לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער

בשנים האחרונות ניתן לראות תופעה מדאיגה (אך לא נדירה), של בני נוער שנוהגים ברכבים מנועיים כאשר אין ברשותם רישיון נהיגה. לעיתים קרובות מדובר בבני נוער צעירים, המתגוררים בישובים קטנים, מושבים וקיבוצים שעולים על הרכב של ההורים "לסיבוב", או בבני נוער שנוהגים בכלי הרכב של חבר שיש בידו רישיון, בעיר או בשטחים פתוחים. נהיגה ללא רישיון בני נוער זה מקרה שחובה למגר ועל כך ועוד במאמר הבא.

נהיגה ברכב ללא רישיון היא מעשה מסוכן, המסכן לא רק את הנהג עצמו אלא גם את הסובבים אותו, שכן נהג לא מיומן עולה על הכביש. אם לא די ברציונאל הזה כדי להרתיע בני נוער מנהיגה ללא רישיון, הרי שיש לזכור שמדובר באחת העבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה, ובתי המשפט רואים אותה בחומרה רבה. במאמר זה, נסקור בקצרה את הוראות החוק, העונשים הצפויים לנער ואת הסיבות שבעקבותיהן מומלץ להיעזר בעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום.

 

נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער
נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער

מה קובעת פקודת התעבורה בכל הנוגע לנהיגה ללא רישיון

פקודת התעבורה, היא דבר החקיקה העיקרי המסדיר עבירות בתחום התעבורה, והיא חלה הן על מבוגרים והן על קטינים. סעיף 10(א) לפקודה, קובע במפורש כי לאדם אשר אינו מחזיק רישיון נהיגה, אסור לנהוג על רכב מנועי. עוד כדאי להכיר, כי סעיף 10(ב), קובע כי גם מי שמתיר לאדם אחר לנהוג ברכבו שלו כאשר הוא יודע שהוא ללא רישיון, מבצע עבירה בעצמו (למשל, אם הרשיתי לחבר שלי, שאין לו רישיון, לנהוג על הרכב שלי).

סעיף 38 לפקודה, קובע כי אם אדם הורשע בעבירה של נהיגה ללא רישיון, ייפסל רישיונו לתקופה מינימלית של 3 חודשים, למעט בנסיבות מיוחדות, אז בית המשפט רשאי לקצר את תקופת הפסילה.

מדובר בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, וזאת להבדיל מעבירה של נהיגה בזמן פסילת רישיון. מדובר בשתי עבירות חמורות ודומות באופן יחסי, אך שונות.

 

מהם הדגשים של נהיגה ללא רישיון בני נוער?

בנוסף לפקודת התעבורה שחלה הן על מבוגרים והן על קטינים, כשאנו עוסקים בבני נוער (כלומר, קטינים), שנהגו ללא רישיון, יש מספר הוראות חוק מיוחדות שכדאי להכיר, מתוך חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א -1971.

ראשית, סעיף 1א לחוק מספק לבתי המשפט עקרון מנחה משמעותי: כאשר אנו עוסקים בענישה של בני נוער, גם בתחום התעבורה, הרי שהפעלת הסמכויות כלפיהם ייעשו תוך שמירה על כבוד הקטין ותוך מתן משקל ראוי לשיקולי שיקום, טיפול ושילוב הקטין בחברה הבוגרת.

בנוסף, סעיף 45ב לחוק הנוער, אשר מתייחס באופן ספציפי לעבירות בתחום התעבורה,  מסדיר איזה בית משפט ידון בעניינו של קטין – האם בית המשפט לנוער או שמא בית המשפט לתעבורה. הלכה למעשה, הסעיף קובע כי קטין יועמד לדין בבית המשפט לתעבורה, אלא אם הקטין עבר עבירה של נהיגה ללא רישיון או נהיגה בשכרות. קרי – קטין שנהג ללא רישיון יישפט בפני בית המשפט לנוער.

נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער - uliel

כדאי לדעת – נתפסתי על ידי שוטר, כיצד עליי לנהוג?

אם קטין נהג ללא רישיון ונתפס על ידי שוטר, כדאי לשים לב לשני הדגשים הבאים:

כל מה שתציינו בפני השוטר יכול להירשם בדו"ח הפעולה, על כן, תשקלו מילותיכם בזהירות. התנצלות בפני השוטר עלולה להיתפס כהודאה. פנו בנימוס לשוטר.
נתפסתם? אל תנסו לברוח, להסתיר את זהותכם או לחמוק מהמפגש עם השוטר. מפגש של שוטר עם קטין שנהג ללא רישיון, יכול להתדרדר במהירות לעבירות חמורות יותר אם הקטין יעורר בעיות: אי ציות לשוטר, עבירה של הפרעה לשוטר – מומלץ להימנע מכל אלו.

 

מה העונשים הקבועים בחוק בתהליך של נהיגה ללא רישיון בני נוער?

כפי שצוין בראשית המאמר, נהיגה ללא רישיון היא מהעבירות החמורות בפקודת התעבורה, ובהתאם, הענישה עלולה להיות חמורה. ניתן לראות כי בבתי משפט שונים במחוזות שונים בארץ, נהוגה מדיניות ענישה שונה, ועל כן כדאי להיוועץ בעורך דין המתמחה ומכיר את הנהוג במחוז בו אתם נשפטים.

הפקודה קובעת תקופת מאסר מקסימלית שעומדת על שנתיים, אם כי יצוין שבתי המשפט ממעטים להטיל מאסר בפועל, על מבוגרים בכלל וקטינים בפרט, שנהגו ללא רישיון נהיגה (יוצא מן הכלל, יהיה מבוגר שחוזר שוב ושוב על העבירה, אז הוא צפוי למאסר ממשי).

כפי שצוין, פסילת רישיון הנהיגה תהיה עונש כמעט וודאי, כאשר משך הפסילה עלול להשתנות בהתאם לנסיבות התיק. בכל אופן יצוין, כי החוק קובע תקופת מינימום של שלושה חודשים (וזו לעיתים קרובות תהיה ארוכה יותר), שניתן לסטות ממנה מטה רק בנסיבות מיוחדות שפירט בית המשפט (אם כי בתי המשפט לא נוטים להפחית מתקופה זו).

 

תסקיר חובה בקטינים

כאשר אנו עוסקים בקטינים (ולמעשה כל מי שביצע עבירה לפני שהגיע לגיל 21), החוק מחייב להפנות את הקטין לתסקיר של שירות המבחן. מדובר בחוות דעת המוגשת מטעם עובד סוציאלי מטעם המדינה, עובד מטעם שירות המבחן, אשר נפגש עם הקטין, סוקר את תולדותיו ואת נסיבות העבירה וממליץ על העונש הראוי לטעמו.

 

הרשעה פלילית

כאשר אנו עוסקים בקטינים, אחת הסוגיות החשובות ביותר לעניין הענישה, היא האם יש להרשיע את הקטין במסגרת ההליך הפלילי או שלא. ההרשעה הפלילית מהווה מעין "כתם" שעלול לפגוע באופן משמעותי בעתידו של הקטין ולמנוע ממנו אפשרויות רבות בעתיד. מניעת כתם ההרשעה, היא אחת הסיבות העיקריות והחשובות להיות מיוצג על ידי עורך דין המתמחה בתחום.

לצד עונשים אלו, הרי שיכול ויוטלו עונשים נוספים על הקטין: התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירה, הטלת קנס כספי/ הטלת קנס שישולם לעמותה דוגמת "אור ירוק", צו מבחן (המשך ליווי של קצין המבחן את הקטין לתקופת זמן מסוימת).

נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער - uliel

שיקולים לעניין הענישה

כאשר בית המשפט גוזר על הקטין את עונשו, הוא יביא בחשבון את מכלול השיקולים הבאים: נסיבות הנהיגה (שעה ביום, הסביבה בה בוצעה העבירה), נסיבות מחמירות נוספות כגון קטין שנהג תחת השפעת משקאות משכרים, או חלילה פגע בעובר אורח במהלך הנהיגה; רישום תעבורתי קודם ככל שישנו, נסיבות מקלות למיניהן.

 

במה יכול לסייע לי ייצוג של עורך דין נהיגה ללא רישיון בני נוער?

כפי שניתן לראות מהמאמר, הרי שעבירה של נהיגה ללא רישיון בקרב בני נוער היא עבירה חמורה ביותר. בתי המשפט רואים את העבירה ברצינות רבה ועלולים להשית על קטינים עונשים חמורים שישפיעו באופן (לעיתים הרסני) על המשך חייהם הבוגרים של בני הנוער. עורך דין מומחה בתחום יכול לסייע רבות בתיק: החל מהגעה להסדר טיעון מצוין (אם לאור כשלים ראייתיים או נסיבות אחרות) או לחילופין יכול לנהל את התיק עד תום בפני בית המשפט ולהמליץ לקטין ומשפחתו על דרך הפעולה הנכונה (למשל, ליווי לקראת פגישה עם שירות המבחן, הדגשת נסיבות רלוונטיות ומשמעותיות ועוד).

מתלבטים? זקוקים לייעוץ? פנו למשרדנו ונסייע לכם בשמחה.

נהיגה ללא רישיון היא עבירה פלילית וקטינים נשפטים עליה בבית המשפט לנוער. כנסו למאמר כדי להבין את ההשלכות של רישום פלילי כזה.

בהחלט! הורה שנותן לקטין לנהוג ברכבו ללא רישיון צפוי לפתיחת תיק פלילי נגדו. העונש בעבירה כזו עלול להגיע גם למאסר בפועל. כנסו לאתר לקבלת מידע נוסף.

הרשעה בבית המשפט לנוער מהווה רישום פלילי לכל דבר ועניין. כתם כזה עלול להשפיע על הגיוס לצה"ל. באתר תוכלו למצוא מידע נוסף בעניין.

במקרה כזה שניכם צפויים לקבלת כתב אישום חמור נגדכם. מומלץ להתייעץ בהקדם עם עורך דין תעבורה. מידע נוסף באתר.

גם אתה וגם הבן שלך בסיכון לקבלת כתב אישום חמור. באתר תוכלו למצוא מידע נוסף על מקרים אלה. כנסו עכשיו.

חברות הביטוח אינן מכסות נהגים ללא רישיון נהיגה. נהיגה ברכב ללא ביטוח תקף מהווה עבירה על החוק. פרטים נוספים באתר.


המחבר
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
נהיגה ללא רישיון עונש

נהיגה ללא רישיון עונש – ברור לכולנו מדוע לא כדאי לנהוג ללא רישיון – מדובר בצעד פזיז למדי שעשוי לפגוע

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף

נהיגה ללא רישיון נהיגה נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה עבירת תנועה חמורה ביותר, בגין הסכנה הממשית לביטחונם של משתמשי הדרך

משרדנו מתמחה רק בתעבורה