לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תאונת דרכים מי אשם

תאונת דרכים, לצערנו, היא תופעה נפוצה בישראל. לא תמיד הנהג הפוגע הוא האשם הבלעדי להתרחשות התאונה – ישנם מקרים בהם התנהגותו הרשלנית או הפזיזה של הנפגע תרמה להיווצרות התאונה. לכן, נפגעים רבים חוששים כי במקרים בהם התנהלו באופן רשלני, תישלל מהם זכאותם לפיצויים או שהתנהגותם תיחשב פלילית. חשוב לדעת שלא כך הדבר – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מעניק פיצויים לנפגעים מבלי להתחשב בשאלת האשם התורם של הנפגע, כל עוד התאונה עונה על הקריטריונים הנדרשים על מנת להיחשב כתאונת דרכים שמזכה בפיצויים.

 

 

שאלת האשם בתאונת דרכים

בשונה ממה שמקובל לחשוב, אשמה אינה רכיב רלוונטי לעניין הזכאות לפיצויים בגין תאונות דרכים. כלומר, גם אם הנפגע בתאונת הדרכים תרם באיזשהו אופן להיווצרותה בשל התנהלותו הרשלנית או הפזיזה, זכאותו לפיצויים לא תיפגע. עקרון זה מעוגן בסעיף השני של חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975.

 

אחריות נוהג ברכב

"2.    (א)  המשתמש ברכב מנועי (להלן – הנוהג) חייב לפצות את הנפגע על נזק גוף שנגרם לו בתאונת דרכים שבה מעורב הרכב.

(ב)  ….

(ג)   האחריות היא מוחלטת ומלאה, ואין נפקא מינה אם היה או לא היה אשם מצד הנוהג ואם היה או לא היה אשם או אשם תורם של אחרים".

 

עקרון זה הוא חלק מסט של חידושים שקבע חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, על מנת להיטיב עם הנפגעים. כידוע לכל, תאונות דרכים הן תופעה נפוצה ויומיומית בישראל. מיום ליום מספר הנפגעים בתאונות דרכים הולך וגדל, ומלבד הצער שכרוך בכך, ישנן סוגיות רבות אחרות שכרוכות בפגיעה בתאונת דרכים – עלויות של טיפולים רפואיים ולעיתים סידורי הלוויה, התאמת הבית לנפגע וקבלת סיוע מצד שלישי, הפסד של ימי עבודה יקרים והוצאות נוספות.

היות ויש נפגעים רבים כל כך בגין תאונות דרכים, המדינה מצאה לנכון ליצור הסדר ייחודי שמטרתו להקל על הנפגעים ובני משפחותיהם בהליך השיקומי ולוודא כי הם מקבלים את הכספים המגיעים להם מחברות הביטוח.

מלבד עקרון הסרת האשם, ישנם שני חידושים נוספים שהוספו לחוק על מנת לסייע בשיקום הנפגע: הראשון הוא הקמתה של קרנית, שהינה תאגיד ציבורי שמטרתה לשלם פיצויים עבור נפגעים שלא יכלו לתבוע את הביטוח של הנהג הפוגע כיוון שהוא אינו מחזיק באחד, או מכיוון שהוא ברח מזירת התאונה. קרנית תשלם את הפיצויים הנדרשים לנפגע בתאונה, ובבוא העת, ובאם יתאפשר, תתבע את הפיצויים בחזרה מן הנהג הפוגע.

החידוש השני הוא מתן פיצויים מוקדמים ומהירים לנפגע לפני שניתנה הכרעה סופית בבית המשפט. כך, הנפגע ובני משפחתו יוכלו להתחיל בהליך השיקום ללא חשש מפגיעה במצבם הכלכלי ומעלויות כספיות גבוהות. הליך משפטי כמו תביעת ביטוח הוא הליך שעשוי להימשך זמן רב ואפילו מספר שנים, ולכן קבלת הפיצויים בשלב מוקדם עשויה להקל באופן משמעותי על הנפגע.

תאונת דרכים מי אשם
תאונת דרכים מי אשם

 

כיצד ניתן לקבל פיצויים בגין תאונת דרכים?

כפי שניתן לראות, לקבלת פיצויים במסלול של חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים יש יתרונות רבים. עם זאת, על מנת לקבל פיצויים במסלול שחוק זה מציע על תאונת הדרכים לעמוד במספר קריטריונים –

 

נזק גוף

פיצויים מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים יינתנו רק בשל נזק גוף (כמו מוות, מחלה, ליקוי או פגיעה שכלית או גופנית, לרבות פגיעה בהתקן שנועד לסייע לתפקוד גופני מלא כמו פרוטזה או כיסא גלגלים), ולא בשל נזק רכושי.

 

אופן השימוש ברכב

לא כל תאונת דרכים תיחשב ככזו שמזכה בפיצויים. על מנת לקבל פיצויים בגין התאונה, אופן השימוש ברכב בזמן התאונה צריך להיות אחד מאלו:

  • תאונה בזמן הנסיעה ברכב.
  • תאונה בזמן הכניסה לרכב.
  • תאונה בזמן הירידה מהרכב.
  • תאונה בזמן חנייה.
  • תאונה בזמן דחיפה, טיפול דרך, גרירה או תיקון דרך.
  • התפוצצות או התקלחות של רכב שנגרמו בגלל רכיב שקיים ברכב.
  • פגיעה ברכב שנגרמה עקב חנייה במקום אסור.
  • פגיעה בעקבות שימוש בכוח המכאני של הרכב, כל עוד הרכב שמר על ייעודו, כמו שימוש במנוף המובנה ברכב.

 

סוג הרכב

לא כל תאונה בידי רכב תיחשב כתאונה שמזכה בפיצויים, אלא רק כאשר הרכב הפגוע הוא רכב מנועי שנועד לתעבורה יבשתית. לכן, אם הולך רגל נפגע בידי רוכב אופניים חשמליים, הוא לא יוכל לקבל פיצויים מתוקף חוק זה שהרי אופניים חשמליים לא נחשבים כרכב מנועי. לכן, הנפגע ייאלץ לתבוע את הפוגע באפיקים הנזיקיים הרגילים.

 

מה לא נחשב כתאונת דרכים?

"..ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי";

אם תאונת דרכים נעשתה במכוון, היא לא תיחשב כתאונת דרכים שמזכה בפיצויים לפי חוק זה. בדומה לפגיעה בידי רכב לא מנועי, ניתן לתבוע את הפוגע באפיקים אחרים ולזכות בפיצויים גבוהים לא פחות.

תאונת דרכים מי אשם - uliel

נפגעתי בתאונה, מי משלם פיצויים?

הגורם שמשלם פיצויים בתאונת דרכים שעונה על הקריטריונים לעיל משתנה בהתאם לתרחיש:

 

רכב שפגע בהולך רגל או רוכב אופניים

על הולך הרגל לתבוע את ביטוח החובה של נהג הרכב.

 

שני רכבים שהתנגשו

על כל אחד מנהגי הרכבים לתבוע את ביטוח החובה של עצמם.

 

נוסע ברכב שעשה תאונה

על הנוסע לתבוע את ביטוח החובה של בעל הרכב.

כלומר, בכל קרה בו אדם נפגע במהלך שהותו ברכבו הפרטי, עליו לתבוע את ביטוח החובה של עצמו על מנת לקבל פיצויים, בעוד מקרה שבו אדם – שלא נהג ברכב בבעלותו במהלך התאונה אלא היה הולך רגל או רוכב אופניים למשל – יתבקש לתבוע את ביטוח החובה של הנהג הפוגע.

תאונת דרכים מי אשם - uliel

עורך דין תעבורה לתאונת דרכים

אם אתם או אחד מיקיריכם עברתם תאונת דרכים, חשוב מאוד כי תיעזרו בעורך דין המתמחה בתעבורה ובתאונות דרכים בבואכם לתבוע פיצויים. קודם כל, עורך דין מיומן יידע להצביע על כל הפיצויים המגיעים לכם בגין התאונה, ולהגדיל את סך הפיצויים שתקבלו. כאמור, לפיצויים אלו יש משמעות אדירה לשיקומו הנפגע ולסיוע לבני משפחתו, בייחוד כאשר מדובר בתאונת דרכים קשה, ולכן חשוב שתקבלו את כל מה שהחוק יכול להעניק לכם.

שנית, כפי שניתן לראות לעיל, על מנת לקבל פיצויים מתוקף החוק יש לעמוד במספר לא קטן של קריטריונים. תנאים אלו הכרחיים לקבלת הפיצויים, ובמקרים מורכבים ומתפלפלים יותר יש צורך בעורך דין שינצל את ניסיונו והידע המשפטי שברשותו על מנת לשכנע את בית המשפט כי אכן עברתם תאונת דרכים שנחשבת ככזו לפי החוק, וכי אתם זכאים למלוא הפיצויים.

 

תאונת דרכים מי אשם – סיכום

הימנעו מייצוג עצמי או מייצוג לא מיומן דיו, שהרי דבר זה עשוי להכשיל את קבלת הפיצויים שמגיעה לכם או לגרום לכך שתקבלו פיצויים נמוכים בהרבה ממה שמגיע לכם.

עברתם תאונת דרכים? משרד עורכת הדין יערית אוליאל מזמין אתכם ליצור קשר בהקדם על מנת שנוכל להעניק לכם סיוע משפטי ממדרגה ראשונה ולוודא כי אתם מקבלים את כל מה שהחוק מציע לכם.

המחבר
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה