לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל

נהיגה ברשלנות או בחוסר זהירות

נהגים בישראל נתונים לאין ספור חוקים וסנקציות, וזאת בשל העובדה שנהיגה לא אחראית עשויה להוות סכנה חמורה לחייו של הנהג וסובביו. נהיגה בפזיזות או ברשלנות מעידה על מסוכנותו של הנהג להימצא בכביש, ובהתאם לכך עשויה להוביל לענישה מחמירה. חשוב להכיר את עבירות הנהיגה בפזיזות וברשלנות, על מנת להימנע מהן בכל מחיר, ולדעת כיצד להתגונן במקרה שהואשמתם באחת מעבירות אלו.

 

 

 

רישיון הנהיגה שלך בסכנה?  אנחנו כאן!

השאר פרטים עכשיו ונילחם עבור הצדק המגיע לך!

נהיגה בחוסר זהירות

מיותר להסביר מדוע נהיגה בפזיזות וברשלנות היא כה מסוכנת – נהיגה היא פעולה שמצריכה ריכוז רב ותשומת לב מלאה למתרחש בכביש, תוך הקפדה יתרה על מילוי כל כללי הנהיגה והתנועה. אי-מילוי דרישות אלו, עלול לגרום לשלל תאונות דרכים, לפגיעה ברכוש ואפילו לפגיעה בחיי אדם. בהתאם לכך, דיני התעבורה הישראליים מציבים דרישה כללית לנהוג בזהירות בעת נהיגה, ועבירה על דרישה זו עשויה לעלות לכדי עבירה פלילית.

"21.   (א)  כל עובר דרך חייב להתנהג בזהירות.

           (ב)  כל עובר דרך חייב להתנהג באופן שלא –

(1)   יקפח זכותו של אדם להשתמש שימוש מלא באותה דרך;

(2)   יגרום נזק לאדם או לרכוש ולא יתן מקום לגרום נזק כאמור;

(3)   יפריע את התנועה ולא יעכבנה;

(4)   יסכן חיי אדם.

           (ג)   לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך".

קובעת תקנה מספר 21 לתקנות התעבורה (תשכ"א – 1961) את חובת עובר הדרך (לרבות נהג) לנהוג בזהירות. לא די בכך כי נהג ינהג בזהירות, אלא עליו גם לדאוג לסובביו, לרבות שמירה על חייהם, רכושם, וזכותם להשתמש בכביש.

התקנה אף קובעת כי אדם לא ינהג בקלות ראש, או בלא זהירות או ללא תשומת לב מספקת, ועליו להפגין תשומת לב מלאה לכל הפרטים על הכביש, תנאי הנהיגה, אופי ומצב הרכב, חוקי הכביש הקבועים והמשתנים ועוד. 

נהיגה ברשלנות או בחוסר זהירות - uliel

נהיגה בקלות ראש או ברשלנות

נהג שמבצע נהיגה ברשלנות או בקלות ראש, עשוי ליהיות צפוי לענישה חמורה בידי המחוקק. בתי המשפט לתעבורה רואים בעבירה זו כחמורה לאור הסכנה הנשקפת למשתמשי הדרך השונים.  עבירת הנהיגה בגין קלות ראש מצויינת בסעיף 62(2) לפקודת התעבורה, אם נהג הואשם בגין עבירה זו, קיימת חשיבות מרבית להיוועצות עם עורך דין תעבורה המנוסה בתחומו.

זכרו כי עבירת הנהיגה בקלות ראש מבטאת רשלנות בצורה מכוונת ומודעת! לאור האמור, בתי המשפט מניחים כי הנהג בחר להתעלם בצורה בוטה מחוקי התנועה השונים באופן מכוון  ועל כן הענישה בהתאם.

נהיגה ברשלנות או בחוסר זהירות
נהיגה ברשלנות או בחוסר זהירות

 

מה ההבדל בין נהיגה בחוסר זהירות לנהיגה ברשלנות?

נהיגה בחוסר זהירות – נהוג לפרש נהיגה זו כאשר ישנו מצב שבו הנהג מאבד תשומת לב לרגע אחד. לרוב, לא נשקפת סכנה מנהיגתו של הנהג אלא מדובר בחוסר זהירות חד פעמית.

נהיגה ברשלנות – הינה התנהגות מסוכנת שנובעת מאי מודעות לטיב המעשה, לנסיבות הרלוונטיות הסובבות את המקרה או לאפשרות גרימת התוצאה, על אף שאדם מן השורה היה יכול להיות מודע לנסיבות ולצפות את אפשרות תוצאות המעשה. אדם שמבצע עבירה ברשלנות אינו מודע לפוטנציאל המסוכן של הפעולה. 

לפי סעיף 62, העובר אחת העבירות האלה, דינו – מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) ואם העבירה היא עבירת קנס שדן בה בית המשפט – קנס פי 1.25 מהקנס האמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

(1)   מפיר הוראה מהוראות פקודה זו;

(2)   נוהג רכב בדרך קלות ראש, או ברשלנות, או במהירות שיש בה בנסיבות המקרה סכנה לציבור, אף אם היא פחותה מן המהירות המקסימלית שנקבעה;

שני הסעיפים מתחילים בנהג שנוהג ב"קלות ראש". לכן, ההבדל בהתנהגות הנהג בין שני הסעיפים לא נעוץ בעצם בקלות הראש. בהמשך סעיף 62(2) מדבר על "רשלנות" לעומת תקנה 21(ג) שמדברת על "בלא זהירות או ללא תשומת לב מספקת". 

