072-371-8614

נהיגה מונעת – קורסים – מי חייב בהם ואיך להימנע?

קורס נהיגה מונעת, ניתן על ידי משרד הרישוי, כאשר מטרת הקורס היא לשמש כאמצעי תיקון מסוג השתלמות נהיגה, אשר מרעננת את ידע הנהגים בנושאי חוקי התעבורה הסבוכים והמסועפים. ניתן לראות כי בקורסי הנהיגה השונים מועברים בין היתר הנושאים הבאים: תמרורי תנועה, אופן נהיגה נכונה בכביש, וכיוצא בזה. בנוסף, קורס נהיגה נכונה מלמד את הנהגים כיצד לזהות סימנים מקדימים במהלך נהיגתם בכדי לנסות ולמזער את התרחשותם של האירועים המסוכנים בכבישים. עוד ילמדו הנהגים על פיתוח הרגלי נהיגה בטוחים, ככאלו שיאפרו להם לקבל החלטות טובות יותר במהלך נהיגתם.

מתי נהגים יידרשו בביצוע קורס נהיגה? האם זה כרוך בעלות כספית? מה הסנקציה שתינתן לנהגים שלא יבצעו את הקורס הנדרש? כל אלו ועוד, בהמשך המאמר.

 

מי חייב בביצוע קורס נהיגה מונעת?

מעבר בהצלחה של קורס נהיגה מונעת הוא תנאי הכרח לכל נהג אשר מעוניין להמשיך ולהחזיק ברישיון הנהיגה שלו. למעשה, קורס נהיגה מונעת מתקיים בשתי סיטואציות אפשריות:

 1. רענון נהיגה שגרתי – נהגים המחזיקים רישיון נהיגה במשך 5 שנים (בהתאם לתקנה 213 לתקנות התעבורה), כאשר המטרה העיקרית היא לרענן את הידע של הנהג בחוקי התעבורה השונים.
 2. רענון נהיגה כאמצעי תיקון – נהגים שצברו לחובתם 12 נקודות חובה ומעלה בגין ביצוע עבירות תנועה, יידרשו במעבר בהצלחה של קורס נהיגה מונעת.

נהגים שלא יפעלו בהתאם לנדרש לרבות: הגעה בזמן לקורס, ללא חיסורים ומעבר בהצלחה של המבחן, לא יוכלו להחזיק ברישיון הנהיגה שלהם עד אשר יבצעו את המוטל עליהם.

לחצו כאן למידע נוסף בנושא- נקודות נהיגה , מחיקת נקודות תעבורה , דוחו"ת תנועה

קורס נהיגה מונעת, מהו?

קורס נהיגה מונעת הוא השתלמות נהיגה שמטרתה העיקרית היא רענון הידע של הנהג בנושא התעבורה. פי שצוין, הקורס ניתן בשתי סיטואציות אפשריות, הן לנהגים המחזיקים ברישיון נהיגה 5 שנים והן לנהגים שצברו נקודות חובה ממשרד הרישוי.

במסגרת קורס הנהיגה, יילמדו הנהגים על נהיגה בטוחה, תמרורי תנועה, זיהוי סימנים מקדימים בכביש וכן הלאה. חשוב לדעת כי קיימים שלושה קורסי נהיגה:

 1. קורס נהיגה נכונה בסיסי
 2. קורס נהיגה נכונה ייעודי
 3. קורס רענון נהיגה

בכדי לדעת איזה קורס נהיגה צריך הנהג לבצע, משרד הרישוי פועל בהתאם לכפוף לדרישות.

 

באילו מצבים יידרשו נהגים בביצוע קורס נהיגה בסיסי או ייעודי?

בהתאם לתקנה 549(ב) לתקנות התעבורה, נהגים שביצעו עבירות תנועה אשר זקפו לחובתכם בין 12 נקודות ל22 נקודות(כולל) בתוך תקופת הצבירה אשר נקבעה בתקנה 547, יחויבו בביצוע קורס נהיגה מונעת בסיסי וזאת בהתאם לשיטת הניקוד אותה הנחיל משרד הרישוי.

מאידך, בהתאם לתקנה 549(ב) לתקנות התעבורה, נהגים שביצעו עבירות תעבורה אשר זקפו לחובתם במצטבר בין 24 נקודות חובה ל-34(כולל), בכפוף לתקופת הצבירה בהתאם לתקנה 547, יחויבו בביצוע קורס נהיגה ייעודי.

 

מהם הבדלי התכנים בין קורס נהיגה מונעת בסיסי לקורס נהיגה ייעודי?

כפי שצוין, קורסי הנהיגה השונים ניתנים בהתאם לצבירת הנקודות שיש לחובתו של הנהג, לאור כך קיים שוני בין סוגי התכנים המועברים בקורסים אלו, לרבות:

קורס נהיגה בסיסי: קורס נהיגה ייעודי:
נהיגה בתנאי חושך הסבר מפורט על שיטת הניקוד
נהיגה בעונת החורף דגשים מהותיים על מהירות נסיעה
ביצוע עקיפות נכונות ובטוחות עקרונות השיטה של הנהיגה המונעת
התנהלות בצמתים התמודדות עם דילמות העולות במהלך הנהיגה
מתן זכות קדימה לימוד על אמצעי הבטיחות הקיימים ברכב
מניעת התרחשות תאונה מלפנים הרכב כיצד לבצע נסיעה לאחור (רוורס) בצורה בטוחה
מניעת התרחשות תאונה מאחור לרכב הפעלת שיקול דעת בעת קבלת החלטות בכביש
התנהלות נכונה בעת מפגש עם הולכי רגל יציבות הרכב
סטיות מנתיבי הנסיעה

 

נדרשים בביצוע הקורס? חשוב שתדעו מספר דברים

בשני הקורסי הן בייעודי והן בבסיסי, נדרשים הנהגים במספר דברים מהותיים בכדי להמשיך ולהחזיק ברישיון הנהיגה שלהם:

 • מעבר בהצלחה של המבחן המסכם בסוף הקורס
 • הגעה לקורס לפחות במשך זמן של 80% מן ההשתלמות, נהגים שיחסירו מעבר לאחוז המותר, לא יוכלו לגשת למבחן המסכם.
 • אורך הקורס הוא 12 שעות, כאשר שעות הלימוד עשויות להתפצל ליומיים כאשר כל יום לימוד יהיה באורך של 6 שעות, או שמא ימי הלימוד יתפצלו לשלושה ימים כאשר אורך הלימוד ישתרע על 4 שעות.
 • בשני הקורסים יינתנו לנהגים 3 הזדמנויות למעבר בהצלחה של המבחן הסופי

נהגים שלא יצלחו את המבחן המסכם או שמא החסירו מעל ל20% מן המפגשים, לא יוכלו לקבל בחזרה את רישיון הנהיגה שלהם, עד אשר ייבצעו את קורס הנהיגה בהתאם לתנאים הנדרשים! רישיון הנהגים של נהגים אלו יותלה תוך חצי שנה מיום מסירת ההודעה לנהג בגין המחויבות שלו במעבר הקורס.

 

מתי נהגים עשויים להידרש בקורס רענון נהיגה?

בשונה משני הקורסים שדנו עליהם זה עתה – קורס נהיגה בבסיסי וקורס נהיגה ייעודי, קורס זה מיועד לנהגים אשר קיים ברשותם רישיון נהיגה של 5 שנים לכל הפחות. המחוקק קבע שנהגים אלו יידרשו בביצוע קורס לאור כך שהספיקו לצבור נסיון בנהיגה ברחבי הכבישים, אך ביצוע של קורס רענון נהיגה הוא הכרחי בכדי להעמיק את ההבנה שלהם בתחום התעבורה הרחב.

 

אילו תכנים מועברים בקורס רענון נהיגה?

בקורס רענון נהיגה, יוצגו תכנים רבים בנושא התעבורה מתוך מטרה להקנות ידע נוסף לנהגים, לרבות:

 • חיזוק מיומנויות הנהיגה
 • הכרת דיני התעבורה
 • מתן כלים לביצוע נהיגה נכונה ובטוחה
 • כללי זהירות בכביש
 • ניתוח מצבים אשר עשויים להתרחש בעת נהיגה על הכביש
 • הנחלת תרבות הנהיגה
 • ביצוע הדמיות למצבים מסוכנים

 

מהן ההשלכות הצפויות לנהג שלא יבצע את קורס רענון הנהיגה?

קורס רענון נהיגה הוא חובה לכל נהג אשר מחזיק רישיון במשך 5 שנים לכל הפחות. לאור האמור, אי ביצוע השתלמות חובה זו, עשוי הנהג לאבד את רישיון הנהיגה שלו בכך שהוא לא יחודש, ללא כל קשר לעברו התעבורתי.

 

הגעתם לקורס נהיגה מונעת? הקפידו לעמוד בהנחיות הנדרשות

על המשתתפים בקורסי הנהיגה השונים, להקפיד בביצוע ההנחיות הבאות:

 • הגעה בזמן
 • חזרה מהפסקות בזמן
 • הקשבה מלא בשיעור
 • חל איסור על שימוש במכשירים ניידים לרבות: טלפון, מחשב נייד וכדומה.
 • הגעה למינימום של 80% זמן השתתפות בקורס
 • מעבר בהצלחה של המבחן המסכם (48 שאלות אמריקאיות)

נהגים שלא יקפידו על ביצוע ההנחיות שצוינו, יידרשו בביצוע קורס נהיגה בשנית, ובתשלום מלא של הקורס החדש בו ישתתפו. תשלום הקרוס נכון למאי 2021 הוא 194 ₪ (באילת 166 ₪).

 

כיצד נרשמים לקורסי הנהיגה?

בכדי להירשם לקורס הנהיגה הנדרש, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה מקוונת באתר האינטרנט או על ידי שליחת פקס. לאור העובדה כי הכשרת הנהגים אינה מבוצעת ע"י רשות הרישוי אלא באמצעות זכיינים, קיימים כיום במדינת ישראל שני גופים בלבד, אשר ממונים על הכשרות הנהגים בקורסי הנהיגה השונים:

 1. קבוצת עמל – פקס מספר: 036066999, או באתר האינטרנט.
 2. מרכז ישיבות בני עקיבא(מיב"ע) – פקס מספר: 036066259, או בפנייה מקוונת באתר האינטרנט.

שימו לב, פנייתכם עשויה להיענות עד 4 ימים עסקים לכל היותר מרגע הגשת פנייתכם בפקס או באינטרנט.

 

האם ניתן לדחות את מועד קורס הנהיגה?

בכדי לדחות קורס נהיגה מונעת, ניתן לעשות זאת רק בכפוף לנסיבות הבאות:

 1. שירות צבאי
 2. שהייה בבית סוהר
 3. אשפוז ממושך בבית חולים
 4. שהייה בחו"ל למטרות עבודה או לימודים

עומדים באחת מן החלופות שצוינו? כתבו פנייה מקוונת למשרד הרישוי באתר האינטרנט, והמתינו לקבלת תשובה בנושא.

 

האם יש צורך בשירותיו של עורך דין תעבורה בגין חיוב ביצוע קורס נהיגה מונעת?

חשוב לדעת כי נהגים אשר מזומנים לקורס נהיגה מונעת, כנראה צברו לחובתם מספר נקודות העומד ברף הנדרש לביצוע הקורס. עורך דין תעבורה מנוסה ומיומן אשר מתמחה בתחום התעבורה, עשוי להטות את הכף לטובת הנהגים ובכך למנוע מן הנהגים ביצוע קורס נהיגה מונעת.

 

היכן ניתן לבצע את קורסי הנהיגה השונים?

כפי שצוין, קורסי הנהיגה מתבצעים על ידי שני גופים מרכזיים : רשת עמל ומרכז ישיבות בני עקיבא, כאשר כל רשת פזורה במקום אחר בארץ לרבות:

רשת עמל – אום אל פאחם, אופקים, אילת, אשדוד, אשקלון, ג'ת, דימונה, חיפה, כרמיאל, ירושלים, עפולה, נוף הגליל, נהריה, קריית יובל, בית חנינא, קרית שמונה, קרית חיים.

מרכז ישיבות בני עקיבא(מיב"ע) – באר שבע, בני ברק, חדרה, הרצליה, חולון, כפר סבא, נתניה, מודיעין, קרית מלאכי, פתח תקווה, ראשון לציון, רמלה, רהט, רעננה, רמת גן, תל אביב.

חשוב לדעת כי קורסי הנהיגה ניתנים גם בשפה הערבית במקומות הנבחרים.

נהיגה מונעת הקורסים הקיימים - מי חייב בהם והאם ניתן להימנע מהם
במאמר זה דיברנו על:
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print