהג להשמיע את טענותיו בעניין ביצוע העבירה, אך יחד עם זאת, אם נהג בחר שלא להגיע לשיחת השימוע מסיבה כזאת או אחרת, עליו לקחת בחשבון כי ייתכן וייערך לו שימוע מבלי שהוא נכח בו וכן רשאי קצין המשטרה לתת "פסילה בהיעדר התייצבות" לנהג זה.

לכמה זמן רשאי קצין המשטרה לפסול לי את רישיון הנהיגה בגין עבירת נהיגה בשכרות?

במסגרת סמכותם של קציני המשטרה, ניתן לפסול מנהלית לנהג את רישיון הנהיגה לתקופה שנעה בין 30 ל-90 ימים באופן כללי. בעבירת נהיגה בשכרות קצין המשטרה יטה לפסול לנהג את רישיון הנהיגה לתקופה העומדת על 30 ימים סך הכל, אך אם בגין העבירה התרחשה תאונת דרכים, רשאי קצין המשטרה לפסול לנהג את רישיון הנהיגה ל-60 ימים!

קיבלתי פסילה בבית המשפט בגין עבירת נהיגה בשכרות, האם ימי הפסילה המנהלית נספרים בפסילה הנוכחית?

הפסילה המנהלית מהווה סנקציה מיידית לשם הרחקת הנהגים הסוכנים מן הכביש, ואינה באה במקום העונש שעשוי בית המשפט להטיל על הנהג בגין ביצוע עבירת נהיגה בשכרות. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי במקרה שתתקבל עסקת טיעון מקלה עם הנהג, רשאית התביעה לציין את קיזוז הימים בהם הנהג היה פסול מנהלית למשל: 60 ימי פסילה, בניכוי הפסילה המנהלית – בתרחיש שכזה, צפוי הנהג להיות פסול בפועל ל30 ימים נוספים ולא ל60. אך כל עוד לא נאמר אחרת, אין תופחת הענישה בבית המשפט בהתאם לפסילה המנהלית.

רישיון הנהיגה שלי נפסל מנהלית, האם ניתן להגיש בקשה לביטול הפסילה?

בהתאם לקבוע בחוק, סעיף 47 לעניין פסילה מנהלית שניתנה על ידי קצין משטרה, רשאי הנהג להגיש בקשה לבית המשפט לתעבורה בעניין ביטול הפסילה המנהלית. במהלך הבקשה ייבחן בית המשפט את תקינות הליך השימוע שהתרחש בהתאם ל-2 פרמטרים עיקריים:

  1. האם מדובר בנהג מסוכן, בעל עבירות תנועה קודמות ועבר תעבורתי "עשיר" או שמא בנהג נורמטיבי שאין לחובתו כל הרשעות קודמות.
  2. האם ברשות התביעה ראיות מלאות הנוגעות לאופן ביצוע העבירה לרבות: פלט מכשיר הינשוף, תוצאת בדיקת דם או שתן וכן הלאה.

לאחר בחינת הבקשה, עשוי בית המשפט להחליט האם לדחות את הבקשה, לקצר את ימי הפסילה או שמא לבטל לחלוטין את הפסילה המנהלית ולהשיב לנהג הנחשד בעבירת נהיגה בשכרות את רישיונו לאלתר.

שימוע בעבירת נהיגה בשכרות - uliel

האם כדאי להתייעץ עם עורך דין תעבורה טרם השימוע?

בוודאי! תחום התעבורה הינו תחום פלילי לכל דבר ועניין, בהתאם לכך כל מילה שתאמרו עשויה לשמש נגדכם בשלב מאוחר יותר. סביר להניח כי אף אחד מאיתנו לא חש בנוח בסיטואציה בה עלינו להתמודד מול כוחות השיטור ועל כן אנו נוטים לעשות טעויות מהותיות בתום לב. חשוב להסתייע בשירותיו של עורך דין נהיגה בשכרות בכדי שזה יכוון אותכם כנדרש בנוגע להליך אליו אתם צפויים. גם במקרה שקיבלתם פסילה מנהלית והינכם מעוניינים להגיש בקשה לביטול הפסילה, יש להיעזר בעורך דין בכדי לעלות טענות בצורה המקצועית הנדרשת.

שאלות נפוצות
בדרך כלל קצין המשטרה יבצע פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה לתקופה של 30 ימים, אך אם וכאשר התרחשה תאונת דרכים כתוצאה מביצוע העבירה רשאי הקצין להטיל על הנהג פסילה של 60 ימים. לעוד בנושא, במאמר.
הפסילה המנהלית אינה באה על חשבון הענישה בבית המשפט! יחד עם זאת, במקרים בהם יתקבל הסכם טיעון, רשאית התביעה לציין כי את ניכוי הפסילה המנהלית למשל: פסילה בפועל ל-60 ימים בניכוי ימי הפסילה.
אין כל חובה להתייעץ עם עורך דין, אך אין ספק כי שיחת הייעוץ עשויה להועיל לכם רבות! לאור העובדה כי היתקלות עם כוחות השיטור נחשבת לזרה לנו, אנו עשויים לומר דברים בתום לב שאינם ישמעו בצורה הנכונה וכן ישמשו כנגדו בשלב מאוחר יותר. לכן, חשוב להיוועץ עם עורך דין טרם שיחת השימוע.
תחת סמכותם של קציני משטרה לערוך שימוע ולקבוע פסילה מנהלית / השבת של הרכב, שוטר שאינו בדרגת מפקח ומעלה לא רשאי לבצע שימוע לנהגים. לעוד מידע, באתר.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
עסקת טיעון נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות נתפסת כאחת מן עבירות התעבורה החמורות ביותר בגין הסכנה הממשית להתרחשותן של תאונות דרכים. נהג אשר יימצא נוהג

עורך דין נהיגה בשכרות

האם יצא לכם אי פעם לצאת לערב עם החברים, בילוי במועדון או סתם לביקור שגרתי עם המשפחה כשאלכוהול היה מעורב

שלילת רישיון נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות אינה עבירה שאפשר להקל בה ראש – ברוב המקרים, נהיגה בשכרות תוביל לשלילת רישיון של שנתיים לפחות. כמו

משרדנו מתמחה רק בתעבורה