זיכוי נהגת בתיק תאונת דרכים – שלב אחר שלב

נאשמים בתיקי תאונות דרכים חווים קושי כפול. מרביתם מתקשים לעקל את הטראומה שהותירה החוויה הנוראית של תאונת הדרכים, במיוחד בתאונות דרכים בהם יש נפגעים או חלילה הרוגים. הקושי השני הוא התמודדות עם ההליך הפלילי שמתנהל נגדם. לעיתים, תחושם האשם המלווה נהגים אלה לא בהכרח מעידה על אשמתם בגרימת התאונה. לשם כך, חובה על נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים להיות מיוצג ע"י עורך דין תעבורה המומחה לתאונות דרכים.

עו"ד תאונות דרכים ידע לתת לנהג ייעוץ נכון מרגע התרחשות התאונה, ללוות ולייעץ בטרם חקירתו במשטרה ולהגן עליו בבית המשפט אם וכאשר יוגש כתב האישום נגדו. ייצוג נכון יכול להביא לזיכוי הנהג מכל אשמה או להרשעה בעבירות קלות יותר. 

על המקרה של נהגנת בתיק תאונת דרכים

במקרה שיובא להלן זוכתה הנאשמת מכלל העבירות שיוחסו לה בכתב האישום, בשל מחדלי חקירה מהותיים. בית משפט לתעבורה קבע שהמדינה לא הצליחה להוכיח שהתאונה היא תאונה נמנעת או שנגרמה באשמת הנהגת. 

בשעות הצוהריים המוקמות נהגה הנאשמת ברכבה הפרטי בשדרות רוטשילד בחיפה בנתיב השמאלי מבין שני נתיבים, בכביש דו מסלולי, מופרד על ידי שטח הפרדה בנוי. הנהגת הגיעה למעבר חצייה הסמוך למרפאת "לין". באותה עת, חצתה את הכביש הולכת רגל במעבר החציה, מימין לשמאל בכיוון נסיעת הנאשמת.

החקירה המשטרתית 

המטרה של החקירה המשטרתית אמורה להיות להגיע לחקר האמת. לצערנו, לא פעם אנו נתקלים במקרים בהם מטרת החקירה הופכת להיות מציאת ראיות להרשעתו של החשוד. כאן, טועה המשטרה לעיתים קרובות וחוטאת לתפקידה. על המשטרה לחתור בכל עת לחשיפת האמת, בין אם האמת תביא לזיכויו של החשוד ובין אם להרשעתו. אם נאספו ראיות המספקות סיכוי סביר להרשעת החשוד בביצוע העבירה, יוגש נגדו כתב אישום.

כתב האישום

בכתב האישום נטען כי הנאשמת נהגה ברשלנות מאחר ולא הבחינה בהולכת הרגל במועד, ולא אפשרה לה להשלים את החצייה בבטחה כשפגעה בה לאחר שחצתה כחמישה מטרים. הולכת הרגל נפלה ונחבלה בראשה, סבלה משברים רבים בצלעות, בזרוע הימנית, בכתף הימנית ובעצם הירך.  

כתב האישום שהוגש נגד הנהגת במקרה זה כלל את העבירות – סיכון הולך רגל במעבר חציה בנסיבות מחמירות, נהיגה רשלנית והתנהגות הגורמת לחבלה של ממש. על פניו כתב האישום מגלה עבירות חמורות מאוד. 

הקראת כתב האישום

כל משפט פלילי נפתח עם הקראת כתב האישום לנאשם. לאחר ההקראה, נדרשה הנאשמת לתת תשובה לטענות שהוקראו לה ולהשיב לאשמה – האם היא מודה באשמה או כופרת באשמה. במקרה זה הנהגת הודתה במעורבותה בתאונה אך כפרה באחריותה להתרחשות התאונה. הנהגת טענה שהתאונה היתה בלתי נמנעת שכן היא נכנסה לצומת באור ירוק ודווקא הולכת הרגל והמטפלת שלה הן אלו שחצו את הכביש ברמזור אדום ולכן לא היה באפשרותה למנוע את התאונה.

כתב האישום הוגש על ידי התביעה המשטרתית כמעט חמש שנים לאחר התאונה (חודש לפני תום תקופת ההתיישנות) ובין לבין, הולכת הרגל נפטרה. לאחר הגשת כתב האישום, במהלך הידברות בין הצדדים, התיק הועבר לפרקליטות, כדי לבחון אם קיים קשר סיבתי בין מותה של הולכת הרגל ובין התאונה. כך נדחה הדיון מעת לעת ולאחר 10 חודשים נמצא כי אין קשר סיבתי בין התאונה ובין מותה המאוחר של המנוחה והתיק הוחזר לטיפול התביעה המשטרתית.

הליך שמעית הראיות – הליך ההוכחות

לאחר שהנאשמת כפרה בעובדות כתב האישום, התיק נקבע לדיון לשמיעת ראיות. תחילה, התביעה המשטרתית מזמנת את עדיה ע"מ להציג בפני בית המשפט את כלל הראיות המביאות להרשעה. רבים טועים בשלב זה ומשיבים – "לא היו שום עדים לתאונה, את מי הם יביאו?".

חשוב להבין, גם אם אין עדים לתאונה, יש בידי המשטרה ראיות לכאורה להוכחת האשמה (בין אם מדובר בצילום ממצלמות אבטחה או בעדות שנגבתה מנפגע העבירה או אף מהנאשם עצמו) מדובר בראיות אשר יוצגו לבית המשפט באמצעות שוטרים שביצעו את פעולות החקירה. עד חשוב מרכזי מטעם התביעה הוא בוחן התנועה. הבוחן שחקר את התאונה ואסף את כלל הממצאים והראיות מהזירה נתן בסוף החקירה את חוות דעתו בה קבע מי לדעתו אשם בתאונה והאם התאונה היתה בלתי נמנעת. 

מה היה במקרה שלנו

במקרה זה היו שני עדי ראייה לתאונה. שניהם מסרו הודעה במשטרה, כל אחד בנפרד, לפיה הולכת הרגל שלוותה ע"י המטפלת שלה, חצתה את הכביש באור אדום ושהנהגת הנאשמת הגיעה לצומת בנסיעה באור ירוק ולא יכולה היתה לראות את הולכת הרגל ולהספיק לבלום. כך גם העידה הנאשמת עצמה.

באשר לבוחן התנועה שהגיע למקום קבע בית המשפט – "הרושם שנותר בי לאחר עדותו של הבוחן הוא שהוא גיבש את מסקנותיו בהתאם לתוצאה שאליה הוא רצה להגיע. קרי, הוא קבע שהנאשמת אחראית לתאונה כבר בהגיעו למקום וטווה סביב הקביעה האמורה את חישוביו ומסקנותיו, תוך התעלמות מראיות מהותיות שהיו לנגד עיניו."

לאור האמור, ולאור מחדלי חקירה חמורים שהתגלנו במקרה זה, קבע בית המשפט י התביעה לא הצליחה להוכיח מעבר לכל ספק סביר שהנאשמת יכולה היתה לראות את הולכת הרגל מבעוד מועד ולמנוע את התאונה.

בית המשפט ביקר את עדות הבוחן עדותו וקבע זו הותירה בו רושם של עדות לא מקצועית. בעיקר לאור העובדה שהבוחן בחר להתעלם מעדויותיהם של שני עדי הראיה הניטרליים ללא כל הסבר מניח את הדעת. הבוחן הסתמך בחוות דעתו אך ורק על הגרסה הראשונית שמסרה הנאשמת. גרסה מבולבלת, מבלי שקיבלה ייעוץ נכון מעורך דין תעבורה טרם חקירתה. הבוחן נמנע מלבצע בדיקות הכרחיות (שדה ראיה) ובעבודתו נפלו פגמים רבים.

במקרה זה, לאחר ניהול הליך הוכחות ארוך ומייגע, לאור מחדלי החקירה החמורים שהתגלו בתיק זה, זוכתה הנאשמת מכלל העבירות שיוחסו לה בכתב האישום.

חשיבות הייעוץ לפני חקירה

מקרה זה מדגיש היטב את החשיבות של קבלת ייעוץ מעורך דין תעבורה לפני חקירה במשטרה. סיכוי סביר שמקרה כגון זה לא היה מגיע להגשת כתב אישום אם הנהגת הייתה משכילה לקבל ייעוץ לפני מסירת גרסתה הראשונית, אשר יסתבר, בדיעבד, שרק גרמה להגשת כתב אישום על אף שאינה אשמה.

עורך דין תאונות דרכים

בכל מקרה של מעורבות בתאונת דרכים פנו למשרד עו"ד תאונות דרכים יערית אוליאל.

כל מה שתבחרו לעשות מרגע התאונה עלול להשליך על ההליך הפלילי שיפתח נגדכם. עו"ד תאונות דרכים יידע לסייע לכם להבין כיצד עליכם לפעול, מה משמעות כל שאלה ושאלה בחקירה וכיצד כדאי להתנהג ולהשיב לשאלות החוקר, הכל במסגרת החוק. נהג שהיה מעורב בתאונת דרכים לרוב שרוי בפאניקה ועלול לעשות טעויות. ייצוג משפטי הולם שמלווה אתכם מהרגע הראשון ימנע מכם לעשות טעויות. עורכת דין יערית אוליאל עוסקת בתחום התעבורה שנים רבות וליוותה נהגים רבים בהליך המשפטי ברגע התאונה ועד לסיום ההליך בדרך הטובה ביותר עבור לקוחותיה.

זיכוי-נהגת-בתיק-תאונת-דרכים-–-שלב-אחר-שלב
במאמר זה דיברנו על:
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל

משרד עו"ד הכולל מומחים בתחום התעבורה בעלי ניסיון עשיר ומעשי בייצוג נהגים, חשודים, נאשמים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות. משרדנו שם דגש על שירות אישי, מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

עורכת דין אוליאל, מנהלת המשרד, משמשת אף כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין בהשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. למשרד ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל, חוקר תאונות דרכים מקצועי ופסיכולוגית המלווה את לקוחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
מוזמנים לקרוא בהרחבה על צוות המשרד ועבודתנו, נשמח לעזור גם לך!

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

עוד בנושא
לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו