לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מתן רשות לנהוג למי שאין לו רישיון

כולם מכירים את העבירה של נהיגה ללא רישיון. מי שנוהג ללא רישיון יודע שהוא צפוי לענישה מחמירה אך מה הדין כלפי האדם שאיפשר לאחר, חסר רישיון נהיגה לנהוג ברכבו? 

עבירה של התרת נהיגה למי שאינו מורשה לנהיגה בסוג הרכב היא עבירה חמורה מאוד ובתי המשפט מייחסים לה חומרה רבה. כך קובע לשון סעיף 10(ב) לפקודת התעבורה:

10.(ב)  בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.

 

 

חומרת העבירה של מתן רשות לנהוג למי שאין לו רישיון נהיגה

בתי המשפט רואים עבירה זו בחומרה רבה מאחר ועבירה זו מהווה פגיעה בערכים חברתיים של בטחון הציבור, החובה לציית לחוק ובאינטרס הציבורי המחייב הרשאה לנהיגה ברכב, לאחר שנבחנים כישוריו והתאמתו של הנהג בידי הגורמים המוסמכים לכך. להלן מספר ציטוטים מפסקי דין מובילים בתחום מהם ניתן ללמוד על יחסו של בית המשפט לעבירה זו. כך קבעה כבוד השופטת נוגה אוהד:

"התרת נהיגה לבלתי מורשה כמוה כמתן כלי רצח כשהנוהג בו עשוי לפגוע במשתמשים בדרך פגיעה שעשויה לגעת עד כדי קטילת חיים. יש לראות בחומרה מאוד עבירה זו." 

מתן רשות לנהוג למי שאין לו רישיון
מתן רשות לנהוג למי שאין לו רישיון

וכדבריה של כבוד השופטת דבורה עטר: 

"העבירה בה הורשע המערער חמורה נוכח פוטנציאל הסיכון הטמון בנהיגה של מי שלא הורשה לכך. החומרה באה לידי ביטוי גם בעמדת המחוקק, אשר קבע בצידה של העבירה עונש מינימום של שלושה חודשים, ברכיב הפסילה."

לימדתי את חברה שלי לנהוג ותפס אותנו שוטר, מה יקרה?

אם חברה שלך חסרת רישיון נהיגה שניכם תקבלו כתב אישום והזמנה לדין. החברה על עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ואתה תקבל הזמנה לדין וכתב אישום על היתר לנהיגה למי שאין לו רשיון נהיגה לסוג הרכב. זו העבירה שתיוחס לך בכתב האישום:

הרשית לנהוג ברכב המנועי (שבבעלותך/שבשליטתך) (לבגיר/לקטין) שאין לו רשיון נהיגה תקף לסוג הרכב הנ"ל בניגוד לסעיף 10(ב) לפקודת התעבורה.

 יחד עם ההזמנה לדין, קצין משטרה מוסמך לפסול את רישיונך לתקופה של 30 ימים ולהשבית את רכבך לתקופה זהה.

מתן רשות לנהוג למי שאין לו רישיון - uliel

מה העונש הצפוי לנהג שאיפשר לאדם אחר לנהוג ללא רישיון?

בכדי לדעת מה העונש הצפוי לנהג, יש לבחון תחילה איזה עבירות יוחסו לו בכתב האישום. סעיף 36ב(ג) לפקודת התעבורה נחשב לסעיף חמור יותר מסעיף 10(ב) מבחינת הענישה. הסעיפים דומים בנוסח שלהם: 

"בעל הרכב/מי שבידו השליטה ברכב אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב".

העונש הקבוע בחוק בגין עבירה זו הוא עונש מאסר בפועל של שלוש שנים ואם היה האדם שהותרה לו הנהיגה קטין מתחת לגיל קבלת רישיון, אזי עונש מאסר של 5 שנים, בנוסף לעונש של פסילת רישיון הנהיגה למשך 3 שנים.

מהאמור ברור כי אם יוחסה לנהג עבירה זו, הענישה תהא חמורה בהתאם.

 

איזה עונשים קבעו בתי המשפט במקרים דומים של התרת נהיגה לבלתי מורשה לנהיגה?

  • נהג שהורשע שם בעבירות דומות, בית המשפט העליון לא שינה את גזר דינו נוכח עברו המכביד של הנהג שכלל 46 הרשעות קודמות – הנהג קיבל פסילה בפועל לתקופה של 9 חודשים, פסילה על תנאי בת 6 חודשים, מאסר על תנאי של 6 חודשים וקנס בסך 3,000 ₪ (ברעפ 4936/12 סלאח האני נ' מדינת ישראל).
  • נהג שהורשע בעבירות דומות נענש בבית המשפט לתעבורה לאחר הרשעה – בפסילה לתקופה בת 18 חודשים, פסילה על תנאי של שנה למשך 3 שנים, קנס בסך 2,000 ₪ ומאסר מותנה ל – 30 יום למשך 3 שנים. בית המשפט המחוזי קיבל באופן חלקי את הערעור וקיצר את הפסילה ל- 7 חודשים בלבד. בית המשפט ציין כי משהוטל על המערער עונש מאסר מותנה, הדבר יביא להפנמת העניין אצל הנהג ועל כן ניתן לקצר את הפסילה (בעפ (ת"א) 70787/08 מיכאל אוצניק נ' מדינת ישראל).
  • בעבירה של התרת נהיגה לבלתי מורשה גזר בית משפט לתעבורה קנס בסך 2,000 ₪, פסילה לתקופה בת 12 חודשים ופסילה על תנאי בת 6 חודשים ל- 3 שנים. הערעור שהוגש נדחה (בעפת (מרכז) 4923-09-12 אבו אלקיעאן גוואד נ' מדינת ישראל).
  • הנהג הורשע בעבירה של התרת נהיגה לבלתי מורשה ונדון לקנס בסך 1,200 ₪, פסילה למשך 3 חודשים ופסילה מותנית לתקופה של חודשיים למשך שנתיים והפסילה סווגה כך שהותר למערער לנהוג במלגזה בלבד, בשטח מסוים. בנסיבות שם המערער, התיר לאדם אחר, נעדר רישיון לנהוג ברכב מסוג מלגזה (בעפת (מרכז) 63511-11-14 אברהם רחמים נ' מדינת ישראל)
  • הנהג הורשע בעבירה של מתן היתר לאחר לנהוג בקטנוע, בעת היותו הנהג כבן 16, בסוברו כי לחבר יש רישיון נהיגה. בית משפט לתעבורה גזר על הנהג קנס בסך 1,500 ₪, פסילת רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים ופסילה על תנאי וחתימה על התחייבות כספית שלא לעבור עבירה של התרת נהיגה לבלתי מורשה. ערעור על רכיב הקנס נדחה (בעפת (ת"א) 4162-09-12 ספיר דרור נ' מדינת ישראל).

הענישה מקלה יותר במקרים בהם קיבלו הנהגים הגנה מעורך דין תעבורה

  • בהרשעה בגין עבירה דומה, כשהנאשמת צעירה בת 21, אינה מורשית לנהיגה, הושתו עליה פסילה לתקופה של חצי שנה, 3 חודשי פסילה על תנאי, קנס בסך 700 ₪ ו – 4 חודשי מאסר מותנה, למשך שנתיים (1678-03-12 מדינת ישראל נ' לינה ערוך).
  • בהרשעה בגין עבירה דומה, כב' השופט י' בכר גזר עליו חודש מאסר מותנה, למשך שנה, קנס בסך 500 ₪ ופסילה מותנית לחודשיים למשך שנתיים (2873-02-12 מדינת ישראל נ' תמיר יובל)
  • בהרשעה בגין עבירה דומה, שבוצעה כשהנהג היה בשכרות, כב' השופט י' בכר גזר עליו חודש מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ₪, פסילה בת 3 חודשים, פסילה לתקופה של 3 חודשים למשך שנתיים והתחייבות על סך 2,000 ₪ (1161-07-08 מדינת ישראל נ' אליהו).
  • הרשעה בעבירה דומה, הנהג נוהג משנת 91', ולחובתו 15 הרשעות קודמות. בית המשפט גזר עליו קנס בסך 1,300 ₪, פסילה לתקופה של 3 חודשים ופסילה מותנית בת 3 חודשים למשך 3 שנים (תתע 6041-07 מ.י. לשכת תביעות חיפה-משטרת ישראל נ' עמאד כעבייה).
  • בהרשעה בעבירה דומה, כשלחובת הנהג 6 הרשעות קודמות, הנאשם אב ל – 3, מפרנס יחיד וזקוק לרשיונו לפרנסתו, גזר כב' השופט י' בכר מאסר מותנה בן חודשיים למשך שנתיים, קנס בסך 1,000 ₪, פסילה בת 3 חודשים, פסילה מותנית בת 3 חודשים למשך שנתיים, והתחייבות בסך 3,000 ₪ (תת"ע 2969-04-11 מדינת ישראל נ' בכרי).

מתן רשות לנהוג למי שאין לו רישיון - uliel

המשמעות של ייצוג ע"י עורך דין תעבורה בעבירות של היתר לנהיגה לבלתי מורשה

עורך דין תעבורה מיומן ידע לבחון תחילה את הראיות הקיימות נגד הנהג והאם קיימות לו ההגנות הקבועות בחוק. אם לא, על עורך הדין לפעול להפחתת הענישה בהתאם לנסיבות האישיות של הלקוח. עורך דין תעבורה יודע איזה נסיבות ואלו עובדות יש להציג בפני בית המשפט ע"מ להביא להקלה בענישה. 

והחשוב מכל – על עורך דין תעבורה לפעול ככל שביכולתו בכדי למנוע הרשעך בעבירה של התרת נהיגה לאחר שאינו מורשה, ביודעין – זאת, ע"מ להסיר את החשש מעונש של מאסר בפועל.

משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל מייצגים נהגים בעבירות תעבורה בכל רחבי הארץ. אל תתמודד לבד! קבע פגישה עם עורכת דין יערית אוליאל ע"מ שנוכל להגן עליך בדרך הטובה ביותר.

 

 
שאלות נפוצות
גם אתה וגם החברה תוזמנו לחקירה תחת אזהרה כאשר בסופה יוגש נגדכם כתב אישום. בנוסף, תקבל זימון לשימוע לפסילת רישיון הנהיגה שלך והשבתת הרכב ל- 30 ימים. פרטים מלאים על העונש במאמר.
החוק קובע שגם אתה וגם הבן שלך ביצעתם עבירות חמורות ואם תתפסו יוגש נגדכם כתב אישום חמור – לבן, על נהיגה ללא רישיון נהיגה ולך, על התרת נהיגה למי שאינו מורשה לנהיגה. לקבלת פרטים מלאים על עבירות אלו, כנסו לאתר.
מדובר במקרה חמור מאוד בו הסיכון הגלום בעבירה התממש. גם אתה וגם החבר צפויים לקבל כתב אישום חמור. לפרטים מלאים על ההליך הצפוי לכם כנסו לאתר.
בהחלט! הוריך אחראים לכל עבירה שמבוצעת ברכבם והם עלולים לקבל כתב אישום אם לא פעלו במסגרת החובות המוטלות עליהם בחוק. פרטים נוספים באתר.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
נהיגה ללא רישיון עונש

נהיגה ללא רישיון עונש – ברור לכולנו מדוע לא כדאי לנהוג ללא רישיון – מדובר בצעד פזיז למדי שעשוי לפגוע

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

נהיגה ללא רישיון נהיגה נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירת תנועה חמורה ביותר, בגין הסכנה הממשית לביטחונם של משתמשי הדרך

משרדנו מתמחה רק בתעבורה