לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

עבירות טכוגרף ועבירות לגבי שעות נהיגה

המטרה של התקנת טכוגרף ברכבים מסוג מסוים היא לאפשר בקרה ופיקוח על הנהג. הטכוגרף מתעד מהירות נסיעה לאורך זמן ומרחק במשך 24 שעות. עם התחלת יום העבודה, על הנהג להכניס דיסקה חדשה לטכוגרף. הנהג צריך לכתוב על הדיסקה את השם שלו, מספר הרכב עליו נהג, קילומטרז' לפני הנסיעה ובסיומה ותאריך. במאמר הבא נסקור שלל עבירות טכוגרף שאתם חייבים להימנע מהם.

טכוגרף

בכדי להבין בצורה טובה יותר מהו מכשיר הטכוגרף, נשווה אותו לקופסה השחורה הממקומת במטוסים. הקופסה השחורה משמשת כמקור מידע אשר לפיו ניתן לאתר ולשחזר אירועים שהתבצעו, בהתאם לכך ניתן לראות כי מכשיר הטכוגרף הממקום בלוח הבקרה של הנהג משמש לפיקוח אודות הנוהג ברכב. הטכוגרף מבצע רישום המכיל: מהירות נסיעה, זמני הפסקות, מרחקים וכיוצ"ב.

למה צריך להתקין טכוגרף?

תקנות התעבורה קובעות איסורים ברורים לגבי שעות נהיגה. על מנת לוודא שתקנות אלה נאכפות ע"י כלל הנהגים ומעסיקיהם, חייב המחוקק התקנת טכוגרף ברכבים ספציפיים הנדרשים פיקוח. הטכוגרף והדיסקות מאפשרות מעקב אחר שעות הנהיגה של הנהג, ההפסקות שביצע במהלך הנהיגה ועוד. 

בהתאם לסעיף 27 לתקנות התעבורה, רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף ייעשה כפי שנקבע בתקנות, וכי בעת הצורך הנתונים הללו יהיו ראיה קבילה במקרה של הליך משפטי לגבי:

  1. שעות העבודה של הנוהג ברכב לעומת שעות המנוחה
  2. מהירות הנסיעה
  3. מרחק הנסיעה 

בנוסף, שר המשפטים קבע את אופן ההחזקה, הטיפול והשמירה של הדיסקה והרישום הממחושב שהוצא מהטכוגרף, נהג שלא ייפעל בהתאם לכך מבצע עבירת תעבורתית אשר נושאת עימה סנקציות. 

נהג שלא יעמוד בנדרש, ייבצע עבירות תנועה אשר תזקוף לחובתו דו"חות תנועה.

 

 

 

עבירות טכוגרף והעונש עליהן

עבירות טכוגרף ועבירות לגבי שעות נהיגה - uliel

כחלק משלל עבירות תנועה חמורות קיימות גם עבירות טכוגרף שונות:

 

עבירה ענישה
נהיגת רכב החייב בטכוגרף ללא דיסקה רזרבית קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
העדר תעודה תקפה של מכייל טכוגרף מוסמך קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
העדר מגופות תקינות ושלמות במקומן בטכוגרף קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
אי ציון שם נהג / נהגים ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרף קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
העדר טכוגרף תקין ברכב קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס בקו שרות המפורט בתוספת השמינית קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס אחר קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
העדר דיסקת טכוגרף – רכב מסחרי ועבודה (ראה משקל למטה) קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
העדר דיסקת טכוגרף – רכב המיועד להוביל חומ"ס קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
עבירות טכוגרף – דיסקה לא נקיה או לא תקינה קנס : 750 ש"ח נקודות: 8
אי החלפת דיסקה יומית הזמנה לדין, אין נקודות
אי החלפת אגד דיסקות הזמנה לדין, אין נקודות
אי שמירת דיסקות יומיות ברכב הזמנה לדין, אין נקודות
נהיגה יותר מ-12 שעות הזמנה לדין, נקודות: 8
אי עריכת הפסקה נסיעות (במשך 4 שעות) הזמנה לדין, נקודות: 8
אי עריכת הפסקה בין נסיעות (אחרי 8 וחצי שעות רצופות) הזמנה לדין, נקודות: 8
נהיגה יותר מ-68 שעות בתקופה של 7 ימים (טכוגרף שבועי) הזמנה לדין, נקודות: 8

נהיגת רכב החייב בטכוגרף ללא דיסקה רזרבית

נהגת ברכב הנ"ל, ולא נמצאה ברשותך דיסקה נוספת / אגד דיסקות נוסף אחד לפחות, מהסוג המתאים לטכוגרף שברכב בניגוד ל364ד(ב)(3) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

 

