לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה

נהג אשר הורשע בביצוע עבירות תעבורה והוטל עליו עונש של פסילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה מסוימת ובתוך תקופת הפסילה בוחר לעלות על ההגה מבצע עבירה חמורה של נהיגה בזמן פסילה או לחילופין נהיגה בשלילה. בתי המשפט קבעו לא פעם כי יש לבטא את חומרתה בענישה מרתיעה וקשה. לרוב, הענישה הראויה לעבירת הנהיגה בזמן פסילה תכלול בחובה גם עונש של מאסר בפועל.

ואם מדובר בנהג בעל עבר תעבורתי עשיר – העונש יהיה חמור אף יותר במיוחד כנגד נהגים אשר תלוי ועומד נגדם עונש של מאסר על תנאי על נהיגה ללא רישיון או נהיגה בזמן פסילה. מדיניות הענישה מחייבת שליחת נהגים מסויימים למאסר מאחורי סורג ובריח לעיתים לתקופה משמעותית. לעיתים, המדינה אף תבקש לחלט את הרכב בו בוצעה העבירה.

 

הסכנה הנשקפת מעבירת הנהיגה בזמן פסילה

עבירות של נהיגה ללא רישיון ושל נהיגה בזמן פסילה מהוות סכנה ממשית לפגיעה בעוברי אורח תמימים ובמשתמשי הדרך ולכן אין להקל בהן ראש. פעמים רבות למדי נהגים שביצעו עבירות אלו היו מעורבים בתאונות דרכים קשות ואף קטלניות.

נהג אשר עולה במודע על רכב ללא רישיון נהיגה תקף נוהג בפחד ובחשש שלא ייתפס ובמקום להיות מרוכז בנהיגה, דעתו עלולה להיות מוסחת נוסף על העובדה שהוא אינו כשיר לנהיגה – אם בשל כך שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה או אם בשל כך שבית המשפט פסל אותו מלנהוג בשל מסוכנתו.

מתי נהג יואשם בביצוע עבירת נהיגה בעת שלילה?

תחילת התקופה בה נהיגתו של נהג ברכב אסורה, היא מיום שנשלל רישיונו, או מהיום שהודע לו על כך. פרק הזמן שבין מועד פסילת הרישיון לבין הפקדת הרישיון לא ייחשב בתקופת הפסילה אך אסור יהיה לו לנהוג גם בתקופה זו. ככל שנהג שרישיונו נפסל נתפס נוהג ברכב בתקופת הפסילה – נהיגתו אסורה בהתאם לסעיף 67 לפקודת התעבורה.

נהיגה בזמן פסילה – היסוד הנפשי של הנהג

רוב עבירות התעבורה אינן דורשות יסוד נפשי מהנהג המבצע ודי בכך שהנהג ביצע מבחינה עובדתית את העבירה כדי להרשיעו (בין אם לא התכוון לבצע עבירה או לא ידע שהוא מבצע עבירה). לעומת זאת, עבירה של נהיגה בזמן שלילה היא בעלת יסוד נפשי ולכן היא נחשבת לחמורה יותר, שכן היא מלמדת על זלזול מופגן של הנהג המבצע אותה ברשויות החוק שהטילו עליו את עונש הפסילה.

כשנהג בוחר לנהוג בזמן שהוא פסול מלנהוג הוא מעמיד את הציבור בסיכון רב גם בשל העובדה שביטוח החובה לא תקף בשל כך. בתי המשפט רואים צורך להגן על הערכים של שלום הציבור ושלטון החוק ולכן הענישה בצד עבירה זו מחמירה ביותר.

התייחסות בתי המשפט לעבירת הנהיגה בזמן פסילה

על חומרתה של עבירת נהיגה בפסילה נכתב רבות ע"י בתי המשפט בערכאות השונות:

בנוסף ניתן לראות בפס"ד מסארוה, כב' השופטת נגה אהד ציינה כך: "על בתי המשפט להילחם מלחמת חורמה בנהגים בלתי מורשים. נהיגה על ידי בלתי מורשה כמוה כעליה על כלי רצח, נהיגה בו בנתיב נסיעה כמעט כמו שימוש ב"רולטה רוסית" … נהגים בלתי מורשים חייבים להיות מורחקים מהכביש לתקופה ארוכה". התייחסות ביהמ"ש לביצוע עבירת נהיגה ע"י בלתי מורשה לנהיגה היא כמו לעבירת הרצח, מדובר בעבירה חמורה ועל כן בית המשפט מתייחס לכך בהתאם. 

חומרת עבירת הנהיגה בזמן פסילה

ניתן לראות כי בתי המשפט לתעבורה רואים בחומרה רבה את עבירת נהיגה בשלילה וזאת לאור הזלזול שמתקיים על ידי הנהג כלפי פסיקתם. בנוסף לבית המשפט שיקול מכריע בעניין  קיום החשש לביטחונם של הולכי הרגל, הנהגים וכל משתמשי הדרך השונים. נהג שיימצא נוהג בזמן תקופת השלילה שלו, עשוי לקבל עונש של מאסר

לאור האמור, נהג שיימצא נוהג בזמן תקופת שלילת רישיון הנהיגה שלו, עשוי להיות צפוי לקבלת עונש של מאסר שלוש שנים בפועל ובנוסף קנס כספי (בהתאם לסעיף 67 לפקודת התעבורה).

שימו לב, אם נהג יימצא כנוהג בזמן שלילה ובנוסף ללא ביטוח הוא עשוי למצוא את עצמו מתמודד עם תביעה בסכומי עתק.

"נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור – נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב" (דברי כב' השופט א. לוי ברע"פ 6115/06 מדינת ישראל נ' אבו-לבן מיום 8.5.07).

נהגתי בזמן שלילה – מה העונש?

כפי שצוין, בתי משפט נוטים להחמיר בענישה כלפי נהגים פסולים. כאמור, לרוב בתי המשפט ייטו להטיל עונש של מאסר בפועל על נהג שהורשע בביצוע עבירה של נהיגה בזמן שליל ובנוסף, עשוי בית המשפט להטיל קנס כספי על הנהג.
שימו לב, במקרים בהם נהג יימצא נוהג בזמן שלילת רישיונו וללא ביטוח, הוא צפוי לקבל תביעה בסכומי ענק.

נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה
נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה

על הנאשם בעל עבר תעבורתי הכולל 106 הרשעות תעבורה ביניהן הרשעות בעבירות של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה כאשר רישיון הנהיגה פקע הושתו 15 חודשי מאסר בפועל תוך הפעלת 6 חודשי מאסר על תנאי- 3 חודשים בחופף ו-3 חודשים במצטבר, פסילה לתקופה של שנתיים, הפעלת 6 חודשי פסילה על תנאי ו-8 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים. ערעורו של הנאשם לבית המשפט המחוזי נדחה כמו גם בקשתו לרשות ערעור בבית המשפט העליון (בפ"ל 2176-09-15 מדינת ישראל נ' חיים כהן).

בפסק דין אחר הורשע הנאשם בהתאם להודאתו, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב ונהיגה ללא ביטוח. בית המשפט קבע כי מתחם העונש ההולם בעבירות אלו נע בין מאסר קצר בדרך של עבודות שירות ועד 20 חודשי מאסר בפועל  ופסילת רישיון  בין מספר חודשים ועד 4 שנים וכן עונשים נלווים.

על הנאשם בעל עבר תעבורתי הכולל 85 הרשעות ביניהן הרשעות בעבירות של נהיגה ללא רישיון הושתו 8 חודשי מאסר בפועל, 7 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים וקנס. ערעורו של הנאשם כנגד גזר הדין נדחה (בפל"א 7532-03-18 מדינת ישראל נ' שמעון סיסו).

במקרה נוסף הורשע הנאשם, בהתאם להודאתו, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא פוליסת ביטוח ברת תוקף ובנהיגה ללא רישיון נהיגה. לחובתו של הנאשם 20 הרשעות קודמות בתעבורה כאשר 13 הרשעות מתוכן בגין עבירה של נהיגה ללא רישיון ו-3 הרשעות בגין עבירה של נהיגה בזמן פסילה. הנאשם ריצה מאסר של 6 חודשים בגין הרשעתו בעבירה של נהיגה בזמן פסילה.

תסקיר שירות המבחן המליץ על שילובו של הנאשם בתכנית טיפולית ולהימנעות מהטלת עונש מאסר בפועל. בית המשפט דחה את המלצות שירות המבחן והשית על הנאשם 8 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, 11 חודשי פסילה בפועל ופסילה על תנאי. ערעורו של הנאשם לבית המשפט המחוזי נדחה, וכן בקשתו לרשות ערעור נדחתה בבית המשפט העליון (בפ"ל 4125-02-14 מדינת ישראל נ' אנואר שלבאיה).

בתיק אחר הורשע הנאשם, בהתאם להודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה ללא ביטוח. לחובת הנאשם 59 הרשעות תעבורה קודמות וכן עבר פלילי ישן שלא היה רלוונטי וכן עונש מאסר מותנה בר הפעלה של 10 חודשים. שירות המבחן המליץ על תקופת ניסיון והשתלבות בהליך טיפולי, אולם בית המשפט דחה מתן הזדמנות נוספת לנאשם.

נקבע כי מתחם הענישה בנסיבות המקרה נע בין 6 חודשי מאסר בפועל ועד 20 חודשים, כאשר מתחם פסילת הרישיון נע בין 12 חודשים ועד 60 חודשים בצירוף עונשי פסילה מותנים וקנס. על הנאשם הושתו 10 חודשי מאסר בפועל תוך הפעלת מאסר מותנה של 10 חודשים באופן חופף, 12 חודשי מאסר על תנאי, פסילה למשך 5 שנים תוך הפעלת פסילה מותנית של 12 חודשים באופן חופף. ערעורו של הנאשם בבית המשפט המחוזי נמחק (בפל"א 12312-01-17 משטרת ישראל נ' יוסף שובל).

נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בשלילה - uliel

כמה נקודות זה שלילה?

שיטת הניקוד של משרד הרישוי הינה אמצעי תיקון עבור נהגים מועדים, מטרת הניקוד היא לאתר את אותם נהגים ולהטיל עליהם אמצעי תיקון לרבות: מבחן תיאוריה, טסט, קורסי נהיגה ואף מבדקים במכון הרפואי לבטיחות בדרכים בעת הצורך  וכך למגר את תופעת הקטל בכבישים.

בהתאם לשיטת הניקוד:

מספר נקודות תעבורה:

אמצעי תיקון:

36 נקודות

פסילת רישיון הנהיגה לשלושה חודשים

72 נקודות או לחילופין 36 נק' בפעם השנייה תוך 6 שנים

פסילה בת תשעה חודשים בצירוף אמצעי תיקון נוספים כדוגמת מבדקים במרב"ד, מבחן עיוני, מבחן מעשי וקורסי נהגה.

 

כיצד ניתן לאכוף את עבירת נהיגה בזמן שלילה?

נהג שהוטל עליו פסילת רישיון נהיגה ולמרות זאת בזמן שלילה בוחר לנהוג, לוקח על עצמו סיכון עצום כי הוא עלול להיתפס.

 

את אכיפת עבירת נהיגה בשלילה ניתן לבצע :

  1. בבדיקות אקראיות שמבוצעת על ידי המשטרה ברחבי הכבישים. 
  2. יחידת הפסולים אשר מופעלת על ידי המשטרה וזאת במטרה לאתר את אותם נהגים פסולים שרישיון הנהיגה שלהם נשלל. יחידת הפסולים מבצעת פעולות יזומות וזאת בהתאם למידע שהתקבל לידיהם.

כאמור, המשטרה מבצעת אכיפה נרחבת ואף ממוקדת כלפי אותם נהגים שרישיונם נשלל.

 

איך יכול לעזור עורך דין תעבורה לנהג שנתפס נוהג נהיגה בשלילה?

ברוב המקרים לא תתקשה התביעה להוכיח כי הנהג ביצע את עבירת הנהיגה בזמן שלילה. יחד עם זאת, יש מקרים מורכבים יותר בהם הנהג לא נכח במשפט ולא ידע על הפסילה ביום שניתנה – במקרים אלה, עורך דין תעבורה יבחן האם ומתי יידעו את הנהג על הפסילה, האם ניתן לבקש חישוב של הפסילה ועוד דרכים ושיטות שיכולות לתקוף את ראיות התביעה.

בכל מקרה, עורך דין תעבורה יפעל לאורך כל ההליך למזעור העונש וידריך את הנהג איזה פעולות עליו לבצע כדי להביא לתוצאה המקלה ביותר.

נהיגה בזמן פסילה מסכנת את הנהג בעונש של מאסר בפועל עד 3 שנים! לא מתמודדים עם אישום כזה ללא עורך דין תעבורה. ייצוג משפטי ראוי יכול להפחית בענישה ולחלץ את הנהג מעונש מאסר.

עורכת דין יערית אוליאל בעלת ניסיון רב בייצוג נהגים בעבירה של נהיגה בזמן פסילה ומעניקה ללקוחותיה את ההגנה המשפטית הטובה ביותר ע"מ להביא לענישה המקלה ביותר האפשרית בנסיבות העניין.

רישיון הנהיגה שלך בסכנה?  אנחנו כאן!

השאר פרטים עכשיו ונילחם עבור הצדק המגיע לך!

 
המחבר
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
נהיגה ללא רישיון עונש

נהיגה ללא רישיון עונש – ברור לכולנו מדוע לא כדאי לנהוג ללא רישיון – מדובר בצעד פזיז למדי שעשוי לפגוע

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

נהיגה ללא רישיון נהיגה נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירת תנועה חמורה ביותר, בגין הסכנה הממשית לביטחונם של משתמשי הדרך

משרדנו מתמחה רק בתעבורה