לוגו עורך דין תעבורה יערית אוליאל
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עסקת טיעון במשפט תעבורה

אנו נתקלים בלא מעט מקרים בהם נהגים הנעמדים לדין, סבורים כי הינם הולכים לטעון את טענותיהם בפני השופט, ולאחר מכן תתקבל החלטה בעניין עונשם. מדובר בהנחה נכונה אך במחציתה, חשוב להבין כי משפט בתחום התעבורה מתנהל כהליך פלילי לכל דבר ועניין, בהתאם לכך ניתן לבצע עסקאות טיעון בין הנאשם לרשויות התביעה.

כיצד מתקבל הסדר טיעון, מהן יתרונותיו והאם בית המשפט מחויב לכבד את ההסכם הנ"ל? במאמר זה נעשה לכם סדר בכל נושא עסקאות הטיעון במשפט תעבורה.

מהי עסקת טיעון במשפט תעבורה?

כפי שצוין בהקדמה, עסקת טיעון נערכת במסגרת ההליך הפלילי בין רשויות התביעה לנהג הנאשם. נהגים רבים נוטים להאמין כי אם יפנו לתביעה בבקשה להקל בעונשם כך יהיה, אך מדובר בהנחה מוטעית מכיוון שהתביעה עשויה להגיע להסדר טיעון מקל במקרה בו יוכל הנהג הנאשם לערער את ראיותיה באמצעות כשלים מהותיים. בהתאם לכך, חשוב להבין כי אדם הבוחר בייצוג עצמי יתקשה להגיע לעסקת טיעון לאור חוסר הבנתו בתחום התעבורה המסועף, ולכן קיימת חשיבות רבה בייצוג על יד עורך דין תעבורה מקצועי.

עסקת טיעון במשפט תעבורה - uliel

מהן יתרונותיה של עסקת טיעון במשפט תעבורה?

עסקת טיעון בבית משפט נושאת עימה יתרונות רבים הן לנהג הנאשם והן לבית המשפט לתעבורה, לרבות:

  1. חיסכון בזמן שיפוטי.
  2. חיסכון במשאבים.
  3. הקלה לנהג הנאשם באמצעות קבלת הסדר טיעון מקל בהתאם לנסיבות.

חשוב לדעת כי ייתכנו מקרים בהם התביעה עשויה להציע לנהג הנאשם עסקת טיעון, אך בית המשפט לא יכבד את ההסכם. על מנת שההסדר יקבל תוקף משפטי, על ביהמ"ש לתת אישור לכך.

 

עסקת טיעון במשפט תעבורה
עסקת טיעון במשפט תעבורה

 

 

האם קיימת אלטרנטיבה נוספת אשר עשויה להקל עם הנהג הנאשם בבית משפט לתעבורה?

חשוב להבין כי בדרך כלל עסקת הטיעון שתוצע על ידי התביעה, עשויה להטיב עם הנהג הנאשם באמצעות ייחוס עבירה מופחתת מזו שהוא נאשם בה בכתב האישום. יחד עם זאת, אין זה אומר שעסקת הטיעון תמיד תהיה טובה ונכונה לנהג בדגש על מקרים בהם עשוי הנהג להיות מזוכה מן האשמה!

במקרים בהם עורך הדין איתר כשלים מהותיים בראיות התביעה אשר עשויים להוביל לזיכוי הנהג מן האשמה המיוחסת לו, שום עסקת טיעון לא תהיה מקלה אל מול הזיכוי, ולכן במקרים אלו ייטה עורך הדין שלא לקבל את הסדר הטיעון של התובעת.

 

כיצד מתבצע הסדר טיעון בבית המשפט לתעבורה?

על מנת להציג בפניכם כיצד מתבצע הסדר טיעון בבית משפט לתעבורה בצורה הברורה ביותר, ערכנו את ההבדלים בין כלל המעורבים לרבות: התביעה, הנהג הנאשם ובית המשפט.

מה נדרש מהתביעה: מה נדרש מהנהג הנאשם: מה נדרש מבית המשפט:
לאחר שהוגש כתב אישום כנגד נהג בגין ביצוע עבירת תנועה, על התביעה לבדוק האם קיים לה אינטרס לבצע את הליך המשפט כסדרו(בצורה מלאה) או שמא להציע עסקת טיעון. במסגרת הטיעון נדרש הנהג להציג בעצמו או ע"י עורך דין תעבורה מיומן, כשלים ראייתיים כאלו ואחרים(אם ישנם) ובאמצעות משא ומתן להגיע להסדר טיעון מקל עם התביעה. בית המשפט בוחן באופן מקצועי ומקיף את ההסדר הנוכחי, ביחס לכלל הנימוקים הניתנים על ידי הצדדים המעורבים. כאשר במהלך הבדיקה, בוחן בית המשפט האם קיימת התאמה בין הסדר הטיעון לבין האינטרס הציבורי.
על התביעה לבחון האם קיימים כשלים ראייתיים מהותיים בתיקו של הנהג הנאשם, ואם אכן כך הדבר, עליה להציע הסדר טיעון עם עבירה פחותה מזו שהוגשה בכתב האישום במקרה שהחליטה התביעה אכן להציע עסקת טיעון מקלה, על הנהג הנאשם להודות בביצוע העבירה שהוצעה. במקרה שאכן קיימת הצדקה לקבלת הסדר מקל שכזה, נדרש בית המשפט לחתום ובכך לתת להסכם מתן תוקף.

אם קיימות נסיבות חריגות השוללות את קבלת ההסדר כדוגמת סטייה ממתחם הסבירות, או אי נימוקים ראויים, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם עונש חמור מזה שקיבל מלכתחילה.

 

האם בית המשפט רשאי להטיל את עונשו לאחר שהתקבלה עסקת טיעון מקלה?

כאשר התביעה מציעה עסקת טיעון לנאשם, העסקה כוללת בתוכו רכיבה ענישה כאלו ואחרים, אך יחד עם זאת אין זה סותר את העובדה כי קיימים גם רכיבי ענישה שעדיין ניתנים לשיקולם של בתי המשפט לתעבורה. על מנת להמחיש לכם בצורה הטובה ביותר, נציג לפניכם דוגמא:

במקרה שיוחס לנהג כתב אישום חמור בגין נהיגה בשכרות, והצליחה הסנגוריה לאתר כשלים מהותיים בתיק, ייתכן והתביעה תציע הסדר טיעון מקל שאינו נושא עונש של פסילה בפועל, או שמא פסילה של מספר חודשים, בצירוף סנקציות שיחליט בית המשפט לנכון לרבות: גובה הקנס הכספי, מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכן הלאה.

 

האם נהג עשוי להגיע להסדר טיעון במשפט תעבורה לבדו, ללא כל ייצוג?

באופן כללי, כאשר נהג קיבל לחובתו כתב אישום בגין ביצוע עבירת תנועה הוא רשאי לבחור בייצוג עצמי או בייצוג על ידי עורך דין תעבורה. יחד עם זאת, חשוב להבין כי תחום התעבורה הוא תחום מורכב ומסועף הדורש בקיאות ברזי הדינים השונים. סביר להניח כי אדם מן היישוב לא יצליח בצורה מקיפה ומקצועית לאתר כשלים בראיות התביעה, ולדעת כיצד לנהל משא ומתן עם התביעה.

אנו נתקלים בלא מעט נהגים עם כתבי אישום, בעיקר אלו הנורמטיביים ללא עבירות תעבורה, אשר בטוחים שאם יגיעו למשפט לבדם ויסבירו לתובעת על היותם נהגים טובים שומרי חוק, תיטה התביעה להציע הסדר טיעון מקל ולבוא לקראתם, אך אין זה נכון. בכדי שהתביעה תציע עסקת טיעון, על הנהג או על עו"ד מטעמו להציג כשלים מהותיים בראיות התביעה. חשוב להבין כי לבית המשפט לתעבורה מתחם ענישה רחב, החל מקנס כספי, פסילת רישיון הנהיגה ואף מאסר בפועל, בהתאם לכך מומלץ להסתייע בייצוג עצמי על ידי עורך דין תעבורה מיומן.

 

אילו כשלים בראיות התביעה, עשויים להוביל לעסקת טיעון מקלה בבית המשפט לתעבורה?

חשוב להבין כי על מנת לאתר כשלים בראיות התביעה, נדרש עורך הדין להיות בקיא ברזי הדינים השונים בכדי לדעת כיצד עליו לבחון כל תיק ותיק. על מנת להסביר לכם בצורה הטובה ביותר אילו כשלים עשויים להוביל לעסקת טיעון, נציג  כעת מספר דוגמאות שונות:

סוג עבירת התנועה: כשלים אפשריים:
כתב אישום בגין נהיגה בשכרות הרשעת נהג בביצוע עבירת נהיגה בשכרות, תדרוש מן התביעה להוכיח את התקיימותן של כל התנאים הנדרשים כדוגמת כיול מכשיר הינשוף, מתן שתי נשיפות בהפרשים הנדרשים, קשר עין רציף של השוטר עם הנהג, החלפת פיה במכשיר ועוד. במקרה שלא תוכל התביעה לאמוד על התנאים הנדרשים, ייתכן ויוצע עסקת טיעון מקלה עם הנהג הנאשם.
כתב אישום בגין נהיגה במהירות מופרזת משטרת ישראל מפעילה מספר אמצעי אכיפה שונים כדוגמת מכשיר הדבורה, ממל"ז וכן הלאה. בכדי שתתקבל עסקת טיעון מקלה, נדרשת התביעה להוכיח בהתייחס למכשיר הספציפי בו נמדד הנהג את התקיימותם של כלל התנאים לרבות: כיול מכשיר המדידה, ראות טובה, שמירת קשר עין באופן רציף, מומחיותו של השוטר בהפעלת המכשיר ועוד.
דו"ח ברירת משפט על שימוש בנייד במהלך נהיגה במקרה זה, מדובר בדו"ח ברירת משפט הנושא עימו קנס כספי ונקודות תעבורה, ולכן על מנת שהנושא יתדיין בביהמ"ש, נדרש הנהג להגיש בקשה להישפט. על מנת להגיע להסדר מקל עם התביעה, יש להוכיח כי השוטר שמר על קשר עין רציף עם הנהג ובנוסף, חסרים פרטים מהותיים אשר עשויים לערער את אמינות הדו"ח לרבות: אי מתן מידע אודות הטלפון כדוגמת צבע, סוג, באיזה יד החזיק הנהג את המכשיר וכ"ו.
כתב אישום בגין חציית צומת ברמזור אדום על מנת להרשיע את הנהג בעבירה הנ"ל, נדרשת התביעה להוכיח מספר פרטים מהותיים לבסיס העבירה לרבות: תקינות הרמזור, שמירת קשר עין רציף של השוטר מרגע זיהוי העבירה ועד לרגע עצירה מלאה, מיקומו של השוטר וכן הלאה. במקרה שהתביעה לא תוכל לאמת את הפרטים הנ"ל, יטען עו"ד לכשלים בתיק, ובהתאם לכך עשוי להתקבל הסדר מקל.

 

האם קיימים מקרים בהם בית המשפט יטה להחמיר עם הנהגים?

חשוב להבין כי כל נהג שונה בתכליתו מנהג אחר, ייתכנו מקרים בהם תתבצע עבירת תנועה זהה בקרב שני אנשים שונים, ואילו העונש אינו יהיה זהה ממספר סיבות שונות לרבות:

  • נהגים מקצועיים כדוגמת נהגי משא וכיוצא בזה.
  • נהגים חדשים וצעירים.
  • נהגים רצידיביסטים בעלי עבירות תעבורה רבות.

במקרים אלו, מומלץ להסתייע בידי עורך דין תעבורה מקצועי המתמצא בתחום התעבורה, בכדי לדעת מהו אפיק הפעולה הטוב ביותר עבורכם. זכרו, ייצוג משפטי הולם עשוי להטיב עמכם במעמד הענישה.

עסקת טיעון במשפט תעבורה - uliel

קיבלתי כתב אישום בגין עבירת תעבורה, האם אני נדרש להגיע לבית המשפט, או שמא ניתן לבצע עסקת טיעון עם התובעת טרם לכן?

בעבר(עד תחילתה של מגפת הקורונה) היה ניתן לעיתים להגיע לפגישה טרם המשפט במשרדה של התובעת ולהציג בפניה כשלים כאלו ואחרים, בכדי להגיע לעסקת טיעון מקלה. כיום, נדרש הנהג הנאשם או עורך דין מטעמו להתייצב בבית המשפט לתעבורה במועד הדיון הקבוע, ושמה ניתן לשוחח עם אנשי התביעה ולהציג בפניהם פגמים בראיותיהם.

במקרה שהנאשם או עורך דין מטעמו, לא מתייצבים לבית המשפט, רשאית התובעת בהתאם לממצאים שיש בידה להורות לבית המשפט לשפוט את הנהג בהיעדר על סמך ראיותיה ולתת פסק דין בעניין. חשוב להבין כי אי הגעה למשפט, מונעת מן הנהג להגיע להסדר טיעון מקל ואף עשויה להעמיד את הנהג בפני פסק דין הנושא עימו עונשים חמורים.

שאלות נפוצות
ברוב המקרים עסקת טיעון אכן תהיה מיטיבה עם הנהג, אך במקרה שקיים כשל מהותי בראיות התביעה אשר עשוי להוביל לזיכוי מלא מן האשמה, כמובן שלא מומלץ לקבל עסקת טיעון בעניין.
לעסקת טיעון מספר יתרונות לרבות: חיסכון במשאבים, חיסכון בזמן שיפוטי וכמובן העסקה עשוי להקלה עם הנהג הנאשם.
בכדי להגיע לעסקת טיעון שתטיב עם הנהג, יש להציג בפני התביעה כשלים מהותיים בראיותיה. בהתאם לכך, חשוב להסתייע בעורך דין תעבורה מיומן וזאת בכדי לאתר את אותם כשלים.
אין מדובר בתשובה חד משמעית מכיוון שנתון זה תלוי בעבירה המיוחסת לנאשם. למשל, אם נהג קיבל כתב אישום על נהיגה בשכרות, נדרשת התביעה להוכיח שכל התנאים התקיימו, אחרת קיים כשל מהותי.
Picture of עו"ד יערית אוליאל
עו"ד יערית אוליאל
עו"ד אוליאל סיימה את לימודי התואר‎ ‎במשפטים בהצטיינות יתרה ואף התמחתה בתחום ‏הפלילי בפרקליטות מחוז צפון וכך זכתה להכיר את מערכת אכיפת החוק משני צידי המתרס, דבר אשר מהווה יתרון משמעותי עבור קהל לקוחותיה‎.‎‏ עו"ד יערית אוליאל‎ ‎מתמחה בתחום דיני התעבורה ותאונות הדרכים בישראל, כאשר במסגרת עבודתה מייצגת נהגים במגוון תיקים בתחום בדרגות קושי שונות החל מעבירות קנס וכלה בתאונות דרכים קטלניות‎.‎ בנוסף, עו"ד אוליאל מקדישה זמן ומאמצים רבים בלימוד תחום התעבורה, מרצה בפני עורכי דין חדשים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין. כמו כן, עו"ד אוליאל מתנדבת בבתי ספר ומרצה לתלמידים בתחום הבטיחות בתעבורה כאשר מטרתה העיקרית היא להקנות ערכים וידע בתחום.
קצת על משרדנו

בעלי ניסיון מקצועי רב שנים בייצוג נהגים בבתי משפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה עו"ד לתעבורה ותאונות דרכים ובוחני תנועה מקצועיים יוצאי משטרת ישראל וכן אנשי מקצוע נוספים המסייעים לתיקי המשרד במתן חוות דעת מקצועיות. צוות המשרד נבחר בקפידה רבה בכדי להבטיח לכלל הלקוחות קבלת שירות מקצועי ואיכותי. קראו עוד על משרדנו או על תיקים מעניניים שניהלנו לאחרונה – הצלחות המשרד

אהבתם את הכתבה? שתפו!
עלול לעניין אתכם גם...
משרדנו מתמחה רק בתעבורה