עבירות טכוגרףהעדר תעודה תקפה של מכייל טכוגרף מוסמך

נהגת ברכב הנ"ל ולא היתה ברשותך תעודה תקפ ה של מכייל טכוגרף מוסמך, המתייחסת לטכוגרף שברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(4) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

העדר מגופות תקינות ושלמות במקומן בטכוגרף

נהגת ברכב הנ"ל והמגופות שבטכוגרף לא היו שלמות או תקינות או מקוריות או לא היו מותקנות במקומן, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(5) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

אי ציון שם נהג / נהגים ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרף

נהגת ברכב הנ"ל מבלי שצויין בדיסקת הטכוגרף שם נהג או מועד תחילת עבודה או אי ציון שם נהג ומועד תחילת עבודה על דיסקת הטכוגרף קריאת מספר הרכב או קריאת מד המרחק בתחילת הנסיעה או בסיומה מונה הקילומטרים, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

עבירות טכוגרףהעדר טכוגרף תקין ברכב

נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף מבלי שהותקן בו טכוגרף תקין הפועל כהלכה, העדר טכוגרף תקין ברכב בניגוד לתקנה 364ד(ב)(1) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס בקו שרות המפורט בתוספת השמינית

נהגת ברכב הנ"ל, הפועל בקו שרות המפורט בתוספת השמינית לתקנות התעבורה ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – אוטובוס אחר שמשקלו הכולל עולה על 8000 ק"ג ייצורו משנת 1990 ואילך

נהגת ברכב הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר… ק"ג ושנת ייצורו…, ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – רכב מסחרי ועבודה (משקלו 16,000 ק"ג ושנת ייצורו משנת 1989 ואילך)

נהגת ברכב הנ"ל שמשקלו הכולל המותר… ק"ג ושנת ייצורו…, ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – רכב המיועד להוביל חומ"ס שמשקלו הכולל המותר עולה על 8000 ק"ג ושנת ייצורו עד 1990

נהגת ברכב הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר… ק"ג, ושנת ייצורו…, ולא נמצא בו (דיסקה / אגד דיסקות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנה 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

העדר דיסקת טכוגרף – רכב מסחרי שמשקלו הכולל מ-8000 ק"ג עד 15,999 ק"ג ושנת ייצורו 1990 ואילך

נהגת ברכב הנ"ל, שמשקלו הכולל המותר… ק"ג ושנת ייצורו…, ולא נמצאה בו (דסקה / אגד דסקיות) המתאים לסוג הטכוגרף המותקן ברכב, בניגוד לתקנות 364ד(ב)(2) לתקנות התעבורה.

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

עבירות טכוגרף – דיסקה לא נקיה או לא תקינה

נהגת ברכב הנ"ל , ששנת ייצורו _________ , ומשקלו הכולל המותר _______ כאשר הדיסקה במכשיר הטכוגרף לא הייתה נקיה או תקינה בניגוד לתקנה 364ד(ב)(6) לתקנות התעבורה

קנס : 750 ש"ח נקודות: 8

אי החלפת דיסקה יומית

נהגת ברכב הנ"ל , ששנת ייצורו ______, ומשקלו הכולל המותר________, ולא החלפת את הדיסקה היומית בתוך 24 שעות למן הכנסתה למכשיר בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(א) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, אין נקודות

עבירות טכוגרף ועבירות לגבי שעות נהיגה - uliel

עבירות טכוגרף – אי החלפת אגד דיסקות

נהגת ברכב הנ"ל, ששנת ייצורו __________, ומשקלו הכולל המותר _______, אי החלפת אגד דיסקות ולא החלפת את אגד הדיסקות בתוך שבוע ימים למן הכנסתו למכשיר, בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(2)(ב) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, אין נקודות

אי שמירת דיסקות יומיות ברכב – עבירות טכוגרף

נהגת ברכב הנ"ל החייב טכוגרף ולא שמרת ברכב את כל הדיסקות הי ומיות אי שמירת דיסקות יומיות ברכב המציגות את תנועות הרכב ב- 24 השעות שקדמו למועד הכנסתה של הדיסקה שבשימוש, בניגוד לתקנה 364ד(ב1)(3)(ב) לתקנות התעבורה.

 הזמנה לדין, אין נקודות

עבירות לגבי שעות נהיגה

נהיגה יותר מ-12 שעות

נהגת ברכב הנ"ל / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל  ….. שעות, שהן למעלה מ-12 שעות בכל תקופה של 24 שעות בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה

 הזמנה לדין, נקודות: 8

אי עריכת הפסקה נסיעות (במשך 4 שעות)

נהגת ברכב הנ"ל במשך ….. שעות רצופות שהן למעלה מ -4 שעות רצופות ולא הפסקת נהיגתך לחצי שעה לפחות, בניגוד לתקנה 168(א)( 3) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, נקודות: 8

אי עריכת הפסקה בין נסיעות (אחרי 8 וחצי שעות רצופות)

נהגת ברכב הנ"ל במשך ….. שעות רצופות ולא הפסקת את נהיגתך למשך שעה אחת לפחות אחרי נהיגה במשך שמונה וחצי שעות רצופות, בניגוד לתקנה 168(א)(4) לתקנות התעבורה.

הזמנה לדין, נקודות: 8

נהיגה יותר מ-68 שעות בתקופה של 7 ימים (טכוגרף שבועי)

נהגת ברכב / הרשית לאחר לנהוג ברכב הנ"ל …. שעות שהן למעלה מ-68 שעות בכל תקופה של 7 ימים בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה

הזמנה לדין, נקודות: 8

שימוש בטכוגרף בפענוח תאונות דרכים

המשטרה עושה שימוש בטכוגרף על מנת לקבוע את מהירות הנסיעה של הרכב בזמן התאונה ואת שעת התאונה המדוייקת. ממצאי דיסקות הטכגורף זכו לאמינות בית המשפט.

תמצית פסק דין בעניין עבירות טכוגרף ועבירות לגבי שעות נהיגה

תיק שנדון בפני בית המשפט לתעבורה מרכז על עבירות טכוגרף

נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של נהיגה ברכב יותר מ – 12 שעות, בפרק זמן של 24 שעות, בניגוד לתקנה 168(א)(2) לתקנות התעבורה התשכ"א – 1961 (להלן: "תקנות התעבורה"). 

על פי עובדות כתב האישום, ביום 31.7.19 בשעה 19:05, בכביש 44 נהג הנאשם ברכב משא, מ.ר. 30742401, יותר מ- 12 שעות בתקופה של 24 שעות. 

ביום 16.2.20 כפר הנאשם במיוחס לו. על כן, נקבע התיק לשמיעת הראיות. בסיום פרשת התביעה טען ב"כ הנאשם כי אין להשיב לאשמה. 

טענות הצדדים

בפרשת התביעה העידו רס"ר דוד נוטמן. באמצעותו הוגשו: הזמנה לדין – ת/1, דו"ח עיכוב – ת/2, דוח פעולה – ת/3 וטופס תפיסת דיסקת טכוגרף – ת/4. בחקירתו הנגדית אישר העד כי אינו מבין בפענוח טכנוגרף. 

העיד כהן פרדי, שערך המזכר הנלווה לדוח תנועה – ת/ 5.

ב"כ המאשימה אף הגישה את הדסקה עצמה (ת/6) ללא פיענוח. 

ב"כ הנאשם טען כי תע"צ לא הוגשה כדין וכנדרש על פי חוק, וכן לא הוגש פענוח של הדסקה. לדבריו, קריאת דסקה ופענוחה אינן בגדר ידיעה שיפוטית. 

ב"כ המאשימה הפנתה לדברי הנאשם בת/1: "אני מצטער, ביקשו ממני נסיעה נוספת" (ר' ת/1 ע' 2) וביקשה לראות בהם כהודייה בעובדות המפורטות. עוד טענה, כי על פי החוק האיסור הוא לנהוג מעבר ל – 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות, ללא קשר להפסקות.

דיון והכרעה

בפרשת התביעה שהתנהלה ביום 19.2.20, העידו שני עדים, שבאמצעותם אף הוגשו מסמכים. האחד רס"ר דוד נוטמן, שערך את הדו"חות שהוגשו (ת/1 – ת/4). העד נשאל על ידי ההגנה האם הוא בעל רקע בפענוח טכנוגרף, והשיב כי לא (ר' פרוט' הדיון מיום 19.2.20 עמ' 2-3). 

האחר, פרדי כהן, שערך את ת/5 – מזכר נלווה. ההגנה בחרה שלא לנהל חקירה נגדית. 

לאחר שעיינתי במסמכים, בפרוטוקול הדיון ובמוצגים, אני קובע כי אין בראיות שהוצגו כדי לחייב את הנאשם להשיב לאשמה, כפי שיפורט להלן:

מחומר הראיות שהוצג עולה כי העדים תפסו את דיסקט הטכוגרף, והגיעו למסקנה על בסיס הדסקה כי הנאשם נהג לכאורה ברכב מעל 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות.

תקנה 3 לתקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשפט), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הטכוגרף") קובע:

(א) דיסקה תוגש לבית המשפט בצירוף תעודת עובד הציבור שיאושר בה –

(1) כי הדיסקה נשמרה והוחזקה באופן האמור בתקנה 2;

(2) כי לא נעשה בה כל שינוי כאמור בסעיף 27ג(א) לפקודה.

(ב) תעודת עובד הציבור יכול שתוכן עד לשלב של בירור האשמה כאמור בסימן ה' לפרק ה' לחוק סדר הדין הפלילי; ואולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכות הנאשם או אדם אחר המנוי בסעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי לעיין בתעודה במהלך עיון בחומר חקירה לפי הסעיף האמור, אם ביקש זאת מראש.

(ג) אין בהוראת תקנה זו כדי לגרוע מהאפשרות להביא לעדות את מי שביצע פעולה כאמור בתקנה 2, גם אם לא ניתנה לגביה תעודת עובד הציבור.

דיסקת הטכוגרף הוגשה על ידי השוטר שתפס אותה, ללא תעודת עובד ציבור, מבלי שהעיד על האמור בתקנה 2. כמו כן, לא הוגש מסמך פענוח לדסקה ואף לא העיד בוחן מוסמך או כל גורם אחר בעניין זה. 

בהיעדר נתון מרכזי זה, משלא עמדה המאשימה בתנאי התקנות ומשלא הוצג פיענוח של תוכן הדסקה, המעיד על כך שהנאשם אכן נהג ברכב 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות, משקל הדסקה כשלעצמה, אפסי. 

זאת ועוד, אין כל אינדיקציה בחומר הראיות לגבי הכשרתו של השוטר תופס הדסקה לקריאת דסקה מסוג זה. נהפוך הוא. 

בת/1 – מסמך ההזמנה לדין, נכתב כי הנאשם אמר "אני מצטער, ביקשו ממני  נסיעה נוספת, עשיתי הפסקה…" (ר' ת/1 ע' 2) לא מצאתי כי יש מקום לקבל אמירותיו אלה של הנאשם כהודיה בעובדות כתב האישום. לא מצאתי כי יש בהבעת הצער של הנאשם משום הודיה בעובדות המפורטות בכתב האישום. מדובר באמירה כללית שאינה ספציפית. לא זו אף זו, אין באמירה לפיה לפיה התבקש לבצע נסיעות נוספות כדי ללמד שמדובר דווקא בנהיגה מעבר ל- 12 שעות בפרק זמן של 24 שעות. 

בית המשפט התייחס בעבר להגשת כתבי אישום ללא פענוח דסקה. כך נקבע : בבאש 9955-03-19 איימן אבו רביעה נ' מדינת ישראל: "ללא פענוח של תוכנה, אין ראיה ממשית התומכת בעדות השוטר שתפס את הדסקה וקבע את שקבע בדוח". ר' אף ת"א 2358/04 ביתר תור בע"מ נ' עופר יוסף סימון וקנין נקבע: "גרסאות הצדדים באשר למהירות המדויקת בה נסע הנהג מטעם התובעת נראו בעיני שקולות, כשאין במסמך הטכוגרף שצורף לסיכומים, בלא שמסמך זה פוענח על ידי מומחה, כדי להכריע בין הגרסאות".

לאור האמור לעיל, אני קובע כי המאשימה לא הרימה את נטל ההוכחה הלכאורי הבסיסי, ומשלא עשתה כן אין הנאשם נדרש להשיב לאשמה. 

 

 

במקרים אלו, קיימת חשיבות מרבית להיוועץ עם עורך דין תעבורה, הן לבדיקת רישום הנקודות בהתאם לשיטת הניקוד, והן לייצוג משפטי מקצועי והולם בבית משפט לתעבורה. 

 

קיבלת דוח תעבורה על שימוש לא תקין בדיסקת טכוגרף או חריגה משעות העבודה המותרות?

מומלץ מאוד  לפנות לקבלת יעוץ מעורך דין תעבורה מנוסה בתחום. עורך דין תעבורה ידע לבחון האם המדינה עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה, האם היא תוכל להגיש את הדיסקות של הטכוגרף כראיה והאם אלה פוענחו נכון. משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל מתמחה בייצוג נהגי משאיות ואוטובוסים מעבירות מסוג זה. 

נגן וידאו אודות עבירות טכוגרף ועבירות לגבי שעות נהיגה
 
שאלות נפוצות
נהיגה ללא דיסקה רזרבית היא עבירת תנועה אשר תעמיד לחובתך דו"ח הנושא עימו קנס על סך 750 ₪ ו-8 נקודות. רוצה לדעת מה ההשלכות? באתר.
טכוגרף משמש ככלי בקרה ופיקוח על הנהגים, הוא מתעד את מהירות הנסיעה, שעות העבודה אל מול שעות המנוחה, מרחק הנסיעה ועוד. נהיגה ללא טכוגרף תקין מהווה עבירת תנועה.
אי החלפת דיסקה יומית היא עבירת תנועה חמורה אשר תזקוף לחובתך הזמנה לדין, ותעמיד את רישיון הנהיגה שלך בסכנה. לעוד מידע, באתר.
בהחלט. משטרת ישראל עושה שימוש בטכוגרף בכדי לקבוע מה הייתה מהירות הנסיעה בשעת התאונה.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה