כיצד קובע בית המשפט את העונש בתיקי תאונות דרכים

לאחר שמתרחשת תאונת דרכים, פותחת המשטרה בחקירת התאונה. בסיום החקירה, אם המשטרה תחשוב שיש בידיה די ראיות להוכחת אשמת אחד הנהגים המעורבים בגרימת התאונה, יוגש כנגדו כתב אישום. הגשת כתב האישום יכולה להתבצע חודשים ארוכים לאחר קרות התאונה. הסנקציה המיידית המוטלת על הנהג החשוד, אם בכלל, היא הפסילה המנהלית.

מהן הסמכויות בחוק

בסמכות המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה של החשוד בגרימת תאונת דרכים לתקופה בת 30, 60 או 90 ימים. לאחר תקופה זו, אם הוחלט להגיש כתב אישום, יכולה המשטרה להגיש בקשה לבית המשפט ולבקש לפסול את רישיון הנהיגה של הנהג עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

לרוב, כתב האישום מוגש חודשים רבים לאחר סיום הפסילה המנהלית, לאחר שהנהג חזר לשגרת חייו ושב לנהוג. ההליך שמתנהל נגד הנהג בבית משפט לענייני תעבורה עלול להימשך אף הוא מספר חודשים ואף שנים, כאשר בסוף ההליך יכריע בית המשפט האם הנהג אשם בגרימת התאונה או לאו. אם הורשע הנהג, יצטרך בית המשפט לקבוע את עונשו. 

תיקון 113 לחוק העונשין עשה שינוי יסודי בחקיקה הישראלית ובהבניית הענישה בתחום הפלילי בכלל, ובעבירות תעבורה בפרט. בכל תיק ותיק בית המשפט נדרש לקבוע את מתחם העונש ההולם בהתחשב במכלול הנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בערך זה, במדיניות הענישה הנהוגה ועוד.

הערך הנפגע בתיקי תאונות דרכים 

בתי המשפט כתבו אינספור פעמים על החשיבות של ענישה מרתיעה בתיקי תאונות דרכים, בהם נגרמות חבלות ופציעות חמורות. 

"תאונות דרכים גובות קרבנות בגוף ובנפש מדי יום, וחלקה של מערכת המשפט לא ייפקד מן המערכה נ' תאונות הדרכים….לענישה הולמת תפקיד חשוב לא רק במקרים בהם גורמות תאונות הדרכים לקורבנות בנפש, אלא אף במקרים בהן נגרמות חבלות ופציעות ובפרט כאשר חבלות ופציעות אלו חמורות הן".

ככל שהתוצאה של התאונה חמורה יותר, עד כדי שפסע היה בינן לבין המוות, נקבע, כי יש מקום להשית מאסר בפועל ולא בעבודות שרות. לא אחת נקבע כי בתי המשפט ינקטו בענישה מחמירה יותר ככל שחומרת הפגיעה בנפגע מהתאונה גדולה יותר.

נוסף על כך, הענישה הקבועה בסעיף 38(3) לפקודת התעבורה, קובעת סנקציה של פסילת מינימום לתקופה בת 3 חודשים למי שגרם בנהיגתו לחבלה של ממש. ברור שרף הרשלנות, טיב החבלות, ההשלכות שלהן על חיי הנפגעים ועוד יביאו לקביעת תקופת הפסילה הראויה לאותן נסיבות. ככל שתוצאות התאונה חמורות יותר ורף הרשלנות של הנהג הנאשם גבוה יותר, כך ייטה בית המשפט לגזור עליו עונש פסילה ארוך יותר. 

מתחם העונש ההולם בעבירות תאונות דרכים

בתי המשפט קבעו כי מתחם הענישה בתיקי תאונות דרכים עם חבלות של ממש נע בין מאסר בפועל או מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות או צו של"צ בתוספת רכיבי ענישה נוספים, בהתחשב בנסיבות ביצוע העבירה, רף הרשלנות ותוצאות התאונה, העבר התעבורתי והנסיבות האישיות של הנאשם. רף רשלנות נמוך, תוצאות תאונה שאינן חמורות ועבר תעבורתי מקל – ייתכן כי בית המשפט יסתפק בפסילת רישיון הנהיגה וברכיבי ענישה נוספים כגון קנס, פסילה על תנאי וכו'. 

ההבדל בענישה

יש הבדל גדול בענישה בין תאונות בהן נגרמו חבלות של ממש ואף חבלות קשות לבין תאונות בהן נגרמו חבלות מרובות ומורכבות, מסכנות חיים או מקרים בהם נותרו הנפגעים עם נכויות קשות (משותקים), לבין חבלות של ממש אשר מצויות ברף התחתון ומהם נרפאו הנחבלים או נותרו עם פגיעות או הגבלות מינוריות.

במקרים הקשים נקבעה ענישה מחמירה – פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של חודשים רבים ואף שנים, בנוסף לעונשי מאסר בפועל או בעבודות שירות או צו של"צ. ענישה זו מתאימה למקרים בהם נקבע כי רשלנות הנהג גבוהה או תוצאות התאונה היו קשות והנפגעים בתאונה עברו ניתוחים והליכי שיקום ממושכים. 

מנגד, ברף התחתון נגזרו עונשי פסילה של מספר חודשים, כשהרשלנות הנהג לא הייתה גבוהה או תוצאות התאונה, על אף החבלה של ממש, לא היו קשות.

נסיבות ביצוע העבירה

לפי סעיף 40א לחוק, צריך בית המשפט לבחון את מידת אשמתו של הנאשם ונסיבות ביצוע העבירה תוך מתן יחס הולם ביניהם. למשל, בתאונה שמתרחשת על מעבר חצייה על הנאשם לצפות, כאשר יש לפניו מעבר חציה, כי זה ישומש על ידי הולכי רגל. במקרה כזה לרוב יקבע רף רשלנות בינוני-גבוה. 

נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה

לפי סעיף 40יא לחוק העונשין, על בית המשפט לשקול את הנסיבות אשר אינן קשורות לביצוע העבירה, כדי לקבוע את העונש האינדיבידואלי המתאים לנאשם בתוך מתחם הענישה או מחוץ לאותו המתחם. כך, נהג שצבר עבר תעבורתי רב ולחובתו הרשעות קודמות רבות הכוללות תואנת דרכים – ייטה בית המשפט להחמיר עמו בענישה ולהיפך, נהג אשר עברו התעבורתי נקי ומדובר במקרה ראשון, ייטה בית המשפט להקל עמו והענישה תהיה ברף התחתון.

שיקולים המצדיקים חריגה ממתחם הענישה

סעיף 40ד'(א) לחוק העונשין קובע: 

"קבע בית-המשפט את מתחום העונש ההולם בהתאם לעיקרון המנחה ומצא כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישתקם, רשאי הוא לחרוג ממתחם העונש ההולם ולקבוע את עונשו של הנאשם לפי שיקולי שיקומו, וכן להורות על נקיטת אמצעי שיקומי כלפי הנאשם, לרבות העמדתו במבחן לפי סעיפים 82 או 86 או לפי פקודת המבחן [נוסח משולב], התשכ"ט-1969. 

עורכי דין תעבורה מרבים לעשות שימוש בסעיף זה כשהם מייצגם נהג בעל עבר תעבורתי עשיר, שכן נאשם שמביע רצון לשנות את דרכיו ולעלות על הדרך הישר, ראוי שבית המשפט ייסטה ממתחם העונש ההולם ויעדיף ענישה שיקומית. המטרה היא להחזיר את הנאשם למוטב. הבעיה היא שדווקא בתיקי תאונות דרכים מדובר לרוב באנשים נורמטיביים שכלל לא זקוקים לשיקום. שנייה אחת של חוסר תשומת לב לכביש הביאה להגשת כתב אישום נגדם. כלל לא בטוח שנאשמים אלה זקוקים לשיקום כלשהו. 

משרד עורכי דין תאונות דרכים

מצאתם את עצמכם מעורבים בתאונת דרכים ויש סיכוי שימצאו אתכם אשמים בתאונה? מומלץ לפנות לייעוץ עורך דין תאונת דרכים בהקדם האפשרי. עורך דין תעבורה ידע לבחון את הראיות בזירה, את פעולות המשטרה ואת כלל נסיבות האירוע ע"מ להעניק לכם את הייצוג הטוב ביותר ולהביא לגזירת עונש מינימאלי ככל שניתן אם אכן תמצאו אשמים בגרימת התאונה.

צריכים עורך דין לתאונות דרכים

עורכת דין תעבורה יערית אוליאל מייצגת נהגים רבים בתיקי תאונות דרכים.

במאמר זה דיברנו על:
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל
משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל

משרד עו"ד הכולל מומחים בתחום התעבורה בעלי ניסיון עשיר ומעשי בייצוג נהגים, חשודים, נאשמים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות. משרדנו שם דגש על שירות אישי, מקצועי ואדיב לכלל לקוחות המשרד.

עורכת דין אוליאל, מנהלת המשרד, משמשת אף כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין בהשתלמויות מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. למשרד ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל, חוקר תאונות דרכים מקצועי ופסיכולוגית המלווה את לקוחות המשרד בתיקי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.
מוזמנים לקרוא בהרחבה על צוות המשרד ועבודתנו, נשמח לעזור גם לך!

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

עוד בנושא
לקוחות ממליצים
שרון פוקס
שרון פוקס
קרא עוד
עוה"ד יערית היא בעלת ידע ומומחיות בתחום דיני התעבורה, מהכרות אישית אני ממליץ ללקוחות לפנות ליערית ולקבל טיפול מקצועי ומסור שמביא תוצאות מעולות
yaara Carmeli-Iluz
yaara Carmeli-Iluz
קרא עוד
עו"ד יערית אוליאל הינה עו"ד מבריקה בתחום התעבורה. היא חיה ונושמת את המטריה, מקצועית מאוד, הגונה ונותנת שירות אדיב ללקוחות. עו"ד אוליאל סייעה לי במס' תיקי תעבורה והשיגה בהם הישגים מרשימים.‎
Doron Zisso
Doron Zisso
קרא עוד
לעו"ד יערית אוליאל יש את הכלים לתת את מיטב הייצוג בתיקי תעבורה, שוות תנועה ותעונות דרכים: ידע, נסיון, רוח לחימה למען הלקוח והיכולות להשתמש בכלים אלה למען הלקוח.
עורכת דין מירי נחשונוב
עורכת דין מירי נחשונוב
קרא עוד
עו״ד יערית מומחית בתחום התעבורה, מקצועית מאוד. יש לה ניסיון בתחום. ממליצה עליה בחום.‎
roy israelit
roy israelit
קרא עוד
למזלי זכיתי להנות מהשירות, חיפשתי עורך דין לתעבורה בעקבות תאונה שבא הייתי מעורב, לאחר חיפוש באינטרנט הגעתי ליערית וזה אכן היה מזל גדול. מבחינתי זמינות ומקצועיות זה הדבר הכי חשוב ושמח שמצאתי את הכתובת שלי לכל בעיה בנושא זה. למי שמחפש לנצח ולא רק להתנצח, זו הכתובת.‎
Efrat Shavit
Efrat Shavit
קרא עוד
בזכות יערית הצלחתי לבטל דו"ח וחסכתי לעצמי כסף וזמן בבתי משפט. מאד מרוצה מהשירות והיא גם מקסימה. ממליצה בחום!‎
הקודם
הבא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו