עבירות טכוגרף ועבירות לגבי שעות נהיגה

תוכן עניינים

המטרה של התקנת טכוגרף ברכבים מסוג מסוים היא לאפשר בקרה ופיקוח על הנהג. הטכוגרף מתעד מהירות נסיעה לאורך זמן ומרחק במשך 24 שעות. עם התחלת יום העבודה, על הנהג להכניס דיסקה חדשה לטכוגרף. הנהג צריך לכתוב על הדיסקה את השם שלו, מספר הרכב עליו נהג, קילומטרז’ לפני הנסיעה ובסיומה ותאריך. במאמר הבא נסקור שלל עבירות טכוגרף שאתם חייבים להימנע מהם.

למה צריך להתקין טכוגרף?

תקנות התעבורה קובעות איסורים ברורים לגבי שעות נהיגה. על מנת לוודא שתקנות אלה נאכפות ע”י כלל הנהגים ומעסיקיהם, חייב המחוקק התקנת טכוגרף ברכבים ספציפיים הנדרשים פיקוח. הטכוגרף והדיסקות מאפשרות מעקב אחר שעות הנהיגה של הנהג, ההפסקות שביצע במהלך הנהיגה ועוד. 

עבירות טכוגרף והעונש עליהן

כחלק משלל עבירות תנועה חמורות קיימות גם עבירות טכוגרף שונות:

נהיגת רכב החייב בטכוגרף ללא דיסקה רזרבית

נהגת ברכב הנ”ל, ולא נמצאה ברשותך דיסקה נוספת / אגד דיסקות נוסף אחד לפחות, מהסוג המתאים לטכוגרף שברכב בניגוד ל364ד(ב)(3) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

עבירות טכוגרףהעדר תעודה תקפה של מכייל טכוגרף מוסמך

נהגת ברכב הנ”ל ולא היתה ברשותך תעודה תקפ ה של מכייל טכוגרף מוסמך, המתייחסת לטכוגרף שברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(4) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

העדר מגופות תקינות ושלמות במקומן בטכוגרף

נהגת ברכב הנ”ל והמגופות שבטכוגרף לא היו שלמות או תקינות או מקוריות או לא היו מותקנות במקומן, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(5) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

אי ציון שם נהג / נהגים ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרף

נהגת ברכב הנ”ל מבלי שצויין בדיסקת הטכוגרף שם נהג או מועד תחילת עבודה או אי ציון שם נהג ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרף קריאת מספר הרכב או קריאת מד המרחק בתחילת הנסיעה או בסיומה מונה הקילומטרים, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

עבירות טכוגרףהעדר טכוגרף תקין ברכב

נהגת ברכב הנ”ל החייב טכוגרף מבלי שהותקן בו טכוגרף תקין הפועל כהלכה, העדר טכוגרף תקין ברכב בניגוד לתקנה 364ד(ב)(1) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס בקו שרות המפורט בתוספת השמינית

נהגת ברכב הנ”ל, הפועל בקו שרות המפורט בתוספת השמינית לתקנות התעבורה ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס אחר שמשקלו הכולל עולה על 8000 ק”ג ייצורו משנת 1990 ואילך

נהגת ברכב הנ”ל, שמשקלו הכולל המותר… ק”ג ושנת ייצורו…, ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – רכב מסחרי ועבודה (משקלו 000,16 ק”ג ושנת ייצורו משנת 1989 ואילך)

נהגת ברכב הנ”ל שמשקלו הכולל המותר… ק”ג ושנת ייצורו…, ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – רכב המיועד להוביל חומ”ס שמשקלו הכולל המותר עולה על 8000 ק”ג ושנת ייצורו עד 1990

נהגת ברכב הנ”ל, שמשקלו הכולל המותר… ק”ג, ושנת ייצורו…, ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – רכב מסחרי שמשקלו הכולל מ-8000 ק”ג עד 999,15 ק”ג ושנת ייצורו 1990 ואילך

נהגת ברכב הנ”ל, שמשקלו הכולל המותר… ק”ג ושנת ייצורו…, ולא נמצאה בו (דסקה / אגד דסקיות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנות 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

עבירות טכוגרף – דיסקה לא נקיה או לא תקינה

נהגת ברכב הנ”ל , ששנת ייצורו _________ , ומשקלו הכולל המותר _______ כאשר הדיסקה במכשיר הטכוגרף לא הייתה נקיה או תקינה בניגוד לתקנה 364ד(ב)(6) לתקנות התעבורה

קנס : 750 ש”ח נקודות: 8

אי החלפת דיסקה יומית

נהגת ברכב הנ”ל , ששנת ייצורו ______, ומשקלו הכולל המותר________, ולא החלפת את הדיסקה היומית בתוך 24 שעות למן הכנסתה למכשיר בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(א) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, אין נקודות

עבירות טכוגרף – אי החלפת אגד דיסקות

נהגת ברכב הנ”ל, ששנת ייצורו __________, ומשקלו הכולל המותר _______, אי החלפת אגד דיסקות ולא החלפת את אגד הדיסקות בתוך שבוע ימים למן הכנסתו למכשיר, בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(ב) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, אין נקודות

אי שמירת דיסקות יומיות ברכב – עבירות טכוגרף

נהגת ברכב הנ”ל החייב טכוגרף ולא שמרת ברכב את כל הדיסקות הי ומיות אי שמירת דיסקות יומיות ברכב המציגות את תנועות הרכב ב- 24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש, בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(3)(ב) לתקנות התעבורה.

 הזמנה לדין, אין נקודות

עבירות לגבי שעות נהיגה

נהיגה יותר מ-12 שעות

נהגת ברכב הנ”ל / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ”ל  ….. שעות, שהן למעלה מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה

 הזמנה לדין, נקודות: 8

אי עריכת הפסקה נסיעות (במשך 4 שעות)

נהגת ברכב הנ”ל במשך ….. שעות רצופות שהן למעלה מ -4 שעות רצופות ולא הפסקת נהיגתך לחצי שעה לפחות, בניגוד לתקנה 168(א)( 3) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, נקודות: 8

אי עריכת הפסקה בין נסיעות (אחרי 8 וחצי שעות רצופות)

נהגת ברכב הנ”ל במשך ….. שעות רצופות ולא הפסקת את נהיגתך למשך שעה אחת לפחות אחרי נהיגה במשך שמונה וחצי שעות רצופות, בניגוד לתקנה 168(א)(4) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, נקודות: 8

נהיגה יותר מ-68 שעות בתקופה של 7 ימים (טכוגרף שבועי)

נהגת ברכב / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ”ל …. שעות שהן למעלה מ-68 שעות בכל תקופה של 7 ימים בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה

הזמנה לדין, נקודות: 8

שימוש בטכוגרף בפענוח תאונות דרכים

המשטרה עושה שימוש בטכוגרף על מנת לקבוע את מהירות הנסיעה של הרכב בזמן התאונה ואת שעת התאונה המדוייקת. ממצאי דיסקות הטכגורף זכו לאמינות בית המשפט.

תמצית פסק דין בעניין עבירות טכוגרף ועבירות לגבי שעות נהיגה

תיק שנדון בפני בית המשפט לתעבורה מרכז על עבירות טכוגרף

נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה ברכב יותר מ – 12 שעות, בפרק זמן של 24 שעות, בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה התשכ”א – 1961 (להלן: “תקנות התעבורה”). 

על פי עובדות כתב האישום, ביום 31.7.19 בשעה 19:05, בכביש 44 נהג הנאשם ברכב משא, מ.ר. 30742401, יותר מ- 12 שעות בתקופה של 24 שעות. 

ביום 16.2.20 כפר הנאשם במיוחס לו. על כן, נקבע התיק לשמיעת הראיות. בסיום פרשת התביעה טען ב”כ הנאשם כי אין להשיב לאשמה. 

טענות הצדדים

בפרשת התביעה העידו רס”ר דוד נוטמן. באמצעותו הוגשו: הזמנה לדין – ת/1, דו”ח עיכוב – ת/2, דוח פעולה – ת/3 וטופס תפיסת דיסקת טכוגרף – ת/4. בחקירתו הנגדית אישר העד כי אינו מבין בפענוח טכנוגרף. 

העיד כהן פרדי, שערך המזכר הנלווה לדוח תנועה – ת/ 5.

ב”כ המאשימה אף הגישה את הדסקה עצמה (ת/6) ללא פיענוח. 

ב”כ הנאשם טען כי תע”צ לא הוגשה כדין וכנדרש על פי חוק, וכן לא הוגש פענוח של הדסקה. לדבריו, קריאת דסקה ופענוחה אינן בגדר ידיעה שיפוטית. 

ב”כ המאשימה הפנתה לדברי הנאשם בת/1: “אני מצטער, ביקשו ממני נסיעה נוספת” (ר’ ת/1 ע’ 2) וביקשה לראות בהם כהודייה בעובדות המפורטות. עוד טענה, כי על פי החוק האיסור הוא לנהוג מעבר ל – 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות, ללא קשר להפסקות.

דיון והכרעה

בפרשת התביעה שהתנהלה ביום 19.2.20, העידו שני עדים, שבאמצעותם אף הוגשו מסמכים. האחד רס”ר דוד נוטמן, שערך את הדו”חות שהוגשו (ת/1 – ת/4). העד נשאל על ידי ההגנה האם הוא בעל רקע בפענוח טכנוגרף, והשיב כי לא (ר’ פרוט’ הדיון מיום 19.2.20 עמ’ 2-3). 

האחר, פרדי כהן, שערך את ת/5 – מזכר נלווה. ההגנה בחרה שלא לנהל חקירה נגדית. 

לאחר שעיינתי במסמכים, בפרוטוקול הדיון ובמוצגים, אני קובע כי אין בראיות שהוצגו כדי לחייב את הנאשם להשיב לאשמה, כפי שיפורט להלן:

מחומר הראיות שהוצג עולה כי העדים תפסו את דיסקט הטכוגרף, והגיעו למסקנה על בסיס הדסקה כי הנאשם נהג לכאורה ברכב מעל 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות.

תקנה 3 לתקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט), תשס”ז-2007 (להלן: “תקנות הטכוגרף”) קובע:

(א) דיסקה תוגש לבית המשפט בצירוף תעודת עובד הציבור שיאושר בה –

(1) כי הדיסקה נשמרה והוחזקה באופן האמור בתקנה 2;

(2) כי לא נעשה בה כל שינוי כאמור בסעיף 27ג(א) לפקודה.

(ב) תעודת עובד הציבור יכול שתוכן עד לשלב של בירור האשמה כאמור בסימן ה’ לפרק ה’ לחוק סדר הדין הפלילי; ואולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות הנאשם או אדם אחר המנוי בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי לעיין בתעודה במהלך עיון בחומר חקירה לפי הסעיף האמור, אם ביקש זאת מראש.

(ג) אין בהוראת תקנה זו כדי לגרוע מהאפשרות להביא לעדות את מי שביצע פעולה כאמור בתקנה 2, גם אם לא ניתנה לגביה תעודת עובד הציבור.

דיסקת הטכוגרף הוגשה על ידי השוטר שתפס אותה, ללא תעודת עובד ציבור, מבלי שהעיד על האמור בתקנה 2. כמו כן, לא הוגש מסמך פענוח לדסקה ואף לא העיד בוחן מוסמך או כל גורם אחר בעניין זה. 

בהיעדר נתון מרכזי זה, משלא עמדה המאשימה בתנאי התקנות ומשלא הוצג פיענוח של תוכן הדסקה, המעיד על כך שהנאשם אכן נהג ברכב 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות, משקל הדסקה כשלעצמה, אפסי. 

זאת ועוד, אין כל אינדיקציה בחומר הראיות לגבי הכשרתו של השוטר תופס הדסקה לקריאת דסקה מסוג זה. נהפוך הוא. 

בת/1 – מסמך ההזמנה לדין, נכתב כי הנאשם אמר “אני מצטער, ביקשו ממני  נסיעה נוספת, עשיתי הפסקה…” (ר’ ת/1 ע’ 2) לא מצאתי כי יש מקום לקבל אמירותיו אלה של הנאשם כהודיה בעובדות כתב האישום. לא מצאתי כי יש בהבעת הצער של הנאשם משום הודיה בעובדות המפורטות בכתב האישום. מדובר באמירה כללית שאינה ספציפית. לא זו אף זו, אין באמירה לפיה לפיה התבקש לבצע נסיעות נוספות כדי ללמד שמדובר דווקא בנהיגה מעבר ל- 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות. 

בית המשפט התייחס בעבר להגשת כתבי אישום ללא פענוח דסקה. כך נקבע : בבאש 9955-03-19 איימן אבו רביעה נ’ מדינת ישראל: “ללא פענוח של תוכנה, אין ראיה ממשית התומכת בעדות השוטר שתפס את הדסקה וקבע את שקבע בדוח”. ר’ אף ת”א 2358/04 ביתר תור בע”מ נ’ עופר יוסף סימון וקנין נקבע: “גרסאות הצדדים באשר למהירות המדויקת בה נסע הנהג מטעם התובעת נראו בעיני שקולות, כשאין במסמך הטכוגרף שצורף לסיכומים, בלא שמסמך זה פוענח על ידי מומחה, כדי להכריע בין הגרסאות”.

לאור האמור לעיל, אני קובע כי המאשימה לא הרימה את נטל ההוכחה הלכאורי הבסיסי, ומשלא עשתה כן אין הנאשם נדרש להשיב לאשמה. 

קיבלת דוח תעבורה על שימוש לא תקין בדיסקת טכוגרף או חריגה משעות העבודה המותרות?

מומלץ מאוד  לפנות לקבלת יעוץ מעורך דין תעבורה מנוסה בתחום. עורך דין תעבורה ידע לבחון האם המדינה עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה, האם היא תוכל להגיש את הדיסקות של הטכוגרף כראיה והאם אלה פוענחו נכון. משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל מתמחה בייצוג נהגי משאיות ואוטובוסים מעבירות מסוג זה. 

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ידעתי שהגעתי לעורכת דין מקצועית כי היא מתמחה רק בתחום התעבורה כבר הרבה מאוד שנים אבל מה שלא ידעתי הוא שהגעתי גם לאדם... כ"כ סבלני ואכפתי. ממש תודה על כל הדרך ועל ההכלה האינסופית וכמובן גם על התוצאה הסופית! הרישיון נשאר אצלי - בזכותה!קראו עוד
Ido Ben Shimon
Ido Ben Shimon
10:25 26 Feb 21
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו