נהיגה תחת השפעת סמים – המדריך המלא

תוכן עניינים
נהיגה תחת השפעת סמים

נהגים רבים בימינו בוחרים לעלות על ההגה לאחר שצרכו סמים מסוכנים. חוץ מהעובדה שפעולת הנהיגה תחת השפעת סמים היא מסוכנת ועלולה לגרום לתאונת דרכים, כדאי לדעת שרישיון הנהיגה שלכם בסיכון!

מהו סם?

בפקודת הסמים המסוכנים מצויינת רשימה של כל החומרים המסוכנים והאסורים העונים על הגדרת "סם". פקודת התעבורה אינה מבחינה בין סמים קלים כגון קנאביס וחשיש לבין סמים קשים כגון קוקאין והרואין לעניין ביצוע העבירה של נהיגה תחת השפעת סם. השימוש בסמים גורם אצל המשתמש לשינוי במצב התודעה ולכן הסיכון למי שצרך סם בנהיגה גבוה מאוד. 

נהיגה תחת השפעת סמים – החוק

בנוגע לצריכת סמים, קובע החוק קביעה חד-משמעית לפיה מי שנתפס עם כמות מזערית של סם בדמו, דינו כדין הנוהג תחת השפעת סמים (נוהג בשכרות). אם מתבצעת לנהג בדיקת סמים ומתגלים בה שרידי סם, הוא יואשם בנהיגה תחת השפעת הסם גם אם השתמש בו ימים או אף שבועות לפני הנהיגה. שרידי סם יכולים להתגלות בגוף אף כתוצאה מעישון פסיבי. חובת הנאשם להוכיח כי לא היה קשר בין המצאות שרידי סם בגופו ליכולתו לנהוג בצורה כשירה.

תפסו אותי בזמן נהיגה תחת השפעת סמים אך קיבלתי כתב אישום על נהיגה בשכרות למרות שלא שתיתי אלכוהול, למה?

סעיף 62(3) לפקודת התעבורה הוא הסעיף המגדיר את האיסור של נהיגה בשכרות. בסעיף 64ב לפקודת התעבורה ניתן למצוא מי נחשב "שיכור" בעיניי החוק: 

  1. מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;
  2. מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;
  3. מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;
  4. מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3).

אם נתפסת נוהג תחת השפעת סם בכתב אישום שיוגש נגדך ייחסו לך עבירה של נהיגה בשכרות כתוצאה משימוש בסמים לפי סעיף 64(2) או 64(4). סעיף 64(2) הוא סעיף חמור יותר מאחר ואם בבדיקת מעבדה נתגלו בגופך סמים או שרידי סמים, חזקה עליך כי נהגת בשכרות. המשמעות היא שנטל ההוכחה עובר אליך לסתור את החזקה.

לעומת זאת, סעיף 64(4) מייחס אף הוא עבירה של נהיגה בשכרות כאשר אך במקרה כזה הנטל נותר על התביעה להוכיח שהנהג אכן נהג ברכב תחת השפעת סם וכי יש קשר בין הנהיגה שלו לפני עצירת הרכב, ההתנהגות שלוו והתפקוד שלו בזמן שנעצר לבין הסם שנמצא בגופו. יש מקרים בהם התביעה לא מצליחה להוכיח מתי נצרך הסם, לכמה זמן נמשכה השפעתו והאם השפיעה על הנהג בזמן הנהיגה. 

בדיקה סמים – מתי?

בניגוד לבדיקת אלכוהול אותה רשאי שוטר לדרוש מכל נהג בכל עת, בדיקה לאיתור סמים לא ניתן לדרוש סתם כך. על מנת לערוך לנהג בדיקת סמים יש צורך להראות חשד סביר לביצוע עבירה. רק אם השוטר יראה כי קיים חשד סביר הוא יהיה רשאי לדרוש מהנהג לתת דגימת דם או שתן לאיתור סמים. אם עצרה אותך משטרה לבדיקה שגרתית – אל תספר שעישנת סמים לפני הנהיגה! הודאתך תשמש כחשד סביר ותשמש נגדך בבית המשפט. 

האם מותר לי לסרב לבדיקת שתן או דם?

אינך רשאי לסרב לדרישה למתן דגימת דם או שתן. אם תבחר לסרב – יוגש נגדך כתב אישום על נהיגה בשכרות מכוח אותו סירוב. אם התביעה המשטרית תוכיח שהיה חשד סביר לנהיגה תחת השפעת סמים וכי השוטר הסביר לך מה המשמעות של סירובך לביצוע הבדיקה – יוכל בית המשפט להרשיעך בעבירה זו ולגזור עליך עונש של מינימום שנתיים פסילת רישיון.

מה זה חשד סביר? 

שאלה זו נידונה בפסיקה רבות ולשם כך ישנה חשיבות רבה לייצוג ע"י עורך דין תעבורה בתיקים של נהיגה תחת השפעת סם מהסיבה הפשוטה – אם לא היה חשד סביר – הבדיקה תיפסל. 

בבג"ץ 765/75 יצחק דגני נ. שר המשטרה כך הגדיר בית המשפט מהו חשד סביר:

"…ידיעתו של השוטר אינה חייבת להיות אבסולוטית עליו לפעול בדרך הגיונית וזהירה ועל כן חשד שהוא בגדר ניחוש גרידא ואשר אינו מסתייע בעובדות, נסיבות או מידע אמין אינו מספיק לצורך זה".

"… צריכה להיות ראיה כלשהי המבססת סבירותו של החשד, יהיה זה ראייה שנתפסת במישרין בחושיו של מי שמחליט על המעצר או ראייה הבאה לו ממקור נראה בעיניו בתום לב כמהימן לכאורה".

האם האירוע שבו היה מעורב הנהג החשוד היה מעלה אצל שוטר סביר את החשד לקיומה של עבירת הנהיגה תחת השפעת סם ונחשב גם בתוך עבירות תנועה חמורות.

חיפוש לא חוקי – מה זה אומר?

אם התביעה לא תוכל להראות קיומו של חשד סביר טרם ביצוע הבדיקה לאיתור סמים – המשמעות היא כי החיפוש שנעשה בגופו של הנהג (דגימת הדם או השתן) הוא חיפוש פסול שיכול להביא לזיכוי הנאשם ע"י פסילת הבדיקה מלשמש כראיה. 

איך מתבצעת בדיקה לאיתור סמים?

בדיקה לאיתור סמים יכולה להתבצע ע"י נטילת דגימת דם או דגימת שתן ולאחרונה גם דגימת רוק. אם יש לשוטר שעצר אותך חשד סביר שנהגת תחת השפעת סם הוא ידרוש ממך לתת דגימת שתן מאחר ודגימת דם לא ניתן לבצע מיידית ושוטר אינו מוסמך לבצע את הבדיקה.

דגימת דם נחשבת לבדיקה פולשנית יותר ולכן העדיפות היא לבצע בדיקת שתן אלא אם החשוד מחוסר הכרה. דגימת הדם תילקח רק ע"י גורם רפואי מוסמך ותתקיים בתחנת המשטרה או במרכז רפואי – לעולם לא בשטח. 

בדיקה נוספת להוכחת נהיגה תחת השפעת סמים – בדיקת המאפיינים

בדומה למבחני הביצוע שנעשים לנהג החשוד בנהיגה בשכרות, כך גם יבוצעו מבחנים לנהג החשוד בנהיגה תחת השפעת סמים. במהלך הבדיקות הללו השוטר יבקש מכם ללכת על קו ישר, להביא אצבע לאף בעיניים עצומות ועוד. באמצעות מבחנים אלו צריך השוטר להתרשם ממידת השפעת הסמים על כשירותכם לנהיגה.

בניגוד לבדיקות דם או שתן אותן אתם חייבים לבצע – לבדיקת המאפיינים אתם רשאים לסרב. שימו לב, בית המשפט יכול להרשיע אתכם בנהיגה בשכרות או בנהיגה תחת השפעת סמים בהסתמך על כשלונכם בבדיקת המאפיינים בלבד.

האם כדאי לי להסכים לביצוע חיפוש?

אז נכון שהסברנו שלצורך ביצוע בדיקה לאיתור סמים חייב שיהיה לשוטר חשד סביר. מה קורה אם אין לו חשד כזה? עדיין, השוטר רשאי לבקש את הסכמתכם לערוך חיפוש על גופכם. אתם רשאים לסרב! למעשה, השוטר חייב להסביר לכם שאתם רשאים לסרב ושהסירוב לא ישמש נגדכם. אין שום סיבה להסכים לחיפוש כזה! סרבו בנימוס ובקשו להמשיך בדרככם. 

מהו העונש הצפוי בעבירת הנהיגה תחת השפעת סמים ?

עם הגשת כתב האישום וההזמנה לדין, רשאי קצין משטרה לזמנך לשימוע ולפסול את רישיון הנהיגה שלך ל- 30 יום באופן מיידי. כמו כן, הקצין מוסמך להורות על השבתת הרכב לתקופה של 30 ימים. 

בסוף ההליך, אם בית המשפט ירשיע אותך בעבירה של נהיגה בשכרות (כנהיגה תחת השפעת סמים) אתה צפוי לעונש של מינימום שנתיים פסילת רישיון הנהיגה, פסילה על תנאי, מאסר על תנאי, קנס ועוד. 

במקרים של נהיגה תחת השפעת סמים כאשר רישיון הנהיגה נפסל לתקופה של מעל 12 חודשים הנך צפוי לביצוע מבחן עיוני (תיאוריה) ומעשי (טסט) במשרד הרישוי כתנאי להוצאת רישיון נהיגה. כמו כן, נשלחים נהגים אשר הורשעו בביצוע עבירה זו לבדיקות רפואיות במרב"ד – מכון הרפואי לבטיחות בדרכים לבדיקת כשירותם לנהיגה בטרם יוכלו לגשת לביצוע טסט ותאוריה מחדש.

ישנן שתי גישות עיקריות ביחס לעבירת הנהיגה תחת השפעת סמים – האחת, גישה מחמירה לפיה מספיק שנמצאו בגופך שרידי סם כדי להרשיע אותך בעבירת הנהיגה תחת השפעת סמים. השנייה, מקלה יותר ולפיה לא די בכך שנמצאו בגופך שרידי סם אלא המשטרה צריכה להראות שסמים אלו אכן השפיעו על כושר הנהיגה שלך. 

כאשר נהג מואשם בעבירה חוזרת של נהיגה תחת השפעת סם

הענישה חמורה יותר- פסילת הרישיון תהיה לתקופה של מינימום ארבע שנים וייתכן שאף יוחלט לשלוח את הנאשם למאסר בפועל מאחורי סורג ובריח.

אם מצאת עצמך מואשם בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים, חשוב כי לא תחכה אף רגע ותפנה באופן מידי לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין העוסק בדיני תעבורה עו"ד תעבורה יוכל לאתר כשלים ראייתיים ולהביא לכך שתזוכה מאשמה או להגיע להסדר טיעון מקל.

ואם יש לי רישיון לקנאביס רפואי?

רישיון לקנאביס רפואי אינו מהווה אישור לנהוג תחת השפעת הקאנביס. הבעיה שעדיין מצויה במחלוקת היא כמה זמן צריך נהג להמתין מרגע שצרך את הקנאביס הרפואי ועד שעלה על ההגה. הנושא עדיין לא הוסדר בחקיקה. 

בפסק דין מרכזי שניתן בסוגיה זו לאחרונה נדחה ערעור המדינה על החלטת בית המשפט לתעבורה לבטל כתב האישום כנגד הנאשם מחמת הגנה מן הצדק. במרכז פסק הדין עומדת השאלה: מה דינו של המשיב שנהג ברכבו כשבגופו תוצרי חילוף חומרים של סם הקנביס, זאת כאשר הוא מחזיק ברישיון לשימוש והחזקה בסם זה עקב נכותו.

בפסק הדין כתב בית המשפט כי הבחירה בין הפסקת השימוש בקנביס לצורכי טיפול רפואי לבין ההימנעות מהנהיגה, מעמידה ציבור המשתמשים בקנביס רפואי בפני ברירה קשה ואף בלתי אפשרית, שכן הפסקת השימוש בקנביס כרוכה בהתגברות המחלה או הכאבים, ואילו ויתור על הנהיגה פירושה הגבלה משמעותית לחופש התנועה. בית המשפט זיכה את הנהג מעבירת הנהיגה בשכרות כשקיבל את טענתו להגנה מן הצדק (בפל"א 5064-11-15).

עורך דין תעבורה – הגנה על נהג בתיקי נהיגה תחת השפעת סם

משרד עורכי דין תעבורה יערית אוליאל מומחה בדיני תעבורה ומעניק ליווי וייצוג משפטי לנהגים המואשמים בנהיגה תחת השפעת סמים מסוכנים. אם הוגש נגדך כתב אישום בעבירה זו, כדאי שתפנה בהקדם להסדרת ההגנה המשפטית שלך.

עורך דין תעבורה יבחן היטב את כל ההליך – הבדיקות שבוצעו לך, האם היה חשד סביר, האם החיפוש היה חוקי, האם הדגימות נלקחו ונשמרו תוך הקפדה מלאה על כלל הנהלים והאם אכן ניתן להוכיח מעבר לכל ספק סביר שנהגת ברכב תחת השפעת סמים. לעורך דין תעבורה מיומן ומנוסה יש את הכלים והידע המקצועי שיוביל למציאת הספק הסביר. קבע פגישה בהקדם. 

עו
עו"ד יערית אוליאל

עורכת דין יערית אוליאל החלה את דרכה המקצועית כמתמחה בפרקליטות הפלילית. בהמשך דרכה עבדה כסנגורית בתחום התעבורה וצברה ניסיון מעשי בייצוג חשודים ועצורים בתיקי תעבורה, תאונות דרכים ונהיגה בשכרות.

כיום עורכת דין אוליאל מנהלת משרד עורכי דין תעבורה, משמשת כמרצה בתחום התעבורה לבני נוער ולעורכי דין צעירים מטעם לשכת עורכי הדין וחברה בועדת התעבורה. לאורך השנים צברה ניסיון מקצועי עשיר בייצוג נהגים בבתי המשפט, במשרדי הרישוי ובמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. צוות המשרד מונה בוחן תנועה ותיק ומקצועי יוצא משטרת ישראל.

ייעוץ ראשוני

לקבלת ייעוץ ללא שום התחייבות מלאו את הפרטים ואנו נחזור אליכם.

חוות דעת
ללא ספק הכי טובה בתחום, ממליצה בחום!!!
Shelly Fadida
Shelly Fadida
12:57 16 Aug 20
יערית תותחית ! עזרה לנו מאוד
Roni Ruff
Roni Ruff
15:36 21 Jun 20
ממליצה בחום רותח! הכי מקצועית! נהדרת!
Rotem Saar Kless
Rotem Saar Kless
08:39 11 May 20
ממליצה בחום על עו"ד יערית אוליאל. מפגש בין אשת מקצוע מבריקה לבין אישיות ערכית ואנושית שיודעת להוביל וללוות מצבים... מורכבים בחכמה,רגישות ותחושה אמיתית שיש על מי לסמוך. בולטת מאוד בנוף הקולגיאלי של עורכי הדין . ישר כוח.קראו עוד
Meirav Glanz
Meirav Glanz
08:58 03 Feb 20
יערית שירותית מאוד , פתרה לי בעיה במסירות רבה והכי חשוב במקצועיות ובאדיבות!!
ממליצה לכולם
Rachel Keydar Fadida
Rachel Keydar Fadida
08:07 03 Feb 20
ממליצה בחום!!
עו"ד קשובה ללקוח ומקצועית.תותחית!!
Reut Shtochel-Dvir
Reut Shtochel-Dvir
19:36 23 Jan 20
תותחית בתחום התעבורה אלופה ממליץ בחום
אלי כהן
אלי כהן
18:02 10 Oct 19
בתור לקוח התרשמנו ממקצועניות יושר ואמינות יערית לא רק הייתה עורכת הדין שלי היא הייתתה לי לעזר גם בפן האישי בכל מה... שהייתי צריך במשך כל זמן המשפט ממליץ בחום תודה לך על הדרך הארוכה שעברת איתי ועם משפחתיקראו עוד
קייטרינג בצל האורן ברוכי
קייטרינג בצל האורן ברוכי
16:49 05 Jan 19
יערית מקצוענית, שרות מדהים, הצליחה להוציא אותי ממקרה שנראה אבוד, מומלץ להכניס את מס. הטלפון לזיכרון, שלא נצטרך, טוב... שיהיה! תודה והרבה הצלחה!קראו עוד
Amir Maor
Amir Maor
19:25 31 Dec 18
מדהימה!!!!!
המון תודה על השירות!!
מקצוענית אמיתית + ליווי לאורך כל הדרך.
Liran Hatuka
Liran Hatuka
15:20 31 Dec 18
מדהימה, קשובה, מקצועית.
שלא נצטרך אבל אם נצטרך- אז רק את יערית אוליאל!
Liat Benyamin
Liat Benyamin
11:49 31 Dec 18
דף הפייסבוק שלנו
עוד בנושא
לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות
חייגו עכשיו