לכן, אם נהג מואשם בעבירה לפי סעיף 62(2) תבחן התנהגות הרשלנית בעוד באישום לפי תקנה 21(ג) תבחן התנהגותו של נהג שלא שם דעתו בצורה מספקת לנסיבות נהיגתו ועל כן ארעה התאונה.

ברור שמדובר בהבדל דק במיוחד. רק עורך דין תעבורה ידע לעמוד על הסמנטיקה שבין שתי עבירות אלו ולדעת מתי ומדוע הנהג יחשב כרשלן ומתי יחשב כנהג חסר זהירות. למה כ"כ חשוב לנהג איזו עבירה תיוחס לו? הסיבה נעוצה בענישה.

נהיגה ברשלנות או בחוסר זהירות - uliel

העונש על נהיגה בחוסר זהירות ורשלנות

תקנה 62 לתקנות התעבורה קובעת כי נהיגה ברשלנות או בקלות דעת, או במהירות שנחשבת כמסוכנת בנסיבות המקרה, מזכה בעונש של מאסר עד שנתיים. 

סעיף 62(2) כולל ענישה של פסילת רישיון למינימום של שלושה חודשים. לעומת עבירה לפי תקנה 21(ג) שאין בצידה חובת פסילה. מכאן ברור שנהיגה ברשלנות חמורה יותר מנהיגה בחוסר זהירות. 

ניתן לראות כי רמת המסוכנות של נהג בעבירת נהיגה בחוסר זהירות פחותה מזה של הנוהג ברשלנות (או קלות ראש) ועל כן גם חומרת הענישה בהתאם.  

בהתמודדות מול אישום בעבירות אלו מומלץ להיעזר בהקדם בעורך דין תעבורה, היות והעונשים על העבירות השונות הם שונים בתכלית, כאשר ההבדלים ביניהם עשויים לעלות לכדי מאסר ופסילת רישיון.

העונשים האפשריים על עבירות אלו, עשויים להשפיע באופן משמעותי על עתידכם ובפרט על עתידכם כנהגים, ובייחוד פסילת רישיון שעשויה לשבש באופן משמעותי את שגרת היומיום שלכם.

 

 

קנס כספי:

סנקציות נוספות:

נהיגה בקלות ראש ( או רשלנות)

בית המשפט יטיל על הנהג קנס כספי בהתאם לתוצאה שהתרחשה לאור עבירת הנהיגה

  •  הזמנה לדין
  • שלילת רישיון הנהיגה לתקופה של שלושה חודשים

 נהיגה בחוסר זהירות

לרוב הסנקציה היחידה שתתאפשר כלפי נהג זה היא קנס כספי בלבד.

 .


חשיבות היוועצות עם עורך דין תעבורה

עבירות תנועה מכל סוגן עשויות לגרור סנקציות אחריהן. תפקידו העיקרי של עורך דין תעבורה הוא לבחון את כלל הראיות ובכך לנסות ולאתר את הכשלים שהתרחשו (אם ישנם). עורך דין תעבורה מיומן עשוי להטיב עם הנהג הנאשם החל מהקלה בענישה ועד לזיכוי בכללותו.

אם אתם או אחד מיקיריכם עומדים בפני אישום על נהיגה בחוסר זהירות, נהיגה רשלנית או נהיגה בקלות ראש, נמליץ לכם להיעזר בהקדם האפשרי בעורך דין תעבורה מיומן ומנוסה, עקב חומרתם של העונשים האפשריים. הסתייעות בעורך דין תעבורה המתמחה בתחום זה עשויה לשפר משמעותית את סיכוייכם להימנע ממאסר ופסילת רישיון, או להמירם בקנס כספי בלבד.

עורכת הדין יערית אוליאל מתמחה בדיני תעבורה, ובעלת ניסיון וידע משפטי רב בתחום זה. אנו מזמינים אתכם ליצור קשר עם משרדה להתייעצות ללא התחייבות, על מנת שתוכלו לקבל מידע וסיוע משפטי צמוד ומקצועי.   

 
 
שאלות נפוצות
בוודאי. אם נהג מואשם בעבירה לפי ס' 62(2), תבחן התנהגות הרשלנית בעוד באישום לפי תקנה 21(ג) תבחן התנהגותו של נהג שלא שם דעתו בצורה מספקת לנסיבות נהיגתו, מה שלבסוף מוביל לסנקציות שונות בהתאמה. למידע נוסף כנסו לאתר.
בהחלט. עורך דין תעבורה מנוסה ידע לעמוד על הסמנטיקה, שבין עבירת הרשלנות לעבירת חוסר זהירות, ובמידת הצורך לזהות האם נפלה שגגה בבחירת העבירה המיוחסת לנאשם.
תקנה 62 לתקנות התעבורה קובעת כי, נהיגה ברשלנות או בקלות דעת או במהירות שנחשבת כמסוכנת בנסיבות המקרה, מזכה בעונש של מאסר עד שנתיים.
אי מילוי פעולות המצריכות הקפדה יתרה על כללי הנהיגה, אשר הובילו לתוצאות מהותיות לרבות: תאונות דרכים, פגיעה ברכוש, ואפילו לפגיעה בחיי אדם.
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה