חבלה של ממש – תאונת דרכים עם נפגעים

בעת התרחשות תאונת דרכים עם נפגעים, קיימת חשיבות רבה בהבחנת סוגי החבלות השונות. השאלה הנשאלת היא, האם הנפגעים הם בעלי חבלה רגילה, חבלה קלה, או שמא חבלה של ממש. ההבחנה בין סוגי החבלות, משמעותית עבור הנהג הפוגע, כיוון שקיים שוני בענישה לפי חומרת החבלה. כיצד מבחינים בין סוגי החבלות, ומהי הענישה בגין חבלה של ממש? המשיכו לקרוא.

גרימת חבלה של ממש

גרימת חבלה של ממש, מופיעה בכתב האישום התעבורתי של הנאשם, ובו מצוין, מהו הנזק שהנהג גרם לעצמו או לאחר. ככל שהנזק חמור יותר, כך הענישה בגינו תהיה חמורה אף היא. חשוב לציין שאף אם הנפגע היחידי בתאונה הוא הנהג עצמו, בכל זאת צפוי להיות מוגש כתב אישום נגדו.

מהו העונש בתאונת דרכים עם חבלה של ממש

לפי סעיף 38 (3) לפקודת התעבורה, בית המשפט חייב לפסול את רישיונו של  הנהג למשך זמן של מינימום שלושה חודשים (לאחר הרשעתו), כתוצאה מעבירה הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש. בנוסף לתוצאת התאונה על התביעה המשטרתית לאחר בחינת הראיות, לייחס לנהג הנאשם עבירה של חוסר זהירות, רשלנות, או קלות ראש, כאשר רף הענישה שונה בין כל עבירה. בעת התווספות העבירות הנ"ל לכתב האישום, הרי שחומרת הענישה עולה גם היא, החל מפסילת הרישיון ועד למאסר בפועל. בנסיבות חריגות בלבד ומנימוקים מיוחדים שירשמו רשאי יהיה בית המשפט לסטות מפסילת המינימום הקבועה בחוק.

מהי חבלה של ממש

חבלה של ממש לא מוגדרת בחוק באופן מפורש, ועל כן נעזר בפסיקה. בפסק דין לחמני נגד מדינת ישראל (1501/76), כב' השופט קדמי סבר כי סיווג חבלה כחבלה של ממש מתרחשת כאשר יש פגיעה גופנית מוחשית. המבחן הנקבע בפסיקה הינו בחינת תוצאת החבלה, אם החבלה נראית לעין כגון: דם, חבורה, שריטות קטנות וכדומה, לא בהכרח תסווג החבלה כחבלה של ממש (כמובן שכל פגיעה תיתמך באסמכתאות רפואיות כממצאים).

ניתן לראות כי חוק העונשין (התשל"ז 1970), סעיף 34 כד, מגדיר את המונח חבלה כמחלה או ליקוי גופני(קבוע או זמני). בעניין זה, בית המשפט ציין בפסיקה מספר חבלות כחבלה של ממש, לרבות: שבר, פגיעת ראש, חתך או קרע בגיד, שטפי דם פנימיים, כריתת איברים פנימיים וכ"ו. כל פגיעה שהתרחשה, הן קלה והן חמורה, צריכה ליהיות מתועדת ע"י מסמכים רפואיים החל מיום האירוע.

ההבדל בין תאונה עם חבלה של ממש, לבין תאונה עם חבלה קלה

כפי שצוין קודם לכן, אין הגדרה מדויקת בחוק לעניין סיווג חבלה קלה או חבלה של ממש. לפי הפסיקה, חבלה של ממש תתרחש בוודאות כאשר יש שבר או קרע. סיווג העבירה הוא מהותי בהטלת העונש, תאונת דרכים שנגרמה בה חבלה של ממש, תחייב מן הנהג הנאשם את שלילת רישיון הנהיגה שלו לפרק זמן של מינימום שלושה חודשים, ללא חשיבות לעבירה שבה הוא הורשע. לעומת זאת, תאונת דרכים שנגרמה בה חבלה קלה, העונש שיוטל על הנהג יהיה בכפוף להרשעתו בעבירות מסוימות, למשל: נסיעה באור אדום, אי ציות לתמרורים, נהיגה בקלות ראש, נהיגה ברשלנות ועוד.

מרחב הענישה של בית המשפט הוא רחב, החל מקנס כספי ועד למאסר בפועל, ועל כן קיימת חשיבות מרבית לסיווג החבלה שנגרמה.

מה עושים כאשר הנהג הנאשם בגרימת תאונת הדרכים, הוא היחיד שנחבל חבלה של ממש?

פציעתו של הנהג הנאשם לא מורידה מן אחריותו להתרחשות תאונת הדרכים. הנהג עשוי למצוא את עצמו מואשם בקשת רחבה של עבירות בגין אי עמידה בתקנות התעבורה על אף שהוא הנפגע היחידי. אם הנהג סובל מחבלה של ממש, הוא צפוי לפסילת רישיון הנהיגה שלו לתקופה של מינימום 3 חודשים.

חשיבות עורך דין תעבורה בתאונת דרכים עם חבלה של ממש

בעת התרחשות תאונת דרכים עם נפגעים, נשאלת, בין היתר, השאלה המשפטית לעניין סוג החבלה, האם החבלה הינה קלה או שמא חבלה של ממש. להבחנה בין  סוגי החבלות משמעות מרבית עבור נהגים בשל הבדלי הענישה. קיימת חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין תעבורה מנוסה ומיומן בתחומו, יערב בוחן תנועה מומחה מטעמו אשר יבחן את הראיות מאירוע התאונה באמצעות חישובים מתמטיים שונים, ידע לבחון היטב את חומר הראיות, את העבירות שמייחסים לנהג הפוגע ביחס לראיות שנצברו נגדו, את חומרת העבירות וההשלכות של כלל האמור לעיל על העונש שיוטל בסוף ההליך אם הנהג יורשע. על מנת למזער את הנזק בהליך המשפטי ולשמור על רישיון הנהיגה של הנהג הפוגע ולעיתים אף על חירותו, ישנה חשיבות מכרעת לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעורך דין תאונות דרכים. שימו לב כי עניין סיווג החבלות אינו מוגדר בחוק בצורה מפורשת, מה שעלול להוביל לסיווג מוטעה של התביעה ולענישה מחמירה. עורך דין תאונות דרכים מומחה בתחום התעבורה ידע לבחון היטב את כלל ההיבטים של ההליכים המתנהלים נגד הנהג הפוגע. כל זאת ועוד, עשויים להביא עבורכם את ההגנה ובכך לנסות ולהקל משמעותית בעונשכם.

פסילת רישיון הנהיגה לאחר התרחשות תאונת דרכים עם חבלה של ממש

חשוב לציין כי החבלה של ממש איננה העבירה עצמה, אלא הינה מתווספת לעבירת הנהיגה ברשלנות ונהיגה בקלות ראש או כל עבירת תעבורה אחרת שגרמה לתאונת דרכים. בעת התרחשות תאונת הדרכים עם חבלה של ממש, לקצין המשטרה קיימת הסמכות לפסול את רישיון הנהיגה פסילה מנהלית, בעת קיומם של מספר תנאים:

  1. נהג החשוד בנהיגה ברשלנות או בקלות דעת, יוזמן לשימוע מול קצין משטרה
  2. קצין המשטרה ייקח בחשבון מספר פרטים בעת קבלת החלטתו, לרבות: עברו התעבורתי של הנהג, מצבו האישי, ותק הנהיגה, המסוכנות הנשקפת מן הנהג בהתחשב בחומרת העבירה ועוד.
  3. הקצין רשאי לפסול (פסילה מנהלית) את רישיון הנהיגה של הנהג הנאשם לפרק זמן של 30, 60 או 90 ימים (90 יום בתאונה קטלנית בלבד).

בעת הליך השימוע ע"י קצין המשטרה, הינכם רשאים ליהיות מיוצגים ע"י עורך דין תעבורה, כיוון שמדובר בהליך משפטי/מנהלי לכל דבר. זכרו כי כל מה שנאמר בעת השימוע, עשוי לבוא לרעתכם! הקצין רושם את כל הדברים ומצרף אותם לתיקכם במשטרה. לכן, קיימת חשיבות מרבית להיוועץ עם עורך דין מומחה בתחום תאונות הדרכים ולהגיע מוכנים ככל הניתן לשימוע. ניתן לראות כי בתאונות דרכים עם חבלה של ממש, תדרוש המשטרה בדרך כלל פסילה מנהלית לנהג הנאשם, עד תום ההליכים כנגדו.

טיפים בעת התרחשות תאונת דרכים עם חבלה של ממש

  1. על הנהג הנאשם חל איסור מוחלט להזיז את רכבו ממקום התאונה, אלא אם יש צורך בכך על מנת לסייע לפצועים או בהוראת שוטר שנכח במקום התאונה.
  2. על הנהג הנאשם להזעיק את שירותיי ההצלה, ואף להגיש עזרה ראשונה לפצועים כפי יכולתו, עד הגעת הכוחות הרלוונטיים.
  3. על הנהג הנאשם למסור את פרטיו לכל הדורש, לרבות: לנפגע, לשוטר, לאדם שהיה בהימצאות עם הנפגע, נהגים אחרים המעורבים בהתרחשות התאונה וכ"ו.
  4. על הנהג הנאשם ליצור קשר עם משטרת ישראל בסמוך לאירוע התאונה ולמסור את כל הפרטים בנוגע לכך (פרטיו האישיים, מקום האירוע, פרטי הנהג הנפגע, וכל פרט אחר בעל מידע רלוונטי).
  5. התייעצות עם עורך דין מומחה ומנוסה בתחום התעבורה בתאונות דרכים. כדאי להתייעץ עם עורך דין תאונות דרכים בטרם מסירת גרסה ראשונית למשטרה.

 

אין תשובה חד משמעית בחוק בעניין זה, אך כיום בפסיקה ניתן לראות כי בית המשפט קבע כי שבר באחד מאיברי הגוף אכן נחשב לחבלה של ממש. לעוד בנושא, כנסו לאתר

בהחלט. מרחב הענישה שעומד בפני בית המשפט הוא רחב, החל מקנס כספי ועד מאסר בפועל וזאת בהתאם לנסיבות התאונה ולחומרת החבלה.

פציעתך לא מורידה מאחריותך לגרימת התאונה. הענישה במקרים אלו לרוב יהיו מצומצמים, ויטו להיסגר בין הצדדים.

חבלה של ממש – תאונת דרכים עם נפגעים
במאמר זה דיברנו על:
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל

משרד עו"ד הכולל מומחים בתחום התעבורה בעלי ניסיון עשיר ומעשי בייצוג נהגים, חשודים, נאשמים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות. משרדנו שם דגש על שירות אישי, מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

עורכת דין אוליאל, מנהלת המשרד, משמשת אף כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין בהשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. למשרד ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל, חוקר תאונות דרכים מקצועי ופסיכולוגית המלווה את לקוחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
מוזמנים לקרוא בהרחבה על צוות המשרד ועבודתנו, נשמח לעזור גם לך!

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

עוד בנושא
לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו